лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

РИМСЬКЕ ПРАВО

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

 

Condictio causa data causa non secuta (позов про повернення надання, мети якого не досягнуто). Цей позов надається у тих випадках, коли одна особа отримує від іншої особи певне майно (речі, гроші) для певної мети, але ця мета не досягається. Наприклад, чоловік отримав посаг від батька нареченої для забезпечення належного існування молодої сім’ї, але весілля за певних обставин не відбулося. В такому разі немає мети, заради якої отримали майно (немає сім’ї). Наслідком такого юридичного фак­ту ставав обов’язок того, хто отримав майно, повернути його попередньому власникові.
Condictio ex causa furtiva (позов про повернення отриманого внаслідок крадіжки). Майно, що злочинець отримав внаслідок крадіжки, не переходило до його власності. А тому, коли справжній власник хотів повернути його, він міг скористатися звичайним віндикаційним позовом. Але виходячи із принципу «ненависті до злодіїв» та осуду таких дій, а також внаслідок спрощення процедури та ліквідації формальностей, римське суспільство та держава надавали і зазначений вище додатковий позов. За цим позовом особа вимагала повернення майна, що незаконно вибуло з її володіння. Правовою підставою подання позову був факт незаконного збагачення за рахунок майна іншого.
Condictio ob turpem causam (позов про повернення переданого на порочних підставах). Порочними підставами вважалися такі наміри, що суперечили моральним традиціям Стародавнього Риму. При цьому для виникнення права на позов порочний намір (turpitudo) повинен бути тільки з боку того, хто отримує вигоду (D. 12.5.4.2). Наприклад, коли грошова сума виплачується для того, щоб отримувач не здійснював вбивство (D. 12.5.2). Якщо обидві сторони брали участь в угоді, що суперечила моралі, повернення майна неприпустиме (D. 12.5.3).
Condictio sine causa (позов про повернення переданого без належної підстави). На відміну від попередніх позовів, до цієї групи входили всі позови, що не мали чітко визначених індивідуальних ознак. Це так званий загальний позов про повернення безпідставного збагачення. Він надавався за умови безпідставного збагачення за рахунок чужого майна без визначення конкретних умов позову. Відмінною рисою такої кондикції був факт переходу чужого майна до власності іншої особи без достатніх підстав, а тому віндикаційний позов про витребування речей з чужого незаконного володіння пред’явлений бути не міг.
Різновидом condictio sine causa був випадок, коли майно поступало у власність набувача на законних підставах, але потім ці підстави відпадали (causa finita). Наприклад, особа що передала заставу, виконала забезпечене нею зобов’язання, але об’єкт застави не отримала. З огляду на це, заставоутримувач володів нею без достатніх підстав, а тому застосовувався даний вид кондикції.
Семінарське заняття

  1. Поняття та види зобов’язань нібито з контракту (quasi ex contractu).
  2. Ведення чужих справ без доручення (negotiorum gestio).
  3. Зобов’язання з безпідставного збагачення.
Термінологічний словник

causa finita — припинення підстав
condictio — кондикційний позов
condictio causa data causa non secuta — кондикційний позов про повернення надання, мети якого не досягнуто.
condictio certae pecuniae — кондикційний позов про повернення певної грошової суми
condictio certae rei — кондикційний позов про повернення певної речі
condictio ex causa furtiva — кондикційний позов про повернення отриманого внаслідок крадіжки
condictio incerti — кондикційний позов про повернення іншого безпідставного збагачення
condictio indebiti — кондикційний позов про повернення неналежно сплаченого
condictio ob turpem causam — кондикційний позов про повернення переданого на порочних підставах
condictio sine causa — кондикційний позов про повернення переданого без належної підстави
dominus — хазяїн справи
gestor — особа, що добровільно вела чужі справи
mandatum — доручення
negotiorum gestio — ведення чужих справ без доручення
prohibitio — заборона надання послуги
quasi ex contractu — зобов’язання нібито з контракту
turpitudo — порочний намір
utiliter gerere — господарська корисність


Завдання для перевірки знань
  1. Дайте визначення зобов’язанням нібито з контракту (quasi ex contractu).
  2. Що таке negotiorum gestio?
  3. Чи відповідає гестор за казус?
  4. Які виникають зобов’язання з безпідставного збагачення?
  5. Що таке кондикційний позов?

Рекомендована література

1.  Дождев Д. В. Римское частное право: Учеб. для вузов / Под общ. ред. академика РАН д-ра юрид. наук, проф. В. С. Нерсесянца. — М.: НОРМА, 2002. — С. 604—610.
2.  Підопригора О. А. Основи римського приватного права: Підруч. для студ. юрид. вузів і ф-тів. — К.: Вентурі, 1997. — С. 252—259.
3.  Новицкий И. Б. Основы римского гражданского права. — М.: Юрид. литература, 1972. — С. 252—261.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.