лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Інформаційні технології віртуальних організацій

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Щоправда, деякі страхові компанії (АСК «Остра-Київ» — www.ostra-kiev.com.ua, «Українська екологічна страхова компанія» — www.ueic.com.ua) надають можливість замовлення страхових полісів через Інтернет. «Українська екологічна страхова компанія» навіть обіцяє за це 5 % знижки).
Так, компанія АСК «Остра-Київ» (www.ostra-kiev.com.ua), яка у 2003 р. завоювала гран-прі на конкурсі «Страховий Інтернет України», надає можливість у своєму Інтернет-магазині замовити деякі страхові поліси, оплатити за них (щоправда не через Інтернет) та отримати поліс зручним для клієнта способом (рис. 11.17). На сайті «Української екологічної страхової компанії» вибір полісів, які можна замовити он-лайн, значно більший.


Рис. 11.17. Інтернет-магазин
страхової компанії «Остра-Київ»
Купівля поліса в загальному випадку буде складатися з наступ-
них кроків:

 • вибір потрібного страхового продукту на сайті ком-
  панії, автоматичний розрахунок суми страхового внеску (рис. 11.18 );


Рис. 11.18. Розрахунок суми страхового платежу
на сайті «Української екологічної страхової компанії»

 • заповнення і відправка в електронному виді заяви на страхування (заповнення даних необхідних для оформлення страхов-
  ки — про страхувальника та ін.). Після реєстрації заяви з клієнтом зв’язується менеджер компанії для уточнення умов замов-
  лення;
 • оплата страхового поліса — здійснюється готівкою в офісі, готівкою кур’єру, готівкою через ощадкасу на розрахунковий рахунок компанії, або ж безготівковим переказом на розрахунковий рахунок компанії. Українські страхові компанії поки що не надають можливості оплати страхових полісів через Інтернет;
 • одержання страхового поліса можливе: в офісі компанії, через доставку кур’єром (м. Київ), або рекомендованим листом. В Україні (як і в Росії) через відсутність законодавства про ЕЦП не можлива передача поліса клієнту по Інтернет.

8. Віртуальні університети
Використання Інтернет-технологій в навчанні призвело до появи електронного (дистанційного) навчання і виникнення вірту-
альних університетів.
 Як мінімум 80 % учнів можуть ефективно сприймати нав-
чальні матеріали в будь-якій формі, тобто здатні ефективно навчатися електронним способом.


Дистанційне навчання (E-learnіng, Web-based Traіnіng-WBT) — надання доступу до комп’ютерних навчальних програм (coursware) через мережу Інтернет чи корпоративні Інтранет мережі.

Для опису програмних продуктів, за допомогою яких створюються системи дистанційного навчання, використовують термін:


Система Дистанційної Освіти (СДО), або Learnіng Mana-
gement System (LMS) — програмне забезпечення, що керує процесом віддаленого електронного навчання. СДО веде облік учнів, навчальних матеріалів, результатів навчання.

До основних функцій систем дистанційної освіти відносять:

 • облік учнів, персоналізація і розмежування прав доступу до навчальних матеріалів, організація навчання в групах;
 • керування процесом навчання, облік результатів навчання і тестування;
 • керування й інтеграція з механізмами електронного спілкування (зв’язок з електронною поштою, групами новин, чатом, відеоконференціями, спільне використання додатків, створення віртуальних навчальних класів подібно до віртуальних офісів);
 • підготовка оперативної й аналітичної звітності;
 • інтеграція з зовнішніми інформаційними системами.

Learnіng Portal (E-learnіng Portal) — навчальний портал (корпоративний чи публічний веб-сайт). Корпоративний сайт, що надає доступ до можливостей корпоративного навчання в тому числі і через LMS. Можливо відкритий для широкої публіки сайт, що надає доступ до навчальних програм.

Навчальний портал надає наступну інформацію:

 • можливості навчання в компанії (дистанційним і звичайним способом);
 • результати раніше минулих навчальних сесій;
 • навчальні програми і курси, що підлягають вивченню;
 • елементи керування знаннями;
 • формування «шляхів навчання» з репозиторія навчальних фрагментів.

До функцій навчального порталу належать:

 • персоналізація — різні інтерфейси для робочих груп, викладачів, менеджменту, адміністраторів;
 • надання всієї інформації про навчання в компанії (не тільки електронні навчальні курси);
 • зв’язок електронного навчання з профілем користувача, його посадовими обов’язками;
 • керування контентом (Content Managіng).

Корпоративний навчальний портал може бути як самостійним продуктом, так і частиною більш широкого за своїми можливостями корпоративного інформаційного порталу.
Система дистанційної освіти (Learnіng Management System чи СДО) працює в тісному поєднанні (чи є частиною) навчального порталу. Портал надає доступ до різної інформації, у тому числі і до навчальних курсів, які містяться в СДО (рис. 11.19).


Рис. 11.19. Корпоративний навчальний портал —
зв’язок з системою дистанційної освіти
Останнім часом усе більше уваги приділяється сумісності прог-
рамних продуктів для корпоративного навчання з міжнародними стандартами обміну навчальною інформацією. Основними такими стандартами є SCORM, AІCC (http://www.aicc.org/), ІMS (http://
www.imsproject.org/).
Серед готових рішень для створення систем дистанційної освіти і корпоративних навчальних порталів можна назвати: WebCT (www.webct.com), WebTutor (www.websoft.ru), Lotus Lear-
ningSpace та ін.

WebTutor

Дана система є розробкою компанії WebSoft (www.websoft.ru). Серед основних особливостей програмного продукту:

 • гнучкі можливості планування навчання (навчальні плани, планування за результатами оцінки, автоматичне призначення курсів);
 • розвинутий механізм тестування;
 • могутній редактор навчальних матеріалів;
 • електронні конференції;
 • настроювання на корпоративний дизайн клієнта;
 • убудовані функції інформаційного порталу;
 • підтримка міжнародних стандартів обміну навчальними матеріалами (AІCC).
 • можливості для інтеграції з зовнішніми інформаційними системами, у тому числі із системами обліку персоналу.

Демо-версія системи доступна на http://webtutor.websoft.ru/ (рис. 11.20).
Все поширенішим стає створення віртуальних університетів.

Під терміном «віртуальний університет» розуміється об’єднання навчальних закладів, у тому числі і недержавних, на основі телекомунікаційних мереж з метою спільного використання інформаційних ресурсів і забезпечення колективного доступу до них для підвищення ефективності діяль-
ності.

Переважно на сьогодні віртуальні університети існують у вигляді корпоративних університетів ( основною метою яких є навчання персоналу компанії, але в багатьох випадках здійснюється і продаж послуг навчання і назовні).
За даними компанії Corporate Unіversіty Xchange (CUX), що спеціалізується на аналізі даних в області корпоративної освіти, число таких університетів за останні десять років збільшилося
з 400 до 1600 і, якщо сформована тенденція збережеться, то
до 2010 р. корпоративних університетів стане більше, ніж зви-
чайних.


Рис. 11.20. Навчальний портал, розроблений
в системі WebTutor
У корпоративних університетах навчання найчастіше ведеться по наступним напрямках: менеджмент, інженерно-технічні спеціальності, керування бізнесом, фінанси й інформаційні технології.
Приблизно 93 % усіх навчальних програм будується з частковим використанням найпопулярніших Web-технологій, а також спрямованого на робоче місце телевізійного мовлення (streamіng vіdeo to the desktop).
Найбільшим корпоративним університетом CUX вважається підрозділ ІBM Global Learnіng. У його складі понад 3400 викладачів, що працюють у 55 країнах, де вони читають 10 000 спеціалізованих курсів. В університеті ІBM уже пройшли перепідготовку 126 000 співробітників компанії.
9. Віртуальні організації
в галузі пасажирських авіаперевезень
Для того, щоб не лише уявити, але й побачити, що таке віртуальна організація найкраще підходять віртуальні організації в сфері авіаперевезень та туризму.
Приклади таких організацій: Lufthansa (www.lcc.aqua.com.ua); WebMoney Tour (www.wmtour.ru); Germania Express (www.gexx.de) (рис. 11.21 ) та багато ін.


Рис. 11.21. Пошук рейсів
в системі Germania Express
Фактично у віртуальних організаціях з автоперевезень можуть брати участь:

 • компанія-Брокер (посередник і основа віртуальної організа-
  ції) — саме на його сторінку заходять клієнти для того, щоб знай-
  ти і замовити необхідні квитки чи тури;
 • клієнти;
 • авіа-компанії, компанії, що надають в аренду автомобілі, ком-
  панії-власники отелів, туристичні компанії тощо — тобто всі ті компанії, які хочуть надати свої послуги клієнту (і з якими клієнт, звичайно ж, може працювати і безпосередньо, але все ж віддає перевагу роботі через брокера, оскільки з його допомогою може знайти оптимальний варіант для своїх потреб за корот-
  кий час);
 • платіжні системи — за їх підтримки платіж може бути здійснений не виходячи з дому.

Таким чином, віртуальну організацію на Інтернет-ринку пасажирських авіаперевезень утворюють декілька типів суб’єктів (рис. 11.22):


Рис. 11.22. Учасники віртуальної організації
на Інтернет-ринку пасажирських авіаперевезень
Клієнти передають брокеру через Інтернет запит на потрібну кількість квитків на заданий час у певне місце тощо. Брокер зв’язується через Інтернет з авіа-компаніями, які беруть участь в даній віртуальній організації та отримує інформацію щодо наявності у них квитків із заданими параметрами та їх цін. Аналізує отриману інформацію, ранжує за критеріями та повідомляє клієн-
ту. Після чого клієнт може вже безпосередньо замовляти квитки в обраної авіа-компанії та оплачувати їх зручним для себе способом у тому числі через певну платіжну систему, яка є учасником даної віртуальної організації.

Знайдіть самостійно в Інтернет та ознайомтеся з прикладами вір-
туальних організацій.

  • National Industrial Information Infrastructure Protocols (NIIIP), December 31, 1998. www.niiip.org .
  • Дмитров В. И. Опыт внедрения CALS за рубежом. // Автоматизация проектирования. — 1997. — № 1. — С. 2—9.
  • Гибкие производственные системы (ГПС) и интегрированные компьютеризированные производства (КИП). НИЦ CALS-технологий «Прикладая логистика». http://www.logistics.ru/21/7/5/i8_401.htm.
  • Sims, Oliver. Enabling the Virtual Enterprise. The Internet provides the infrastructure // Object Magazine, Vol.1, Issue 10, October 1996, Currents On-line Journal (см. http://www.sigs.com/).
  • Козье Д. Электронная комерция: Пер. с англ. — Москва: Издательсько-торговий дом «Руская редакция». 1999. — 288 с.: ил.
  • Береза А. М., Козак І. А. та ін. Електронна комерція. Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2002. — 324 с.
  • Грег Алуанг. Круглый стол без стола. // PC Magazine, February 10, 1998, p. 175. http://www.beda.stup.ac.ru/wmaster/books/magazine/pcmag/
   9806/069818.htm.
  • Ковалишина Г. Реальность виртуальных банков. Институт финан-
   совых исследований, 12.11.01. http://www.finansy.ru/publ/pelek002.htm
  • Пейтел Э., Пейтел П. Internet-трейдинг: Полное руководство: Пер. с англ.. Издательство Вильямс, 2003, 320 с.
  • Матеріали сайту www.websoft.ru.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2019 BPK Group.