лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

АДВОКАТУРА В УКРАЇНІ

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

 

ПЛАН СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ


Тема 3. Адвокатура в Україні у післяреволюційний період (1917 рік — кінець ХХ ст.)


Питання, що виносяться
на семінарські заняття
1. Становлення адвокатури в Україні в період 1917—1921
років.
2. Колективні форми організації праці в адвокатурі кінця 20-х — середини 30-х років.
3. Положення про адвокатуру 1939 року.
4. Адвокатура в Україні в період окупації 1941—1944 років.
5. Організація та діяльність адвокатури України в післявоєнний період.
6. Адвокатура в період формування правової держави.
Рекомендована література
для підготовки до семінару
1. Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року. — К., 1997.
2. Конституційні акти України. 1917 — 1920: Невідомі конституції України. — К., 1992.
3. Конституція УСРР. — Харків, 1920.
4. Сборник декретов, положений, инструкций и циркуляров по НКЮ УССР. — Харьков, 1920. — Вып. 1.
5. Історія адвокатури України / За ред. Т. В. Варфоломеєвої, О. Д. Свя­тоцького. — К.: Либідь, 1992.
6. Ганкевич Л. Союз українських адвокатів. — Львів, 1933.
Запитання для перевірки знань
1. Як було організовано захист і судове представництво в пер­ші післяреволюційні роки?
2. Адвокатура згідно з положенням про адвокатуру 1922 року.
3. Коли й чому, на ваш погляд, було ліквідовано приватну адвокатську практику?
4. Які колективні форми роботи застосовувалися в адвокат­ській діяльності?
5. Адвокатура України згідно з положенням про адвокатуру СРСР 1939 року.
6. Особливості організації адвокатури на західноукраїнських землях до їх возз’єднання з Українською РСР.
7. Адвокатура України згідно з Положенням про адвокатуру Української РСР 1962 року.
8. Адвокатура України згідно з Положенням про адвокатуру Української РСР 1980 року.
9. Оплата праці адвокатів у різні періоди існування адвокатури в Україні.
Практичні завдання
1. Складіть бібліографічний довідник для вивчення теми.
2. Доведіть, що в післяжовтневий період адвокатура України набула певних рис самостійності.
3. Порівняйте положення про адвокатуру, що діяли в Україні в різні періоди.
Запитання для контролю
самостійної та індивідуальної роботи
1. У які періоди своєї діяльності адвокатура України відрізнялася найбільш демократичними принципами?
2. Становлення адвокатури в Україні в 1917—1921 роки.
3. Правові засади оформлення інституту адвокатури України.
4. Адвокатура України в період окупації фашистською Німеччиною.
5. Організація та діяльність адвокатури України в післявоєнний період (1945 — середина 70-х років).
6. Конституційне оформлення правового статусу адвокатури України (1976—1985 років).
Тема для написання реферату
Формування правової держави в Україні й необхідність подаль­шого реформування адвокатури.
Тести для перевірки знань
1. У середині 30-х років в адвокатурі України переважали:
А) колективні форми організації роботи;
Б) індивідуальні форми організації роботи.
2. Терміни «адвокатура» та «адвокат» у радянській адвокатурі було введено:
А) постановою НКЮ «Про реорганізацію колегій захисників» (1927 р.);
Б) Основами судоустрою СРСР і союзних республік 1924 року;
В) Положенням про адвокатуру 1939 року.
3. У період окупації 1941—1944 років відповідно до норматив­них актів, якими регулювалася діяльність адвокатури:
А) порушення прав людини допускалися;
Б) порушення прав людини не допускалися.
4. Під час окупації:
А) було прийнято спеціальні нормативні акти, якими регулювалася діяльність адвокатури;
Б) захист здійснювався на підставі довоєнних нормативних актів.
5. Закон України «Про адвокатуру» прийнято:
А) 1990 року;
Б) 1991 року;
В) 1992 року.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2020 BPK Group.