лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Технологічні процеси галузей промисловості

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

2.2.3.2. Завдання для самостійного вирішення

 • Розрахувати річний ліміт на газ при роботі котельного цеху в одну зміну, який виробляє і відпускає споживачам кожної години по  гарячої води з температурою 90°С і 2 t пари з тиском 5 атм.
 • Розрахувати квартальний ліміт на електроенергію з розподілом по місяцях і днях для електроплавильного цеху, який працює в одну зміну для розплавлення 1 t чавуну, 2 t сталі і 1 t алюмінію.
 • Розрахувати кількість дизельного палива для заправки двомоторного літака (дизельні двигуни потужністю по 200 к.с. кожний) для перевезення вантажу за маршрутом Київ — Москва (800 км) і Москва — Київ. Швидкість літака 400 км/год. При цьому двигуни літака працюють 1 годину потужністю 80 % від номіналу і 3 години — 60 % від номіналу.
 • Розрахувати, яке паливо більш раціонально використати в котельному цеху для нагрівання води: вугілля (q = 26 МДж/кг) вартістю по 20 дол. за 1 тонну, чи мазут (q = 37 МДж/кг) по 30 дол. за 1 тонну?
 • Котельний цех підприємства за зимовий період спалював 100 т вугілля (q = 6500 ккал/кг) вартістю 25 дол. за 1 тонну тільки для нагрівання води, яку використовували для калориферного нагрівання виробничих цехів. З ціллю покращен-
  ня екологічного стану прийнято рішення закрити котельний цех і перейти на електропанельний нагрів цехів, при вартості 1 кВт · год 18 коп. Розрахувати економічну ефективність цього заходу.

2.2.4. Завдання для перевірки знань
2.2.4.1. Питання для вивчення теми

 • У чому полягає процес екстрагування і його застосування в технологіях промисловості?
 • Назвіть виробництва з економічними випарними установками та їхній принцип роботи у виготовленні напівфабрикатів і готової продукції.
 • Назвіть виробництва, в яких застосовують процеси конденсації пари, і поясніть принцип роботи поверхневих та змішувальних конденсаторів.
 • В яких виробництвах застосовують екстрактори періодичної, безперервної дії та їх економічність і принцип роботи?
 • Назвіть виробництва харчової та хімічної промисловості, в яких використовують процеси абсорбції і десорбції для зберігання напівфабрикатів і покращення якості готової продукції?
 • Поясніть, в чому ефективність роботи насадкових і тарілчатих абсорберів?
 • Поясніть теорії фізичної і хімічної адсорбції (хемосорбції) і вкажіть технології виробництв, у яких вони застосовуються?
 • Назвіть технології виробництва з процесами простого і склад­ного перегону (ректифікації) рідини?
 • Поясніть, як розрахувати теоретичний вихід спирту при виробництві його із зерна крохмалістю 65 %, якщо відомо рівняння реакції гідролізу крохмалю С6Н10О5 в цукор С6Н12О6:


та рівняння спиртового бродіння:

 • Наведіть приклади і способи сушіння матеріалів та продуктів.
 • Назвіть принцип роботи барабанних та камерних конвектив­них сушарок.
 • Поясніть економічність роботи багатострічкових сушарок в технологіях виробництв харчових продуктів?
 • Поясніть принцип роботи пневматичних сушарок з розпиленням продукту?
 • Поясніть економічність процесів сушки сипучого зернистого (або кристалічного) матеріалу в киплячому шарі?

2.2.4.2. Тести
1. Більш ефективний спосіб передавання теплоти теплоно-
сієм:
а) через стінку;
б) від горіння пального безпосередньо в розчині випарювання.

2. Передавання теплоти від заглибленого горіння в розчині випарювання може використовуватися:
а) в виробництвах будь-якої галузі промисловості;
б) в деяких виробництвах.

3. Більша ефективність виробництва продуктів:
а) в однокорпусній випарній установці;
б) в багатокорпусній випарній установці.

4. У промисловості найчастіше використовують випарні установки:
1) а) однокорпусні;
б) три- чотирикорпусні;
2) а) чотирикорпусні;
б) восьмикорпусні.

5. Більш ефективні і зручні в роботі теплообмінники:
а) зі змієвиками;
б) трубчаті.

6. Витрати енергії на роботу барометричного конденсатора менші:
а) сухого;
б) мокрого.

7. Під час екстрагування із твердих тіл необхідно поверхню взаємодії між фазами:
а) зменшити;
б) збільшити.
8. Під час екстрагування у рухомому середовищі швидкість руху фаз необхідно:
а) збільшити;
б) зменшити.

9. Більша продуктивність процесу екстрагування в апаратах:
а) безперервної дії;
б) періодичної дії.

10. Процес поглинання одного або кількох компонентів газової або парової суміші рідким реагентом це:
а) адсорбція;
б) абсорбція.

11. Процес поглинання одного або кількох компонентів із газової, паро-газової або рідкої суміші і концентрування їх на повер­хні твердого пористого тіла це:
а) адсорбція;
б) абсорбція.

12. Розташуйте послідовно в залежності від міцності форм зв’язку вологи з матеріалом на основі енергій зв’язку:
а) хімічна;
б) механічна;
в) фізико-хімічна.

Дайте відповідь «так» або «ні». Наведіть приклади:

1. Барабанні сушарки використовуються в основному для сушіння матеріалів
а) кускових;
б) сипких.

2. Камерні сушарки тунельного типу використовуються для сушіння матеріалів:
а) рідких, пастоподібних;
б) кускових.

3. З більшою швидкістю висихають сипучі матеріали в су-
шарках:
а) у стаціонарному стані;
б) у киплячому стані.

 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2019 BPK Group.