лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

АДВОКАТУРА В УКРАЇНІ

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

 

ПЛАН СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ


Тема 5. Організаційні форми діяльності адвокатури


Питання, що виносяться на семінарське заняття
1. Індивідуальна практика адвоката.
2. Адвокатські бюро, колегії, фірми, контори та інші адвокатські об’єднання. Засади їх діяльності та правовий статус.
3. Функції адвокатів.
4. Спілка адвокатів України.
Рекомендована література
для підготовки до семінару

1. Конституція України: Прийнята п’ятою сесією Верховної Ради 28 червня 1996. — К., 1997.
2. Закон України «Про адвокатуру». — Ст. 735.
3. Кримінально-процесуальний кодекс України. — Ст. 402.
4. Цивільно-процесуальний кодекс України. — Ст. 935.
5. Статут громадської організації «Спілка адвокатів України»: Затверджений Установчим з’їздом Спілки адвокатів України 22.09. 1990 року із змінами і доповненнями, внесеними на ІІ позачерговому з’їзді Спілки адвокатів України 16.01.1993 року.
6. Положення про порядок реєстрації адвокатських об’єднань: Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 27 квітня 1993 року № 302.
7. Положення про Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури: Затверд­жено Указом Президента України від 5 травня 1993 року № 155/93.
8. Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури: Затверджено Указом Президента України від 5 травня 1993 року № 155/93.
9. Правила адвокатської етики: Схвалені Вищою кваліфікаційною комісією адвокатури при Кабінеті Міністрів України 1—2 жовтня 1999 року.
10. Медведчук В. Адвокатська діяльність — гарантія професіоналізму та доступності правозахисту // Закон і Бізнес. — 2000. — № 11. — С. 12.
Запитання для перевірки знань за темою
1. Які організаційні форми діяльності адвокатури існують в Україні?
2. Які функції виконують адвокати?
3. Коли було створено Спілку адвокатів України?
4. Відмінності статусу адвокатів, які є членами Спілки адвокатів, і тих, які не є її членами.
Практичні завдання
1. Складіть бібліографічний довідник для засвоєння матеріалу цієї теми.
2. Доведіть переваги різних форм діяльності адвокатів.
Запитання для контролю
самостійної та індивідуальної роботи
1. Хто може бути адвокатом в Україні?
2. Яким чином особа може приступити до адвокатської діяльності?
3. Передумови адвокатської діяльності.
4. Чи може бути адвокатом особа без громадянства?
5. Чи може бути адвокатом особа, яка має судимість?
Тема для написання реферату
Організаційні форми діяльності адвокатури на різних етапах її розвитку.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2020 BPK Group.