лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

РИМСЬКЕ ПРАВО

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

 

 

С. А. АГАФОНОВ

 

 

 

РИМСЬКЕ ПРАВО

Навчально-методичний посібник
для самостійного вивчення дисципліни

 

 

Рекомендовано
Міністерством освіти і науки України

 

 

 

 

 

 

 


Рецензенти:
А. В. Омельченко, канд. юрид. наук, доц.
(Державний комітет зв’язку та інформатизації України)

Ю. І. Крегул, канд. юрид. наук, доц.
(Київський національний торговельно-економічний університет)

О. О. Гайдулін, канд. філософ. наук, доц.
Рекомендовано Міністерством освіти і науки України
14/18.2-326 від 14.02.05
Редакційна колегія юридичного факультету
Голова редакційної колегії           В. Ф. Опришко, д-р юрид. наук, проф.
Відповідальний секретар            О. Ю. Нечипоренко, канд. екон. наук доц.
Члени редакційної колегії            Ф. П. Шульженко, канд. філос. наук, доц.
Г. О. Федоренко, канд. юрид. наук, доц.
О. Г. Яновська, канд. юрид. наук, доц.

 

Агафонов С. А.
А 23       Римське право: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дис-
ципліни.— К.: КНЕУ, 2005.— 143 с.
ISBN 966-574-672-3

Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни «Римське право» присвячений розгляду теоретичних питань римського права, як окремої галузі права, та практичному застосуванню цих знань у діяльності юриста. Програма підготовлена з урахуванням норм стародавнього римського права в обсязі, необхідному для повного та глибокого опанування студентами основних положень щодо системи зазначеної галузі, основних нормативно-правових актів римської держави, практики їхнього застосування, звичаїв та традицій, що існували в римському суспільстві. Методичні вказівки допоможуть студентам зрозуміти особливості правової атмосфери тих часів із тим, щоб полегшити вивчення дисципліни та навчити здійснювати порівняльний аналіз сучасного та стародавнього права. Термінологічний словник допоможе з’ясувати суть стародавніх римських термінів та поліпшить їхнє запам’ятовування. В навчальному посібнику широко вико­ристовуються як вітчизняні, так і зарубіжні літературні джерела, а також пам’ятки римського права стародавніх часів.
Навчально-методичний посібник розрахований на студентів бакалавр-
ського напряму спеціальності «Правознавство», а також аспірантів, викладачів і всіх, хто цікавиться даною дисципліною.
ББК 67.3
© С. А. Агафонов, 2005
ISBN 966-574-672-3                                                                        © КНЕУ, 2005
Навчальне видання

 

 

 

 

АГАФОНОВ Сергій Анатолійович

 

 

 

РИМСЬКЕ ПРАВО

 

Навчально-методичний посібник
для самостійного вивчення дисципліни

 

 

 

Редактор  О. Шарварок
Художник  О. Стеценко
Коректор  І. Савлук
Верстка  В. Грибанової

 

 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.