лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

АДВОКАТУРА В УКРАЇНІ

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

 

Тести для перевірки знань
1. Умови роботи помічника адвоката визначаються:
А) трудовою угодою в будь-якій формі;
Б) усною домовленістю між помічником і адвокатом;
В) контрактом.
2. Перше засідання Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури проводиться в такий термін з часу формування складу комісії:
А) п’ятнадцятиденний;
Б) десятиденний;
В) п’ятиденний.
3. Відповідальність за вчинки помічника адвоката покладається на:
А) помічника адвоката;
Б) адвоката;
В) колегію адвокатів.
4. Принципи діяльності адвокатури — це:
А) напрями правового впливу на суспільні відносини;
В) засоби регулювання діяльності адвокатури;
Г) засади діяльності адвокатури, що випливають з норм права.
5. Особа, яка має судимість:
А) не може бути адвокатом;
Б) може бути адвокатом;
В) може бути адвокатом тільки з дозволу Міністра юстиції.
6. Вища кваліфікаційна комісія адвокатури створюється при:
А) Президентові України;
Б) Верховній Раді України;
В) Кабінеті Міністрів України.
7. Адвокатська діяльність:
А) є підприємницькою;
Б) не є підприємницькою;
В) прирівнюється до підприємницької в деяких, визначених законом, випадках.
8. Порядок діяльності Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури визначає:
А) Положення;
Б) Статут;
В) Закон.
9. Термін повноважень Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури становить:
А) один рік;
Б) три роки;
В) п’ять років.
10. До складу Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури не входить:
А) представник Верховного Суду України;
Б) представник Конституційного Суду України;
В) представник Спілки адвокатів України.
11. Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури очолює:
А) президент комісії;
Б) голова комісії;
В) міністр юстиції.
12. Вища кваліфікаційна комісія адвокатури:
А) формує склад кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури;
Б) розробляє й затверджує програми та порядок складання кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури;
В) проводить консультації для осіб, які готуються складати кваліфікаційний іспит.
13. Засідання Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури вважається правомірним, якщо в ньому бере участь не менш як:
А) дві третини членів комісії;
Б) три чверті членів комісії;
В) половина членів комісії.
14. Вища кваліфікаційна комісія проводить свої засідання:
А) у разі потреби;
Б) один раз на місяць;
В) один раз на тиждень.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2020 BPK Group.