лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

АДВОКАТУРА В УКРАЇНІ

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

 

29. Вищим керівним органом Спілки є:
А) конференція;
Б) правління;
В) з’їзд.
30. Помічник адвоката повинен мати освіту:
А) будь-яку вищу;
Б) вищу юридичну;
В) початкову юридичну.
31. Внутрішня діяльність Спілки адвокатів України регулюється:
А) Статутом;
Б) Положенням;
В) Кодексом.
32. З’їзд Спілки адвокатів України скликається:
А) один раз на рік;
Б) один раз на три роки;
В) один раз на п’ять років.
33. Адвокатське об’єднання:
А) реєструється Міністерством юстиції;
Б) реєструється Кабінетом Міністрів;
В) не реєструється.
34. Громадська організація адвокатів називається:
А) спілка;
Б) комітет;
В) біржа.
35. У разі реєстрації адвокатського об’єднання йому видається такий документ про реєстрацію:
А) посвідчення;
Б) свідоцтво;
В) ліцензія.
36. Адвокат:
А) може мати тільки одного помічника;
Б) може мати одного або кількох помічників;
В) не може мати помічників.
37. Під час отримання свідоцтва про право на заняття адвокат­ською діяльністю особа:
А) приймає Присягу;
Б) дає обіцянку;
В) підписує зобов’язання;
Г) дає Клятву.
38. Особа, яка має судимість:
А) може бути помічником адвоката;
Б) не може бути помічником адвоката;
В) може бути помічником адвоката з дозволу колегії адвокатів.
39. Атестаційна палата розглядає одержані від особи, яка має намір займатися адвокатською діяльністю, документи впродовж такого терміну з дня їх надходження:
А) 10 днів;
Б) 20 днів;
В) одного місяця.
40. Помічником адвоката можуть бути особи, які:
А) працюють у суді;
Б) не мають стажу роботи;
В) працюють приватними нотаріусами.
41. Коли створено Спілку адвокатів України?
А) 1991 року;
Б) 1995 року;
В) 1990 року.
42. Адвокатське бюро:
А) є юридичною особою;
Б) не є юридичною особою.
43. Документ про право на заняття адвокатською діяльністю називається:
А) посвідчення;
Б) ліцензія;
В) свідоцтво;
Г) сертифікат.
44. Адвокат повинен мати стаж роботи за спеціальністю юриста:
А) один рік;
Б) два роки;
В) шість місяців.
45. Якщо адвоката засуджено за скоєння злочину, і вирок набрав законної сили:
А) адвокатська діяльність припиняється;
Б) адвокатська діяльність призупиняється.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.