лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Інформаційні технології віртуальних організацій

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Існують також інші протоколи, що належать до групи ТСР/ІР.
2. Мова розмітки — HTML


HTML (HyperText Markup Language — мова розмітки гіпертексту) — це набір спеціальних інструкцій, які називаються тегами, і призначені для формування в текстових документах якої-небудь структури а також визначення відносин між різними елементами цієї структури.

 HTML є спрощеною версією стандартної загальної мови розмітки — SGML (Standart Generalіsed Markup Language), що був затверджений ІSO як стандарт ще в 80-х роках. Ця мова призначена для створення інших мов розмітки, вона визначає допустимий набір тегів, їхні атрибути і внутрішню структуру документа.
Хоча поняття гіпертексту було введене В.Бушем ще в 1945 ро-
ці і, починаючи з 60-х років стали з’являтися перші додатки, що використовують гіпертекстовий дані, сплеск активності навколо цієї технології почався лише із широким використанням WWW. Розроблялась система WWW з 1989 по 1992 рік в CERN (Европейській лабораторії фізики елементарних частин). Причиною розробки була складність здійснення в Internet таких операцій, як перегляд деякого тексту чи графічного повідомлення. Для цього необхідно було спочатку знайти документ, встановити з’єднання, перемістити документ на локальний комп’ю-
тер. Для виконання ж всіх цих дій потрібно було працювати з декількома різними прикладними програмами, такими як: Tel-
net, FTP, програми перегляду графічних зображень. Тому виникла задача розробки системи, яка надавала б одноманітний спосіб доступу до всіх видів інформації і не вимагала б виконання багатьох проміжних кроків. Розробку WWW пов’язують з ім’ям Тіма Бернерса-Лі, який заклав три наріжних камені даної технології:
HTML — мову розмітки гіпертексту;
URL — універсальний спосіб адресації ресурсів мережі;
HTTP — протокол обміну гіпертекстовою інформацією.
Теги мови задаються у лапках — <>. Набір тегів та їх парамет-
рів в HTML обмежений. На рис. 2.5 зображено вигляд гіпертестової сторінки, яка задана за допомогою програми, поданої в табл. 2.3.
Таблиця 2.3
ТЕКСТ HTML-ПРОГРАМИ

 

<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Кафедра Інформаційних систем в економіці КНЕУ</TITLE>
<META http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=windows-1251">
</HEAD>
<BODY bgColor=#FFFFFF leftMargin=0 topMargin=0 marginheight="0" marginwidth=
"0" link="#003399" vlink="#003399" alink="#003399">
<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" height="489" align="left">
<tr>
<td rowspan="2" height="499" align="left" valign="top" bgcolor="#FFFFFF" width="27 %">
<img src="ise_ris/KARTINKA1.gif" width="313" height="375" align="top" usemap="#Map"
border="0"><map name="Map"><area shape="rect" coords="2,2,310,131"
href="http://www.ise.kiev.ua" alt="www.ise.kiev.ua" title="www.ise.kiev.ua"></map>
<div id="Layer1" style="position:absolute; width:151px; height:232px; z-index:1; left: 6px;
top: 133px">
<table width="95%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" height="170" align="left">
<tr align="right" valign="middle">
<td height="40"><font color="#003399"><b><font face="Arial, Helvetica, sans-serif"
size="2">&nbsp;<a href="ise_hist.htm">Історія кафедри &#149;&nbsp;
</a></font></b></font></td> </tr>
<tr align="right" valign="middle">
<td height="44"><font color="#003399"><b><font face="Arial, Helvetica, sans-serif"
size="2">Викладачі  &#149;&nbsp; </font></b></font></td> </tr>
<tr align="right" valign="middle">
...
</table>
</div>
</td>
<td colspan="2" height="58" align="left" valign="top" bgcolor="#FFFFFF" nowrap width="73%">
<img src="ise_ris/LINIA1.gif" width="471" height="31">
<div id="Layer2" style="position:absolute; width:290px; height:22px; z-index:2; left: 402px; top: 4px">
<table width="99%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr align="center" valign="middle">
<td><b><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"><a href="index.htm">
<font color="#FFFF66">Новини</font></a></font></b></td>
<td><a href="ise_contact.htm"><font color="#FFFF66"><b><font size="2" face=

Закінчення табл. 2.3

 

"Arial, Helvetica, sans-serif">Контакти</font></b></font></a></td>
<td><b><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"><a href="ise_publish.htm">
<font color="#FFFF66">Публікації</font></a></font></b></td>
</tr>
</table>
</div>
</td>
</tr>
<tr bgcolor="#FFFFFF">
<td colspan="2" align="left" valign="top" height="3284" width="73%">
<div align="center">
<p><b><font size="5" color="#CC3300"><font size="4" color="#003399" face=
"Arial, Helvetica, sans-serif">ВИКЛАДАЧІ </font></font></b> </p>
</div>
<div align="left"><img src="ise_ris/SBOR.gif" width="461" height="313" border=
"1"> </div>
</td>
</tr>
</table>
</BODY>
</HTML> «Arial, Helvetica, sans-serif»>Контакти</font></b></font></a></td>
<td><b><font size=«2» face=«Arial, Helvetica, sans-serif»><a href=«ise_publish.htm»>
<font color=«#FFFF66»>Публікації</font></a></font></b></td>
</tr>
</table>
</div>
</td>
</tr>
<tr bgcolor=«#FFFFFF»>
<td colspan=«2» align=«left» valign=«top» height=«3284» width=«73%»>
<div align=«center»>
<p><b><font size=«5» color=«#CC3300»><font size=«4» color=«#003399» face=
«Arial, Helvetica, sans-serif»>ВИКЛАДАЧІ </font></font></b> </p>
</div>
<div align=«left»><img src=«ise_ris/SBOR.gif» width=«461» height=«313» border=«1»> </div>
</td>
</tr>
</table>
</BODY>
</HTML>


Рис. 2.5. Вигляд гіпертекстової сторінки
Існують два типи команд: команди, які задаються за допомогою одного тега, та команди, які вимагають використання двох тегів. Так, якщо необхідно здійснити якусь операцію над текстом, то необхідно обмежити цей текст тегами, тобто використовувати 2 теги. Якщо ж необхідно задати якусь інструкцію броузеру (наприклад, вставити ілюстрацію) — досить одного тега. Деякі команди можуть використовуватись як з одинарними, так і з парними тегами (форматування абзацу).
Для команд з парними тегами початок і кінець команди однакові, але кінець містить ще й косу риску — /. Між символами команди розміщується текст: <команда>текст</команда> . Великі і маленькі букви команд не розрізняються.
В табл. 2.4 приведено ряд команд HTML.
Команди мови HTML можна набрати за допомогою звичайного текстового редактора. Але текстовий файл мусить мати розширення — HTML. В текстовому редакторі Microsoft Word існує можливість зберегти будь-який документ у форматі HTML.
Таблиця 2.4

КОМАНДИ МОВИ HTML

Тег

Опис тега

 

<HTML>... </HTML>

Обмежує HTML-документ

 

<Head>... </Head>

Задає заголовок тексту

 

<TITLE> ...</TITLE>

Розміщується в заголовку, містить назву сторінки

 

<H1> заголовок 1 </H1>

  • найбільший розмір символів

 

<H6> заголовок 6</H6>

  • найменший розмір символів; фактич-
    ні розміри залежать від броузера та можуть настроюватися користувачем

 

<PRE> ... </PRE>

Обрамлення попередньо оформленого тексту

 

<B>...</B>

Напівжирний шрифт

 

<I>...</I>

Курсив

 

<U>...</U>

Підкреслювання

 

КОМАНДИ УПРАВЛІННЯ РОЗМІЩЕННЯМ
НА ЕКРАНІ

<BR>

Перенесення наступного тексту на новий рядок при показі сторінки (кінець рядка)

<P>

Початок абзацу. На відміну від поперед-
ньої команди ще й вставляє пустий рядок між абзацами

<-!...->

Коментар

<HR>

Вставка горизонтальної лінії по всій ширині екрану

<Center> ... </Center>

Центрування тексту

Продовження табл. 2.4


ЗАДАННЯ
СПИСКІВ ТА ВІДСТУПІВ

<UL> ... </UL>
<OL> ... </OL>

Задання відступу — текст повинен бути зсунутий вправо на 1 крок табуляції (певне число символів)

<OL> <LI> елемент1
<LI> елемент2
</OL>

Задання впорядкованого списку нумерованих елементів

<UL> <LI> елемент1
<LI> елемент2
</UL>

Задання невпорядкованого списку елементів (елементи помічаються спеціальними символами)

<DL>
<DT> — термін </DT>
<DD> — визначення
</DL>

Списки-визначення

<DIR> <LI> ... </DIR>

Непомічені списки

ЗАДАННЯ
ГІПЕРТЕКСТОВИХ ПОСИЛАНЬ

<A HREF=«URL»>
анкер </A>

Задання посилання на інший файл на іншій WEB сторінці. Анкером може бути текст або зображення (використовується команда вставки зображення). Анкер відображається броузером у документі і при його виборі здійснюється перехід за посиланням

<A HREF=«file://Local host/шлях\
файл»> анкер </A>

Для виклику іншого файлу з цієї ж ЕОМ

<A HREF = «#мітка»> анкер </A>

Для посилання на місце всередині цього ж файлу. Щоб відмітити місце куди буде здійснено перехід, використовується
<A NAME = «мітка»> ... </A>

Продовження табл. 2.4


КОМАНДИ
З ПАРАМЕТРАМИ

Тег

Опис тега

Параметри

Опис параметру

<Body>... </Body>

Обмежує тіло доку-
менту

BACKGROUND=«Ім’я_файлу»
BGCOLOR=«#rrggbb»
TEXT=«#rrggbb»
LINK=«#rrggbb»

ALINK=«#rrggbb»
VLINK=«#rrggbb»

Задає файл з «обоями»

Колір фону
Колір тексту
Колір невикористаних гіпертекстових посилань
Колір активних посилань
Колір використаних посилань

<FONT>
</FONT>

Визначає шрифт тексту

COLOR=«#rrggbb»
FACE=«ім’я_шрифту»,[«ім’я шрифту»,]...

SIZE=1..7

Колір шрифту
Список імен шрифтів, одним з яких буде відображатися текст

Розмір шрифту (один з семи)

<P>...
</P>

Виділяє абзац

ALIGN=«вирівнювання»

Задає вирівнювання абзацу відносно границь документу: LEFT, RIGHT, CENTER

<IMG>

Перегляд графічних образів

SCR=«Ім’я_файлу»
ALT=«Опис»
ALIGN=«вирівнювання»
VSPACE=число

HSPACE=число

 

HEIGHT=число
WIDTH=число

Файл з зображенням в форматі .GIF або .JPG
Опис картинки для текстового режиму
Положення тексту опису
картинки: TOP, BOTTOM, MIDDLE
Відступ від тексту по вертикалі
Відступ по горизонталі
Видима висота зображення
Видима ширина зображення

Закінчення табл. 2.4


Тег

Опис тега

Параметри

Опис параметру

<TABLE>
</TABLE>

Задає таб-
лицю

BORDER=число
CELLSPACING=число

CELLPADDING=число
WIDTH=число (проценти)

HEIGHT=число (проценти)
ALIGN=«вирівнювання»

Ширина рамки таблиці
Товщина розділювачів таблиці

Відступ від елемента до лінії

Ширина таблиці в пікселях або процентах від ширини вікна

Висота таблиці

Положення таблиці в тексті: LEFT, RIGHT, CENTRE

<TR>...
</TR>

Задає рядок таблиці

ALIGN=«вирівнювання»

VALIGN=«вирівнювання»

Вирівнювання тексту по гори-зонталі LEFT, RIGHT, CENTRE

Вирівнювання тексту по вертикалі MIDDLE, BOTTOM, TOP

<TH>...
</TH>

Задає заголовок рядка чи стовпця таблиці

ALIGN=«вирівню-
вання»

VALIGN=«вирівнювання»

WIDTH=число (%)
HEIGHT=число (%)
COLSPAN=число
ROWSPAN=число

Вирівнювання тексту по горизонталі LEFT, RIGHT, CENTRE
Вирівнювання тексту по вертикалі MIDDLE, BOTTOM, TOP
Ширина ячейки
Висота ячейки
Кількість стовпців в ячейці
Кількість рядків в ячейці

<TD>... </TD>

Задає ячейку таблиці

Аналогічно тегу <TH>

Аналогічно тегу <TH>

<caption>
</caption>

Задає наз-
ву табли-
ці

ALIGN=«вирівню-
вання»

Визначає положення назви від-
носно таблиці:TOP, BOTTOM

Для створення Web-сторінок існують також спеціальні редактори. Сучасні потужні засоби створення Web-сторінок дозволяють автоматизувати рутинні операції зі створення таблиць, вставки рисунків, зміни шрифтів тощо відповідно з ідеологією WYSIWYG. Web-дизайнер оперує об’єктами на сторінці, а редак-
тор автоматично прописує HTML-код. У той же час, при необхідності, можна звернутися до HTML-вигляду сторінки і вручну прописати бажані фрагменти коду. Серед найбільш популярних редакторів HTML на сьогодні можна назвати: Macromedia Dream-
weaver, HomeSite, WebEdit та ін.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2019 BPK Group.