лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Технологічні процеси галузей промисловості

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

За даними Украгроконсалтингу, врожайність пивоварного ячменю і посівні площі під нього щорічно зменшувалися. Зменшувалися і обсяги виробництва вітчизняного солоду.
В останні роки більшість пивоварного ячменю експортується. Крім того, в Україні відсутня селекція пивоварного ячменю. Наявні сорти мають збільшений вміст білка, що негативно позначається на якості пива та призводить до додаткових енерговитрат. Понад 80 % ячменю продається за цінами, нижче його собівартості.
Виробництво солоду в Україні мають забезпечити два спеціалізованих підприємства — Славутський та Бердичівський солодові заводи та спеціалізовані цехи на пивоварнях «Оболоні», «Десни», Донецькому пивзаводі та ін. Але протягом значного часу Бердичівський завод не працює, а Славутський завод та цехи при пивоварнях через відсутність ячменю не в змозі забезпечити зростаючі обсяги виробництва пива.
Для вирішення завдань розвитку пивоварної промисловості необхідно:

  1. впровадити систему гарантованого забезпечення заводів пивоварним ячменем;
  2. на певний період часу встановити пільговий (з пільговою ставкою ввізного мита) імпорт солоду та хмелепродукції;
  3. забезпечити оптимальне використання енергоресурсів при виробництві солоду та пива для зменшення його собівартості;
  4. для збереження вітчизняного хмелярства налагодити вироб­ництво гранульованих концентратів хмелю;
  5. модернізувати виробництво, зменшити собівартість продук­ції, щоб перемогти у конкурентній боротьбі;
  6. надати підприємствам України пільгові умови для експорту пива, оскільки українські виробники спроможні реалізувати свою продукцію на зовнішньому ринку.

 
Рис. 8.9. Структурно-логічна схема технологічних процесів виробництва пива
 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2019 BPK Group.