лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Інформаційні технології віртуальних організацій

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

 

 

 

 

 


ПЕРЕДМОВА ...................................... 3
Розділ 1. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ........................ 4
1. Передумови створення віртуальних організацій ...... 4
1.1. Концепція телероботи, історія та характеристика сучасного стану використання. Віртуальні офіси    4
1.2. Електронна комерція, електронний бізнес ......... 6
1.3. Виникнення віртуальних підприємств ............ 8
2. Поняття віртуальних організацій та їх класифікація ... 11
3. Загальна характеристика інформаційних технологій для віртуальних організацій      15
Контрольні запитання і завдання ....................... 16
Література ........................................ 16
Розділ 2. ТЕХНОЛОГІЇ РОЗРОБКИ WEB-ДОДАТКІВ...... 17
1. Інтернет — як основне телекомунікаційне середовище для віртуальної організації     17
1.1. Історія.................................... 17
1.2. ТСР/ІР.................................... 18
2. Мова розмітки — HTML....................... 25
3. Організація обміну інформацією через web - броузери, web-сервери, протокол HTTP   33
3.1. Броузери.................................. 33
3.2. Web-сервери............................... 33
3.3. HTTP..................................... 35
4. Поширені засоби розробки Web-сторінок .......... 37
4.1. Мови сценаріїв............................. 37
4.2. CGІ - програми............................. 38
4.3. Технологія Java ............................ 38
4.4. ASP...................................... 39
4.5. PHP...................................... 40
5. XML ...................................... 40
5.1. Історія та загальна характеристика стандартів XML .. 40
5.2. Структура документа XML, конструкції мови ...... 43
5.3. Специфікація тегів - DTD та XML Schema......... 45
5.4. Мова опису стилів XSL ...................... 51
5.5. Аналізатори та генератори XML – документів ..... 53
5.6. Використання та перспективи XML для віртуальних організацій     54
Контрольні запитання і завдання........................ 55
Література ........................................ 56
Розділ 3. ТЕХНОЛОГІЇ ІНТЕГРАЦІЇ РОЗПОДІЛЕНИХ
WEB-ДОДАТКІВ - CORBA, WEB-СЕРВІСИ ТА ІН.
........ 57
1. Загальна характеристика технологій інтеграції розподілених систем     57
1.1. Інтеграція на рівні даних ..................... 57
1.2. Інтеграція на рівні об’єктів .................... 58
1.3. Поняття сервіс-орієнтованої архітектури, інтеграція на рівні передачі повідомлень    60
2. CORBA-технології ............................ 61
2.1. Архітектура CORBA-систем ................... 61
2.2. Стандарт CORBA............................ 63
2.3. Об’єктні сервіси............................ 65
2.4. Універсальні засоби.......................... 67
2.5. Процес розробки розподілених додатків.......... 68
3. Web-сервіси................................. 69
3.1. Поняття Web-сервісів......................... 69
3.2. Стандарти Web-сервісів....................... 70
3.3. Засоби розробки Web-сервісів.................. 76
Контрольні запитання і завдання........................ 77
Література......................................... 78
Розділ 4. СКБД ДЛЯ ВІРТУАЛЬНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ.... 79
1. Загальна характеристика підходів до організації БД віртуальних організацій   80
2. Технології доступу до баз даних в Інтернет-системах.. 80
2.1. Доступ до БД на стороні сервера................ 80
2.2. Доступ до БД зі сторони клієнта на основі Java-тех-
нології....................................... 82
3. Використання баз даних в об’єктних системах ...... 84
4. XML і бази даних, XML-СКБД................... 86
5. Використання Open Source СКБД................. 90
Література ........................................ 93
Розділ 5. ТЕХНОЛОГІЇ І СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ
ЗНАННЯМИ ВІРТУАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
........... 94
1. Основні поняття керування знаннями ............. 94
2. Зберігання та представлення знань................ 97
2.1. Вимоги до представлення знань................. 97
2.2. Моделі представлення знань ................... 99
3. Виявлення знань з даних — Data Mining .......... 102
4. Виявлення знань з текстів — Text Mining .......... 106
5. Спеціалізовані системи керування знаннями....... 107
5.1. Типи систем основаних на знаннях............. 107
5.2. Використання порталів для керування знаннями ... 108
5.3. Спеціалізовані системи керування знаннями від світо-
вих лідерів ................................... 111
6. Проблема пошуку знань в Інтернет та концепція Se-
mantic Web................................... 116
6.1. RDF..................................... 118
6.2. Деякі RDF-застосування...................... 130
6.3. OWL Ontology Web Language — Мова Онтологій Web 136
Контрольні запитання і завдання ...................... 144
Література ....................................... 144
Розділ 6. ТЕХНОЛОГІЇ ПРОГРАМНИХ АГЕНТІВ...... 146
1. Поняття про програмні агенти, класифікація та перспективи використання     146
2. Архітектура програмних агентів та типи міжагентних комунікацій     148
3. Технології та стандарти....................... 152
4. Інструментальні засоби розробки програмних агентів. 154
5. Програмні агенти та онтології .................. 157
5.1. Представлення інформації для програмних агентів . 157
5.2. Інструментальні засоби розробки онтологій....... 159
5.3. Використання онтологій в глобальних масштабах.. 160
Контрольні запитання і завдання ...................... 162
Література ....................................... 163
Розділ 7. ТЕХНОЛОГІЇ ПІДТРИМКИ ГРУПОВОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ: СИСТЕМИ ДОКУМЕНТООБІГУ, ГСППР, WORKFLOW-СИСТЕМИ
   164
1. Технології groopware......................... 164
2. Використання систем документообігу у віртуальних організаціях       165
3. Групові системи підтримки прийняття рішень...... 170
4. Поняття про workflow-системи, класифікація, переваги використання та вимоги до систем для віртуальних організацій ........................ 176
4.1. Поняття workflow-систем..................... 176
4.2. Класифікація систем........................ 177
4.3. Переваги використання...................... 178
4.4. Вимоги до систем для віртуальної організації..... 179
5. Структура workflow-систем та їх функціональні компоненти    180
5.1. Стандарти workflow......................... 180
5.2. Функції workflow-систем..................... 181
5.3. Визначення бізнес-процесів у workflow-системі.... 183
6. Критерії порівняння та приклади workflow-систем... 185
Контрольні запитання і завдання ...................... 192
Література ....................................... 193
Розділ 8. ТЕХНОЛОГІЇ ЕЛЕКТРОННОГО ОБМІНУ
ДАНИМИ: ЕЛЕКТРОННА ПОШТА
ТА ТЕЛЕКОНФЕРЕНЦЗВ’ЯЗОК
ДЛЯ ВІРТУАЛЬНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
................ 194
1. Електронний обмін даними.................... 194
1.1. Історія................................... 194
1.2. Стандарти на структуру електронних повідомлень.. 195
2. Системи електронної пошти.................... 196
2.1. Організація системи електронної пошти......... 196
2.2. Клієнтське програмне забезпечення для роботи з електронною поштою      198
2.3. Серверне програмне забезпечення поштових систем 201
2.4. Сервери безкоштовної електронної пошти ....... 204
2.5. Формати поштових повідомлень............... 206
2.6. Протоколи обміну електронною поштою ......... 207
2.7. Голосова пошта і факсова пошта............... 208
2.8. Єдине середовище обміну повідомленнями ....... 209
3. Телеконференції ............................ 211
3.1. Поняття та класифікація телеконференцій ........ 211
3.2. Стандарти телеконференцій................... 214
3.3. Основні компоненти систем телеконференцзв’язку. 217
3.4. Структура мереж телеконференцзв’язку.......... 222
3.5. Технологія організації відеоконференцій ........ 224
3.6. Персональні телеконференції через Інтернет ...... 226
Контрольні запитання і завдання ...................... 232
Література ....................................... 233
Розділ 9. CALS — ТЕХНОЛОГІЇ У ВІРТУАЛЬНИХ
ОРГАНІЗАЦІЯХ
................................. 234
1. Сутність CALS-технологій та можливості для віртуальних організацій  234
2. Стандарти CALS ............................ 238
3. Використання CALS-технології на етапі створення віртуальної організації     244
4. PLM, PDM-системи.......................... 248
Контрольні запитання і завдання ...................... 252
Література ....................................... 253
Розділ 10. БЕЗПЕКА ВІРТУАЛЬНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ... 254
1. Основні поняття безпеки ................... 254
2. Методи шифрування....................... 257
2.1. Класифікація криптографічних алгоритмів ..... 257
2.2. Симетричні криптоалгоритми............... 259
2.3. Асиметричні криптоалгоритми.............. 264
2.4. Програмні засоби шифрування інформації..... 264
3. Програмне забезпечення для захисту інформації у віртуальних організаціях 266
3.1. Міжмережні екрани...................... 267
3.2. Засоби забезпечення VPN.................. 268
3.3. Системи виявлення атак ................... 269
Контрольні запитання і завдання ...................... 272
Література ....................................... 272
Розділ 11. ПРИКЛАДИ ВІРТУАЛЬНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ. 273
1. Віртуальні виробничі підприємства ........... 273
1.1. Приклади проектів, основаних на NІIIP....... 273
1.2. Приклади проектів, основаних на CALS-техноло-
гіях, CITIS................................. 277
1.3. Український проект компанії «Квазар Мікро»... 282
2. Віртуальні офіси .......................... 284
3. Віртуальні банки .......................... 287
3.1. Поняття віртуальних банків, інтернет-банкінгу.. 287
3.2. Інтернет-банкінг в Україні ................. 288
3.3. Спеціалізовані системи для Інтернет-банкінгу .. 290
4. Віртульні платіжні системи.................. 293
5. Віртуальні брокери........................ 297
5.1. Поняття віртуального брокера, Інтернет-трейдінгу 297
5.2. Робота з цінними паперами................ 299
5.3. Клієнтське програмне забезпечення для роботи на Форексі 302
6. Віртуальні магазини....................... 305
7. Віртуальній страхові компанії................ 308
8. Віртуальні університети..................... 310
9. Віртуальні організації в галузі пасажирських авіаперевезень  315
Контрольні запитання і завдання ...................... 317
Література ....................................... 317

Предметний покажчик............................... 318

ЛІТЕРАТУРА..................................... 324

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.