лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

РИМСЬКЕ ПРАВО

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

 

БЛОК (модуль) 2

ТЕМИ: 7—20
Володіння.
Право власності.
Права на чужі речі.
Поняття та види зобов’язань.
Сторони в зобов’язанні.
Виконання зобов’язань та відповідальність за невиконання або неналежне їх виконання.
Гарантії виконання зобов’язання.
Припинення зобов’язання.
Зобов’язання з договору. Класифікація договорів.
Пакти.
Зобов'язання нібито з контракту.
Зобов’язання з деліктів та нібито з деліктів.
Поняття та види спадкоємства.
Прийняття спадщини. Легати та фідеікоміси.

Контроль знань здійснюється у формі усних відповідей або самостійних письмових робіт за рішенням викладача, який проводить модульний контроль знань.

Питання для контролю знань (можуть подаватися у вигляді тестового завдання)

  • Поняття та види володіння.
  • Тримання речі (detentio).
  • Встановлення і припинення володіння.
  • Захист володіння.
  • Поняття та зміст права власності.
  • Елементи права власності.
  • Види власності.
  • Спільна власність.
  • Спільна сумісна та спільна дольова власність.
  • Підстави виникнення та припинення права власності.
  • Умови набуття права власності.
  • Способи захисту права власності.
  • Поняття та види прав на чужі речі.
  • Поняття та види сервітутів.
  • Емфітевзис та суперфіцій.
  • Заставне право.
  • Поняття зобов’язання (obligatio).
  • Кредитор та боржник як сторони в зобов’язанні.
  • Групи дій для виникнення зобов’язання.
  • Засоби примусу боржника до виконання своїх обов’язків.
  • Види зобов’язань.
  • Особистий характер зобов’язань.
  • Заміна осіб у зобов’язанні в період принципату.
  • Новація (novatio).
  • Ведення справи через представника (cognitor).
  • Цесія (cessio).
  • Можливість переводу боргу на третю особу. Умови переводу боргу.
  • Зобов’язання з множинністю сторін.
  • Подільні та неподільні зобов’язання.
  • Кореальні зобов’язання (obligatio correalis).
  • Виконання зобов’язань.
  • Прострочення виконання зобов’язання (mora).
  • Неможливість виконання зобов’язання та відповідальність за неї боржника.
  • Поняття гарантій виконання зобов’язання.
  • Особисті та реальні гарантії зобов’язань. Гарант. Застава.
  • Припинення зобов’язання.
  • Виконання (solutio) зобов’язання як один із способів його припинення.
  • Заміна виконання (datio in solutum) зобов’язання.
  • Прощення боргу.
  • Мирова угода.
  • Злиття зобов’язань (confusio).
  • Поняття договору за римським правом.
  • Сторони в договорі (контрагенти).
  • Види договорів.
  • Предмет договору.
  • Умови чинності договорів.
  • Зміст договору.
  • Мета укладення договору (кауза).
  • Умови договору.
  • Укладення договору.
  • Поняття та види пактів.
  • Поняття та види зобов’язань нібито з контракту (quasi ex contractu).
  • Ведення чужих справ без доручення (negotiorum gestio).
  • Зобов’язання з безпідставного збагачення.
  • Поняття приватного делікту.
  • Система деліктних зобов’язань.
  • Структура приватного делікту.
  • Види деліктів.
  • Зобов’язання нібито з деліктів (quasi ex delicto).
  • Квазіделікти як зобов’язання за неправомірне заподіяння майнової шкоди.
  • Види зобов’язань нібито з деліктів.
  • Загальні положення про спадкоємство.
  • Поняття спадкоємства та його види.
  • Стадії процесу спадкоємства.
  • Відкриття спадщини.
  • Вступ у спадщину.
  • Спадкування за заповітом.
  • Спадкування за законом.
  • Спадкова трансмісія.
  • Черги спадкування.
  • Прийняття спадщини та його наслідки.
  • Поняття та види легатів (legata).
  • Фідеікоміси (fideicomissa).
  • Невід’ємне право спадкоємця на чверть спадщини.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.