лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Технологічні процеси галузей промисловості

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

1.3. Навчальні завдання
1.3.1. Приклади розв’язання задач
Задача 1.
Промислове підприємство розміщення в Прикарпатті поблизу річки Лімниці. Воно витрачає на добу на виробничі та побутові потреби 8·103kWh електроенергії від Бурштинської ГЕС.
1. Рекомендуємо поблизу заводу побудувати малу ГЕС потуж­ністю 2000 kW.
Розв’язання. Розрахувати: 1) висоту греблі; 2) яку кількість ву­гілля буде зекономлено від експлуатації даної малої ГЕС.
1. Провели заміри стоку води вище вказаної річки в літній період при найменшому дебеті. Визначили потік води за секунду близько 10 m3/S.
2. Потужність W малої ГЕС визначається масою води яка, над­ходить за час t, висотою греблі h (m), прискоренням вільно падаючого тіла (g) і коефіцієнтом конверсії h:
; звідки .
Підставивши числові значення з відповідними одиницями фізичних величин, отримаємо:

Вираз фізичних величин рівняння замінимо розмірностями (потужності, часу, маси і прискорення).
.
Отже, і в правій і в лівій частинах рівняння розмірність довжини. Тепер залишилось розв’язати суто арифметичну задачу
.
Приймаємо висоту греблі 3m.
Мала ГЕС буде працювати без будівництва водосховища.
Таким чином на малих річках раціонально і економічно доцільно будувати і експлуатувати малі ГЕС, відмовивши від потреби електроенергії великих ТЕС.
3. Мала ГЕС потужністю  за добу виробить електроенергії . Приймаємо, що ГЕС буде працювати 300 днів на рік, тоді кількість одержаної електроенергії буде:
.
Кількість енергії, отриманої при спалюванні вугілля на ТЕС, визначається за формулою:
, звідси .
Вугілля надходить на ТЕС з питомою теплотою згоряння
;
при коефіцієнті конверсії 0,35
т вугілля.
1.3.2. Задачі для самостійного розв’язання
1. Підприємство працює на автономній електростанції з паспортною потужністю 2,0 тис hf. Фактично ресурс потужності використовується на 90 %. На складі підприємства 200 t вугілля з питомою теплотою згоряння 26 MJ/kg. Розрахувати, на який час роботи електростанції вистачить наявної кількості вугілля?
2. Підприємець придбав установку з виробництва гашеного вапна з паспортною продуктивністю 10t за зміну. Планом передбачено двозмінну роботу. Розрахувати:
1) Яку кількість необхідно заготовляти триоксокарбонат кальцію для безперебійної роботи установки, при цьому кількість породи в сировині 20 %.
2) Розрахувати, яку кількість вуглекислого газу можна утилізувати за зміну для потреб промисловості?
3. Яку кількість води необхідно використовувати для вказаного виробництва, якщо гашене вапно буде відпускатися в розбавленому водяному розчині в відношенні 1:1.
4. На невеликій річці підприємець спорудив електростанцію потужністю 200 kW. Усі затрати на будівельно-монтажні роботи становили 150 тис. грн. Розрахувати, за який час окупиться електростанція? Скільки заробить підприємець за 5 років експлуатації електростанції?
1.4. Завдання для перевірки знань
1.4.1. Питання для вивчення теми

 • Які переваги Міжнародної системи фізичних величин SI?
 • Скільки їх і які основні фізичні величини?
 • Наведіть приклади використання основних фізичних величин у підприємницькій діяльності.
 • Доведіть розмірність і величину одиниць таких похідних фізичних величин: сили, роботи та потужності.
 • Визначення розмірності та одиниць похідних ф. в. густини та тиску.
 • Назвіть та наведіть приклади десяти неметричних одиниць ф. в., які найчастіше застосовуються в міжнародній практиці.
 • Яка різниця між поняттями: розмір фізичної величини та її розмірність у системі SI.
 • Яким фізичним величинам відповідають наведені розмірності? Які з них основні, які похідні: М, МТ–1, L3, LT–2, T, L–3M, LMT–2, L2MT–3?
 • Яким фізичним величинам відповідають назви одиниць і як вони визначаються: атмосфера, ват, градус Цельсія, грей, джоуль, калорія, кельвін, кінська сила, рад?
 • Назвіть числові префікси і відповідні множники: М, m, k, h, da, d, c, T. Наведіть приклади використання цих префіксів для найменування кратних і часткових одиниць.
 • Які одиниці SI відповідають одиницям: атмосфера, барель (bbl, bbl dry, bbl oil (US), бушель, галон (gal, gal (US), gal olry), гран (для дорогоцінних каменів, для золота і срібла, торговельний, кратний), карат (алмазний, золотий), миля (міжнародна морська, статутна), тонна довга, тонна коротка?
 • У чому полягає зв’язок між хімічною формулою речовини та її назвою за міжнародною системою JUPAC.
 • За яким правилом системи JUPAC будуються назви складних неорганічних речовин. Приклади.
 • Назвіть неорганічні речовини за правилом числових префік­сів (JUPAC) — Fe2O3, Fe3O4, CaCO3, CaO, Ca(OH)2, NaCl, FeCl3, CuNO3, CuSO4, H2SO4, HCl, MnO.
 • За яким принципом використовують стехіометричні рівняння сполук для розрахунку викидів вуглецю і сірки під час згоряння вугілля в котельнях і ТЕС?

1.4.2. Тестові завдання
Одиничний вибір

1. В Міжнародній системі основних і похідних фізичних величин SI

А) Довжина вимірюється:
а) милями;
б) метрами;
в) дюймами;
г) фунтами.

Б) Площа вимірюється:
а) гектарами;
б) арами;
в) метрами квадратними;
г) квадратними милями.

В) Об’єм вимірюється:
а) барелями;
б) бушелями;
в) метрами кубічними;
г) галонами.

Г) Час вимірюється:
а) годинами;
б) днями;
в) секундами;
г) хвилинами.

Д) Маса вимірюється:
а) тоннами;
б) тоннами довгими;
в) кілограмами;
г) тоннами короткими.

Є) Робота (енергія, теплота) вимірюється:
а) калоріями;
б) кіловат-годинами;
в) джоулями;
г) ергами.

Ж) Потужність вимірюється:
а) кінськими силами;
б) тепловими одиницями;
в) ватами;
г) фунт — силою за секунду.
Множинний вибір
1. До основних фізичних величин в системі SI відносять
А)
а) кількість речовин;
б) сила;
в) енергія;
г) час.
Б)
а) температура термодинамічна;
б) потужність;
в) швидкість;
г) довжина.
В)
а) маса;
б) тиск;
в) об’єм;
г) сила світла.

Г)
а) сила електричного струму;
б) густина;
в) площа;
г) маса.

 

2. В системі похідних фізичних величин SI
А) Енергія вимірюється:
а) кіловат-годинами;
б) калоріями за секунду;
в) ватами;
г) калоріями.

Б) Потужність вимірюється:
а) калоріями;
б) джоулями;
в) ватами;
г) кіловатами.

В) Площа вимірюється:
а) гектарами;
б) метрами квадратними;
в) арами;
г) квадратними милями.

Г) Об’єм вимірюється:
а) гектолітрами;
б) декалітрами;
в) кубічними метрами;
г) кубічними дециметрами.

 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2019 BPK Group.