лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Інформаційні технології віртуальних організацій

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

5. Структура workflow-систем
та їх функціональні компоненти
5.1. Стандарти workflow
Багато розробників програмного забезпечення пропонують на сьогоднішній день на ринку свої продукти workflow. Однак для сумісності цих продуктів між собою та забезпечення необхідної функціональності, притаманної саме цьому класу систем, необхідне дотримання певних стандартів. Особливо актуальними питання стандартизації систем workflow стають у випадку використання їх для взаємодії між організаціями.
WFMC (Workflow Management Coalition — коаліція з управління Workflow, www.wfmc.org ) розробила специфікації, які мають використовуватись при розробці workflow-продуктів. Ці специфікації отримали назву Workflow Reference Model. В них ви-
значаються концепція, характеристики, термінологія, основні функ-
ціональні компоненти систем workflow, а також інтерфейси та інформаційні потоки між системами.
В даній моделі даються наступні основні визначення:


Workflow — комп’ютеризована підтримка чи автоматизація бізнес-процесу в цілому або частково.
Workflow-система (Workflow Management System) — система, що цілком визначає, керує і виконує потоки робіт (work-
flows) через використання програмного забезпечення, що виконується на одному чи більшій кількості пристроїв (workflow-engine) і яке здатне зберігати та інтерпретувати визначення процесу, забезпечувати взаємодію між учасниками і, де потрібно, викликати інструментальні засоби і додатки.

Структура Workflow Reference Model подана на рис.7.9.

Рис. 7.9. Workflow Reference Model
Згідно з цією моделлю в WFMC визначаються групи, що працюють над розробкою специфікацій до її окремих частин.
Іншою організацією, що займається питаннями розвитку систем workflow є WARIA — Workflow And Reengineering Internatio-
nal Association — www.waria.com.
5.2. Функції workflow-систем
Як основні функції workflow-систем можна назвати:

  • моделювання бізнес-процесів;
  • автоматизація виконання бізнес-процесів;
  • контроль за виконанням бізнес-процесів.

Основні компоненти програмного забезпечення систем work-
flow (згідно з Workflow Reference Model ) визначаються відповідно до цих функцій (рис. 7.10).

Рис. 7.10. Структура workflow-систем
Як видно з рисунка 7.10, до них відносяться: засоби визначення процесів, workflow-машина (сервер), workflow-клієнт з користувацьким інтерфейсом та засоби моніторингу і адміністрування.
Можна виділити 3 групи людей, що працюють з workflow-системами:

  • адміністратори — це ті, хто проектують процес і контролюють його виконання (роботи);
  • користувачі — ті, хто фактично виконують роботи процесу — службовці, менеджери, клієнти, партнери;
  • ІТ-персонал — ті, хто налагоджують роботу системи.

5.3. Визначення бізнес-процесів
у workflow-системі
Для початку роботи у системі workflow необхідно визначити бізнес-процес (побудувати функції в часі), тобто представити його в компю’терному вигляді. Результат визначення бізнес-проце-
су називають по-різному: модель процесу, шаблон процесу, метадані процесу або визначення процесу.
Визначення процесу використовується workflow-машиною для видачі списків робіт на workflow-клієнти та контролю за виконанням робіт.
Workflow-системи мають можливість також використовувати зовнішні додатки, які можуть викликатися як з сервера, так і з клієнтів.
Workflow Reference Model дає визначення основних типів об’єк-
тів для опису процесу (рис. 7.11).

Рис. 7.11. Типи об’єктів для опису процесів
Визначення типу процесу (Workflow Type Definition) — складається з: назви процесу, номеру версії, умов початку і закінчення процесу, контрольних даних щодо безпеки, аудиту та ін.
Функції (Activity) — вказуються: назва функції, тип функції (підфункція, атомарна функція і т. д.), умови до і після виконання функції та ін.
Умови передачі (Transition Conditions) — вказуються умови роботи чи виконання.
Workflow-придатні дані (Workflow Relevant Data) — вказуються найменування даних, шлях до них, тип даних.
Роль (Role) — ім’я і організаційний об’єкт.
Додаток, що викликається (Invoked Application) — вказуються тип або назва додатку, параметри виконання, шлях чи розміщення.
Можуть, звичайно, використовуватися й інші об’єкти.
Наприклад, на рис. 7.12 показано зв’язок між процесами, функціями, примірниками процесів і функцій, робочими завданнями, учасниками, додатками і даними з різних джерел і носіїв. Для формулювання правил використовуються терміни: маршрутизація і черги завдань.

Рис. 7.12. Компоненти процесу в системі workflow
На рис. 7.13 подано приклад опису процесу за допомогою одного з засобів workflow, представленого на ринку.


Рис. 7.13. Опис процесу в системі IvyGrid

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.