лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Технологічні процеси галузей промисловості

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Тема 3. ТЕХНОЛОГІЧНІ ПРОЦЕСИ
ВИРОБНИЦТВ ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНОГО
КОМПЛЕКСУ ТА ЇХ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ
ПОКАЗНИКИ


3.1. Сучасний стан і перспективи
розвитку енергетики України
Усі технологічні процеси в промисловості пов’язані з витратою виділеної енергії або із взаємним перетворенням одного виду енергії в інший. В Україні створений та працює паливно-енерге­тичний комплекс, який є основою функціонуван-
ня усього суспільного виробництва та використання енергоре-
сурсів.
Кожна країна планує розвиток енергетики в залежності від ситуації, яка реально складається, відчуваючи вплив загальносвітових тенденцій і враховуючи перш за все зростаючі економічні вимоги суспільства.
Україна має структуру енергетики, що формувалась упродовж 1920—2005 р. Технологічні процеси і більшість її складових визначались наявністю ресурсів та енергетичною політикою колиш­нього Радянського Союзу. До 80-х років основою виробництва електроенергії в Україні була теплова та гідроенергетика. Надалі будують атомні електростанції. І в 1990 році в загальному виробництві енергії частка вугілля становила 24,5 %, мазуту 12,4 %, газу 36,4 %, гідроенергії 3,5 % і ядерної енергії 23,4 %. У 1997 році вони становили відповідно: 26,8 %, 2,7 %, 21,8 %, 5,4 %, 43,3 %. Пріоритетними у виробництві енергії є теплові та атомні електростанції. Для теплових електростанцій частка вугілля в 1998 році зросла до 53 % мазуту зменшилась до 6 % і газу до 41 %. Для теплових електростанцій України сировинною базою є вугілля, запаси якого наближаються до 120 млрд тонн, розвідані запаси 46,0 млрд тонн, в тому числі енергетичного вугілля 32,1 млрд тонн. Таким чином Україна на сотні років забезпечена своїм твер­дим паливом.

 


Подпись: 79
Рис. 3.1. Річний видобуток вугілля
Подпись: 80
Рис. 3.2. Видобуток нафти і газового конденсату в Україні
Подпись: 81
Рис. 3.3. Видобуток газу і газового конденсату в Україні
Подпись: 82
Рис. 3.4. Обсяги споживання природного газу в Україні
Таблиця 3.1
ОСНОВНІ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ РОБОТИ ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ


№ з/п

Показники

Роки

Програма
«Українське
вугілля»

1991

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2005

2010

1

Кількість видобувних підприємств, усього

290

257

239

229

224

210

200

193

170

162

 

у тому числі: —шахт

282

251

233

223

218

207

197

190

167

159

 

— розрізів

8

6

6

6

6

3

3

3

3

3

2

Виробнича потужність на 01.01. відповідного року, всього млн тонн

192,8

143,3

129

121

115,4

115,4

111,2

109,6

106,8

106,2

3

Видобуток рядового вугілля, млн тонн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі для

135,6

83,6

71,7

75,9

76,2

81,0

80,3

83,4

100,0

106,1

 

— коксування

55,3

29,5

27,3

31,6

31,9

39,4

38,5

40,0

42,2

47,1

 

— енергетики

80,3

54,1

44,3

44,3

44,3

41,6

41,7

43,4

57,8

68,9

4

Рівень видобутку з комплексних механізованих вибоїв (КМВ), %

70,8

78,3

81,4

82,8

82,0

84,0

87,1

88,7

88,3

89,4

5

Середньодобове навантаження, усього, тонн за добу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

— на очисний вибій

271

242

245

289

312

342

381

448

440

470

 

— на КМВ

418

355

357

241

463

590

613

687

670

705

6

Рівень механізованого проведення виробок, %

81,4

74,3

71,9

73,7

69,6

72,6

70,3

75,2

84,0

84,6

7

Рівень проведення виробок комбайнами, %

29,2

29,4

33,8

36,8

34,0

37,8

41,4

43,5

45,8

49,8

8

Середньомісячна продуктивність праці робітника з видобутку вугілля, тонн

22,1

16,5

15,3

18,4

19,6

21,4

21,2

25,3

25,7

28,0


Річний видобуток вугілля наведено на рис. 3.1. Більшість шахт експлуатуються понад 30—50 років, ступінь зношення основних фондів зріс до 60—70 %. Тому буде проведено реконструкцію діючих і побудову нових шахт з впровадженням нової техніки і технології виробництва, які забезпечать значне зростання продук­тивності, безпеки праці; покращаться ТЕП роботи вугільної промисловості (див. табл. 3.1). І в найближчий час видобуток має зрости до 100—110 млн тонн вугілля в рік, які необхідні для нор­мального функціонування народного господарства України, при реалізації в повному обсязі програми «Вугілля України — 2010». Виконуючи цю програму, яка технічно і технологічно спроможна значно розвинути вугільну галузь, як умовне забезпечення енергетичної безпеки України, передбачається зниження затрат суспільства на своє енергетичне забезпечення, вдосконалення виробничих сил держави для підвищення економічної ефективності та конкурентоспроможності.
Складні гірничо-геологічні умови, недостатнє фінансування і низка суб’єктивних і об’єктивних чинників призвели до падіння видобутку вугілля зі 135,6 млн тонн у 1991 р. до 74,8 млн тонн у 1996 р.
На сьогодні вугільна галузь налічує 668 підприємств із яких, окрім шахт, 19 науково-дослідних установ і науково-технічних центрів, 19 машинобудівних заводів і ряд інших підприємств.
У 1996—2002 роках науковцями галузі були створені високопродуктивні шахтні очисні комплекси МКД 90, потужні прохідницькі комбайни П 110, П 220, нові потужні скрепкові та стрічкові конвеєри, нові технології кріплення гірничих виробок ДОН ВУП та ІГТМ НАНУ, технології збагачення вугілля і ряд інших розробок, що відповідають кращим світовим зразкам.
Нафта і газ відіграють важливу роль у загальному балансі енер­горесурсів України. Обсяги видобутку і споживання нафти і газу за минулі роки показано на рис. 3.2, 3.3, 3.4.

 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.