лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Технологічні процеси галузей промисловості

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Ціни на борошно визначаються вартістю зерна. Для забезпечення рентабельності зерносіючих господарств ціна на зерно не повинна бути меншою за 80 ум. од/т. Характерною ознакою сучасності є зменшення пропозицій зерна для внутрішнього ринку. На кон’юнктуру зернового ринку особливо впливає нестача пшениці, яка на всіх каналах збуту постійно має підвищений попит. До того ж невисокою є якість зерна. Надходження зерна до державних ресурсів зменшилось внаслідок несвоєчасних розрахунків товаровиробників за надані державою у кредит пально-мас­тильні матеріали та хімікати.
Пивоварна промисловість. Виробництво пива здійснюється в Україні на 70-ти пивоварних заводах. До вітчизняного пивоваріння належать такі відомі підприємства, як «Оболонь» (м. Київ),
«Славутич» (м. Запоріжжя), «Рогань» (м. Харків), «Десна» (м. Чер-
нігів), «Янтар» (м. Миколаїв), «Сармат» (м. Донецьк), які заповнюють сегмент пивоварного ринку майже на 80 %.
З точки зору інвестиційної привабливості галузь пивоваріння знаходиться в першій п’ятірці тих підприємств, куди прийшли закордонні і національні інвестори.
Динаміка обсягів виробництва пива в Україні наведена на рис. 8.6.
Виробничий потенціал пивоварних заводів дозволяє випускати щорічно близько 180 млн дал пива. Однак ці потужності використовуються недостатньо. Крім того, відбувається сильна експансія продукції відомих фірм Ірландії, Данії, Голландії, Німеччини, Чехії (рис. 8.7).

___________
* За даними Державного департаменту продовольства.
Рис. 8.7. Імпорт та експорт пива [21]
Має місце зниження споживання пива. Якщо світовий рівень споживання знаходиться в межах 90—150 дал на душу населення на рік, то в Україні ця цифра не перевищує 20,0 дал. Основна при­чина — низька купівельна спроможність населення.


___________
* За даними Державного департаменту продовольства.
Рис. 8.8. Обсяги переробки солоду в Україні [21]

В собівартості пива на частку сировини і допоміжних матеріалів припадає понад 44 %. Ці витрати припадають в основному на солод і хмелепродукцію. Пивоварінню кожного року потрібно понад 300 тис. т ячменю та 3,6 тис. т хмелепродуктів. Але промисловість протягом ряду років не забезпечена у повному обсязі віт­чизняною сировиною. Урожай хмелю щорічно становить 20 % потреби [21]. Крім того, провідні пивоварні підприємства обладнані сучасним устаткуванням, яке передбачає використання хмелю тільки гранульованого або у вигляді екстракту. Відродження хмелярської галузі потребує значних капіталовкладень і часу, тому проблема забезпечення пивоварів хмелепродукцією протягом найближчих 3—5 років може бути вирішена тільки за рахунок імпорту.

 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2019 BPK Group.