лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Технологічні процеси галузей промисловості

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Тема 1. МІЖНАРОДНІ СИСТЕМИ
ВИМІРЮВАННЯ ТА НОМЕНКЛАТУРА
РЕЧОВИН У ПІДПРИЄМНИЦЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ


Методичні поради за вивчення теми
Основний зміст теми викладений у [5, 6]. Додатково студенти можуть скористатись інформацією, викладеною в навчальних посібниках [4, 8, 12].
В економічному аналізі та дослідженнях широко застосовуються кількісні та якісні показники фізичних величин, розмірність яких позначається за міжнародними правилами SI латинськими буквами [5, 4].
Входження України у світову ринкову економіку і у світову організацію торгівлі — це шлях до ЄС. Крім того що ЄС — це ринок товарів та капіталу, це ще й нові технології виробничої сфери, це розвиток промисловості та підвищення рівня життя населення. При цьому необхідно вести економічну діяльність за світовими стандартами, правилами і нормами.
Важливе значення має застосування групи стандартів під загальною назвою «Метрологія одиниці фізичних величин», розроблених на основі міжнародних стандартів ISO 31:1992 та ISO 1000:1992. Ця група стандартів складається з трьох документів з такими назвами [5, 6]:
ДСТУ 3651-0-97 основні одиниці фізичних величин;
ДСТУ 3651-1-97 похідні одиниці фізичних величин;
ДСТУ 3651-2-97 фізичні сталі та характеристичні числа.
Для всіх трьох стандартів «Одиниць фізичних величин» наводяться основні положення, позначення, назви та значення. Правила застосування їх відповідають вимогам міжнародних стандартів.
У нашій державі згідно з Декретом Кабінету Міністрів України від 26.04.1993 № 40—93 «Про забезпечення єдності вимірювання» [4] в економіці народного господарства, видавничій і нор­мативній діяльності, науці і освіті застосовуються вищевказані стандарти.
Назви і позначення одиниць, регламентовані ДСТУ 3651, слід використовувати у нормативних документах, у всіх видах документації, на розроблюваних засобах вимірювальної техніки, в науково-технічних публікаціях, навчальній та довідковій літературі, у навчальному процесі всіх навчальних закладів та в усіх засобах вимірювальної техніки, на табличках, шкалах і щитках.
Відомості про основні фізичні величини (їх всього сім) та їх одиниці вимірювання подано у таблиці 1.1.

Таблиця 1.1

Назва

Позначення

Розмірність

Назва

Позначення

міжна­родне

укра­їнське

Довжина

l

L

метр

m

м

Маса

m

M

кілограм

kg

кг

Час

t

Т

секунда

s

c

Сила електричного струму

І

І

ампер

А

А

Термодинамічна температура

T

Q

кельвін

К

К

Кількість речовини

N, n

N

моль

mol

моль

Сила світла

Iu

J

кандела

сd

кд

Відомості про похідні фізичні величини та їх одиниці вимірювання подано у табл. 1.2.
Слід звернути увагу на послідовність літер розмірності, що має відповідати номеру відповідної фізичної величини у табл. 1.1. Визначальні рівняння розмірності, позначення і назви похідних розглянемо в табл. 1.2. Концепцією розмірності можна плідно користуватись у найрізноманітніших випадках професіональної діяльності [4].

Таблиця 1.2

ПОХІДНІ ФІЗИЧНІ ВЕЛИЧИНИ SI В СИСТЕМІ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ
ЇХНІХ ВИЗНАЧАЛЬНИХ РІВНЯНЬ, РОЗМІРНОСТЕЙ І ОДИНИЦЬ


Фізичні величини

Одиниці величин

Назва
і позначення

Визначальне рівняння

Розмірність (dim)

Назва

Міжнародне позначення

Українське позначення

ПОХІДНІ ВЕЛИЧИНИ ПРОСТОРУ І ЧАСУ

ПЛОЩА, S

S = l2

L2

метр квадратний

m2

м2

ОБ’ЄМ, V

V = l3

L3

метр кубічний

m3

м3

ШВИДКІСТЬ, ?

? = l/t

LT–1

метр за секунду

m·s–1

м·с–1

ПРИСКОРЕННЯ, а

a = l/t2

LT–2

метр на секунду у квадраті

m·s–2

м·с–2

Закінчення табл. 11.2


Фізичні величини

Одиниці величин

Назва
і позначення

Визначальне рівняння

Розмірність (dim)

Назва

Міжнародне позначення

Українське позначення

ПОХІДНІ МЕХАНІЧНИХ ВЕЛИЧИН

ГУСТИНА, ?

p = m/V

L–3M

кілограм на метр кубічний

kg·m–3

кг·м –3

СИЛА, F

F = m·a

LMT –2

Ньютон

?

?

РОБОТА, А(Е) (енергія, теплота)

A = F·l

L2??–2

джоуль

J

Дж

Потужність, N (W)

N = A/t

L2МT–3

ватт

W

Вт

Тиск, ?

P = F/S

L–1MT–2

паскаль

Pa

Па

ПОХІДНІ ТЕПЛОВІ ВЕЛИЧИНИ

Кількість
теплоти, Q

Q = A

L2??–2

джоуль

J

Дж

Питома теплота, і-і

q = Q/m

L2T–2

джоуль
на кілограм

J·kg–1

Дж·кг–1

Температура за Цельсієм, t°

t° =T – –273,15

q

Один градус
Цельсія

°C = K

?t = ??

Теплоємність питома, С

C = Q/(m·?T)

L2T-2q–1

Джоуль на кіло­грам-Кельвін

J·kg-1K-1

Дж·кг-1K-1

ПОХІДНІ ВЕЛИЧИНИ ФІЗИКИ І ХІМІЇ

Молярна маса, ?

? = m/n

MN–1

кілограм на моль

kg·mol-1

кг·моль–1

Молярний об’єм, Vm

Vm = V/n

L3N–1

кубічний метр
на моль

m3·mol-1

м3·моль-1

Молярний тепловий ефект, Qm

Qm = Q/n1

L2MT-2N-1

джоуль на моль

J·mol–1

Дж·моль-1

Молярна концентрація, Сm

Cm = N/V

L–3N

моль на метр
кубічний

mol·m-3

моль·м–3

Швидкість хім. реакції, <?>

<?> = ?Cm/t

L–3NT–1

моль за секунду на кубічний метр

mol·s-1 ? ? m3

моль·c-1 ?
? m–3

Ентальпія і ентропія (див. розділ 1.3)

Розв’язуючи практичні задачі економічного, технологічного і екологічного змісту, постійно натрапляємо на необхідність перерахунку одиниць енергії і потужності, виражених в одиницях різ­них систем. Тому рекомендуємо користуватись їх зведеними співвідношеннями (табл. 1.3 і 1.4).

Таблиця 1.3
СПІВВІДНОШЕННЯ РІЗНИХ ОДИНИЦЬ ЕНЕРГІЇ (РОБОТИ І ТЕПЛОТИ)


Одиниця
фізичної величини

J (Дж)

сal
(кал)

kW ? h
(кВт ? год)

Btu

еrg
ерг

еV
(еВ)

Позначення

Назва

J

Джоуль

1

0,24

2,78 ?
? 10–7

9,5 ? 10–4

107

6,2 ? 1018

cal

Калорія

4,19

1

1,16 ?
? 10–6

4 ? 103

4,19 ?
? 107

2,6 ? 1019

kW ? h

Кіловат-година

3,6 ? 106

8,6 ? 105

1

3,4 ? 103

3,6 ?
? 1013

2,3 ? 1025

Btu

Британська од. теплоти

1,06 ? 103

252

2,93 ?
? 10–4

1

1,06 ?
? 1010

6,57 ? 1021

Erg

Ерг

10–7

2,4 ? 10–8

2,78 ?
? 10–14

9,5 ?
? 10–11

1

6,2 ? 1011

eV

Електрон-вольт

1,6 ?
? 10–19

3,8 ?
? 10–20

5,75 ?
? 10–27

10–23

1,6 ?
? 10–12

1

Таблиця 1.4
СПІВВІДНОШЕННЯ РІЗНИХ ОДИНИЦЬ ПОТУЖНОСТІ


Одиниця
фізичної величини

W
(Вт)

hf
(к. с.)

cal/s
(кал/с)

erg/s
(ерг/с)

eV/s
(еВ/с)

Позначення

Назва

W

Ват

1

1,36 ? 10–3

0,24

107

6,2 ? 1018

hf

Кінська сила

736

1

175

7,36 ? 109

8,4 ? 1021

cal/s

Калорія за секунду

4,19

5,69 ? 10–3

1

4,19 ? 107

2,6 ? 1019

erg/s

Ерг за
секунду

10–7

1,36 ? 10–10

2,4 ? 10–8

1

0,6 ? 1012

eV/s

Електрон-вольт за секунду

1,6 ? 10–19

1,18 ? 10–22

3,8 ? 10–20

1,6 ? 10–12

1

У межах SI до когерентної системи одиниці додано кратні і частинні одиниці, що їх утворено за допомогою спеціально рекомендованих множників, а їхні назви і позначення — з назв і позначень вихідних одиниць за допомогою відповідних префіксів.
Множники, префікси та їх позначення подано у таблиці 1.5. Суттєво спрощуються вимірювання та розрахунки при використанні частинних та кратних одиниць, тому важливо запам’ятати просту таблицю 5 приставок та їх утворення.
Таблиця 1.5
НАЗВИ Й ПОЗНАЧЕННЯ ПРЕФІКСІВ SI ДЛЯ УТВОРЕННЯ
ДЕСЯТКОВИХ КРАТНИХ І ЧАСТКОВИХ ОДИНИЦЬ
ТА ЇХ МНОЖНИКІВ


Назва

Позначення

Множник

Приклад

міжнародне

українське

Екса

Е

Е

1018

ексабеккерель

Пета

Р

П

1015

петаджоуль

Тера

Т

Т

1012

теракалорія

Гіга

G

Г

109

гігават

Мега

М

М

106

мегапаскаль

Кіло

k

к

103

кіловат-година

Гекто

h

г

102

гектолітр

Дека

da

да

101

декалітр

Деці

d

д

10–1

дециметр

Санти

c

с

10–2

сантиметр

Мілі

m

м

10–3

міліметр

Мікро

m

мк

10–6

мікроампер

Нано

n

н

10–9

наносекунда

Піко

p

п

10–12

пікофарада

Фемто

f

ф

10–15

фемтокулон

Атто

а

а

10–18

аттограм

Треба запам’ятати, що кратні і часткові одиниці не є самостійними одиницями будь-якої системи фізичних величин, а тільки похідними від таких. Так мегават (106W, MW), кілоджоуль (kJ ? ? 103 J) не є самостійними одиницями SI. Кратні та часткові одиниці SI утворюються тільки за допомогою відповідних префіксів (табл. 1.5). Префікс пишуть разом з найменуванням основної оди­ниці (міліметр, кіловат, мегапаскаль).

 

 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.