лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

ЕКОНОМІЧНА ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

 

 

 

ЕКОНОМІЧНА ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

 

Навчальний посібник

 

Рекомендовано
Міністерством освіти і науки України

 

 

 

 

 


ББК 65.03
Т 41                                                                                               

Рецензенти
А. М. Хахлюк, старш. наук. співроб.
(Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України)
Л. П. Горкіна, зав. відділу
(Інститут НАН України)
М. І. Диба, д-р. екон. наук, проф.
(Київський національний економічний університет)
Рекомендовано Міністерством освіти і науки України
Лист № 14/18.2—1738 від 18.07.05

 

Редакційна колегія факультету економіки та управління
Голова редакційної колегії А. П. Наливайко, д-р екон. наук, проф.
Відповідальний секретар Н. М.Євдокимова, канд. екон. наук, доц.
Члени редакційної колегії: Т. В. Омельяненко, канд. екон. наук, доц.; В. М. Лав­риненко, канд. екон. наук, доц.; Г. О. Пухтаєвич, канд. екон. наук, доц.; І. М. Репіна, канд. екон. наук, доц.; О. М. Мельник, д-р екон. наук, проф.; В. Є. Москалюк, канд. екон. наук, доц.; B. I. Кириленко, канд. екон. наук, доц.

 

Тимочко Н. О.
Т 41       Економічна історія України: Навч. посіб. — К.: КНЕУ, 2005. — 204 с.
ISBN 966-574-759-2
Навчальний посібник призначений для вивчення студентами (спеціальності «Економічна теорія») курсу економічної історії України.
Посібник розкриває історію економіки України з найдавніших часів до наших днів, від формування й становлення господарства давніх слов’ян та Київської Русі до сучасного стану господарського розвитку незалежної України.
Зміст посібника відповідає типовій програмі курсу «Економічна історія України». Посібник може бути використаний студентами економічних спеціальностей вузів, а також усіма, хто цікавиться історією економіки України.


© Н. О. Тимочко, 2005
ІSBN 966-574-759-2                                                                            © КНЕУ, 2005

Навчальне видання

 

 

 

ТИМОЧКО Наталія Олександрівна

 

 

ЕКОНОМІЧНА ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

 

Навчальний посібник

 

 

Редактор Л. Гордієнко
Художник Т. Зябліцева
Технічний редактор Т. Піхота
Коректор А. Голуб
Верстка Н. Андрієнко

 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.