лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Технологічні процеси галузей промисловості

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

ДОДАТКИ
Додаток 1
АТОМНІ МАСИ ЕЛЕМЕНТІВ


Атомний номер

Елемент

Хімічний символ

Атомна маса, а.о.м.

1

Водень

Н

1,01

2

Гелій

Не

4

3

Літій

Li

6,94

4

Берилій

Be

9,01

5

Бор

В

10,81

6

Вуглець

С

12,01

7

Азот

N

14,01

8

Кисень

0

16

9

Фтор

F

19

10

Неон

Ne

20,18

11

Натрій

Na

22,99

12

Магній

Mg

24,31

13

Алюміній

Al

26,98

14

Кремній

Si

28,09

15

Фосфор

P

30,97

16

Сірка

S

32,06

17

Хлор

Cl

35,45

18

Аргон

Ar

39,95

19

Калій

K

39,1

20

Кальцій

Ca

40,08

21

Скандинавій

Sc

44,96

22

Титан

Ті

47,9

23

Ванадій

V

50,94

24

Хром

Cr

52

25

Марганець

Mr

54,94

Продовження дод. 1


Атомний номер

Елемент

Хімічний символ

Атомна маса, а.о.м.

26

Залізо

Fe

55,85

27

Кобальт

Co

58,93

28

Нікель

Ni

58,71

29

Мідь

Cu

63,54

30

Цинк

Zn

65,37

31

Галій

Ga

69,72

32

Германій

Ge

72,59

33

Миш’як

As

74,92

34

Селен

Se

78,96

35

Бром

Br

79,91

36

Криптон

Kr

83,8

37

Рубідій

Rb

85,47

38

Стронцій

Sr

87,67

39

Ітрій

Y

88,91

40

Цирконій

Zr

91,22

41

Ніобій

Nb

92,91

42

Молібден

Mo

95,94

43

Технецій

Tc

98,91

44

Рутеній

Ru

101,07

45

Родій

Rh

102,91

46

Паладій

Pa

106,4

47

Срібло

Ag

107,87

48

Кадмій

Cd

112,4

49

Індій

In

114,82

50

Олово

Sn

118,69

51

Сурма

Sb

121,75

52

Телур

Те

127,6

53

Йод

J

126,9

Продовження дод. 1


Атомний номер

Елемент

Хімічний символ

Атомна маса, а.о.м.

54

Ксенон

Xe

131,3

55

Цезій

Cs

132,91

56

Барій

Ba

137,34

57

Лантан

La

138,91

58

Церій

Се

140,12

59

Празеодим

Рг

140,91

60

Неодим

Nd

144,24

61

Прометій

Pm

62

Самарій

Sm

150,35

63

Європій

Eu

151,96

64

Гадоліній

Gd

157,25

65

Тербій

Tb

158,92

66

Диспрозій

Dy

162,5

67

Гольмій

Ho

164,93

68

Ербій

Er

167,26

69

Тулій

Tu

168,93

70

Ітербій

Yb

173,04

71

Лютецій

Lu

174,97

72

Гафній

Hf

178,49

73

Тантал

Та

180,95

74

Вольфрам

W

183,85

75

Реній

Re

186,2

76

Осмій

Os

190,2

77

Іридій

Ir

192,2

78

Платина

Pt

195,09

79

Золото

Au

196,97

80

Ртуть

Hg

200,59

81

Талій

Tl

204,37

Закінчення дод. 1


Атомний номер

Елемент

Хімічний символ

Атомна маса, а.о.м.

82

Свинець

Pb

207,19

83

Вісмут

Ві

208,98

84

Полоній

Ро

85

Астан

At

86

Єманацій

Em

87

Францій

Fr

88

Радій

Ra

89

Актиній

Ac

90

Торій

Th

232,04

91

Протактиній

Pa

92

Уран

U

238,03

93

Нептуній

Np

94

Плутоній

Pu

95

Америцій

Am

96

Кюрій

Cm

97

Берклій

Bk

98

Каліфорній

Cf

90

Єйнштейній

Es

100

Фермій

Fm

101

Менделевій

Md

102

Нобелій

No

103

Лоуренсій

Lm

104

Курчатовій

Ru

105

Нільсборій

Ns


 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.