лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Інформаційні технології віртуальних організацій

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

 
<?xml version="1.0"?>
<!DOCTYPE rdf:RDF [<!ENTITY xsd "http://www.w3.org/
2001/XMLSchema#">]>
<rdf:RDF   
xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"  
xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#"
xml:base="http://example.org/schemas/vehicles">
 
<rdfs:Class rdf:ID="MotorVehicle"/>
 
<rdfs:Class rdf:ID="PassengerVehicle">
<rdfs:subClassOf rdf:resource="#MotorVehicle"/>
</rdfs:Class>
 
<rdfs:Class rdf:ID="Truck">
<rdfs:subClassOf rdf:resource="#MotorVehicle"/>
</rdfs:Class>
<rdfs:Class rdf:ID="Van">
<rdfs:subClassOf rdf:resource="#MotorVehicle"/>
</rdfs:Class>
 
<rdfs:Class rdf:ID="MiniVan">
<rdfs:subClassOf rdf:resource="#Van"/>
<rdfs:subClassOf rdf:resource="#PassengerVehicle"/>
</rdfs:Class>
 
<rdfs:Class rdf:ID="Person"/>
 
<rdfs:Datatype rdf:about="&xsd;integer"/>
 
<rdf:Property rdf:ID="registeredTo">
<rdfs:domain rdf:resource="#MotorVehicle"/>
<rdfs:range rdf:resource="#Person"/>
</rdf:Property>
 
<rdf:Property rdf:ID="rearSeatLegRoom">
<rdfs:domain rdf:resource="#PassengerVehicle"/> 
<rdfs:range rdf:resource="&xsd;integer"/>
</rdf:Property>
 
<rdf:Property rdf:ID="driver">
<rdfs:domain rdf:resource="#MotorVehicle"/>
</rdf:Property>
 
</rdf:RDF>

Детальнішу інформацію щодо RDF Schema можна знайти у відповідній специфікації [20].
6.2. Деякі RDF-застосування

Dublin Core — набір елементів для опису метаданих до-
кументів.
Початковий набір елементів був розроблений в 1995 році на Metadata Workshop, що проходив в Дубліні, Огайо. Пізніше він був розвинутий в рамках Dublin Core Metadata ініціативи (http://
dublincore.org/). Мета розробки Dublin Core — забезпечити мінімальний набір описових елементів, які дозволять описувати та автоматично індексувати документ-подібні мережні об’єкти подібно до того, як це робиться в в картках бібліотечних каталогів. Елементи Dublin Core описані в [22] та містять визначення наступних властивостей:

 • Title: Ім’я ресурсу;
 • Creator: Об’єкт початково відповідальний за створення ресурсу;
 • Subject: Тема змісту ресурсу;
 • Description: Опис вмісту ресурсу;
 • Publisher: Об’єкт, відповідальний за доступність ресурсу;
 • Contributor: Об’єкт, відповідальний для внесення змін в ресурс;
 • Date: Дати, пов’язані з подіями в життевому циклі ресурсу;
 • Type: Характер чи жанр змісту ресурсу;
 • Format: Фізичний чи цифровий прояв ресурсу;
 • Identifier: Однозначне посилання на ресурс в межах даного контексту;
 • Source: Посилання на ресурс з якого існуючий ресурс отриманий;
 • Language: Мова інтелектуального змісту ресурсу;
 • Relation: Посилання на пов’язаний ресурс;
 • Coverage: Ступінь чи можливості змісту ресурсу;
 • Rights: Інформація про права інтелектуальної власності на ресурс.

Наведемо приклад опису ресурсу, що використовує Dublin Core Module [16]:

<rdf:RDF 
xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
<rdf:Description rdf:about="http://www.dlib.org">
<dc:title>D-Lib Program - Research in Digital Libraries</dc:title>
<dc:description>The D-Lib program supports the community of people
with research interests in digital libraries and electronic
publishing.</dc:description>
<dc:publisher>Corporation For National Research Initiatives</dc:publisher>
<dc:date>1995-01-07</dc:date>
<dc:subject>
<rdf:Bag>
<rdf:li>Research; statistical methods</rdf:li>
<rdf:li>Education, research, related topics</rdf:li>
<rdf:li>Library use Studies</rdf:li>
</rdf:Bag>
</dc:subject>
<dc:type>World Wide Web Home Page</dc:type>
<dc:format>text/html</dc:format>
<dc:language>en</dc:language>
</rdf:Description>
</rdf:RDF>


PRISM є специфікацією на метадані розробленою видавничою промисловістю з тим, щоб можна було, наприклад, конвертувати журнальні статті в HTML та розміщувати в Web. Бажано також мати можливість використовувати попередні матеріали (наприклад, для ретроспективних матеріалів, книг); ліцензувати використання матеріалів тощо.
Опис згідно з PRISM може бути так само простим як і в Dublin Core. Проте PRISM розширює Dublin Core для можливості більш детальних описів. Розширення визначені як три нових словники, які цитуються, використовуючи префікси: prіsm:, pcv: і prl:.
prіsm: — цей префікс звертається до головного словника PRISM, терміни якого знаходяться за http://prіsmstandard.org/namespaces/
basіc/1.0/. Більшість властивостей у цьому словнику — розширені версії властивостей Dublin Core. Наприклад, для dc:date з Dublin Core визначено prіsm:publіcatіonTіme, prіsm:releaseTіme, prіsm:
expіratіonTіme і т. д.
pcv: — цей префікс звертається до словника PRISM, терміни якого використовують URІ: http://prіsmstandard.org/namespaces/
pcv/1.0/. В даний час загальна практика для опису теми статті — опис на основі ключових слів. На жаль, прості ключові слова не забезпечують ефективний пошук внаслідок того, що різні люди будуть використовувати різні ключові слова. Кращою практикою є кодування статті термінами з «керованого словника», який повинний забезпечити так багато синонімів, наскільки це можливо для відповідних термінів. Pcv-словник забезпечує властивості для визначення термінів у словнику, відносини між термінами і додат-
кові назви для термінів.
prl: — цей префікс звертається до словника мови прав PRISM, терміни якого використовують URІ http://prіsmstandard.org/
namespaces/prl/1.0/. Цей словник забезпечує властивості, що дозволяють вказувати, чи може елемент використовуватися залежно від умов часу, географії і промисловості. Це може допомогти у простежуванні прав на ті чи інші матеріали.
У нижченаведеному прикладі, взятому з [16], вказується, що картинка Corfu.jpg не може використовуватися (#none) в тютюновій промисловості (код 21 в SIC — Standard Industrial Classifi-
cations):

<rdf:RDF xmlns:prism="http://prismstandard.org/namespaces/
basic/1.0/"
xmlns:prl="http://prismstandard.org/namespaces/prl/1.0/"
xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
 
<rdf:Description rdf:about="http://travel.example.com/2000/08/Corfu.jpg">
<dc:rights rdf:parseType="Resource"
xml:base="http://prismstandard.org/vocabularies/1.0/usage.xml">
<prl:usage rdf:resource="#none"/>
<prl:industry rdf:resource="http://prismstandard.org/vocabs/SIC/21"/>
</dc:rights>
</rdf:Description>
</rdf:RDF>


В багатьох ситуаціях виникає потреба задати інформацію щодо структурованих угруповань ресурсів та їх асоціацій, що є, чи можуть бути використані як єдиний модуль. Специфікація XML Package (XPackage) забезпечує структуру для визначення таких угруповань, називаних пакетами. XPackage визначає структуру для опису ресурсів, включених у такі пакети, властивості ресурсів, їхній метод включення та їхні відносини між собою.
Одним з використань Xpackage може бути опис XHTML-до-
кументів і їхніх ресурсів підтримки. Крім головного словника, XPackage визначає кілька додаткових словників, включаючи:

 • file: для опису файлів з властивостями (наприклад file:size);
 • mime: для вказання MIME-інформації з властивостями (наприклад mime:contentType);
 • unicode: для опису використання символьної інформації (unicode:script);
 • x: для опису XML-основаних ресурсів з властивостями (наприклад x:namespace; x:style).

Для прикладу наведемо опис ресурсу з таблицею стилів:

<?xml version="1.0"?> 
<xpackage:description 
xmlns:xpackage="http://xpackage.org/namespaces/2003/xpackage#"
xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#"
xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
xmlns:mime="http://xpackage.org/namespaces/2003/mime#" 
xmlns:x="http://xpackage.org/namespaces/2003/xml#"
xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink">  
<rdf:RDF> 
<!--stylesheet.css-->
<rdf:Description rdf:about="urn:example:xhtmldocument-css">
<rdfs:comment>The document style sheet.</rdfs:comment>
<xpackage:location xlink:href="stylesheet.css"/>
<mime:contentType>text/css</mime:contentType>
</rdf:Description>
</rdf:RDF> 
</xpackage:description>


RSS 1.0 — RDF Site Summary (RDF Резюме Сайту) — RDF словник, що забезпечує легкий та потужний шлях опису інформації для її своєчасного, широкомасштабного розподілу і повторного використання. На сьогодні RSS 1.0 — найбільш широко розгорнутий додаток RDF на Web.
Практично, специфікація RSS 1.0 (http://purl.org/rss/1.0) передбачає створення RSS-списку, який містить елементи, кожний з який ідентифікований посиланням (link).
Для прикладу можна навести домашню сторінку W3C — центральний стовпець статей змінюється досить часто. Щоб підтримувати своєчасне поширення цієї інформації, Група W3C реалізувала в RSS 1.0 дайджест новин, що робить їх доступними іншим до повторного використання. Сайти новин можуть зливати заголовки в зведеннях останніх новин дня, інші можуть відображати заголовки як посилання, як служби їхнім читачам, і, нарешті, індивідууми можуть підписатися на цей дайджест новини в настільний додаток. Таким чином RSS дозволяє їхнім користувачам зберігати доріжку потенційно сотень сайтів без того, щоб мати необхідність відвідувати кожний з них у програмі перегляду.

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
 
<rdf:RDF xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" 
xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#">
 
<channel rdf:about="http://www.w3.org/2000/08/w3c-synd/home.rss">
<title>The World Wide Web Consortium</title>
<description>Leading the Web to its Full Potential...
</description>
<link>http://www.w3.org/</link>
 
<dc:date>2002-10-28T08:07:21Z</dc:date>
 
<items>
<rdf:Seq>
<rdf:li rdf:resource="http://www.w3.org/News/2002#item164"/>
<rdf:li rdf:resource="http://www.w3.org/News/2002#item168"/>
<rdf:li rdf:resource="http://www.w3.org/News/2002
#item167"/>
</rdf:Seq>
</items>
 
</channel>
 
<item rdf:about="http://www.w3.org/News/2002#item164">
<title>User Agent Accessibility Guidelines Become a W3C Proposed Recommendation</title>
<description>17 October 2002: W3C is pleased to announce the advancement of User Agent Accessibility Guidelines 1.0 to Proposed Recommendation. Comments are welcome through 14 November. Written for developers of user agents, the guidelines lower barriers to Web accessibility for people with disabilities (visual, hearing, physical, cognitive, and neurological). The companion Techni-
ques Working Draft is updated. Read about the Web Accessibility Initiative. (News archive)</description>
<link>http://www.w3.org/News/2002#item164</link>
<dc:date>2002-10-17</dc:date>
</item>
 
<item rdf:about="http://www.w3.org/News/2002#item168">
<title>Working Draft of Authoring Challenges for Device Independence Published</title>
<description>25 October 2002: The Device Independence 
Working Group has released the first public Working Draft of Authoring Challenges for Device Independence. The draft describes the considerations that Web authors face in supporting access to their sites from a variety of different devices. It is written for authors, language developers, device experts and developers of Web applications and authoring systems. Read about the Device Independence Activity (News archive)</description>
<link>http://www.w3.org/News/2002#item168</link>
<dc:date>2002-10-25</dc:date>
</item>
 
...
</rdf:RDF>

Аналогічним чином RSS можна використовувати для надання інформації про товари, послуги тощо.
Окрім вищевказаних специфікацій, що використовують в своїй основі RDF, можна також назвати:

  • CIM/XML (http://www.w3.org/TR/2004/REC-rdf-primer-20040210/#
   ref-cim) — містить описові елементи для ресурсів енергетичних систем, розроблена Electric Power Research Institute;
  • Gene Ontology (GO) Consortium (http://www.geneontology.
   org/
   ) — розроблено контрольовані словники для опису специфічних аспектів генних продуктів та ін.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2020 BPK Group.