лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Інформаційні технології віртуальних організацій

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


Рис. 8.15. Підключення до плати групової телеконференції
В групових системах використовуються спеціальні відеокамери для роботи з документами, наприклад, WolfVіsіon Vіsualіzer (рис. 8.16).
Подпись:    Рис. 8.16. Документальна камера    Серед лідерів ринку термінального обладнання для відеоконференцій мож-
на назвати компанії: PictureTel, Intel, VCON та ін.
Пристрої багатоточкового зв’язку — MCU (Multіpoіnt Control Unіt) (рис. ) виконують функції своєрідних мостів для з’єднання сумісних за стандартами (Н.320/323) пристроїв. З їх допомогою забезпечується проведення конферен-
цій з великою кількістю учасників. У число основних функцій MCU вхо-
дить кодування, декодування, мікшу-
вання аудіо- і відеосигналу, а також керування і контроль за проведенням відеоконференції.
MCU включає: мережний інтерфейс, оброблювач аудіосигналу (кодек і мікшер), спеціальний перемикач потоків інформації між учасниками відеоконференції, оброблювач даних (Т.120), контролер конференції та засоби керування трафіком і режимами конференцій, а також збереження протоколу конференції. Існують програмні та програмно-апаратні реалізації MCU.
Використання MCU економічно і технічно виправдане в тому випадку, коли необхідне з’єднання значної кількості різнорідного устаткування відеоконференцій, що працює на різних швидкостях. У випадку багатоточкового зв’язку, якщо не використовувати спеціальних рішень, навантаження на кожне робоче місце росте пропорційно кількості учасників відеоконференції. Так, при проведенні конференції з 10 учасниками окремий термінальний при-
стрій має обробити 9 потоків даних від співрозмовників. Якщо ж у мережі використовується відеосервер — MCU, то він приймає всі потоки даних на себе, і посилає у потрібному напрямку тільки один, уже сформований потік.
У залежності від конфігурації терміналів і MCU, розрізняються різні моделі обміну даними (централізована, децентралізована, каскадна).
У деяких ситуаціях, коли в конференції задіяно особливо багато терміналів, можлива така конфігурація системи, при якій тільки деякі абоненти приймають у сеансі активна участь, а інші підключаються тільки для перегляду. При цьому можливо динамічна зміна статусу учасника по мірі необхідності.
Серед постачальників MCU можна виділити компанії Rad-
Vіsіon, Accord, Vtel. Великий модельний ряд MCS (Multіmedіa Conferencіng Server) представляє компанія Ezenіa!. Для мереж відеоконференцзв’язку, що нараховують порівняно невелика кіль-
кість користувачів, найбільш економічним рішенням є використання RADVіsіon MCU-323 чи Ezenіa! Encounter NetServer. Якщо конференція об’єднує велику кількість учасників, яким потрібно функція «постійної присутності» з одночасним відображенням учасників у різних областях екрана, то оптимальним вибором буде MCU компанії ACCORD.
Для зниження витрат при створенні невеликої мережі відеоконференцзв’язку ряд виробників пропонує використання технології Іnteractіve Multіcast, основаної на груповій адресації ІP Multіcast. Суть цієї технології полягає в тому, що кожен учасник конференції може транслювати усім своє відео і/чи аудіо в режимі ІP Multіcast. Ситуація нагадує «віртуальний подіум», на який може «зійти» будь-який учасник конференції, а всі інші виступають у ролі глядачів. Головне достоїнство технології Іnteractіve Multіcast полягає в тому, що для проведення відеоконференції не потрібно апаратне чи програмне MCU. Крім того, порівняно з програмними MCU, ця технологія забезпечує дуже високу якість відео і гарну динаміку аудио- і відеопотоків.
Шлюзи (gateways) з’єднують комутовані ІSDN-мережі з пакет-
ними ІP-мережами.
У функції шлюзу входить перетворення форматів передачі даних і комунікаційних процедур (Н.225/ Н.221 і Н.245/ Н.242). Додатково, шлюз відповідає за транскодуванння аудіо і відеосигналів та виконує настроювання і закриття з’єднань.
Ряд пристроїв MCU (Accord) мають вбудовані мультимедійні шлюзи. Інші виробники (RadVіsіon) випускають шлюзи у вигляді окремих апаратних рішень.
Контролери зони (gatekeepers) — це програмні модулі, що авторизують підключення, транслюють використовувані в системі імена терміналів і шлюзів в ІP-адреси, маршрутизують запити через шлюзи.
Крім цього, контролери зони надають додаткові послуги, такі як керування шириною смуги, переадресація виклику, підтримка служби каталогів, статистичні звіти для білінгових систем.
Мережні екрани і проксі-сервери (fіrewalls і proxіes) запобігають несанкціонованому доступу до конференції у випадку зв’язку через Інтернет.
Маршрутизатори призначені для зв’язку віддалених об’єктів і забезпечують передачу аудіо-відео інформації і даних у реальному масштабі часу з забезпеченням якості обслуговування. Для побудови захищених мереж телеконференцій використовуються спеціальні криптомаршрутизатори.
Система керування відеоконференцзв’язком призначена для адміністрування H.323 терміналів, виявлення і локалізації несправностей, моніторингу стану мережі в цілому.
3.4. Структура мереж телеконференцзв’язку
Під мережею телеконференцзв’язку розуміють розподілену телекомунікаційну систему, що складається з абонентських при-
строїв, центральних мережних пристроїв і транспортного се-
редовища. Дана телекомунікаційна система забезпечує аудіовізуальну взаємодію абонентів мережі і спільну роботу з документами.
Для учасників віртуальної організації передбачається використання як транспортного середовища каналів Інтернет. Тобто мережа телеконференцзв’язку для віртуальної організації в загальному випадку матиме різнорідні сегменти (ІP, ІSDN, безпровід-
ний доступ і супутниковий зв’язок).

Загальна схема такої мережі, взята з www.stel.ru , понада на рис. 8.17.
Для підключення до такої мережі локальної мережі компанії-учасника віртуальної організації використовуються маршрутизатори та пристрої доступу до відповідних ліній зв’язку. Для ор-
ганізації багатоточкового з’єднання використовуються сервери відеоконференцій MCU.
До локальної мережі всередині окремої організації можуть підключатися як персональні термінальні пристрої, так і термінали для проведення групових телеконференцій (рис. 8.18). Однак слід відмітити, що якісну відеоконференцію у локальній мережі можна організувати у тому випадку, коли мережне середовище не завантажене виконанням інших додатків. Якщо ж потік аудіо- і відеоданих телеконференції буде конкурувати з повідомленнями електронної пошти, завданнями на друкування, запуском та закриттям файлів, пересиланням файлів загального користування та іншою інформацією, що зазвичай циркулює в мережі, відеокадри можуть приходити в неправильній послідовності, звукові фрагменти пропадати, повідомлення спотворюватися.  Рис. 8.17. Схема мережі телеконференцзв’язку
на основі територіально розподілених мереж з різнорідними сегментамиРис. 8.18. Фрагмент мережі
телеконференцзв’язку — підключення LAN
ISDN-з’єднання за інтерфейсом BRI здійснюються через АТС (RBX). Для організації багатоточкової з’єднання використовується сервер відеоконференцій MCU (наприклад Meeting Point разробки фірми White Pine). За допомогою шлюзу може бути здійснено доступ до IP-мережі.
Задача адміністрування розгалуженої мережі відеоконференц-
зв’язку досить складна. Інструменти для її рішення розробляються як виробниками MCU, так і виробниками термінального устат-
кування.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2020 BPK Group.