лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Інформаційні технології віртуальних організацій

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

5. Використання Open Source СКБД
На сьогоднішній день досить популярним є використання при створенні віртуальних організацій Open Source СКБД — тобто рішень з відкритим кодом. Це зумовлено тим, що в ряді невеликих проектів, де немає необхідності організації розподіленої БД та обсяги даних порівняно малі, використання таких продуктів є економічно більш виправданим. Як приклади таких віртуальних організацій можна навести віртуальні магазини, віртуальні страхові компанії та ін.
Розглянемо можливості двох найрозповсюдженіших Open Source СКБД MySQL (www.mysql.com) і PostgreSQL (www. postgresql.org). В табл. 4.1. наведено їх порівняння за рядом критеріїв.
Таблиця 4.1

ПОРІВНЯННЯ OPEN SOURCE СКБД

Критерій

MySQL

<> 

PostgreSQL

Поточна версія

4.1.0

7.2

Максимальний розмір бази

близько 60 тис. таблиць і 5 млрд записів теоретичний максимальний розмір таблиці — 8 млн терабайт (однак кожна ОС має свої обмеження)

максимальний розмір ба-
зи не обмежений, максимальний розмір таблиці 60 терабайт на всіх ОС, максимальний розмір запису не обмежений

Швидкість

вважається однією з най-
швидших СУБД на прос-
тих операціях (іnsert, se-
lect, update)

 

існують тести, що показують гарні результати на складних запитах (sub-
select, group, vіew)

Транзакції

так (для типів таблиць BDB/ІnnoGB/Gemіnі )

так

Підзапити

ні

так

Представлення (vіew)

ні

так

Процедури

потрібно писати бібліотеки на C, що імпортуються в СКБД

 

так (мови SQL, Pl/PgSQL, PL/Perl, PL/TCL, PL/Pyt-
hon)

Тригери

ні

так

Посилальна цілісність даних

ні

так

Курсори

ні

так

Закінчення табл. 4.1


Критерій

MySQL

<> 

PostgreSQL

Автореплікація даних

так

ні, але легко реалізувати

Додаткові
функції

FULLTEXT-індекси, по-
шук і підрахунок релевантності

Операційні системи

UNІX,Wіn32

UNІX,Wіn32

Стабільність

Відмінна

=

Відмінна

Допомога і під-
тримка, документація

Відмінна, списки розсилання, документація, форуми

 

=

Відмінна, списки розсилання, документація, фо-
руми

Проблеми в ро-
боті

не помічено

необхідно регулярно робити VACUUM ANALY-
ZE для оптимізації швидкості, під час якого база блокується (в останній вер-
сії блокування знято); проб-
леми з експортом представ-
лень, що використовують процедури

Інструменти для моделюван-
ня

Sybase PowerDesіgner

Тип СКБД

Реляційна

Постреляційна (можл. збе-
рігання як елементів кор-
тежа багатовимірних ма-
сивів та даних з визначеними користувачем ти-
пами)

Як видно з табл. 4.1, PostgreSQL має більше можливостей в тому, що стосується підтримки трансакцій, тригерів, процедур, ніж MySQL. Це в першу чергу обумовлено різними стратегіями розвитку двох СКБД — в MySQL це орієнтованість на удосконалення існуючих можливостей, тоді як в PostgreSQL — на підтрим-
ку широкого спектру можливостей, притаманних комерційним СКБД.
У той же час, розробники MySQL анонсують підтримку цілого ряду поки що нереалізованих можливостей в наступних версіях своєї СКБД.
Таким чином, якщо говорити про сучасний рівень цих двох СКБД, то можна відмітити, що MySQL з успіхом може використовуватися в малих і середніх централізованих системах, що вимагають високої швидкості, надійності при порівняно простих додатках.
Тоді як PostgreSQL може використовуватися як досить швидка, безкоштовна альтернатива комерційним СУБД рівня Oracle в складних Інтернет (Інтранет)-системах.

  • Ситник Н. В. Проектування баз і сховищ даних: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2004. — 248 с.
  • ANSI/NISO Z39.50-1995. Information Retrieval (Z39.50): Applica-
   tion Service Definition and Protocol Specification. Z39.50 Maintenance Agency Offical Text for Z39.50-1995, July 1995.
  • Булах Е. В. Средства доступа к базам данных в Internet и свободно доступная СУБД POSTGRES95. Центр информационных технологий. http://zeus.sai.msu.ru:7000/database/postgres95/index.shtml
  • Пуха Ю. Объектные технологии построения распределенных информационных систем: Системы управления базами данных. 1997. № 3. C. 40—20.
  • Doug Barry. ODMG 2.0: A Standard for Object Storage. ODMG 2.0 builds on database, object and programming language standards to give developers portability and ease of use. Component Strategies — July 1998. www.odmg.org.
  • Марк Скардина. Модели хранения XML-данных: единственного варианта на все случаи нет. Oracle Magazine RE Январь/Февраль 2004
   http://zeus.sai.msu.ru:7000/internet/xml/storage_models/
  • Кимбро Стэйкин. Знакомство с естественными XML-базами данных. http://xml.com/pub/a/2001/10/31/nativexmldb.html
  • XML и технологии баз данных В. Веселов, А. Долженков
   16.05.2000 Открытые системы, #05-06/2000. http://www.osp.ru/os/ 2000/05-06/076.htm
  • «ЧИП-УКРАИНА» 5/2003 Дмитрий Ландэ. На границе стихий http://www.visti.net/~dwl/art/xml/index1.html
  • Проектирование баз данных на основе XML Марк Грейвс — М: «Вильямс», 2002 г.
  • Справочное руководство по MySQL версии 4.1.0-alpha. http://
   ais.khstu.ru/MySQL/manual.ru_toc.html
  • Поль Дюбуа. MySQL: Пер. с англ.: — М.: Издательский дом «Вильямс», 2001. — 816 с.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.