лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

РИМСЬКЕ ПРАВО

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

 

Початкова практика застосування Закону Аквілія зводилася до притягнення до відповідальності лише тоді, коли шкода заподіяна безпосередньо фізичним впливом на конкретну річ «corpore corpori datum». Пізніше, Закон Аквілія стали застосовувати ширше: навіть коли шкода заподіяна не безпосередньо «corpore corpori», але при цьому є вина заподіювача, постраждалому надавався позов за аналогією, що випливав із закону Аквілія (actio legis Aquiliae utilis).
Iniuria (образа особистості). Закони ХІІ таблиць розрізняли три види особистої образи: а) membrum ruptum (пошкодження кінцівок людського тіла), що каралося за принципом «око за око» якщо сторони не домовляться про викуп, б) os fractum (пошкодження внутрішньої кістки або тяжке тілесне ушкодження), що каралося штрафом на користь позивача, в) iniuria (інші види особистих образ, внаслідок певної дії), які каралися штрафом на користь позивача.
В класичний період (принципат) делікт iniuria дещо вдосконалили. Зокрема, відповідальність наставала за будь-яку протизаконну образу, і відтепер не обмежувалася дією, а охоплювало будь-яке неповажне та принизливе ставлення до чужої особистості. З іншого боку дана норма була конкретизована, оскільки обов’язковою умовою для застосування відповідальності повинно бути бажання образити (animus iniurandi).
Зобов’язання нібито з деліктів (quasi ex delicto). На відміну від сучасного цивільного права римське право не знало чіткого визначення делікту. Воно обмежувалося закритим переліком деліктів і не знало загального принципу, що деліктом визнається будь-яке винне неправомірне заподіяння шкоди.
Однак, досить часто траплялися випадки заподіяння шкоди, що не підпадали під ознаки жодного з наявних деліктів, проте мали протиправний характер і ті ж самі ознаки, що й делікт. Зобо­в’язання, які виникали із заборонених дій, що виходили за межі переліку деліктів, отримали назву — зобов’язання нібито з деліктів (quasi ex delicto).
Найпоширенішими були наступні:

 1. Правопорушення судді. Відповідальність за цим квазіделіктом виникала тоді, коли рішення судді суперечило формулі або було винесено з умисним порушенням закону та чинного порядку розгляду справи.
 2. Викинуте та вилите з вікон будинку. Постраждала особа мала право на відшкодування шкоди в подвійному розмірі. Ця відповідальність була встановлена преторським едиктом (edictum de effusis et deiectis) для забезпечення порядку на вулицях та інших громадських місцях Риму.
 3. Створення небезпеки для пішоходів. Ця відповідальність також передбачалася преторським едиктом (edictum de positum) (D. 9.4.5.6). Цей квазіделікт передбачав відповідальність, якщо на даху або карнизі будинку був встановлений предмет, що падаючи міг ушкодити перехожого. Будь-яка особа, що помітила такий предмет, могла звернутися з позовом про виплату їй штрафу, незалежно від того, впав цей предмет чи ні.
 4. Заподіяння шкоди постояльцю готелю, заїжджого двору або пасажиру корабля. За таку шкоду відповідав хазяїн готелю, заїжджого двору, корабля. Обов’язковою умовою відповідальності були незаконність дій його самого або його працівників.
 5. Заподіяння шкоди рабом або твариною чужому майну або особі. Виною господаря вважалась відсутність належного нагляду за своїм майном. Власник тварини чи раба зобов’язаний був відшкодувати шкоду або за ноксальним позовом віддати їх постраждалому.

Семінарське заняття

 1. Поняття приватного делікту.
 2. Види деліктів.
 3. Зобов’язання нібито з деліктів (quasi ex delicto).
Термінологічний словник

actio de pauperie — позов у випадку нападу домашньої тварини
actio furti — деліктний позов з крадіжки
actio legis Aquiliae utilis — позов за аналогією, що випливав із закону Аквілія
actio vi bonorum raptorum — позов про майно, вилучене силою
animus iniurandi — бажання образити
corpore corpori datum — якщо шкода заподіяна безпосередньо фізичним впливом на конкретну річ
crimen publicum — публічні злочини
damnum iniuria datum — протиправне заподіяння майнової шкоди
delictum privatum — приватні правопорушення
Edictum de effusis et deiectis — преторський едикт для забезпечення порядку на вулицях та інших громадських місцях Риму
Edictum de positum — преторський едикт, що передбачав відповідальність за створення небезпеки для пішоходів
furtum — крадіжка
furtum possessionis — крадіжка володіння
furtum proprietatis — крадіжка власності
furtum usus — крадіжка користування
iniuria — образа особистості дією
membrum ruptum — пошкодження кінцівок (людського тіла)
noxa caput sequitur — покарання йде за особою
noxae deditio — обов’язок домовладики або рабовласника видати потерпілому винуватця
os fractum — пошкодження внутрішньої кістки або тяжке тілесне ушкодження
poena — компенсація для того, щоб позбутися обов’язку видачі потерпілому винуватця
quasi ex delicto — зобов’язання нібито з деліктів
rapina — грабіж


Завдання для перевірки знань
 1. Поняття приватного делікту.
 2. Які види деліктів Вам відомі?
 3. Який закон визначив перелік приватних деліктів?
 4. Які особливості зобов’язань нібито з деліктів?
 5. Перелічіть види зобов’язань нібито з деліктів.

Рекомендована література

  • Дождев Д. В. Римское частное право: Учеб. для вузов / Под общ. ред. академика РАН д-ра юрид. наук, проф. В. С. Нерсесянца. — М.: НОРМА, 2002. — С. 610—625.
  • Підопригора О. А. Основи римського приватного права: Підруч. для студ. юрид. вузів і ф-тів. — К.: Вентурі, 1997. — С. 259—269.
  • Новицкий И. Б. Основы римского гражданского права. — М.: Юрид. литература, 1972. — С. 261—269.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.