лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Технологічні процеси галузей промисловості

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Молочна промисловість. В Україні понад 450 підприємств, які можуть переробляти більше 20 млн т молока на молочну продукцію за рік. Але низький валовий надій молока (13—14 млн т) не дає змоги підприємствам працювати на повну потужність [21].


Рис. 8.11. Структурно-логічна схема
технологічних процесів молочної промисловості
Основними видами молочної продукції є молоко різної жирності (2,5 %; 3,2 %; 6,0 %), кисломолочні продукти (йогурт, простокваша, кефір, ацидофільне молоко та ін.), масло.
В останні роки відбувається збільшення обсягів виробництва молочної продукції. Але вони недостатні. Через незабезпеченість сировинними ресурсами рівень використання виробничих потуж­ностей при виробництві продукції з незбираного молока становить 13 %, масла — 28 %. Матеріально-технічна база молочної промисловості потребує оновлення, оскільки знос активної частини основних виробничих фондів сягає 60 %.
Для того, щоб поліпшити ситуацію в галузі, необхідно:

  1. розводити корів високопродуктивних порід;
  2. сприяти розвитку приватних та фермерських господарств з молочно-тваринним напрямком.
  3. впроваджувати сучасні технології переробки молока, розширити асортимент, збільшити випуск продукції, яка користується попитом у населення;
  4. забезпечити пільгове кредитування довгострокових проектів для проведення реструктуризації та модернізації підприємств молочної промисловості.

8.2. Методичні вказівки до вивчення теми
Преш за все студентам доцільно усвідомити значення аграр­но-промислового комплексу для економіки України, що АПК — це сукупність галузей народного господарства, зайнятих виробництвом, переробкою, зберіганням і доведенням до споживача сільськогосподарської продукції. В даній темі студентам пропонується опанувати технологічні процеси виробництв: бурякоцукрового, хлібопекарного, пивоварного і молочної про­дукції.
Вивчаючи бурякоцукрове виробництво, треба звернути увагу на обсяги споживання цукру населенням і промисловістю, а також на розподіл ринку між цукром з буряків і тростини.
Аналізуючи ефективність роботи цукрових заводів, зосередити увагу на експлуатації потужних виробництв, переробку буряків з високою цукристістю і врожайністю.
Завершити вивчення даного питання доцільно ретельним оз­найомленням з структурно-логічною схемою технологічних процесів бурякоцукрового виробництва, видами і призначенням основного устаткування.
Розгляд хлібопекарного виробництва треба починати з характеристики сировини і матеріалів: борошна, дріжджів, води. Звернути увагу на опарний і безопарний методи приготування тіста, їх переваги і недоліки. Розібратися з типовим устаткуванням хлібозаводу і схемою технологічних процесів.
Розпочинаючи вивчення пивоварної промисловості, студентам доцільно ознайомитися з відомими вітчизняними виробниками даної продукції. Звернути увагу на те, що обсяги виробництва пива в Україні в останні роки збільшуються. Але галузь має велику залежність від закордонних постачальників солоду і хмелепродукції.
Для того, щоб перемогти у конкурентній боротьбі на ринку, пивоварним заводам необхідно модернізувати виробництво і зменшити собівартість продукції за рахунок використання вітчизняної сировини.
Опанування студентами структурно-логічної схеми технологіч­них процесів виробництва пива дозволить підбити підсумки набутих знань.
Характеристику молочної промисловості доцільно починати з основних видів продукції. З’ясувати, що досягнуте збільшення молочної продукції в останні роки є недостатнім для завантаження існуючих виробничих потужностей, які до того ж потребують оновлення і модернізації.
Завершити розгляд даного питання корисно детальним ознайомленням з структурно-логічною схемою технологічних процесів молочної промисловості.

 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2019 BPK Group.