лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

РИМСЬКЕ ПРАВО

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

 

ЗАВДАННЯ
ДЛЯ БЛОЧНО-МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ

 

БЛОК (модуль) 1

ТЕМИ: 1—6

Поняття, система та предмет римського права.

Джерела римського права.

Позови.

Особи.

Сімейні правовідносини.

Речі та їх класифікація.

Контроль знань здійснюється у формі усних відповідей або самостійних письмових робіт за рішенням викладача, який проводить модульний контроль знань.

Питання для контролю знань
(можуть подаватися у вигляді тестового завдання)

  • Поняття та система римського права.
  • Періоди розвитку римського права.
  • Предмет римського права.
  • Поняття та співвідношення ius privatum та ius publicum.
  • Система римського публічного права.
  • Система римського приватного права.
  • Поняття та види джерел права.
  • Звичай як джерело римського права.
  • Постанови народних зборів (leges), постанови сенату (se­natusconsulta) та імператорські конституції як джерело римського права.
  • Закони XII таблиць.
  • Преторські едикти як джерело римського права.
  • Діяльність юристів як джерело римського права.
  • Кодифікація римського права.
  • Кодифікація Юстиніана.
  • Виникнення державного суду.
  • Види судового процесу.
  • Стадійність цивільного процесу.
  • Загальна характеристика легісакційного процесу.
  • Загальна характеристика формулярного процесу.
  • Загальна характеристика екстраординарного процесу.
  • Поняття та види позовів.
  • Речові та особисті позови.
  • Позови за аналогією та позови з фікцією.
  • Особливі засоби преторського захисту.
  • Законні строки. Позовна давність.
  • Суб’єкти права.
  • Статуси правоздатності.
  • Правоздатність і дієздатність фізичних осіб.
  • Правовий статус римських громадян.
  • Правовий статус латинів.
  • Правовий статус перегринів.
  • Правовий статус рабів.
  • Правовий статус вільновідпущеників.
  • Правовий статус колонів.
  • «Юридичні особи».
  • Агнатське та когнатське споріднення.
  • Поняття та види сім’ї.
  • Поняття та види шлюбу.
  • Умови вступу в шлюб.
  • Шлюб з чоловічою владою (cum manu).
  • Шлюб без чоловічої влади (sine manu).
  • Конкубінат.
  • Підстави припинення шлюбу.
  • Правові відносини подружжя.
  • Правові відносини батьків та дітей.
  • Встановлення батьківської влади.
  • Всиновлення та узаконення.
  • Припинення батьківської влади.
  • Поняття речей та їх класифікація.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.