лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Технологічні процеси галузей промисловості

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

3.7. Термінологічний словник
АЕС — атомна електростанція, на якій атомна (ядерна) енергія урану 235, 238 перетворюється на електричну.
ВЕС — вітрова електростанція — установка з вітровим електрогенератором, яка виробляє електроенергію за відповідної швид­кості вітру.
ГАЕС — гідроакумулююча електростанція, сама споживає електроенергію, коли вона є в надлишку і виробляє її, тобто повертає її в мережу, коли її недостатньо.
Газифікація твердого палива — добування з малоцінного палива (вугілля, торфу, сланців) гетераторних газів, тобто процес штучного перетворення твердого палива на горючі гази, які використовуються як паливо та як сировина для хімічної промисловості.
ГЕС — гідроелектростанція, рушійною силою якої є потік річ­кової води, що приводить в дію гідротурбіну, поєднану з електрогенератором.
ГТУ — газотурбінні установки, в яких коефіцієнт конверсії природного газу в енергію дорівнює 54—56 %.
Дестиляція, або перегонка нафти — поділ нафти та нафтопродуктів на фракції, який ґрунтується на різниці температур кипіння окремих фракцій.
Коксування — процес нагрівання вугілля або іншого твердого палива без доступу повітря при температурі 1100—1200°С. Цей процес називають сухою перегонкою, при якій одержують кокс, напівкокс, деревне вугілля і леткі продукти.
ПЕГТС — поліенергетична газотурбінна станція, яка генерує одночасно в різних співвідношеннях електроенергію, пару, гарячу воду, тепле повітря, холод, вакуум тощо.
ПЕС — приливні електростанції, що використовують енергію приливів і відливів морів, океанів.
Питома теплота згоряння палива — (теплотворна властивість — кількість теплоти, яка виділяється під час повного згоряння 1 кг палива (табл. 6).
СЕС — сонячна електростанція — установка по конверсії сонячної енергії в теплову (гарячого водопостачання) та електричну.
ТЕС — теплові електростанції — найпоширеніший вид електростанцій в Україні, на яких вихідним джерелом енергії є органіч­не паливо, перш за все — вугілля, а також сланці, нафтовий мазут, газ.
ТЕЦ — тепло-електроцентралі — комбіноване виробництво електричної та теплової (гарячої води, пари) енергії.
Таблиця 3.6

ПИТОМА ТЕПЛОТА ЗГОРЯННЯ ЕНЕРГОНОСІЇВ

Найменування енергоносія

Питома теплота згоряння, МДж/кг

Деревина

9…11

Торф

8…12

Буре вугілля

13…15

Кам’яне вугілля

24…27

Антрацит

28…33

Кокс

30…39

Нафта

43…46

Бензин

44…48

Природний газ*

36

Ацетилен*

59

Коксовий газ*

19

Умовне паливо

29…30

*Для газів наведено об’ємну теплоту згоряння (МДж/м3).
3.8. Навчальні завдання
3.8.1. Приклади розв’язання задач
Яке паливо економічно вигідніше використовувати? Вугілля (q = 5100 kcal/kg), чи газ (q = 39 MJ/kg), якщо за одиницю маси ціна газу удвічі більша.
Наведіть розрахунок.
Розв’язання:
1. Приведемо одиниці фізичних величин до однієї системи (SI). Теплотворна властивість вугілля в системі SI буде:

2. Визначимо, в скільки разів (більше, менше) теплоти виділяє 1 kg вугілля, ніж 1 kg газу і з урахуванням відповідних к.к.д. та отримаємо розміри енергії, що використовується, і ціну відповідно до умов задачі.
2.1. Кількість теплоти, що використовується при спалюванні 1 kg вугілля при :
.
2.2. Кількість теплоти, що використовується при спалюванні 1 kg газу, при :
.
2.3. Кількість теплоти від спалювання 1 kg газу в розрахунку його ціни:
.
2.4. Наскільки більше теплоти використовуємо при спалюванні газу:
.
Економічно вигідніше використовувати газ.
3.8.2. Задачі для самостійного розв’язання
1. Визначте теплоту згоряння вугілля, якщо на кожну спалену тонну на ТЕС виробляється близько 2000 kW·h електроенергії.
2. Підрахуйте, яку кількість вугілля середньої якості необхідно завезти на ТЕС для виробництва 1 млрд kW·h електроенергії.
3. Якщо ми бажаємо зупинити на один рік ТЕС, яка працює на вугіллі і виробляє 1 млрд kW·h електроенергії в рік, то яка кількість вітрових турбоелектрогенераторів потужністю 250 kW може її замінити (орієнтовно при безперервній роботі) без зменшення виробництва електроенергії?
4. Визначте, якої заввишки повинна бути гребля, щоб кожен кубометр падаючої води забезпечив виробництво 0,5 kW·h електроенергії.
5. Підрахуйте кількість урану 235, яку необхідно заготовити для виробництва електроенергії на АЕС з двома енергоблоками потужністю 1000 MW при безперервній роботі протягом 3-х місяців.
6. Міська ТЕЦ у першому кварталі 2003 р. відпустила ЖЕКу 0,3 Tcal теплоти та 200 MW·h електроенергії. Визначте вартість відпущеної енергії по ціні 0,04 грн за 1 MJ.
3.9. Завдання для перевірки знань
3.9.1. Питання для вивчення теми
1. Види палива та їхня теплотворна властивість.
2. Способи переробки твердого, рідкого та газоподібного палива.
3. Стан та перспектива розвитку техніки та технології для збільшення коефіцієнта конверсії палива (ККП) під час виробництва теплової та електричної енергії.
4. Сировина, техніка і технологія виробництва електроенергії на ТЕС.
5. Охарактеризуйте техніку і технологічні процеси виробництва електроенергії кожного агрегата за спрощеною схемою ТЕС (рис. 3.6).


Рис. 3.6. Ілюстративна схема енерго-матеріальних потоків
теплової електростанції (ТЕС):
1 — топка; 2 — паровий котел з перегрівачем пари; 3 — парова турбіна; 4 — електрогенератор; 5 — теплообмінник; 6 — насос постачання водою (конденсатом) парового котла; 7 — насос циркуляції води в охолоджуючому контурі

6. Сировина, техніка і технологія виробництва електроенергії на ТЕЦ.
7. У чому проявляється шкідливість ТЕС і ТЕЦ для навколиш­нього середовища?
8. Чи можна досягнути 100 % конверсії теплової енергії палива, яка вивільнюється при його згорянні в топці ТЕС.
9. Які переваги газотурбінних установок та поліенергетичних газотурбінних систем перед ТЕС і ТЕЦ?
10. Техніко-економічні показники та економічні проблеми виробництва електроенергії на ТЕС і ТЕЦ.
11. Сировина, техніка і технологія виробництва електроенергії на АЕС.
12. Охарактеризуйте техніку і технологічні процеси кожного агрегата при виробництві електроенергії за спрощеною схемою АЕС (рис. 3.7).

Рис. 3.7. Ілюстративна схема енергоматеріальних потоків
блока атомної електростанції (АЕС):
1 — атомний котел; 2 — тепловиділяючі елементи з ядерним паливом; 3 — стержні, які регулюють коефіцієнт розмноження нейтронів (енергоактивність); 4 — первинний водяний контур високого тиску; 5 — вторинний пароводяний контур; 6 — парова турбіна; 7 — електрогенератор; 8 — теплообмінник; 9 — насоси

13. Техніка і технологія виробництва електроенергії на ГЕС.
14. У чому проявляється шкідливість ГЕС для навколишнього середовища?
15. Чому виникла необхідність побудови та експлуатації ГАЕС.
16. Охарактеризуйте технологічні процеси виробництва електроенергії на ГАЕС.
17. Техніко-економічні показники та екологічні проблеми виробництва на ГЕС Дніпровського каскаду.
18. Етап та перспектива розвитку вітрових електростанцій (ВЕС).
19. Техніка та технологія виробництва електроенергії на ВЕС.
20. Техніко-економічні показники та екологічні проблеми при виробництві електроенергії на ВЕС.
21. Технологічні процеси виробництва електроенергії на соняч­них електростанціях.
22. Сонячні установки для нагрівання води та їх перспектива розвитку.
23. Біологічні та інші агрегати для виробництва теплоти і елек­троенергії.
3.9.2. Тести
Одиничний вибір
1. Коефіцієнти конверсії ресурсів на різних електростанціях мають такі співвідношення:
а) к.к.д. для ГЕС більший, ніж для ТЕС;
б) к.к.д. для АЕС та ТЕС приблизно однакові;
а) к.к.д. для ГЕС та АЕС приблизно рівні.
2. Україна використовує в монтажі та експлуатації ВЕС у більшості випадків генератори потужністю:
а) 100 kW;
б) 250 kW;
в) 500 kW.
3. США переходять на монтаж та експлуатацію ВЕС з генераторами потужністю
а) 100 kW;
б) 250 kW;
в) 500 kW.
4. Обсяги споживання природного газу в Україні за рік
а) 60,5 млрд м3;
б) 70,5 млрд м3;
в) 80,5 млрд м3;
5. Видобуток природного газу в Україні за рік
а) 17,5 млрд м3;
б) 18,5 млрд м3;
а) 19,5 млрд м3.

 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2019 BPK Group.