лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Технологічні процеси галузей промисловості

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

4. ПЛАНИ ЛЕКЦІЙ

Перша лекція.
Вступна лекція. «Технологічні процеси галузей промисловості» для спеціалістів з менеджменту виробничої сфери: предмет, завдання курсу і значення дисципліни. Її місце в економічній діяльності (за визначенням Державного класифікатора ДК 009-96). Технологічний регламент й інші основні технологічні документи організації та проведення технологічних процесів. Проблеми і пріоритети розвитку промисловості.

Друга лекція.
Міжнародні системи вимірювання та номенклатури речовин у підприємницькій діяльності.
Метрологія — наука і практика вимірювання в економічній діяльності. Міжнародна система фізичних величин: джерела, складові та сфери її застосування у підприємницькій діяльності.

Третя лекція.
Співвідношення між одиницями однорідних фізичних величин різного походження та одиницями SI. Класифікація одиниць вимірювання фізичних величин та одиниць обліку господарських об’єктів і товарів. Міжнародна система номенклатури речовин і стехіометрія.

Четверта лекція.
Теплові та масообмінні процеси в промислових технологіях.
Теплопередача в промислових технологіях та її основні закономірності. Теплоносії і процеси нагрівання та охолодження матеріалів. Теплообмінні апарати. Охолодження в технологічних процесах і спрощені апаратурні схеми промислових холодильних установок.

П’ята лекція.
Масообмінні процеси в технологіях виробництв. Процеси випаровування, конденсації, екстрагування і ректифікації в технологіях виробництва продукції та їх апаратурне оформлення. Сорб­ційні процеси. Технологічні процеси сушіння матеріалів та їх апаратурне оформлення.
Шоста лекція.
Технологічні процеси виробництв паливно-енергетичного комп­лексу та їх техніко-економічні показники.
Паливо, його класифікація та властивості. Види природних палив. Технологічні процеси переробки палива. Застосування високотемпературних та каталітичних процесів. Коксування та газофікація твердого палива.

Сьома лекція.
Перегонка нафти та крекінг нафтопродуктів. Штучне паливо, його характеристика та застосування. Методи отримання електричної енергії, екологічні та економічні проблеми виробництв ТЕС, ГЕС і ГАЕС.

Восьма лекція.
Екологічні та економічні проблеми виробництва електроенергії на АЕС, ВЕС, СЕС та біологічних енергоблоках. Ефективність використання електричної енергії. Альтернативні види енергії в ХХІ столітті. Економічна та екологічна переваги виробництва електроенергії.

Дев’ята лекція.
Технологічні процеси та техніко-економічний аналіз металургійного комплексу.
Виробництво чорних металів та їх сплавів. Традиційні методи отримання чавуну та сталі: доменний процес, конверторні методи, електрометалургія. Види сировини та техніко-економічні характеристики виробництва чавуну і сталей.

Десята лекція.
Технологічні процеси виробництва кольорових металів на прикладі отримання алюмінію і титану. Технологічні процеси отримання металів із застосуванням електрохімічних процесів. Сплави на основі кольорових металів та їх використання.

Одинадцята лекція.
Технологічні процеси виробництв машинобудування.
Поняття про машину та її елементи. Основні етапи виготовлення машин. Основні техніко-економічні показники машин. Структура технологічного процесу механічної обробки. Оцінка техніко-економічної ефективності технологічного процесу.
Виготовлення заготовок литтям. Лиття в піщано-глиняні форми. Техніко-економічні показники металообробного виробни-
цтва.

Дванадцята лекція.
Обробка металів і сплавів методами пластичної деформації, прокатування та волочіння. Технологічні процеси при одержанні нероз’ємних з’єднань. Фізична суть і класифікація способів зварювання. Контроль за якістю зварних з’єднань.
Поняття клеєння, клепання. Механічна обробка заготовок деталей машин. Основні поняття про якість і точність обробки деталей. Види обробок заготовок. Основні способи обробки металів і сплавів різанням.

Тринадцята лекція.
Процеси виробництв базових технологій хімічної промисловості.
Значення хімічної продукції та її класифікація. Виробництво неорганічних матеріалів. Застосування каталітичних процесів у виробництві кислот. Плазмохімічні процеси під час отримання азотної кислоти.
Мінеральні добрива, їх класифікація та застосування. Виробництво аміачної селітри та карбаміду. Галургічний та флотаційний методи отримання калійних добрив.

Чотирнадцята лекція.
Поняття про високомолекулярні сполуки. Класифікація полімерів та основні методи їх отримання. Поліетилен високого, середнього і низького тиску. Радіаційно-хімічні процеси у виробництві синтетичного каучуку. Техніко-економічні показники виробництв хімічної промисловості.

П’ятнадцята лекція.
Технологічні процеси виробництв деяких будівельних матеріалів.
Класифікація і значення будівельних матеріалів. Керамічні матеріали, їх виготовлення та шляхи підвищення ефективності вироблення.
Шістнадцята лекція.
Класифікація бетонів та технологічні процеси їх виготовлення. Процеси виробництва полімерних будівельних матеріалів.

Сімнадцята лекція.
Технологічні процеси одиничних виробництв агропромислового комплексу.
Технологічні процеси виробництв цукру, солоду та пива. Ефек­тивність пивоварного виробництва.

Вісімнадцята лекція.
Технологічні процеси виробництва коров’ячого молока та вер­шкового масла. Економічні показники виробництв молочних продуктів.


 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.