лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Технологічні процеси галузей промисловості

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Додаток 4

ПОХІДНІ ФІЗИЧНІ ВЕЛИЧИНИ SI ТА ЇХ ОДИНИЦІ

Фізична величина Одиниця фізичної величини
Назва Позначення Розмірність

Назва

Позначення

Рекомендовані кратні
та частинні одиниці,
позначення: укр., міжнар.

укр.

міжнар.

Простір і час
Площинний кут
Кутове переміщення
a, b, g, u, f...
a, b, g, u, f...
 

радіан

рад

rad

мрад, mrad;
мкрад, mrad

Просторовий кут W  

стерадіан

ср

sr

 

Площа А, S L2

квадратний метр

м2

m2

км2, km2; дм2, dm2;
см2, cm2; мм2, mm2

Об’єм, місткість V L3

кубічний метр

м3

m3

дм3, dm3; см3, cm3;
мм3, mm3

Швидкість v, c, u, v, w LT–1

метр за секунду

м/с

m/s

 

Прискорення
Прискорення вільного
падіння, гравітаційне
прискорення

a
g

LT–2

метр на секунду
в квадраті

м/с2

m/s2

 

Періодичні та пов’язані з ними явища

Частота
Обертова частота

f, v
n

T–1

герц оберт
за секунду

Гц
об/с

Hz
r/s

ТГц, THz; ГГц, GHz;
МГц, MHz; кГц, kHz

Кутова (кругова) частота, кутова швидкість

w

T–1

секунда в мінус першому ступені,
радіан за секунду

с–1

рад/с

s–1

rad/s

 

Довжина хвилі

l

L

метр

м

m

мкм, mm; нм, nm

Хвильове число

s

L–1

метр у мінус
першому ступені

м–1

m–1

см–1, cm–1

Механіка

Густина, щільність

r

L–3M

кілограм
на кубічний метр

кг/м3

kg/m3

Мг/м3, Mg/m3; кг/дм3, kg/dm3; г/см3, g/cm3

Відносна густина

d

 

один

 

 

 

Питомий об’єм

v

L3M–1

кубічний метр
на кілограм

м3/кг

m3/kg

 

Лінійна густина

rl

L–1M

кілограм на метр

кг/м2

kg/m

мг/м, mg/m

Поверхнева густина

rA, (rS)

L–2M

кілограм
на квадратний метр

кг/м2

kg/m2

 

Сила
Вага

F
Fg, (G, P, W)

LMT–2

ньютон

Н

N

МН, MN; кН, kN;
мН, mN; мкН, mN

Питома вага

g

L–2MT–2

ньютон
на кубічний метр

Н/м3

N/m3

Н/дм3, N/dm3; Н/см3, N/cm3; мН/мм3, N/mm3; мкН/мм3, mN/mm3

Тиск
Нормальне напруження
Дотичне напруження

р
s
t

L–1MT–2

паскаль

Па

Pa

ГПа, Gpa; МПа, Mpa;
кПа, kPa; гПа, hPa;
мПа, mPa; мкПа, mPa

Модуль пружності,
модуль Юнга,
Модуль зсуву, модуль Кулона,
Модуль об’ємного стиску

E

G
K

L–1MT–2

паскаль

Па

Pa

 

Енергія
Робота
Потенційна енергія
Кінетична енергія

E
W (A)
EP, V, Ф
Ek, T

L2MT–2

джоуль

Дж

J

ЕДж, EJ; ПДж, PJ;
ТДж, TJ; ГДж, GJ;
МДж, MJ; кДж, kJ;
мДж, Mj

Об’ємна густина енергії

w

L–1MT–2

джоуль на
кубічний метр

Дж/м3

J/m3

 

Потужність

P

L2MT–3

ват

Вт

W

ГВт, GW; МВт, MW;
кВт, kW; мВт, mW;
мкВт, mW

Продовження дод. 4

Фізична величина Одиниця фізичної величини
Назва Позначення Розмірність Назва Позначення Рекомендовані кратні
та частинні одиниці,
позначення: укр., міжнар.
укр. міжнар.

Коефіцієнт корисної дії, ККД

h

 

один

 

 

 

Масова витрата

qm

MT–1

кілограм за секунду

кг/с

kg/s

 

Об’ємна витрата

qv

L3T–1

кубічний метр
за секунду

м3/с

m3/s

 

Теплота

Температура за Цельсієм

t, q

Q

градус Цельсія

оС

оС

 

Температурний градієнт

grad T

L–1Q

кельвін на метр

К/м

K/m

 

Температурний коефіцієнт лінійного розширення
Температурний коефіцієнт об’ємного розширення

al


av, a, (g)

Q–1

кельвін у мінус першому ступені

К–1

K–1

 

Теплота,
кількість теплоти

Q

L2MT–2

джоуль

Дж

J

ЕДж, EJ; ПДж, PJ;
ТДж, TJ; ГДж, GJ;
МДж, MJ; кДж, kJ;
мДж, mj

Питома (масова) теплота

qm

L2T–2

джоуль
на кілограм

Дж/кг

J/kg

 

Питома (об’ємна) теплота

qv

L–1MT–2

джоуль на
кубічний метр

Дж/м3

J/m3

 

Тепловий потік

Ф

L2MT–3

ват

Вт

W

кВт, kW

Коефіцієнт теплопровідності

l (k)

LMT–3Q–1

ват на
метр-кельвін

Вт/
(м·К)

W/
(m·K)

 

Теплоємність тіла (системи)

C

L2MT–2Q–1

джоуль на кельвін

Дж/К

J/K

кДж/К, kJ/K

Теплопровідність

G

L2MT–3Q–1

ват на
кельвін

Вт/К

W/K

 

 

Коефіцієнт
температуропровідності

a

L2T–1

квадратний метр
на секунду

м2/с

m2/s

 

 

Питома (масова)
теплоємність

c

L2T–2Q–1

джоуль
на кілограм-кельвін

Дж/
(кг·К)

J/
(kg·K)

кДж/(кг·К), kJ/(kg·K)

 

Ентропія

S

L2MT–2Q–1

джоуль на кельвін

Дж/К

J/K

кДж/К, kJ/K

 

Енергія,
Внутрішня енергія,
термодинамічна енергія
Ентальпія
Енергія Гельмгольца (вільна),
функція Гельмгольца
Енергія Гіббса (вільна),
функція Гіббса

E
U

H
A, F


G

L2MT–2

джоуль

Дж

J

 

 

Електрика та магнетизм

 

 

Електричний заряд,
кількість електрики

Q

TI

кулон

Кл

С

кКл, kC; мкКл, mC;
нКл, nC; пКл, pC

 

Електричний потенціал
Різниця потенціалів,
напруга
Електрорушійна сила, ЕРС

V, f
U (V)
E

L2MT–3I–1

вольт

В

V

МВ, MV; кВ, kV;
мВ, mV; мкВ, mV

 

Електрична
ємність

С

L–2M–1
T4I2

фарад

Ф

F

мФ, mF; мкФ, mF;
нФ, nF; пФ, pF

 

Густина (електричного) струму

J, j (S)

L–2I

ампер
на квадратний метр

А/м2

A/m2

МА/м2, MA/m2;
кА/м2, kA/m2

 

Магнітна індукція,
густина магнітного потоку

B

MT–2I–1

тесла

Тл

T

мТл, mT; мкТл, mT;
нТл, nT

 

Магнітний потік

Ф

L2MT–2I–1

вебер

Вб

Wb

мВб, mWb

 

Індуктивність
Взаємоіндуктивність

L
M, Lmn

L2MT–2I–2

генрі

Гн

H

мГн, mH; мкГн, mH;
нГн, nH; пГн, pH

 

 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2019 BPK Group.