лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

АДВОКАТУРА В УКРАЇНІ

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

 

ПЛАН СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ


Тема 4. Принципи та гарантії адвокатської діяльності


Питання, що виносяться
на семінарське заняття
1. Поняття адвокатури.
2. Принципи адвокатської діяльності.
3. Гарантії адвокатської діяльності.
Рекомендована література
для підготовки до семінару

1. Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року. — К., 1997.
2. Закон України «Про адвокатуру» від 19 грудня 1992 року.
3. Кримінальний кодекс України: Офіційний текст. — К.: Право, 2003.
4. Кримінально-процесуальний кодекс України.
5. Цивільно-процесуальний кодекс України.
6. Указ Президента України «Про деякі заходи щодо підвищення рів­ня адвокатури» від 30 вересня 1999 року.
7. Основні положення про роль адвокатів, прийняті у серпні 1990 року VІІІ Конгресом ООН по запобіганню злочинам.
8. Правила адвокатської етики: Схвалені Вищою кваліфікаційною комісією адвокатури при Кабінеті Міністрів 1—2 жовтня 1999 року.
9. Коментар до Конституції України: Інститут законодавства Верхов­ної Ради України. — К., 1996.
10. Медведчук В. Адвокатурі надано реальний шанс продовжити демократичне реформування // Закон і бізнес. — 1999. — № 41. — С. 11.
11. Дашо Т. Этика помощника адвоката // Юридическая практика. — 2003. — № 1(263). — 8 січ.
Запитання для перевірки знань
1. Визначення адвокатури.
2. Принципи, на яких ґрунтується діяльність адвокатури в Україні.
3. Назвіть і розкрийте гарантії адвокатської діяльності.
Практичні завдання для виконання
1. Обґрунтуйте кожну з передумов адвокатської діяльності.
2. Складіть список нормативних та ненормативних джерел з теми, що вивчається.
3. Порівняйте передумови адвокатської діяльності в радянські часи та за Законом України «Про адвокатуру».
4. Порівняйте принципи діяльності адвокатури та нотаріату в Україні.
Запитання для контролю
самостійної та індивідуальної роботи
1. Характеристика Закону України «Про адвокатуру».
2. Поняття принципів адвокатської діяльності.
3. Поняття гарантій адвокатської діяльності.
Тема для реферату
Правовий статус адвоката згідно із Законом України «Про адвокатуру»
Тести для перевірки знань
1. Однією з гарантій адвокатської діяльності є:
А) заборона прослуховування телефонних розмов адвоката у зв’язку з оперативно-розшуковою діяльністю без санкції відповідного прокурора;
Б) довічний імунітет від притягнення до кримінальної відповідальності за певні види діяльності;
В) оплата праці помічника за рахунок держави.
2. Кримінальну справу проти адвоката не може бути порушено:
А) прокурором району;
Б) прокурором міста Києва;
В) Генеральним прокурором;
3. Назвіть принципи, які не визначено законом як засади діяль­ності адвокатури:
А) конфіденційності;
Б) диспозитивності;
В) гуманізму.
4. Адвокатура України — це:
А) спілка юристів;
Б) громадське об’єднання;
В) політична організація;
Г) партія однодумців.
5. Принципи діяльності адвокатури — це:
А) напрями правового впливу на суспільні відносини;
Б) засоби регулювання діяльності адвокатури;
В) засади діяльності адвокатури, що випливають з норм права.
6. Гарантії адвокатської діяльності закріплено:
А) Конституцією;
Б) Законом «Про адвокатуру»;
В) Кримінально-процесуальним кодексом.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2020 BPK Group.