лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

РИМСЬКЕ ПРАВО

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

 

ВСТУП

 Конституція України проголосила її демократичною державою, а тому на сучасному етапі розвитку суспільства наша правова система якісно перебудовується. В процесі здійснення правової реформи досить гостро відчувається брак необхідних знань, навичок і традицій. Цьому може зарадити вивчення історичного досвіду правотворення в інших країнах.
Курс «Римське право» — важлива та невід’ємна частина освіти студентів, що бажають отримати диплом юриста. Україна, як більшість країн континентальної Європи, є державою, що входить до романо-германської правової системи. Це означає, що основним джерелом формування сучасного українського законодавства є саме римське право з незначним впливом німецького.
Переважна більшість основних юридичних термінів, що їх застосовують сучасні українські юристи, латинського походження. Латина, як відомо, була офіційною мовою стародавньої Римської держави. Це, зокрема, такі терміни, як: юриспруденція, реституція, сервітут, облігація, конституція, юстиція, фабула, делікт та багато інших.
Сучасний юрист повинен не тільки добре знати нормативно-правові акти, а й розуміти їхню суть та логіку побудування. Таке розуміння можна забезпечити ретельним вивченням історії виникнення та розвитку юриспруденції взагалі та певних юридичних інститутів зокрема. На прикладах римського права студент вчитиметься аналізувати норми права як у статиці, так і в динаміці історичного розвитку, що передбачає можливості не тільки всебічного оволодіння правовими знаннями, а й розвитку його майбутньої професійної правосвідомості.
Дисципліна «Римське право» вивчає питання, що стосуються поняття, предмета та ролі римського права, з’ясовує його джерела. Крім того, дисципліна визначає основні юридичні поняття, що застосовувалися у стародавній римській державі. В цьому аспекті вивчаються сімейні правовідносини, правовий статус осіб, поняття про позови, речові права, зобов’язання та спадкове право.
Основні форми вивчення курсу «Римське право» — лекційні та семінарські заняття, а також самостійна робота студентів.
Метою вивчення курсу є розгляд теоретичних питань рим-
ського права, як окремої галузі права, та практичне застосування цих знань у діяльності юристів. Програма підготовлена з урахуванням норм стародавнього римського права в обсязі, необхідному для повного та глибокого опанування студентами основних положень щодо системи зазначеної галузі, основних нормативно-правових актів римської держави, практики їх застосування, звичаїв та традицій, що існували в римському суспільстві. Завданням курсу є забезпечення розуміння студентом правової атмосфери тих часів, з тим щоб полегшити вивчення дисципліни та навчити здійснювати порівняльний аналіз сучасного й стародавнього права.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.