лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Технологічні процеси галузей промисловості

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Продовження дод. 4

Фізична величина Одиниця фізичної величини

 

Назва Позначення Розмірність Назва Позначення Рекомендовані кратні
та частинні одиниці,
позначення: укр., міжнар.

 

укр. міжнар.

 

 

Питомий електричний опір

r

L3MT–3I–2

ом-метр

Ом·м

W·m

ГОм·м, GW·m; МОм·м, MW·m; кОм·м, kW·m; мОм·м, mW·m; кОм·м, m W·m; нОм·м, nW·m

 

Питома електрична
провідність

g, s

L–3M–1T3I2

сименс на метр

См/м

S/m

МСм/м, MS/m; кСм/м, kS/m

 

Частота
Обертова частота

f,v
n

T–1
T–1

герц
секунда в мінус першому ступені

Гц
с–1

Hz
s–1

ГГц, GHz; МГц, MHz; кГц, kHz

 

Імпеданс, повний
електричний опір

Z

L2MT–3I–2

Ом

Ом

W

МОм, MW; кОм, kW;
мОм, mW

 

Повна електрична
провідність, адмітанс

Y

L–2M–1T3I–2

сименс

См

S

кСм, kS; мСм, mS;
мкСм, mS

 

Активна потужність

P

L2MT–3

ват

Вт

W

ТВт, TW; ГВт, GW;
МВт, MW; кВт, kW;
мВт, mW; мкВт, m W;
нВт, nW

 

Повна потужність
Реактивна потужність

S (Ps)
Q, PQ

L2MT–3

вольт-ампер

В·А

V·A

 

 

Електрична енергія
Робота електричного струму

W, (Wр)
A

L2MT–2

джоуль

Дж

J

ТДж, TJ; Гдж, GJ;
МДж, MJ; кДж, kJ

Світло та споріднені типи електромагнітного випромінення

 

 

Частота

f, v

T–1

герц

Гц

Hz

ТГц, THz; ГГц, GHz;
МГц, MHz

 

Довжина хвилі

l

L

метр

м

m

мкм, mm; нм, nm

 

 

Енергія випромінення

Q, W (U, QC)

L2MT–2

джоуль

Дж

J

 

 

Потужність випромінення, потік енергії випромінення

P, Ф, (Фс)

L2MT–3

ват

Вт

W

 

 

Світловий потік

Ф, (Фv)

J

люмен

лм

lm

 

 

Яскравість

L, (Lv)

L–2J

кандела
на квадратний метр

кд/м2

cd/m2

 

 

Світність

M, (MV)

L–2J

люмен на
квадратний метр

лм/м2

lm/m2

 

 

Освітленість

E, (EV)

L–2J

люкс

лк

lx

 

Акустика

 

 

Частота

f, v

T–1

герц

Гц

Hz

МГц, MHz; кГц, kHz

 

Довжина хвилі

l

L

метр

м

m

cм, cm; мм, mm;
мкм, mm

 

Швидкість звуку
(фазова швидкість)
Групова швидкість

c, (ca)

cg

LT–1

метр за секунду

м/с

m/s

 

 

Густина звукової енергії, об’ємна звукова енергія

w, (wa),(e)

L–1MT–2

джоуль
на кубічний метр

Дж/м3

J/m3

 

 

Звукова потужність

P, Pa

L2MT–3

ват

Вт

W

кВт, kW; мВт, mW;
мкВт, mW; пВт, рW

 

Інтенсивність звуку

I, J

MT–3

ват на квадратний метр

Вт/м2

W/м2

мВт/м2, mW/m2;
мкВт/м2, mW/m2;
пВт/м2, рW/m2

Фізична хімія та молекулярна фізика

 

 

Відносна атомна маса
Відносна молекулярна маса

Аr
Мr

 

один

 

 

 

 

Молярна маса

М

MN–1

кілограм на моль

кг/моль

kg/mol

г/моль, g/mol

 

Молярний об’єм

Vm

L3N–1

кубічний метр
на моль

м3/моль

m3/mol

дм3/моль, dm3/mol;
см3/моль, cm3/mol

Продовження дод. 4

Фізична величина Одиниця фізичної величини

 

Назва Позначення Розмірність Назва Позначення Рекомендовані кратні
та частинні одиниці,
позначення: укр., міжнар.

 

укр. міжнар.

 

 

Молярна внутрішня
енергія, молярна
термодинамічна енергія

Um

L2MT–2N–1

джоуль на моль

Дж/
моль

J/mol

кДж/моль, kJ/mol

 

Молярна теплота
Молярна ентальпія

Qm
Hm

 

 

 

 

 

 

Молярна теплоємність

Cm

L2MT–2q–1N–1

джоуль на
моль-кельвін

Дж/
(моль·К)

J/(mol·K)

 

 

Молярна ентропія

Sm

L2MT–2q–1N–1

 

 

Густина
Масова концентрація
(компонента В)

r
rB

L–3M

кілограм
на кубічний метр

кг/м3

kg/m3

 

 

Молярна концентрація

cB

L–3N

моль на кубічний метр

моль/
м3

mol/
m3

моль/дм3, mol/dm3;
кмоль/дм3, kmol/m3

 

Молярність (розчиненого компонента В)

bB, mB

M–1N

моль на кілограм

моль/кг

mol/kg

ммоль/кг, mmol/kg

 

Термодинамічний
хімічний потенціал

m

L2MT–2

джоуль

Дж

J

 

 

Парціальний тиск

pB

L–1MT–2

паскаль

Па

Pa

 

 

Швидкість хімічної реакції

z

L–3T–1N

моль на кубічний метр за секунду

моль/
(м3·с)

mol/
(m3·s)

 

 

Маса молекули

m

M

кілограм

кг

kg

 

 

Електрохімічний еквівалент

k

MT–1І–1

кілограм на кулон

кг/Кл

kg/C

 

 

Електролітична провідність

k, s

L–3
M–1T–3І2

сименс на метр

См/м

S/m

 

 

Адсорбція

Г

L–2N

моль на квадратний метр

моль/
м2

mol/
m2

 

 

Питома адсорбція

g

M–1N

моль на
кілограм

моль/кг

mol/kg

ммоль/кг, mmol/kg

 

Поверхнева активність
адсорбату

G

L3T–2

ньютон-квадратний метр на кілограм

(Н·м2)/кг

(N·m2)/ kg

 

Атомна та ядерна фізика

 

 

Маса атома (нукліда Х)

ma, m(X)

M

кілограм

кг

kg

 

 

Спін

S

L2MT–1

джоуль-секунда

Дж·с

J·s

 

 

Активність
(радіонукліда в джерелі)

A

T–1

бекерель

Бк

Bq

кБк, kBq; МБк, MBq

 

Масова (питома)
активність (джерела)

a

M–1T–1

бекерель
на кілограм

Бк/
кг

Bq/kg

МБк/кг, MBq/kg; кБк/кг, kBq/kg

 

Об’ємна активність
(джерела)

cA

L–3T–1

бекерель
на кубічний метр

Бк/м3

Bq/m3

 

 

Молярна активність
джерела

Amol

T–1N–1

бекерель на моль

Бк/
моль

Bq/mol

 

 

Поверхнева активність
джерела

As

L–2T–1

бекерель на квадратний метр

Бк/м2

Bq/m2

 

 

Стала раіоактивного
розпаду

l

T–1

секунда в мінус першому ступені

с–1

s–1

 

 

Період напіврозпаду
радіонукліда

T?

T

секунда

с

s

мс, ms

Ядерні реакції та йонізувальні випромінення

 

 

Активність

A

T–1

бекерель

Бк

Bq

 

Закінчення дод. 4

Фізична величина Одиниця фізичної величини

 

Назва Позначення Розмірність Назва Позначення Рекомендовані кратні
та частинні одиниці,
позначення: укр., міжнар.

 

укр. міжнар.

 

 

Передана енергія, енергія іонізуючого
випромінювання
Середня передана енергія

e, w


L2MT–2

джоуль

Дж

J

 

 

Питома передана енергія
Поглинена доза

z
D

L2T–2

грей

Гр

Gy

мГр, mGy

 

Еквівалентна доза

H

L2T–2

зіверт

Зв

Sv

мЗв, mSv

 

Потужність еквівалентної дози

L2T–3

зіверт за секунду

Зв/с

Sv/s

 

 

Потужність поглиненої дози

L2T–3

грей за секунду

Гр/с

Gy/s

 

 

Експозиційна доза
(фотонного випромінення)

X

M–1TI

кулон на кілограм

Кл/кг

C/kg

мКл/кг, mC/kg

 

Потужність експозиційної дози

M–1I

ампер на кілограм

А/кг

A/kg

 

 

 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2019 BPK Group.