лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Інформаційні технології віртуальних організацій

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

.
2. Віртуальні офіси
Як зазначалося у розд. 1:


Віртуальний офіс — це деякий Web-ресурс (чи його частина), що дозволяє географічно роз’єднаним співробітникам компанії організаційно взаємодіяти за допомогою єдиної системи обміну, збереження, обробки і передачі інформації.

До основних можливостей віртуального офісу відносяться:

 • робота з електронною поштою;
 • управління файлами (розміщення результатів роботи та мож-
  ливість отримання необхідної інформації);
 • планування робіт (узгодження із співробітниками);
 • спілкування зі співробітниками (режими chat, аудіоконферен-
  ції, відеоконференції).

Для створення віртуальних офісів може використовувати-
ся програмне і програмно-технічне забезпечення, описане в розд. 7, 8.
Як спеціалізовані програмні продукти для створення віртуаль-
них офісів виділяють: eRoom www.documentum.com , HotOffice HotOffice — www.hotoffice.com, WebEx — www.webex.com, Hyperoffice www.hyperoffice.com та ін. На рис. 11.4 основні можливості віртуальних офісів ілюструються на прикладі рішення від Hyperoffice.

Рис. 11.4. Робота із спільними документами в Hyperoffice
Як видно з рис. 11,4, віддалений користувач має можливість доступу до власних ресурсів — пошти, дошки оголошень, файлів і документів, телефонних повідомлень, а також до загальних документів, календаря, контактів, задач, форуму, може прийняти участь у голосуванні з певної проблеми. При цьому сервер для даного рішення забезпечується компанією Hyperoffice за щомісяч-
ну плату залежно від кількості користувачів і використовуваних обсягів диску.

У розд. 7 наведено приклади використання програмного забезпечення eRoom для розробки різноманітних віртуальних офісів, призначених для вирішення різних задач. З цими прикладами можна ознайомитися за адресою: http://www.documentum.com/
solutions/collaboration/eroom_practices.htm.
Велика кількість компаній на сьогодні створили віртуальні офіси на основі eRoom, серед них: Adidas, Airbus, Aventis Phar-
maceuticals, BIC, Bausch & Lomb, Boehringer Ingelheim Pharma-
ceuticals Inc., Compaq, Ericsson, CompuCom Systems Inc., Flextro-
nics International, Hewlett-Packard, Motorola, Nokia, Palm Compu-
ting, Philips, Siemens, Sony, Ford Motor Company.
Так, компанія Ford (150 заводів, 150 000 службовців в усьому світі, що користуються Іntranet-мережею компанії), використовує eRoom для розгортання цілого ряду додатків.


Рис. 11.5. Вхід у віртуальний офіс компанії Ericsson
для партнерів і співробітників
Серед них проект, що підтримує розробку систем керування транспортним засобом. Цей проект об’єднує інженерів Ford, Vol-
vo, Jaguar, Land Rover and Ford Europe. Також в eRoom цього проекту працюють головні постачальники з Великобританії, Німеччини і Японії.
У додатку для виконавчих груп, створеному на основі eRoom, члени виконавчих груп з усього світу спільно використовують інформацію, обговорюють проблеми, приймають рішення і розкривають нові можливості.
Починаючи з жовтня 2000 р., eRooms компанії використовують понад 20 000 чоловік. У наступному році компанія зробить eRooms доступними для ще 50 000 службовців і постачальників в усьому світі.
3. Віртуальні банки
3.1. Поняття віртуальних банків,
інтернет-банкінгу


Віртуальний банк (Vіrtual bank), або Мережний банк (Net-
only bank) — банк, що працює з клієнтами винятково через Інтернет і на відміну від традиційних банків не має мережі філій.

 Перший віртуальний банк Security First Network Bank був створений 18 жовтня 1995 р. в Атланті (США). Розробка під-
тримувалась Royal Bank of Canada. Відкриття рахунка в банку і доступ до нього здійснюється винятково через Web-сайт банку. Надавались послуги доступу до рахунку, здійснення платежу і перегляду чеку. За перші півтора року існування банку середній приріст капіталу склав 20 % на місяць, активи виросли до 40 млн доларів, було відкрито більш 10 тис. клієнтських рахунків.

Поряд із появою віртуальних банків, традиційні банки теж почали надавати послуги банківського обслуговування через Інтернет.


Інтернет-банкінг — надання банківських послуг через мережу Інтернет.

Іншими різновидами технологій віддаленого банківського обслуговування (Homebanking) крім Інтернет-банкінгу є: PC-Банкінг, Mobile-Банкінг, SMS-Банкінг, WAP-Банкінг, Phone-Бан-
кінг.
 За даними дослідження Jupіter Medіa Metrіx, традиційні банки, що мають мережні підрозділи, більш популярні, ніж банки, що існують тільки в мережі. Так, кількість відвідувачів сайтів традиційних банків у США збільшилося за останній рік на 110,5 %, тоді як у віртуальних банках число відвідувачів знизилося на 8,1 %.
До послуг, що надаються на сьогодні різноманітними банками через Інтернет, належать:

 • надання інформації про стан рахунку та операції по ньому за будь-який проміжок часу;
 • здійснення безготівкових платежів он-лайн;
 • купівля-продаж валюти;
 • кредитування та ін.

Слід відмітити, що всі існуючі системи Інтернет-банкінгу мож-
на поділити на 3 категорії:

 • Системи, можливості яких обмежені лише наданням клієнту інформації про стан його рахунків.
 • Системи, які дозволяють здійснювати віддалене керування рахунками.
 • Системи, які дозволяють клієнту отримати в режимі он-лайну практично весь комплекс банківських послуг, що включають кредитування, операції з ЦП та ін.

На сьогодні, згідно з підрахунками компанії Jupiter Research більше 50 млн європейців користуються системами Інтернет-банкінгу (39 % користувачів Інтернет в Європі). Найбільша доля користувачів в країнах Північної Європи. Так в Швейцарії цей показник дорівнює 54 %, в Греції 13 %.
3.2. Інтернет-банкінг в Україні
Що ж стосується України, то Інтернет-банкінг в нашій країні розвивається. Частина банків поки-що надають лише інформаційні послуги, деякі з банків ввели системи, що дозволяють здійснювати активні операції з рахунками, а окремі банки для здійснення Інтернет-платежів використовують існуючі Інтернет-пла-
тіжні системи. У табл. 11.3 подано українські банки, що надають послуги Інтернет-банкінгу.
Таблиця 11.3
УКРАЇНСЬКІ БАНКИ,
ЩО НАДАЮТЬ ПОСЛУГИ ІНТЕРНЕТ-БАНКІНГУ


Банк

Сайт

Характеристика

Міжнародний ко-
мерційний банк

www.icbua.com

Інформаційні послуги та актив-
ні операції першими в Україні через систему Bank On-line «Ho-
meBanking»

Приватбанк

www.pbank.dp.ua

Інформаційні послуги, активні операції через власні системи «PRIVAT-24» та «Інтернет — Клієнт — Банк»

Аваль

www.aval.kiev.ua

Інформаційні послуги, активні операції, мобільний банкінг

Мрія

www.mriya.com

Активні операції, мобільний бан-
кінг

Укрсоцбанк

http://usb.com.ua/,
www.ukrsotsbank.com

Активні операції,
Мобільний банкінг

УкрСіббанк

www.ukrsibbank.com

Інформаційні послуги, активні операції

АБ Південний

www.pivdenny.com

Інформаційні послуги, активні операції, SMS-банкінг

Фінанси і Кредит

www.fc.kiev.ua

Інформаційний банкінг

Трансбанк

www.transbank.kiev.ua

Інформаційний банкінг (через сайт, по e-maіl і SMS)

Кредитпромбанк

www.kreditprombank.
com

Інформаційний банкінг, замовлення послуги через Інтернет

Классикбанк

www.classicbank.com.ua

Інформаційний банкінг на мобільний телефон або e-mail

ВАбанк

www.vabank.com.ua

Інформація про стан рахунку кредитної картки

АЖІО

www.aggio.kiev.ua

Платежі через систему Elpay

Мегабанк

www.megabank.net

Платежі через НСМЕП

Надра

http://nadra.com.ua

Інтернет-платежі через систе-
ми «Портмоне» та «Интернет.
Деньги»

3.3. Спеціалізовані системи
для Інтернет-банкінгу
Зараз на нашому ринку представлені декілька систем Інтернет-банкінгу.
Система «iBank2 UA» — комплексна система дистанційного банківського обслуговування від компанії BIFIT (www.bifit.com) . Система вирішує задачі інформаційного і платіжно-розрахунко-
вого обслуговування юридичних і фізичних осіб, забезпечує також надання послуг WAP-банкінгу.
Система успішно працює в банках з найбільшим числом філіалів, таких як «АВАЛЬ» і «Укрсоцбанк».
Система «іBank» цілком реалізована на Java. Функції тонкого клієнта виконує компактний Java-апплет, що завантажується в Web-браузер користувача. Як Web-броузер можуть використовуватися Іnternet Explorer 5, Netscape 4.7, Opera 5 і більш нові версії. У процесі роботи клієнта Java-апплет взаємодіє із Сервером додатка, розташованому в банку.
Реалізація сервера додатка на Java дозволила використовувати практично всі серверні платформи — x86-NT/2000, Іntel-Lіnux, Іntel-Solarіs, SPARC-Solarіs, RS6000-AІ, AS/400 і ін. Як Сервер БД для системи «іBank» можуть використовуватися Oracle, SyBase, Mіcrosoft SQL Server, ІBM DB2.
Система «іBank» забезпечує юридичну значимість електрон-
ного документообігу, містить механізм ЕЦП під фінансови-
ми документами, надає гарантований рівень безпеки. Підключення користувача до Web-сервера банку, а також завантаження стартової html-сторінки і Java-апплета відбуваються через протокол SSL.
Система «ДБО BS-Client» — розробка компанії «Банк’с Софт Системс» (http://www.bssys.com/) — «Інтернет-клієнт» є однією з підсистем, реалізованою в рамках системи документообігу BS-Clіent v.3. Підсистема «Інтернет-клієнт» дозволяє вирішувати задачі не тільки інформаційного, але і повноцінного платіжно-розрахункового обслуговування фізичних і юридичних осіб.
Підсистема «Інтернет-клієнт» системи ДБО BS-Clіent v.3 адап-
тована для роботи з MS ІE 5.x.
Використовує систему захисту HTTP-трафіка BS-Defender, у функції якої входять: маршрутизація, журналізація і шифрування/дешифрування (використовуючи стандартні СКЗІ: Крипто-проCSP, MessagePro, LanCrypto, Excellence, Верба й ін.) усього трафіка по системі в обидва боки, що забезпечує абсолютну юридичну значимість документообігу; стиснення даних.
З сайту розробника можна завантажити демо-версію системи (рис. 11.6).


Рис. 11.6. «Інтернет-клієнт» ДБО BS-Clіent

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.