лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Інформаційні технології віртуальних організацій

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

3.5. Технологія організації відеоконференцій
Під технологією відеоконференцій розуміється послідовність процесів, операцій і прийомів, використовуваних із застосуванням технологічних засобів відеоконференцій, засобів зв’язку, інших технічних засобів для здійснення планування, підготовки і проведення відеоконференцій, обліку, збереження і подальшого використання матеріалів відеоконференцій, а також для підтримки працездатності системи відеоконференцій у цілому.
Технологія відеоконференцій визначає як, якими силами, із застосуванням яких технічних засобів і матеріалів, у якій послідовності, з яким результатом реалізується послуга відеоконференцзв’язку і як вона використовується.
На рис. 8.19 подано основні технологічні операції організації процесу відеоконференцзв’язку.
Процес проведення телеконференції багато в чому залежить від топології конференції — «один-до-одного», «багато-до-бага-
тьох» чи «один-до-багатьох».

Рис. 8.19. Технологічні процеси відеоконференцій
Скажімо, у випадку «багато-до-багатьох» при великій кілько-
сті учасників на екран можуть виводитися зображення лише декількох з них. Традиційним є автоматичне переключення камери по голосу — учасники будуть бачити на екрані того, хто в даний час розмовляє (а в його аудиторії — попереднього доповідача). Можливий також режим постійної присутності (Contіnuous Pre-
sence), коли на екрані відразу відображається декілька учасників конференції. Екран поділяється на прямокутні області різного розміру, у кожній з який показана картинка з однієї з груп учасників. Компонування екрану можна змінювати по ходу конферен-
ції. Кількість одночасно показуваних учасників і варіанти компонування екрана залежать від можливостей MCU.
Надзвичайно важливим також є ведення архівів телеконферен-
цій. Автоматизований архів може містити дві взаємозалежні бази даних. Одна з них призначена для інформації про сеанси зв’яз-
ку і режими роботи устаткування, а друга — для відеозвукової інформації і даних, використаних під час відеоконференцій. Матеріали архіву можна використовувати для аналізу результатів відеоконференції та для планування наступних сеансів.
3.6. Персональні телеконференції через Інтернет

На сьогоднішній день звичайні комутовані канали телефонної мережі досить часто використовуються для доступу до Інтернет. Тому для користувачів є надзвичайно привабливою ідея організації відеоконференції через Інтернет.
Відеоконференції з використанням модемного зв’язку по комутованих телефонних каналах забезпечують передачу від 1 до 10 відеокадрів у секунду, що навряд чи прийнятно для потреб біз-
несу. Крім того, відеоінформація при цьому розміщується в невеликому вікні (наприклад,176 ? 144 пікселів). Тому через комутовані телефонні канали доступу до Інтернет телеконференції організовують окремі користувачі переважно для персонального спілкування.
Для організації такої відеоконференції між двома користувачами, їм необхідно мати комп’ютер з дуплексною звуковою платою, відеоплатою (vіdeo capture) та підключені до нього:

  • WEB-камеру;
  • навушники (колонки) і мікрофон;
  • модем, підключений до телефонної лінії;
  • Подпись:    Рис. 8.20. Веб-камера  підключення до Інтернет та підтримка протоколу TCP/ІP.

Теоретично можна використовувати будь-яку цифрову побутову відеокамеру, проте практична реалізація такої схеми може викликати деякі труднощі.
На сьогодні на ринку представ-
лено цілий рід недорогих Web-камер (рис. 8.20), які мають переважно USB-інтерфейс підключення до комп’ютера, частоту передачі кадрів — до 30 fps, графічне розрішення від 160 ? 120 до 640 ? 480 пікселів.
Як програмне забезпечення для проведення таких відеоконференцій може використовуватися Mіcrosoft NetMeetіng — стандартний компонент Wіndows-систем (рис. 7.21), CU-SeeMe від компанії Whіte Pіne Software, VCON vPoіnt та ін.
Для спілкування у відеорежимі можна також скористатися послугами відеочату, наприклад на www.webcamnow.com (рис. 8.22). Для цього потрібно мати все необхідне технічне і програмне забезпечення для пер-
сональної телеконференції та за-
реєструватися на сайті чату. У де-
яких випадках користування чатом є платним (www.cuworld.
com
). Можливі різноманітні режими (спілкування один на один, або ж спілкування з усіма учасниками).

Рис. 8.22 . Відеочат на www.webcamnow.com

Існує цілий ряд програм, які дозволяють здійснювати дзвінки «комп’ютер-комп’ютер» через Інтернет. Для здійснення дзвінків з комп’ютера на комп’ютер на обох комп’ютерах необхідно встановити повнодуплексні звукові карти, мікрофон і навушники, модем (рекомендується 28800), а також відповідне програмне забезпечення. Комп’ютери підключаються до ІP-мережі (Інтернет) (рис. 8.23). Абонентам потрібно знати ІP-адресу комп’ютера спів-
розмовника та домовитися про час розмови. Витрати обмежуються платою провайдеру Інтернет.

Рис. 8.23. Схема зв’язку «комп’ютер-комп’ютер»
Серед програмних засобів для аудіоконференцій особливо поширені ІnternetPhone від компанії VocalTec і Mіcrosoft Netmee-
tіng. Дзвінок комп’ютер-комп’ютер можна також здійснити за допомогою популярної програми ICQ (Additional Services>ICQ-Phone).
Серед інших програм можна назвати: Net2Phone (http://
www.net2phone.com
), Mediaring Talk (http://www.mediaring.com/
domore/download.html
) рис. 8.24, WebPhone (компанія NetSpeak, http://www.netspeak.com), WebTalk (Quarterdeck, Каліфорнія, http://
www.quarterdeck.com) і Іntercom для OS/2 (Revolutіonary Soft-
ware).
Так, для використання тої чи іншої програми необхідно скачати її з сервера, інсталювати і пройти реєстрацію на сервері.

Рис. 8.24. Mediaring Talk
Для користувачів, що працюють з динамічним присвоєнням ІP-адрес, у продуктах бізнес-класу (наприклад, WebPhone) передбачена можливість ініціалізації виклику за хост-адресою з наступним з’ясуванням поточної ІP-адреси і відповідною маршрутизацією виклику.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2018 BPK Group.