лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

АДВОКАТУРА В УКРАЇНІ

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

 

15. Скарги на рішення кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури розглядаються Вищою кваліфікаційною комісією адвокатури в такий термін з дня надходження:
А) один місяць;
Б) 10 днів;
В) два тижні.
16. Рішення Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури:
А) підлягає оскарженню голові цієї комісії;
Б) підлягає оскарженню до суду;
В) є остаточним.
17. Рішення Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури приймається:
А) відкритим голосуванням більшістю голосів від загальної кількості членів комісії;
Б) відкритим голосуванням більшістю голосів від кількості присутніх членів комісії;
В) закритим голосуванням більшістю голосів від загальної кількості членів комісії.
18. Вища кваліфікаційна комісія адвокатури:
А) щорічно звітує перед Кабінетом Міністрів України;
Б) щорічно звітує перед Верховною Радою України;
В) щорічно інформує про свою роботу Кабінет Міністрів України.
19. Кваліфікаційно-дисциплінарні комісії адвокатури створюються:
А) у містах Києві та Севастополі;
Б) у районних центрах;
В) при управліннях юстиції.
20. Термін повноважень кваліфікаційно-дисциплінарної комісії становить:
А) три роки з дня її формування;
Б) три роки з дня її першого засідання;
В) два роки з дня першого засідання.
21. Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія діє у складі:
А) двох палат — атестаційної та дисциплінарної;
Б) трьох палат — атестаційної, дисциплінарної та кваліфікаційної;
В) двох палат — кваліфікаційної та дисциплінарної.
22. Засідання палати є правочинним, якщо в ньому бере участь не менш як:
А) дві третини членів палати;
Б) три чверті членів палати;
В) половина членів палати.
23. Особа, яка має намір займатися адвокатською діяльністю, подає до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії:
А) нотаріально засвідчену копію диплома про вищу юридичну освіту;
Б) медичну довідку;
В) характеристику з останнього місця роботи.
24. Особа, яка не склала кваліфікаційні іспити, має право скла­дати їх повторно:
А) за шість місяців;
Б) за два роки;
В) за рік.
25. Присяга адвоката України приймається:
А) під час одержання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю;
Б) після оголошення рішення комісії про успішне складання іспитів;
В) перед укладанням угоди з першим клієнтом.
26. У разі втрати громадянства:
А) свідоцтво анулюється;
Б) дія свідоцтва призупиняється;
В) дія свідоцтва залежить від наявності угоди з країною, громадянином якої буде адвокат.
27. Спілка адвокатів України — це:
А) об’єднання громадян;
Б) громадська організація;
В) професійна партія.
28. Членами Спілки адвокатів можуть бути:
А) тільки колективні члени;
Б) тільки індивідуальні члени;
В) колективні та індивідуальні члени.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2020 BPK Group.