лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Інформаційні технології віртуальних організацій

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Розділ 8
ТЕХНОЛОГІЇ ЕЛЕКТРОННОГО ОБМІНУ ДАНИМИ:
ЕЛЕКТРОННА ПОШТА ТА ТЕЛЕКОНФЕРЕНЦЗВ’ЯЗОК
ДЛЯ ВІРТУАЛЬНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
1. Електронний обмін даними

1.1. Історія
Поняття «електронний обмін даними» передбачає використання каналів зв’язку для передачі повідомлень (текстових, аудіо, відео) в електронному вигляді.
Електронний обмін даними як електронна пошта народився більше 30 років тому. Автором першої в історії поштової прог-
рами вважається професор Рэй Томлінсон — провідний інженер компанії BBN Technologіes. Восени 1971 р. він створив програму, що дозволяла передавати повідомлення на віддалений комп’ютер у мережі ARPANet — попередниці сучасного Інтернету. Саме Томлінсон запропонував використовувати значок «@» (ет) для відділення імені користувача від імені комп’ютера.

Великим успіхом винахід професора тоді не користувався, оскільки людей, які могли скористатися першою поштовою програмою, нараховувалось на той час не більше декількох сотень.
На кінець 2002 року у світі нараховується більше півмільярда поштових скриньок і кількість користувачів електронної пошти постійно росте. За даними Forester Research, 94 % інтернет-ко-
ристувачів надсилають електронні листи не рідше одного разу на тиждень. На сьогодні це один із найпоширеніших видів ділового спілкування. Адреси електронної пошти вказуються на візитках поряд з телефонами.

На сьогоднішній день електронний обмін даними існує не лише у вигляді систем електронної пошти, але й в системах телекон-
ференцзв’язку, системах обміну діловими повідомленнями в різних типах віртуальних організацій.
1.2. Стандарти на структуру
електронних повідомлень
Стандарти, що визначають структуру повідомлень використовуються для розробки програм обміну електронними повідомленнями. В них приводяться переліки обов`язкових і необов’яз-
кових атрибутів документів, їх послідовність і форма. Ці стандар-
ти відносяться до 7 рівня OSI.
Наведемо деякі приклади таких стандартів, розроблених міжнародними організаціями.
EDI (Electronic Data Interchange) — стандарт для електронного обміну діловими документами, такими як квитанції і розписки по торгових угодах, розроблений DISA (Data Interchange Standards Association). Визначає формати даних для обміну діловими документами за допомогою електронної пошти.
ANSI Х.12 — визначає формат електронних документів при заключенні комерційних угод.
SWIFT — товариство міжнародних банківських телекомунікацій, сумісно з ISO прийняли ряд стандартів: — ISO7982, ISO4217, ISO7746, ISO8730 — обміну банківськими документами.
UN/EDIFACT — Unated Nation / Electronic Date Interchange for Administration Commers and Trasport — міжнародний стандарт електронного обміну даними для адміністрації, торгівлі і транспорту, розроблений комісією ООН для електронного обміну даними. Цей стандарт визначають документи:
1. ISO 7372 — довідник комерційних елементів даних, щоб інформація відсилалась у певному вигляді;
2. ISO 9735 — правила застосування, щоб розробники програмного забезпечення дотримувалися стандартів.
Основні цілі стандарту:
1. заміна паперових документів електронними;
2. прискорення документообороту.
Розроблені стандарти на ряд фінансових документів (накладна, платіжне доручення). Використання такого стандарту дозволяє при обміні повідомленнями передавати лише значення атрибутів, не передаючи структуру документів.
Для фінансових документів розроблені спеціальні списки атрибутів для EDIFACT. Для кожного атрибута вказується назва, ідентифікатор, код тип і довжина. Наприклад, NAD — назва, пош-
това адреса, символьний, код=3945, довжина 1-35.
ODA/ODIF — архітектура офісних документів/формат обміну офісними документами. — стандарт на документи установ (офісів). Цією розробкою займалися ЕСМА і МККТТ. Стандарт затверджений ISO — ISO8613, ISO8879. В цьому стандарті визначена загальна модель документу і послідовність розміщення ок-
ремих атрибутів.
DTAM — document transfer access and Manipulation — рекомендації для структурування документів в телекомунікаціях, розроблений МККТТ. Затверджений в документах — T.400, T.500, T.600, T.73.
Серед галузевих і національних стандартів можна назвати:
GTDI — европейський стандарт для міжнародної торгівлі;
AІAG — стандарт автомобільної промисловості;
NACHA — асоціація автоматизованих розрахункових палат США;
TDCC — координаційний комітет по транспорту;
Стандарти для електронної пошти визначені також в:
Х.400 — загальна характеристика електронної пошти,
Х.435 — типи повідомлень, класи операцій по передачі, прийому, зберіганню повідомлень.
Крім цього в: Х.401, Х.409, Х.410, Х.411, Х.420 та ін.
Структура повідомлення електронної пошти, що використовується в сучасних програмах електронної пошти, була одобрена МККТТ і закріплена в стандарті Х.400 (RFC822). Кожне повідом-
лення електронної пошти повинне мати стандартний заголовок повідомлення та тіло повідомлення.
В заголовку вказується інформація про відправника (From), отримувача (To), тему повідомлення (Subject) та ін.
Програми роботи з електронною поштою, зазвичай, передбачають окремі області для введення заголовку повідомлення та самого повідомлення.
2. Системи електронної пошти
2.1. Організація системи електронної пошти
Умовою для обміну поштовими повідомленнями є організація системи електронної пошти. Типова система електронної пошти складається з поштового сервера та клієнтів (рис. 8.1).
Для організації системи електронної пошти використовується спеціальне програмне забезпечення для поштового сервера та програми-клієнти на робочих місцях користувачів.

Рис. 8. 1. Схема організації
системи електронної пошти
До основних функцій сервера відноситься: прийом листів, складання їх в поштові ящики, видача користувачам, пересилка пошти в інші мережі.
За допомогою програм-клієнтів створюються і пересилаються, а також приймаються індивідуальні поштові повідомлення та пов`язані з ними файли.
Якщо передбачається обмін електронною поштою з Іnternet, то необхідно безпосереднє з’єднання комп’ютера з Іnternet через виділену лінію, модем чи аналогічний пристрій.
При роботі з електронною поштою віддалених користувачів через комутовану телефонну лінію також необхідно передбачити наявність модема (а можливо, і декількох).
При роботі в локальній мережі на всіх комп’ютерах, що працюють з електронною поштою, повинне бути встановлене клієнт-
ське програмне забезпечення.
Після настройки і запуску, поштовий сервер, зазвичай, очікує підключення клієнтів по протоколах SMTP і POP3. Протокол SMTP використовується для відправлення пошти на сервер, протокол POP3 — для доступу до поштової скриньки (прийом пошти).
Користувачі, використовуючи програму — «поштовий клієнт», можуть створювати повідомлення, відправляти їх на сервер і забирати пошту зі своїх поштових скриньок.
Коли сервер одержує від клієнта повідомлення, він поміщає його в чергу вхідних повідомлень. Для кожного повідомлення сервером переглядається список одержувачів. Якщо одержувач локальний (тобто його домен збігається з локальним), повідомлення поміщається в його поштову скриньку. Якщо одержувачі знаходяться за межами сервера, повідомлення поміщається в чергу вихідних, звідки воно відправляється в Іnternet.
У випадку, коли пошту на сервер відправляє не клієнт, а інший поштовий сервер, то він виступає в ролі клієнта (SMTP).
Якщо користувач хоче одержати свою пошту, він підключається до сервера за допомогою поштового клієнта, який приймає пош-
ту і зберігає її на локальному диску для подальшого перегляду.
У сервері може бути наявний планувальник, який дозволяє виконувати сеанси відправлення/прийому пошти в автоматичному режимі за розкладом, а також інші додаткові засоби.
2.2. Клієнтське програмне забезпечення
для роботи з електронною поштою

Серед основних клієнтських програм, що використовуються на сьогоднішній день для роботи з електронною поштою можна назвати: Mіcrosoft Outlook , Eudora, The Bat!, Netscape Messenger та ін.

Поштова програма Outlook від компанії Mіcrosoft поставляється в двох конфігураціях:

  • Outlook Express (у комплекті з Іnternet Explorer);
  • Outlook (наприклад, версія 2000 входить у пакет Mіcrosoft Offіce 2000).

Програму можна також скачати сайту компанії Mіcrosoft.
Outlook дозволяє працювати як з електронною поштою, так і з групами новин.
Для того, щоб мати можливість отримувати-посилати електрон-
ну пошту, необхідно настроїти програму. Треба створити «учетную запись» для того, щоб програма знала звідки, з якого сервера забирати пошту та на який сервер її надсилати. Як видно з рис. 8.2, облікових записів може бути декілька. Основні параметри облікового запису, окрім загальних відомостей про користувача (які вказуватимуться в листі) — це сервери вхідної пошти (POP3) та вихід-
ної (SMTP), а також логін і пароль для доступу до сервера вхідної пошти. На рис. 8.2 показано приклад заповнення цих даних для облікового запису — як сервер вхідної пошти використовується безкоштовний поштовий сервер. Сервер вихідної пошти в даному обліковому записі не використовується. Можна зробити також цілий ряд інших настройок програми (через «Параметри»).

Рис. 8.2. Outlook Express — обліковий запис
Програма має всі основні функції поштового клієнта і дозволяє:

  • створити нове повідомлення;
  • відповісти на надіслане;
  • вести адресну книгу;
  • надсилати та отримувати листи;
  • приєднувати до листів файли, вставляти в листи графічні об’єкти та ін.

Кореспонденція зручно групується по папках «Вхідні», «Вихід-
ні», «Відправлені», «Видалені», «Чорновики». При встановленні з’єднання з Інтернет і запуску програми, вона доступатиметься до всіх серверів вхідної пошти і забиратиме з них повідомлення, а також відсилатиме повідомлення, що знаходяться у папці «Вихідні».
Незручністю при роботі з програмою є те, що вона не дозволяє попередньо переглянути заголовки листів зі серверів вхідної пошти (серед них може бути багато небажаної кореспонденції — спам, листи великого розміру, які досить складно забирати через комутоване з’єднання). Тому ця програма користується більшою популярністю в офісних користувачів, ніж в тих, хто користується електронною поштою Інтернет з дому.

Ця програма для роботи з електронною поштою створена колективом Rіtlabs у 1997 році, переведена на багато мов і користується великою популярністю. Одержати її можна за адресою: www.rіtlabs.
com/the_bat. Там же можна знайти умови офіційної реєстрації.
Для роботи з програмою (рис. 8.3) аналогічно до облікових записів в Outlook також необхідно створити рахунок «Account» (або декілька) та вказати основні параметри — інформацію про користувача, вхідні та вихідні поштові сервери, використовуване з’єднання (можна використовувати існуюче, або ж дозволити програмі встановлювати з’єднання самостійно).

Рис. 8.3. The Bat!
Реалізує всі основні функції поштових програм. Інтерфейс не такий перевантажений елементами, як в Outlook. Також дозволяє обробляти повідомлення на віддаленому сервері. Має вбудовану підтримку програми PGP, тобто повідомлення можна зашифровувати (або ж підписувати електронним підписом).
Крім цього, підтримує систему фільтрів, макросів і шаблонів (тобто, може використовуватися як сервер списку розсилки) та ряд інших можливостей, таких як сортування повідомлень, автоматичне сповіщення про нове повідомлення (Maіl Tіcker) та ін.

Eudora, програма для роботи з електронною поштою компанії Qualcomm, є в даний час самої популярною у світі поштовою програмою-клієнтом.
Існує вільно розповсюджувана Eudora Lіght (рис. 8.4) і комерційна — Eudora Pro, версії програми. Основна відмінність між ними полягає в наявності в Eudora Pro підтримки офісного інтерфейсу: автоматичної фільтрації потоку листів; багатокористувацької системи реєстрації; використання стандартних додатків Wіndows для редагування листів, включаючи перевірку орфографії; адресної книги із системою настроювань по пріоритетах; автовідповідача та ін.
Знайти останню безкоштовну версію програми Eudora Lіght можна за адресою www.eudora.com.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2019 BPK Group.