лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Технологічні процеси галузей промисловості

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

3.2. ТЕС і ТЕЦ
В Україні діє потужний, високорозвинений електроенергетичний комплекс з повним технологічним циклом проектування, побудови ТЕС і АЕС, виробітку, розподілу і збуту електричної та теплової енергії.
Потужність електростанцій України на початок 2003 року становила 52,9 млн кВт.
Виробіток електроенергії електростанціями України в 2002 році був 86,3 млрд кВт ? год.
Основа електроенергетики України — об’єднана енергетична система, яка виробляє і здійснює централізоване безперервне енергозабезпечення промисловості та населення країни, взаємодіє з енергосистемами сусідніх країн, забезпечує експорт та імпорт електроенергії.
Виробіток електричної енергії здійснюється шістнадцятьма теп­ловими електростанціями (табл. 3.2), чотирма атомними електростанціями (табл. 3.3) і вісьмома гідравлічними електростанціями (табл. 4). Крім вказаних в таблицях 2, 3, 4, маємо багато невеликих тепло- і гідроелектростанцій та вітрових електростанцій.
Таблиця 3.2
НАЙБІЛЬШІ ТЕПЛОВІ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ УКРАЇНИ

 

Встановлена потужність на 01.01.2002 p., МВт

Кількість та електрична потужність турбогенераторів», шт. ? МВт

Вуглегірська

3600

3?800
4?300

Запорізька

3600

3?800
4?300

Криворізька

2820

10?282

Бурштинська

2300

8?195
4?185

Зміївська

2150

4?275
6?175

Ладижинська

1800

6?300

Трипільська

1800

6?300

Старобешівська

1750

10?175

Придніпровська

1740

4?285
4?150

Словенська

1700

1?800; 1?100
1?720; 1?80

Луганська

1500

8?175
1?100

Курахівська

1460

6?210
1?200

Зуївська

1200

4?300

Київська ТЕЦ-5

700

2?250
2?100

Київська ТЕЦ-6

500

2?250

Харківська ТЕЦ-5

470

1?250
2?110

Основні пріоритети розвитку енергетичної галузі визначає Енергетична стратегія держави на період до 2030 року з формулюванням її основних концептуальних положень.
ЕНЕРГОБЛОКИ, ВСТАНОВЛЕНІ НА ТЕПЛОВИХ
ЕЛЕКТРОСТАНЦІЯХ МІНПАЛИВЕНЕРГО УКРАЇНИ


Показники Indicators

Одиниця виміру
Unit of measurement

Усього
Total

Потужність енергоблока, МВт
Power unit capacity, MW

720—800

282—300

250

175—210

150

Кількість енергоблоків на 01.01.2002 p.
Quantity of power units as of January 1, 2002

шт.
pcs

104

8

42

5

43

6

Встановлена потужність енер­гоблоків на 01.01.2002 p.
Installed capacity of power units as of January 1, 2002

млн кВт rnlnk W

28,7

6,3

12,3

1,2

8,0

0,9

Відсоток від встановленої потужності теплових електростанцій Мінпаливенерго України на 01.01.2002 p.
Percentage of installed capacity of thermal power stations of the Ukraine Ministry for Fuel and Energy as of January 1, 2002

%

91,9

20,2

39,4

3,8

25,6

2,9

На ТЕЦ здійснюється комбінований виробіток електричної та теплової енергії. Ці станції входять до складу систем централізованого теплозабезпечення підприємств і майже 63 % побутових споживачів.
Встановлена потужність ТЕС України на 01.01.2002 р. становила 36,4 млн кВт, а ТЕЦ 6,4 млн кВт, або 68,8 % від загальної встановленої потужності всіх електростанцій.
Собівартість виробленої на ТЕС електроенергії 10,86 коп/ кВт·год, тоді як у середньому по галузі вона становить 10,1 коп/ кВт·год. При цьому паливна складова у собівартості електроенергії для них сягає 80,85 %.

Для стабілізації фінансово-господарської діяльності галузі ТЕС та ТЕЦ планується і здійснюється низка заходів щодо поліпшення техніко-економічних показників завдяки:

  • здійснення технічного та технологічного переозброєння та реконструкції одночасно з упровадженням комплексу природо­охоронних заходів;
  • зниження питомих витрат палива на виробіток електричної та теплової енергії;
  • створення системи наукового супроводження, інвестиційно-кредитного забезпечення та практичної реалізації науково-тех­нічної політики.

Таблиця 3.3
ВСТАНОВЛЕНА ПОТУЖНІСТЬ ЕНЕРГОБЛОКІВ АЕС


Назва АЕС
Nuclear Power Station Designation

№ енергоблока
Power Unit No,

Тип реактора
Reactor Type

Встановлена електрична потужність, МВт
Installed Capacity, MW

Початок будівництва
Construction Commencement

Пуск енергоблока Commissioning Date

Запорізька
Zaporizhia NPS

1

BBEP/WEH-1000/320

1000

04.1980

10.12.1984

2

BBEP/WEH-1000/320

1000

04.1981

22.07.1985

3

BBEP/WEH-1000/320

1000

04.1982

10.12.1986

4

BBEP/WER-1000/320

1000

01.1984

18.12.1987

5

BBEP/WER-1000/320

1000

07.1985

14.08.1989

6

BBEP/WEH-1000/320

1000

06.1986

19.10.1995

Южно-Українська
Yuzhno-
Ukrainska NPS

1

BBEP/WER-1000/302

1000

03.1977

31.12.1982

2

BBEP/WER-1000/338

1000

10.1979

06.01.1985

3

BBEP/WER-1000/320

1000

02.1985

20.09.1989

Рівненська
Rivne NPS

1

BBEP/WER-440/213

420

08.1976

22.12.1980

2

BBEP/WER-440/213

415

10.1977

22.12.1981

3

BBEP/WER-1000/320

1000

02.1981

21.12.1986

4****

BBEP/WER-1000/320

1000

08.1986

 

Зупинено
Чорнобильська
Chornobyl NPS

1*

РБМК/RBMK-1000

800

06.1972

26.09.1977

2**

РБМК/РВМК-1000

1000

02.1973

21.12.1978

3***

РБМК/RBMK-1000

1000

05.1977

03.12.1981

Хмельницька Khmelnytsky NPS

1****
2****

BBEP/WER-1000/320 BBEP/WER-1000/320

1000 1000

11.1981 02.1985

22 12.1987

Таблиця 3.4
НАЙБІЛЬШІ ГІДРАВЛІЧНІ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ УКРАЇНИ

 

Встановлена потужність на 01.01.2002, МВт
Installed capacity as of January 1, 2002, MW

Кількість та потужність гідравлічних турбін, шт. ? МВт
Quantity and capacity of hydroturbines, pcs x MW

Київська ГАЕС
Kyiv PSPS

235,5

3?41,5
3?37,0

Київська ГЕС
Kyiv HPS

361,2

16?18,5
4?16,3

Канівська ГЕС
Kaniv HPS

444,0

24?18,5

Кременчуцька ГЕС
Kremenchuk HPS

625,0

12?52,0

Дніпродзержинська ГЕС
Dniprodzerzhynsk HPS

352,0

8?44,0

Дніпровська ГЕС
Dnieper HPS

1538,2

8?113,1   2?104,5
9?72,0   1?2,8

Каховська ГЕС
Kakhovka HPS

351,0

6?58,5

Дністровська ГЕС
Dniester HPS

702,0

6?117,0

У більшості випадків невеликі та середні підприємства мають свої котельні цехи для виробництва пари та гарячої води або газотурбінні установки.
Перед ученими та спеціалістами виробництва енергії ставиться завдання максимально перетворити накопичену природою енергію палива в електроенергію і тепло.
Більшість діючих теплових електростанцій має коефіцієнт конверсії палива (ККП) в електроенергію у межах 30—33 %. Водночас комбінований цикл (парогазові установки) дає змогу використати енергію природного газу на 54—56 %, тобто, спалюючи таку ж саму кількість газу, можна одержати практично вдвічі більше енергії. Установки комбінованого циклу різної потужності можна з успіхом використовувати для потреб в енергії на регіональному та місцевому рівнях. Компанія General Electric першою випустила газотурбінні установки (ГТУ) і отримала замовлення на сотні таких установок.
Виробництво газотурбінних електростанцій потужністю від 2,5 до 25 МВт освоєно на багатьох турбінних підприємствах України. Експлуатація поліенергетичних газотурбінних станцій (ПЕГТС) здійснюється багатьма підприємствами промисловості. ПЕГТС генерують одночасно в різних співвідношеннях електроенергію, пару, гарячу воду, тепле повітря, холод, вакуум тощо. Економічні показники експлуатації їх в 2,5 раза перевищують показники генеруючих потужностей ТЕС, їх експлуатація є економічно чистою та безпечною, ресурс 100 тис. годин (11 років), термін окупності 1—1,5 року. Газотурбінна енергетика США, Англії і Японії становить близько 30 % усієї генеруючої потужності названих країн.
Сьогодні у світі працюють тисячі установок ГТУ і ПЕГТС загальною потужністю близько 30—40 ГВт.
Розробка нових прогресивних технологій спалювання вугілля з підвищеним ККП дає змогу сподіватись на «продовження життя» вугільної енергетики.
Перспективною технологією може стати газофікація вугілля і наступне одержання газу в комбінованому циклі. Розробляються технології виробництва та застосування біогазу. Нині в світі близько 14 % енергії виробляється за рахунок біомаси.

 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2019 BPK Group.