лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

АДВОКАТУРА В УКРАЇНІ

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

 

ПЛАН СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ


Тема 2. Адвокатура в Україні у дореволюційний період (18641917 роки)


Питання, що виносяться
на семінарські заняття
1. Судове представництво як початок української адвокатури.
2. Адвокатура за польсько-литовської доби.
3. Адвокатура України за часів Гетьманщини.
4. Адвокатура й судова реформа 60-х років ХІХ ст.
5. Діяльність адвокатури на західноукраїнських землях.
Рекомендована література
для підготовки до семінару
1. Антонович В. Коротка історія козаччини. — К., 1991.
2. Ганкевич Л. Союз українських адвокатів. — Львів, 1933.
3. Падох Я. Грунтовий процес гетьманщини. — Львів, 1938.
4. Святоцький О. Д., Медведчук В. В. Адвокатура: історія і сучасність. — К., 1997.
5. Чубатий М. До історії адвокатури на Україні. — Львів, 1934.
6. Права, за якими судиться малоросійський народ: 1743. — К., 1997.
Запитання для перевірки знань
1. Як називався інститут, що передував організаційно оформленій адвокатурі?
2. Хто виконував роль захисників за часів Київської Русі?
3. Формування адвокатури за польсько-литовської доби.
4. Що таке Литовські статути?
5. Розкрийте зміст поняття «Магдебурзьке право».
6. Адвокатура в період гетьманщини.
7. Кодекс українського права «Права, по которым судится мало­российский народ».
8. Передумови професійної адвокатської діяльності в період, що розглядається.
9. Непрофесійні захисники.
10. Оплата адвокатської праці.
11. Відповідальність адвоката.
12. Коли в Україні було запроваджено адвокатуру як правовий інститут?
13. Як називалися адвокати?
14. На які категорії поділялися повірені?
15. Діяльність присяжних повірених.
16. Діяльність приватних повірених.
17. Діяльність адвокатури в західноукраїнських землях.
Практичні завдання
1. Складіть список літератури для вивчення теми.
2. Сформулюйте й доведіть існування принципів діяльності адвокатури в дожовтневий період.
3. Дайте порівняльну характеристику діяльності присяжних і приватних повірених.
Запитання для контролю самостійної
та індивідуальної роботи
1. Поняття судового представництва.
2. Значення адвокатури за польсько-литовської доби.
3. Коли вперше стали вживати назву «адвокат» у значенні «захисник»?
4. Пам’ятки українського права та їхнє значення у розвитку адвокатури України.
Тема для написання реферату
«Права, по которым судится малороссийский народ».
Тести для перевірки знань
1. Вважають, що українській адвокатурі передувало:
А) судове представництво;
Б) правозаступництво;
В) ораторство.
2. Професійна адвокатура в Україні сформувалася за часів:
А) звичаєвого права;
Б) польсько-литовської доби;
В) гетьманщини.
3. За польсько-литовської доби захисників не називали:
А) речниками;
Б) адвокатами;
В) прокураторами.
4. За часів польсько-литовського панування діяльність адвокатури в Україні регулювалася:
А) кодексом «Права, по которым судится малороссийский народ»;
Б) Біблією;
В) Литовськими статутами.
5. Кодифікація українського права закінчилася кодексом «Права, по которым судится малороссийский народ»:
А) 1743 року;
Б) 1843 року;
В) 1643 року.
6. За часів Гетьманщини, згідно із загальним правилом, адвокатами могли бути:
А) повнолітні чоловіки та жінки;
Б) духовні особи;
В) тільки повнолітні чоловіки.
7. Згідно із судовою реформою 60-х років правове регулювання адвокатури здійснювалося:
А) «Судовими статутами»;
Б) «Адвокатськими статутами»;
В) Положенням про адвокатуру.
8. Згідно із судовою реформою 60-х років повірені — це:
А) судді;
Б) прокурори;
В) адвокати.
9. Присяжні повірені повинні:
А) мати вищу юридичну освіту;
Б) мати будь-яку освіту;
В) мати середню юридичну освіту.
10. Присяжні повірені повинні були мати стаж судової роботи або роботи помічника повіреного не менше, ніж:
А) одного року;
Б) трьох років;
В) п’яти років.
11. «Товариш» — це:
А) заступник голови Ради повірених;
Б) помічник голови Ради повірених;
В) приватний повірений.
12. Приватні повірені допускалися до ведення справ:
А) в усіх судах;
Б) лише в тих судах, до яких вони були приписані.
13. Оплата адвокатських послуг клієнтом називається:
А) зарплата;
Б) гонорар;
В) добровільний внесок.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2020 BPK Group.