лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Інформаційні технології віртуальних організацій

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

6.3. OWL Ontology Web Language —
Мова Онтологій Web
Онтологія — термін, запозичений з філософії, відноситься до науки опису видів об’єктів і їх взаємозв’язків.


Представлення термінів і їх взаємозв’язків називається онтологією.

OWL (Ontology Web Language) — мова онтологій Web призна-
чена, щоб явно представити значення термінів у словниках і відносин між цими термінами.
OWL може використовуватися, коли інформація, що міститься в документах, повинна бути оброблена комп’ютерними додатками (а не лише представлятися людям).
OWL має більшу кількість засобів для вираження значення і семантики, ніж XML, RDF, і RDF-S. Так, XML забезпечує поверховий синтаксис для структурованих документів, але не розкриває ніяких семантичних зв’язків чи значень цих документів. RDF-опис є моделлю даних для ресурсів і відносин між ними, забезпечує задання простої семантики для моделі даних, яка представляється на основі XML-синтаксису. RDF-схема є словником для опису властивостей і класів RDF-ресурсів, з семантикою для загальної ієрархії властивостей і класів. OWL додає більше можливостей для опису властивостей і класів та їх випадків, а OWL фор-
мальна семантика визначає, як зробити логічні висновки і отри-
мати факти, викликані семантикою.
З’явилась OWL в результаті перегляду мов онтологій DAML (DARPA Agent Markup Language) та OIL.
Практично мова OWL забезпечує три діалекти, призначені для використання певними групами розробників і користувачів:

 • OWL Lіte підтримує насамперед тих користувачів, які будують ієрархії класифікацій, має прості обмежені можливості
 • OWL DL підтримує тих користувачів, яким необхідна максимальна виразність, можливість обчислень. DL включає всі конструкції мови з обмеженням поділу на типи (клас не може бути індивідуумом чи властивістю, властивість не може бути індивідуумом чи класом). OWL DL так названа через її відповідність description logics [http://www.w3.org/TR/2004/REC-owl-guide-20040210/#DescriptionLogics].
 • OWL Full — передбачається для користувачів, яким потріб-
  ні максимальна виразність і синтаксичні можливості RDF.

Відношення між цими мовами наступні:

 • кожна OWL Lite онтологія є OWL DL онтологією;
 • кожна OWL DL онтологія є OWL Full онтологією;
 • кожний правильний OWL Lite висновок є правильним OWL DL висновком;
 • кожний правильний OWL DL висновок є правильним OWL Full висновком.

А) Задання онтології
Стандартні ініціюючі компоненти онтології мають включати XML namespace — декларації в тезі rdf:RDF (і, звичайно, це не обов’язково посилання на сайт w3):

<rdf:RDF 
xmlns     ="http://www.w3.org/TR/2004/REC-owl-guide-20040210/wine#" 
xmlns:vin ="http://www.w3.org/TR/2004/REC-owl-guide-20040210/wine#"       
xml:base  ="http://www.w3.org/TR/2004/REC-owl-guide-20040210/wine#"       
xmlns:food="http://www.w3.org/TR/2004/REC-owl-guide-20040210/food#"    
xmlns:owl ="http://www.w3.org/2002/07/owl#"
xmlns:rdf ="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#"
xmlns:xsd ="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#"> 

 

Необхідно також визначити типи документів:

<!DOCTYPE rdf:RDF [
  <!ENTITY vin  "http://www.w3.org/TR/2004/REC-owl-guide-
20040210/wine#" >
  <!ENTITY food "http://www.w3.org/TR/2004/REC-owl-guide-20040210/food#" > ]>

В результаті такого визначення попередні декларації можуть бути скорочені:

<rdf:RDF 
   xmlns     ="&vin;" 
   xmlns:vin ="&vin;" 
   xml:base  ="&vin;" 
   xmlns:food="&food;"
   xmlns:owl ="http://www.w3.org/2002/07/owl#"
   xmlns:rdf ="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
   xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#"
   xmlns:xsd ="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#"> 

 

Після визначень вказується заголовок онтології:

<owl:Ontology rdf:about=""> 
  <rdfs:comment>Приклад OWL онтології</rdfs:comment>
  <owl:priorVersion rdf:resource="http://www.w3.org/TR/2003/PR-owl-guide-20031215/wine"/> 
  <owl:imports rdf:resource="http://www.w3.org/TR/2004/REC-owl-guide-20040210/food"/> 
  <rdfs:label>Wine Ontology</rdfs:label> 
  ...
</owl:Ontology>

 

Після цього слідують визначення онтології, які закінчуються тегом:

</rdf:RDF>

 

Б) Визначення класів і підкласів
Для даного прикладу зробимо визначення основних простих класів:

<owl:Class rdf:ID="Wine">
<rdfs:subClassOf rdf:resource="&food;PotableLiquid"/>
<rdfs:label xml:lang="en">wine</rdfs:label>
<rdfs:label xml:lang="fr">vin</rdfs:label>
...
</owl:Class>

 

rdfs:subClassOf — підклас (в даному випадку — Wine — підклас рідин для пиття PotableLiquid)
rdfs:label — вказує людино-читаємі назви для цього класу.
В) Задання членів класів
Члени класів — individuals задають за допомогою rdf:type:

<Region rdf:ID="CentralCoastRegion" /> 
<owl:Thing rdf:ID="CentralCoastRegion" /> 
<owl:Thing rdf:about="#CentralCoastRegion"> 
   <rdf:type rdf:resource="#Region"/> 
</owl:Thing>

 

Г) Задання властивостей класів
Властивості класів можна задавати за допомогою елементів ObjectProperty, DatatypeProperty, rdfs:subPropertyOf, rdfs:domain, rdfs:range:
ObjectProperty — використовується для задання відносин між представниками двох класів, наприклад:

<owl:Class rdf:ID="WineGrape">
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="&food;Grape" />
</owl:Class>
<WineGrape rdf:ID="CabernetSauvignonGrape" />

 

<owl:ObjectProperty rdf:ID="madeFromGrape"> 
  <rdfs:domain rdf:resource="#Wine"/>
  <rdfs:range rdf:resource="#WineGrape"/> 
</owl:ObjectProperty> 

DatatypeProperty — використовується для задання властивостей між представниками класів, RDF-літералами та типами даних XML Schema. В OWL рекомендується використовувати наступні типи даних:

xsd:string

xsd:normalizedString

xsd:boolean

 

xsd:decimal

xsd:float

xsd:double

 

xsd:integer

xsd:nonNegativeInteger

xsd:positiveInteger

 

xsd:nonPositiveInteger

xsd:negativeInteger

 

 

xsd:long

xsd:int

xsd:short

xsd:byte

xsd:unsignedLong

xsd:unsignedInt

xsd:unsignedShort

xsd:unsignedByte

xsd:hexBinary

xsd:base64Binary

 

 

xsd:dateTime

xsd:time

xsd:date

xsd:gYearMonth

xsd:gYear

xsd:gMonthDay

xsd:gDay

xsd:gMonth

xsd:anyURI

xsd:token

xsd:language

 

xsd:NMTOKEN

xsd:Name

xsd:NCName

 

Так, в прикладі, описаному нижче, властивість yearValue по-
в’язує VintageYear (рік виготовлення вина) з позитивними значеннями цілих чисел.

 
<owl:Class rdf:ID="VintageYear" />
 
<owl:DatatypeProperty rdf:ID="yearValue">
  <rdfs:domain rdf:resource="#VintageYear" />    
  <rdfs:range  rdf:resource="&xsd;positiveInteger"/>
</owl:DatatypeProperty> 
 

Елемент rdfs:subPropertyOf використовується для задання підвластивостей. Так, у наступному прикладі з його допомогою вказується, що якщо вина мають властивість — опис (hasWineDescrip-
tor), то в ньому є підвластивість — колір (WineColor)

<owl:Class rdf:ID="WineDescriptor" />
 
<owl:Class rdf:ID="WineColor">
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="#WineDescriptor" />
  ...
</owl:Class>
 
<owl:ObjectProperty rdf:ID="hasWineDescriptor">
  <rdfs:domain rdf:resource="#Wine" />
  <rdfs:range  rdf:resource="#WineDescriptor" />
</owl:ObjectProperty>
 
<owl:ObjectProperty rdf:ID="hasColor">
  <rdfs:subPropertyOf rdf:resource="#hasWineDescriptor" />
  <rdfs:range rdf:resource="#WineColor" />
  ...
</owl:ObjectProperty> 
 

Елементи rdfs:domain і rdfs:range вказують, який клас має дану властивість та яке значення цієї властивості.

 

Д) Характеристики властивостей
Властивість Р транзитивна, якщо P(x,y) і P(y,z) передбачає P(x,z). Так, в наведеному нижче прикладі властивість locatedIn вказана як транзитивна, оскільки SantaCruzMountainsRegion (x) є locatedIn в CaliforniaRegion (y), і в той же час він locatedIn в USRegion (z):

 
<owl:ObjectProperty rdf:ID="locatedIn">
  <rdf:type rdf:resource="&owl;TransitiveProperty" />
  <rdfs:domain rdf:resource="&owl;Thing" />
  <rdfs:range rdf:resource="#Region" />
</owl:ObjectProperty>
 
<Region rdf:ID="SantaCruzMountainsRegion">
  <locatedIn rdf:resource="#CaliforniaRegion" />
</Region>
 
<Region rdf:ID="CaliforniaRegion">
  <locatedIn rdf:resource="#USRegion" />
</Region>

Якщо властивість Р відмічена як симетрична, тоді для будь-яких x i y дійсне твердження: P(x,y) iff P(y,x). Так, в прикладі ниж-
че властивість суміжності регіонів (adjacentRegion) є симетричною для регіонів Mendocino та Sonoma, які знаходяться в Ca-
lifornia:

 
<owl:ObjectProperty rdf:ID="adjacentRegion">
  <rdf:type rdf:resource="&owl;SymmetricProperty" />
  <rdfs:domain rdf:resource="#Region" />
  <rdfs:range rdf:resource="#Region" />
</owl:ObjectProperty>
 
<Region rdf:ID="MendocinoRegion">
  <locatedIn rdf:resource="#CaliforniaRegion" />
  <adjacentRegion rdf:resource="#SonomaRegion" />
</Region>
 

Властивість буде функціональною, якщо для всіх x, y, i z : P(x,y) і P(x,z) передбачають, що y = z . Наприклад, вино має певний рік виробництва і ця властивість функціональна, оскільки кожний рік виробництва вина можна зв’язати з певним календарним роком:

 
<owl:Class rdf:ID="VintageYear" />
<owl:ObjectProperty rdf:ID="hasVintageYear">
  <rdf:type rdf:resource="&owl;FunctionalProperty" />
  <rdfs:domain rdf:resource="#Vintage" />
  <rdfs:range  rdf:resource="#VintageYear" />
</owl:ObjectProperty>
 

Інверсія має місце, якщо для всіх x та y справедливе твердження: з P1(x,y) випливає P2(y,x). Наприклад, вина мають тих, хто їх робить (властивість hasMaker), а властивість виробляти вино (producesWine) для виробників буде інверсною до hasMaker:
Властивість називатиметься інверсною функціональною, якщо для всіх x, y та z справедливе твердження: P(y,x) і P(z,x) передбачає, що y = z.

<owl:ObjectProperty rdf:ID="hasMaker" />
    <rdf:type rdf:resource="&owl;FunctionalProperty" />
</owl:ObjectProperty>

 

<owl:ObjectProperty rdf:ID="producesWine">
  <rdf:type rdf:resource="&owl;InverseFunctionalProperty" />
  <owl:inverseOf rdf:resource="#hasMaker" />
</owl:ObjectProperty>  

Е) Обмеження властивостей
owl:AllValuesFrom — обмеження вимагає, щоб для кожного випадку класу (підкласу), що має зазначену властивість, значеннями властивості були всі члени класу, позначеного відповідно до owl:allValuesFrom пункту. Так, у наведеному прикладі, всі вина мають тих, хто їх робить (hasMaker) і всі, хто їх робить, мають належати до класу виноробів (Winery):

<owl:Class rdf:ID="Wine">
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="&food;PotableLiquid" />
  ...
  <rdfs:subClassOf>
    <owl:Restriction>
      <owl:onProperty rdf:resource="#hasMaker" />
      <owl:allValuesFrom rdf:resource="#Winery" />
    </owl:Restriction>
  </rdfs:subClassOf>
  ...
</owl:Class>

 

owl:someValuesFrom — якщо вказати дане обмеження у на-
шому прикладі, то воно вимагатиме, щоб принаймні одна з hasMaker-властивостей вказувала на індивідуума, що є виноробом.
owl:cardіnalіty — дозволяє специфікацію точного числа елементів у відношенні.
owl:hasValue — дозволяє нам визначати класи, основані на існуванні специфічних значень властивості. Так, в нижченаведеному прикладі ми вказали, що всі вина Бургундії — сухі. Тобто їх hasSugar-властивість повинна мати принаймні одне значення Dry.

<owl:Class rdf:ID="Burgundy">
  ...
  <rdfs:subClassOf>
    <owl:Restriction>
      <owl:onProperty rdf:resource="#hasSugar" />
      <owl:hasValue rdf:resource="#Dry" />
    </owl:Restriction>
  </rdfs:subClassOf>
</owl:Class>

Ж) Відображення онтології
Оскільки розробка онтологій досить складна задача, то вже побудовані онтології можуть широко використовуватися, об’єд-
нуватися одна з одною тощо. Звичайно, для цього необхідні відповідні інструменти.
Щоб зв’язати разом набір онтологій як частини нової, часто корисно мати можливість вказати, що специфічний клас чи властивість в одній онтології еквівалентні класу чи властивості в другій онтології. Таку можливість забезпечують елементи owl:
equivalentClass, owl:equivalentProperty.
owl:sameAs — означає подібність двох елементів (а не класів чи властивостей).
owl:differentFrom та owl:AllDifferent — дозволяють задати відмінність елементів (на відміну від sameAs).
OWL забезпечує також засоби, щоб формувати класи, так підтримуються основні операції: об’єднання класів, перетин і до-
повнення. Вони названі owl:unіonOf, owl:іntersectіonOf, і owl:
complementOf, відповідно.
Додатково класи можуть бути задані через пряме перерахування їх членів за допомогою oneOf-елементу.
Непересічні класи в наборі можуть бути виражені, використовуючи owl:dіsjoіntWіth елемент. Це гарантує, що індивідуум, що є членом одного класу, не може одночасно бути випадком зазначених інших класів.
На сьогоднішній день в Web існує велика кількість онтологій, як приклади можна назвати: бібліотеку онтологій Ontolіngua (http://www.ksl.stanford.edu/software/ontolіngua/) чи бібліотеку онтологій DAML (http://www.daml.org/ontologіes/). Існує також ряд загальнодоступних комерційних онтологій (наприклад, UNSPSC (www.unspsc.org), RosettaNet (www.rosettanet.org), DMOZ (www.
dmoz.org
)). Проте загальновідомих онтологій на OWL практично ще не існує через молодість даної специфікації. Можливо, до моменту виходу даного посібника ситуація вже зміниться.

 • Чим знання відрізняються від інформації?
 • Назвіть основні процеси циклу керування знаннями.
 • Функції систем керування знаннями.
 • Які основні типи інформаційних систем можуть бути використані в циклі керування знаннями?
 • Вимоги до представлення знань.
 • Моделі представлення знань.
 • Представлення знань на основі семантичної мережі.
 • Методи та засоби виявлення знань зі структурованих даних.
 • Методи та засоби виявлення знань з текстів.
 • Прокласифікуйте системи, основані на знаннях.
 • Які основні технології використовуються на сьогодні в системах керування знаннями?
 • У чому переваги використання для керування знаннями технології корпоративного порталу?
 • Суть концепції Semantic Web.
 • Призначення мови RDF.
 • Призначення мови OWL.

  • The Knowledge Management Scenarіo: Trends and Dіrectіons for 1998-2003, Gartner Group, 1999.
  • The Knowledge Management Process: a Practіcal Approach, ІDC, 2000.
  • Newquist H. P. Data Mining: The AI Metamorphosis // Database Programming and Design. — 1996. — № 9.
  • Щавелёв Л. В. Способы аналитической обработки данных для поддержки принятия решений // СУБД. — 1998. — № 4—5.
  • В. Дюк. Data Mining — состояние проблемы, новые решения. www.inftech.webservis.ru
  • Представление знаний в интеллектуальных системах — матеріали сайту http://www.kmtec.ru/
  • «Dynamic Knowledge Systems», B. Pluskowski, Knowledge Ma-
   nagement Magazine, Ark Group, London, May 2002, www.kmmagazine.
   com.
  • Игорь Хмельков. Что такое портал управления знаниями? // «Банковские Технологии», № 10, 2002. http://www.bizcom.ru/archive/2002/
   oct02.html
  • Андрей Колесов. Продукты и технологии Lotus для управления знаниями. // «BYTE/Россия», № 2, 2002.
  • Андрей Колесов. Технологии извлечения знаний Fulcrum // «BYTE/Россия», № 2, 2002.
  • Андрей Колесов. Управление знаниями с помощью Convera RetrievalWare // «BYTE/Россия», № 2, 2002.
  • Андрей Колесов. «Астарта» — инструмент автоматизации аналитических исследований // «BYTE/Россия», № 2, 2002.
  • Матеріали сайтів http://www.lotus.com, www.microsoft.com, http://
   www.hummіngbіrd.com, http://www.convera.com, http://www.convera.su/
   ru/, http://www.cognіtіve.ru
  • Tim Berners-Lee. Semantic Web Road map. Date: September 1998. Last modified: $Date: 1998/10/14 20:17:13 $ Status: An attempt to give a high-level plan of the architecture of the Semantic WWW. Editing status: Draft. http://www.w3.org/DesignIssues/Semantic.html
  • W3C Semantic Web. www.w3.org/2001/sw/
  • RDF Primer. W3C Recommendation 10 February 2004. http://
   www.w3.org/TR/2004/REC-rdf-primer-20040210/
  • Resource Description Framework (RDF): Concepts and Abstract Syntax. W3C Recommendation 10 February 2004. http://www.w3.org/
   TR/2004/REC-rdf-concepts-20040210/
  • RDF Semantics. W3C Recommendation 10 February 2004. http://
   www.w3.org/TR/2004/REC-rdf-mt-20040210/
  • RDF/XML Syntax Specification (Revised). W3C Recommendation 10 February 2004.http://www.w3.org/TR/2004/REC-rdf-syntax-grammar-20040210/
  • RDF Vocabulary Description Language 1.0: RDF Schema.W3C Recommendation 10 February 2004. http://www.w3.org/TR/2004/REC-rdf-schema-20040210/
  • RDF Test Cases. W3C Recommendation 10 February 2004. http://
   www.w3.org/TR/2004/REC-rdf-testcases-20040210/
  • Dublin Core Metadata Element Set, Version 1.1: Reference Descrip-
   tion. http://dublincore.org/documents/2003/06/02/dces/
  • OWL Web Ontology Language Semantics and Abstract Syntax. W3C Recommendation 10 February 2004. http://www.w3.org/TR/2004/REC-owl-semantics-20040210/
  • OWL Web Ontology Language Overview . W3C Recommendation 10 February 2004. http://www.w3.org/TR/2004/REC-owl-features-20040210/
  • OWL Web Ontology Language Guide. W3C Recommendation 10 February 2004. http://www.w3.org/TR/2004/REC-owl-guide-20040210/
  • OWL Web Ontology Language Use Cases and Requirements. W3C Recommendation 10 February 2004. http://www.w3.org/TR/2004/REC-webont-req-20040210/

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2019 BPK Group.