лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Navigate here to learn more about this topic.
Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Інформаційні технології віртуальних організацій

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


Чат — мережний засіб підтримки колективного/персональ-
ного спілкування в режимі реального часу.
На сьогоднішній день чати використовуються як в локальній мережі організації, так і для спілкування через глобальну мережу.
Існує декілька варіантів реалізації чатів через мережу Інтернет.
Перший варіант передбачає встановлення відповідного програмного забезпезпечення на сервері, до якого доступатимуться учасники для спілкування.
Другий варіант передбачає використання спеціального клієнтського програмного забезпечення та необхідність реєстрації на серверах розробників. Він забезпечується, наприклад, популярною програмою ICQ.
Третій варіант передбачає підтримку функції чату інтегрованою системою документообігу.
Групи новин — це мережний засіб підтримки колективних дискусій. За режимом проведення — відкладені.
Для підтримки груп новин організовуються сервери новин (зазвичай підтримуються провайдерами Інтернет).
Для підключення до груп новин можна використовувати поштові клієнти (наприклад, Outlook Express і ін.), або ж спеціальні програми читання телеконференцій (news reader). Підтримуються групи новин і рядом комплексних систем докумен-
тообігу.
Для роботи необхідно вказати сервер новин свого провайдера, завантажити список груп новин (рис.8.25), підписатися на які-небудь. При наступних підключеннях можна переслати свою статтю на сервер, або ж отримати нові новини за обраними тематиками.


Рис. 8.25. Робота з групами новин в Outlook Express
Прийняті статті накопичуються, але зберігаються не довше визначеного періоду часу (свій для кожної телеконференції). Застарілі матеріали знищуються. Пов’язано це з тим, що трафік багатьох телеконференцій дуже великий. Деякі телеконференції модерируются. Це означає, що стаття в таку телеконференцію не може бути поміщена прямо. Замість цього послана Вами стаття направляється до керуючого телеконференцією (модератору), що вирішує питання про доцільність приміщення статті безпосередньо в телеконференцію — це допомагає скоротити кількість повідомлень «не по темі».
Щоб знайти необхідну інформацію серед величезної кількості телеконференцій, необхідна деяка система класифікації і найменування дискусійних груп. Імена телеконференцій складаються таким чином, щоб користувач по назві міг досить легко визначити тематику обговорюваних питань. Більшість сучасних програм роботи з телеконференціями дозволяють про-
водити пошук телеконференцій по заданій, як ключове слово, частині імені.
Система імен телеконференцій будується за ієрархічним принципом. Ім`я телеконференції складається з декількох частин, кожна з яких несе певну інформацію про тематику.
Перший рівень в імені — основний ідентифікатор — визначає належність конференції до якоїсь категорії, наприклад:

biz

Бізнес

comp

Комп`ютери

news

Новини загального характеру

rec

Розваги (хоббі та мистецтво)

sci

Наука

soc

Соціальні теми

talk

З орієнтацією на дискусію

misk

Теми, що не підпадають під вищевказані категорії

alt

Альтернативні

Після основного ідентифікатора телеконференції йде ідентифікатор другого рівня, який визначає деяку достатньо широку тематичну область.
Третій рівень зазвичай вводиться, коли телеконференція отримує занадто багато повідомлень, що відносяться до різноманітних конкретних тем даної тематичної області. Наприклад: rec.autos.antique, rec.autos.tech.
Імена телеконференцій можуть мати лише одне ім`я після основного ідентифікатора або складатися з досить великої кількості частин, хоча останнє зустрічається досить нечасто і переважно серед категорій comp, sci. Наприклад: comp.os.ms-windows.apps.
word-proc.
Деякі телеконференції можуть фігурувати під різними іменами залежно від того, звідки до них надається доступ.
В публікаціях Usenet прийняті скорочення фраз або слів які часто зустрічаються — IMHO (In My Humble Opinion — на мою скромну думку), OTON (On The Other Hand — з іншого боку), BTW (By The Way — доречі).
При необхідності можна акцентувати увагу на певних словах повідомлення за допомогою прописних букв та знаків. Використовуються в публікаціях також символи для вираження настрою: :) Посмішка : (Сум. Рідше: :-< Сердитість :-о Подив :[email protected] Крик ;-) Підморгування.

 1. Назвіть основні технології електронного обміну даними.
 2. Які Ви знаєте стандарти на структуру електронних повідомлень?
 3. Що включає в себе система електронної пошти?
 4. Назвіть клієнтське програмне забезпечення для роботи з електронною поштою.
 5. Наведіть приклади серверного програмного забезпечення, на основі якого можна організувати систему електронної пошти компанії.
 6. Які Ви знаєте протоколи обміну електронною поштою?
 7. Що таке «Єдине середовище обміну повідомленнями»?
 8. Які бувають телеконференції?
 9. Назвіть основні компоненти систем телеконференцзв’язку.
 10. Для чого використовуються MCU?
 11. Яка технологія і в яких випадках може бути використана для організації телеконференцій без використання MCU?
 12.  Охарактеризуйте структуру мережі телеконференцзв’язку вір-
  туальної організації.
 13. Що включає в себе технологія проведення відеоконференції?
 14. Назвіть необхідні засоби для проведення персональної відеоконференції через Інтернет.
 15. Яким чином можна провести аудіоконференцію через Інтернет?

 1. Козак І. А. «Телекомунікації в бізнесі» Навчальний посібник — К.:КНЕУ, 2004 р. 346 с.
 2. Групповая работа в сети (Технологии и программные средства Groupware) Под редакцией проф. И. А. Цикина. А. Б. Никитин, А. А. По-
  ляков, Н. К. Розова, В. С. Синепол, В. А. Сороцкий, И. А. Цикин. М., МЦНТИ, 2002. — 248 с.
 3. «Типовые решения для мультимедийных сетей» М.: Стэл, 2001 http://www.stel.ru/tech_vc/shemes.htm
 4. Андреев М. Мельников С. Пименов Ю. «Видеоконференц-связь: Точки роста» //Connect! Мир связи, N 12, 2001 г. C. 52—55. http://
  www.stel.ru/tech_vc/framevideoconferencing_points_of_growth.htm
 5. Авдуевский А. «Камера смотрит в мир» //LAN, N 3, 2000 г. C. 101—104.
 6. Авдуевский А. «Лицом к лицу» //LAN, N12Ю 2000 г. C. 74—81.
 7. Полунин А. «Системы видеоконференц-связи. Основные типы оборудования и решения» // LAN, N7-8, 2001 г. C. 86—91.
 8. Дрючатый Г. Ф., Заварихин А. Е., Красильникова В. А., Шалкин А. В. // Вестник Оренбургского государственного университета, N 2, 2002. — С. 218—225. http://ito.osu.ru/research/publications/
  zav1.shtml
 9. Видеоконференции по каналам Интернет и ISDN Семенов Ю. А. (ГНЦ ИТЭФ). http://book.itep.ru/2/29/v_con_29.htm
 10. Матеріали сайту http://www.stel.ru/

 

 

 

 

 

 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2020 BPK Group.