лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Технологічні процеси галузей промисловості

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

1.1. Номенклатура речовин (НР) і стехіометрія
Основний зміст питання викладений в методичних вказівках [12]. НР є важливою частиною термінології сучасної технології промисловості, АПК та інших галузей народного господарства.
Термін «стехіометрія» походить від двох грецьких слів: «стехіон» — елементний склад і «метрейн» — вимірювання. Стехіометрія є основою кількісного визначення матеріальних та енергетичних показників систем промислових технологій. Міжнародна спільнота користується в основному двома системами номенклатури речовин: ІЮПАК (IUPAC) — номенклатурними правилами Міжнародного союзу теоретичної і прикладної хімії та АСЕ (ASE) — Міжнародної асоціації наукової освіти. Обидві системи мають багато спільного. В основу сучасних систем номенклатури речовин покладено їх склад, чого не дотримується тривіальна тер­мінологія.
Вивчаючи цю тему за вказаною літературою [12], слід усвідомити, що міжнародні правила номенклатури речовин часто використовуються в техніко-економічних розрахунках технологічних процесів виробництва. Але ще сьогодні в виробничій сфері та науці користуються тривіальними назвами речовин, деякі з яких наведено в табл. 1.6.

Таблиця 1.6

ТРИВІАЛЬНІ НАЗВИ РЕЧОВИН,
ЯКІ ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В НАУЦІ,
ВИРОБНИЦТВІ, ТОРГІВЛІ ТА ПОБУТІ

1. Суміші речовин
Алунд — вогнетривкий матеріал на основі Al2O3 з домішками інших оксидів.
Білильне вапно (хлорне вапно) — суміш CaClO2, CaCl2 i Ca(OH)2.
Бордоська рідина — розчин мідного купоросу CuSO4·5H2O у вапняному молоці.
Вапняна вода — насичений водний розчин гашеного вапна Са(ОН)2.
Вапняне молоко — суспензія твердого гашеного вапна Са(ОН)2 у вап­няній воді (пересичений розчин).
Купоросне масло — технічна концентрована сірчана кислота H2SO4.
Продовження табл. 1.6

Натронне вапно — суміш гашеного вапна Са(ОН)2 і їдкого натру NаОН.
Нашатирний спирт — розчин аміаку у воді.
Олеум — розчин SO3 у 100 %-ній сірчаній кислоті (димляча сірчана кислота містить H2S2O7).
Плавикова кислота — водний розчин HF.
Рідке скло — водний розчин силікатів натрію і калію (Na,K)SiO3.
Синильна кислота — водний розчин HCN.
Соляна кислота — водний розчин HCl (концентрована соляна кислота містить 35 % HCl).
Терміт — суміш порошку Al і Fe3O4.
Хлорна вода — водний розчин хлору (містить HClO і HCl).
Хлорне вапно — див. білильне вапно.
Царська водка — суміш одного об’єму концентрованої азотної кислоти HNO3 і трьох об’ємів концентрованої соляної кислоти (вміст HCl до 35 %).
2. Мінерали і ювелірне каміння
Агат — SiO2 (різнокольоровий).
Аквамарин — Be3Al2Si6O18 (зеленувато-блакитний).
Алмаз — вуглець С (те ж саме ювелірний діамант, брильянт).
Аметист — Al2O3 (фіолетовий).
Апатит — Са5(РО4) 3 (Cl,OH,F).
Боксит — AlO(OH), інколи Al2O(OH) 4, Al2O3·nH2O.
Бура — Na2B4O7·10H2O.
Галіт — NaCl.
Гематит — Fe2O3.
Гіпс — CaSO4·2H2O.
Графіт — С (гексагональна).
Доломіт — CaMg(CO3) 2.
Залізний колчедан — див. пірит.
Ізумруд — Al2O3 (зелений) і Be3Al2Si6O18 (яскраво-зелений).
Ільменіт — (TiFe)O3.
Кам’яна сіль — див. галіт.
Каолін (каолініт) — Al4(Si4O10)(OH)8.
Корунд — Al2O3.
Криоліт — Na3(AlF6).
Кристобаліт — SiO2 (тетрагональна, кубічна).
Магнезит — MgCO3.
Магнетит (магнітний залізняк) — ()O4.
Магнітний колчедан (піротин) — Fe0.877S.
Малахіт — CuCO3·Cu(OH) 2.
Опал — SiO2·H2O.
Продовження табл. 1.6

Ортоклаз — K(AlSi3O6).
Пірит — FeS2.
Польовий шпат (калієвий) — див. ортоклаз.
Польовий шпат (натрієвий) — див. альбіт.
Плавиковий шпат — див. флюорит.
Рутил — TiO2 (тетрагональна).
Рубін — Al2O3 (червоний).
Сапфір — Al2O3 (синій).
Сердолік — SiO2 (оранжевий).
Сірчаний колчедан — див. пірит.
Сидерит — FeCO3.
Сильвін — KCl.
Слюда (калієва) — KAl2 (AlSi3O10)(OH,F)2.
Сурик — (PbIV)O4 або Pb3O4.
Сфалерит — ZnS (кубічна).
Тинкан — див. бура.
Тридиміт — SiO2 (ромбічна, гексагональна).
Топаз — Al2O3(жовтий).
Тунгстит — WO3·H2O.
Флюорит — CaF2.
Халькопірит — (FeIIICuI)S2.
Хризоберил — (BeAl2)O4.
Хроміт (хромистий залізняк) — (Fe)O4.
Цинкова обманка — див. соралерит.
Циркон — ZrSiO4.
Червоний залізняк — див. гематит.
Шпінель благородна — (MgAl)O2 (рубіни, сапрафіти).
Яшма — SiO2 з домішками Fe2O3, Fe3O4.
3. Металеві сплави (масова частка складових подана у від-
сотках)

Алюмель — на основі Ni, містить Al (1,8…2,5), Мn (1,8…2,2),
Si (0,8…2,0), інколи Fe (0,5).
Амальгами — сплави ртуті Hg з металами ІА, ІІА, ІБ, ІІБ груп (можливе утворення інтерметалідів).
Бабіти олов’яні: Sn (82…84), Sb (10…12), Cu (6); свинцеві: P (80…82), Sb (16…18), Cu (2).
Бронзи — на основі Cu, містять Sn, Al, Be, Pb, Cr, Si та інші елементи.
Дюралюміній (дюраль) — на основі Al, містить Cu, Mg, Mn.
Інвар — Fe(63), Ni(36), Mn(0,5), C(0,5).
Константан — Cu(60), Ni(40).
Латуні — Cu з Zn (до 50), містять Al, Fe, Mn, Ni, Pb та ін.
Мельхіор — Cu з Ni (5…30), містить Fe, Mn.
Закінчення табл. 1.6

Монель — Ni з Cu (27…29), містить Fe, Mn.
Нейзільбер — Cu з Ni (5…35) і Zn (13…45).
Нержавіючі сталі — хромонікелева: Cr (18), Ni (9), решта — сталь; хромиста: Cr (13…27), решта — сталь.
Ніхром — Ni (65…80), Cr (15), містить Si, Al.
Победіт — WC (90), Co (10).
Сплав Вуда — Bi (50), Pb (25), Sn (12,5), Cd (12,5).
Томпак — латунь з малим вмістом Zn (3…12).
1.2. Термінологічний словник
Абсолютна температура — температура, яка вимірюється за абсолютною термодинамічною шкалою від абсолютного нуля. Одиниця виміру абсолютної температури в SI — кельвін (К). Тем­пература за Цельсієм (t) визначається рівнянням
,
де, Т — температура за Кельвіним (К);
Т0 — 273,15 К.
Ангстрем  — позасистемна одиниця фізичної величини та довжини .
Ар — одиниця площі
Атмосферний тиск — тиск, з яким діє атмосфера Землі на все, що на ній знаходиться. А. т. урівноважується тиском ртутного стовпчика висотою 760 мм, має назву «фізична атмосфера» і позначається атм. .
Бар — позасистемна одиниця фізичної величини тиску  .
Барель — одиниця об’єму, що має декілька різних значень залежно від речовин, для вимірювання яких він застосовується.
Наприклад:
барель нафтовий США (bbl oil): ;
барель сухий США (bbl dry): ;
барель для спиртних напоїв США: ;
барель британський (bbl): ;
барель сухий британський (bbl bry): .
Бушель — позасистемна одиниця об’єму сипких речовин, поширена в англомовних країнах.
Бушель англійський, так званий імперський: 1 bu (UK) = 36,4 l.
Бушель у США (вінчестерський): 1 bu (US) = 35,24 l.
Вузол — позасистемна одиниця швидкості, позначається kn:
1 kn = 1,1508 mi/h = 1,852 km/h (км за годину).
Ват (Вт, W) — похідна одиниця потужності: 1 W = 1J/s.
Галон (gal) — британська одиниця об’єму, місткості:
1 gal = 4 квартам = 8 пінтам = 4,546 l.
Галон США вінчестерський (для рідини):
1 gal US = 8 пінтам рідини = 3,79 l.
Галон США для сипких тіл:
1 gal dry (US) = 4,40 l.
Пруфгалон — одиниця місткості спирту:
британський П = 2,594 l,
CША П = 1,89 l.
Гектар (від слова гекто-сто) одиниця земельної площі:
1 ha (га) = 100 a = 10000 m2.
Градус Фаренгейта — позасистемна одиниця температури °F
Г.Ф. = 0,566 градуса Цельсія.
Формули переводу n°F у °С та навпаки:
n°F = 5/9 (n – 32) °C,
n°C = 9/5 (n + 32) °F.
Гран — позасистемна одиниця маси:
гран трійський (gr tr, гр. тр.) = 64,8 mg;
гран для дорогоцінних каменів = 51,3 mg;
гран для золота і срібла = 3,8879 mg;
гран торговельний (аптекарський) = 64,8 mg;
гран каратний = 50 g.
Дюйм (in) — одиниця довжини: 1 in = 2,5 cm.
Джоуль (J, Дж) — одиниця роботи та енергії SI
1 kal = 4,19 J; 1 kW·h = 3,6 MJ.
Енергія — фізична величина, загальна характеристика всіх форм руху матерії (механічної, теплової, хвильової, атомної тощо). Розмірність dim E = L2MT–2 одиниця фізичної величини енер­гії SI (J, Дж).
Калорійність — кількість теплоти, що виділяється під час окислення (згоряння) одиниці маси палива чи харчових продуктів в організмі людини або тварини. К. вимірюється в джоулях (J) або калоріях (cal). 1 cal = 4,19 J. Інша (сучасна) назва К. палива — питома теплота згоряння, MJ·kg–1.
Карат — позасистемна одиниця маси дорогоцінного каміння та перлів 1 ct = 0,2 g.
Кінська сила НР — позасистемна одиниця потужності, запроваджена у XVIII сторіччі Дж. Ваттом для порівняння працездатності (потужності) парової машини і коня
1 НР = 75 kgfm/s = 735,5 W (Вт).
В Англії одиниця К.с. позначається hp і відрізняється за розміром 1 hp = 745,7 W = 1,0138 HP.
Кюрі (Ci) — позасистемна одиниця радіоактивності, що дорів­нює радіоактивності речовини, що в ній кожної секунди відбувається 37 млрд (3,7·1010) радіоактивних розпадів атомів.
Люкс — одиниця освітленості. У SI позначається lx (лк).
1 lx — освітленість світловим потоком у 1 люмен, що рівномірно розподілена на площі 1 m2.
Люмен — одиниця світового потоку. У SI позначається lm (лм). 1 lm випромінюється в тілісному куті в 1 стерадіан точковим джерелом світла в 1 канделу.
Миля — міра відстані.
миля статутна st mi = 1609,344 m,
миля морська (міжн.) = 1852 m.
Ньютон — похідна одиниця фізичної величини сили 1 N (Н) = = силі, що масі в 1 kg надає прискорення 1m/S2.
Пінта суха — англ. одиниця об’єму для сипких речовин
1 dry pt = 0,473 l,
П США — 1 dry pt (US) = 0,55 l.
Пінта рідинна — англ. одиниця об’єму для рідини
1 lig pt (UK) = 0,568 l,
П США — 1 lig pt = 0,473 l.
Паскаль Ра (Па) — похідна одиниця фізичної величини тиску. 1 Ра дорівнює тиску, що створює сила в 1 N, рівномірно розподілена на площу в 1 m2.
Рентген (R, P) — позасистемна одиниця дози рентгенівського проміння або гамма-проміння
1 R = 2,58·10–4 C/kg (кулон/кілограм).
Сименс (S, см) — одиниця електричної провідності. 1 S — електрична провідність провідника, опір якого .
Тонна довга (long ton) — одиниця маси в англомовних країнах для вимірювання вантажу судна
l ton = 1,016047·103kg.
Тонна коротка (short ton) — одиниця маси в США для вимірювання вантажу судна. Позначається
1 sh ton = 0,907185·103kg.
Тонна реєстрова (red ton) — одиниця об’єму. Застосовується для відображення реєстрової місткості морського судна
1 red ton = 100 ft3 = 2,831685·103m3.
Унція — позасистемна одиниця ср. в. маси, яка застосовується для вимірювання ваги дорогоцінних металів. В англійських системах мір комерційна унція oz = 28,34953 g;
трійська oz tr = 31,1035 g;
у. аптекарська oz ap = 31,1035 g.
У Великобританії використовують також рідинну унцію для вимірювання об’єму — fl oz = 28,413 cm3; у США fl oz = 29,573 cm3.
Фунт — одиниця маси.
Комерційний фунт 1 lb = 16 oz = 453,59 g.
Трійський фунт (troy pound) 1 lb tr = 12 oz = 373,242 g.
Фунт метричний 0,5 використовують у Франції, ФРН, Бельгії та ін.
Фут (ft) — одиниця довжини. Найбільш поширений британський фут: 1 ft (UK) = 0,3048 m.
Центал (квінтал) (ctl) — одиниця маси, яка використовується для обмірювання лісоматеріалів: 1 ctl = 30,348 kg.
Центнер (q) — 1) одиниця маси (ваги) q = 100 kg.
2) неметрична міра маси центнер довгий (англ.)
cwt (UK) = 112 фунтам торг. = 50,8023 kg.
3) центнер (амер.) cwt (US) = 35,348 kg.
4) центнер в Угорщині і Данії — 50 kg, Австрії — 56 kg.
5) центнер короткий або малий (sh cwt) —
1 sh cwt = 100 lb = 45,3592 kg.
Ярд (yard) — англійська міра довжини:
1 ярд (yd) = 3ft = 36 in = 0,9144 m.

 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2019 BPK Group.