лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

АДВОКАТУРА В УКРАЇНІ

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

Тема 6. Професійні та соціальні права адвоката, його обов’язки


Опрацьовуючи матеріал, студентам необхідно звернути увагу на зв’язок між правами, обов’язками адвокатів і гарантіями їхньої діяльності, які вивчались у темі «Засади та гарантії адвокатської діяльності». Слід пам’ятати, що основні професійні права та обов’язки адвокатів визначено Законом України «Про адвокатуру», і їх коло досить широке. Що ж до соціальних прав адвокатів, то їх кількість та якість потребує правового вдосконалення.
У темі розглядаються такі питання:
І. Основні професійні права адвоката
Опановуючи матеріал, студенти повинні звернути увагу на те, що основні професійні права адвоката розглядаються в комплексі з його обов’язками. Доцільно також проаналізувати права й обов’язки інших учасників кримінального й цивільного процесів, порівняти їх з правами та обов’язками адвокатів.
Важливо пам’ятати, що обсяг прав адвокатів відрізняється від прав, які мають юристи без свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю. Процесуальні права захисника у криміналь­ному процесі визначено у ст. 48 Кримінально-процесуального кодексу України. Студенти повинні порівняти їх з передбаченими ст. 6 Закону України «Про адвокатуру» правами адвоката, адже поняття «професійні права адвокатів» ширше, ніж поняття «процесуальні права адвокатів».
Основні професійні права адвоката відображено в Законі України «Про адвокатуру». Це, зокрема, права здійснювати свою діяльність індивідуально, відкрити своє адвокатське
бюро, об’єднуватися з іншими адвокатами в колегії, адвокатські фірми, контори та адвокатські спілки, що діють відповідно до законодавства. Адвокат має також право залучати до роботи помічника або кількох помічників, які мають вищу юридичну освіту.
Процесуальні права конкретизовано у Кримінально-проце­суальному та Цивільно-процесуальному кодексах України.
ІІ. Соціальні права громадянина, який займається адвокатською діяльністю
У соціальних правах адвокати прирівнюються законодавством до інших осіб, які займаються діяльністю, заснованою на особистій власності фізичної особи та виключно на її праці. У зв’язку з цим, вивчаючи питання, варто активізувати знання з права соціаль­ного забезпечення.
Однак треба враховувати, що адвокати — члени Спілки адвокатів України, і згідно з документами Спілки вони користуються рядом пільг. Студентам доцільно ознайомитися з Положенням про фонд соціального захисту адвокатів України. Соціальні права адвоката та його помічника врегульовано ст. 11 Закону України «Про адвокатуру». Відповідно до неї адвокат і його помічник користуються правом на відпустку та на всі види допомоги з державного соціального страхування.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.