лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Технологічні процеси галузей промисловості

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

8.5. Завдання для перевірки знань
8.5.1. Питання для вивчення теми

 1. Класифікація технологічних процесів харчової промисловості в залежності від методів обробки сировини.
 2. Порівняння вітчизняного бурякоцукрового виробництва з досвідом передових західноєвропейських країн.
 3. Виробництво цукру з тростини: стратегічні та соціальні проб­леми.
 4. Характеристика сировини та матеріалів для хлібобулочного виробництва.
 5. Переваги і недоліки опарного і безопарного способів приготування тіста.
 6. Проблеми забезпечення пивоварної промисловості сировиною та матеріалами та шляхи їх вирішення.
 7. Особливості статичного способу виробництва солоду.
 8. Використання сучасних технологій для зброджування пивного сусла.
 9. Ознайомившись зі структурно-логічною схемою пивоварного виробництва, перелічіть основні стадії приготування солоду.
 10. Підготовка сировини до переробки на молокозаводі.
 11. Види молочної продукції та її характеристика.
 12. Способи одержання кисломолочних продуктів.
 13. Переваги і недоліки різних способів виробництва масла.
 14. Використання процесів розчинення і розділення неоднорідних систем у виробництвах харчової промисловості.
 15. Поняття про розчинність. Розчинність кінетична та дифузійна.
 16. Екстрагування та екстракція; їх призначення.
 17. Класифікація неоднорідних систем.
 18. Методи розділення неоднорідних систем та типове устаткування.
 19. Шляхи підвищення ефективності бурякоцукрового і пивоварного виробництва.

8.5.2. Тести
1. За структурою собівартості одержання цукру-піску і хлібобулочних виробів відносяться до виробництв:
а) енергоємних;
б) металоємних;
в) матеріалоємних;
г) трудоємних.

2. Цукор за калорійністю поступається:
а) м’ясу;
б) хлібу;
в) олії;
г) пиву.
3. Оптимальна кількість (млн т) виробництва цукру-піску з буряка для населення України:
а) 0,7;
б) 1,5;
в) 2,2;
г) 6,0.

4. «Сила» борошна залежить, в основному, від кількості:
а) білків;
б) ферментів;
в) вуглеводів;
г) жирів.

5. Приємний смак хліба формує вміст у ньому кислоти:
а) оцтової;
б) молочної;
в) лимонної;
г) мурашиної.

6. Вміст спирту в пиві знаходиться в межах (%):
а) 0, 3—0, 4;
б) 1, 0—1, 5;
в) 1, 8—7, 0;
г) 10, 0—15, 0.

 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2019 BPK Group.