лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Облік у зарубіжних країнах

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


Завдання 1 (тестові)

За кожним з наведених нижче питань виберіть найкращу відповідь. На кожне питання дайте тільки одну відповідь.
1.1. Контрольовані витрати — це:
а) майбутні очікувані витрати, які будуть відрізнятися за різних альтернатив;
б) витрати, фактична сума яких не буде відрізнятися від нормативної (бюджетної);
в) витрати, на розмір яких менеджер може безпосередньо впли­вати на певному рівні управління впродовж певного проміжку часу;
г) витрати, сума яких у межах релевантного діапазону залишається напівпостійною певний проміжок часу.
1.2. На наступний рік компанія GN Company запланувала реалізацію продукції «Р» обсягом 20 000 од., запаси на кінець періоду — 1000 од. і запаси на початок періоду — 600 од. Яку кількість продукції «Р» необхідно виробити впродовж року?
а) 19 600;
б) 20 000;
в) 20 400;
г) 21 400.
1.3. Вид бюджету, який залишається незмінним, незважаючи на будь-які операційні чи фінансові зміни, називається:
а) збалансованим бюджетом;
б) бюджетом витрат;
в) гнучким бюджетом;
г) статичним бюджетом.
1.4. Якщо під час порівняння показників операційного прибут­ку, розрахованих за системи обліку та калькулювання повних
витрат і за системи змінних витрат, запаси готової продукції на початок періоду перевищують запаси на його кінець, то можна стверджувати, що:
а) упродовж періоду обсяг реалізації збільшився;
б) змінні витрати на одиницю продукції менші, ніж постійні;
в) прибуток за системи калькулювання повних витрат більший, ніж за системи калькулювання змінних витрат;
г) прибуток за системи калькулювання змінних витрат більший, ніж за системи калькулювання повних витрат;
1.5. Яке з тверджень правильне?
а) позитивні відхилення завжди вигідні компанії;
б) менеджери завжди намагаються досягнути негативних відхилень;
в) керівництво зазвичай не надає перевагу позитивним відхиленням;
г) позитивні відхилення не завжди вигідні компанії.
1.6. Множенням фактичного обсягу виробництва на різницю між фактичною та стандартною (плановою) ціною ресурсу визначають відхилення за:
а) бюджетом;
б) витратами;
в) ціновим чинником;
г) чинником використання.

Завдання 2

Виходячи з наведених нижче даних, складіть звіт про фінансові результати компанії за місяць за системи калькулювання повних витрат і за системи калькулювання змінних витрат. Прокоментуйте результати щодо розбіжності. Компанія виготовляє один вид продукції.
Вироблено — 10 000 од., реалізовано — 5000 од. Ціна реалізації — 30 дол./од. Змінні виробничі витрати на одиницю — 20 дол. Постійні виробничі витрати за місяць — 80 000 дол.

Завдання 3

Компанія «Либідь» виробляє один вид продукції. Ціна реалізації одиниці продукції — 200 грн. Змінні витрати на одиницю — 140 грн. Постійні витрати за місяць — 24 000 грн. У березні компанія реалізувала 600 од. продукції.
Потрібно:
1) скласти звіт про прибутки компанії за березень;
2) визначити точку рентабельності в натуральному та грошовому показниках;
3) визначити обсяг реалізації (у натуральному та грошовому показниках), необхідний для отримання 21 000 грн прибутку (методом маржинального доходу);
4) який прибуток отримує компанія, якщо обсяг реалізації становить 180 000 грн?
5) за даними березня визначити показники:
а) запас міцності (межу безпеки);
б) операційний важіль.
Прокоментуйте розраховані показники.
Калькулювання повних витрат традиційним методом і на основі діяльності.

Завдання 4

Фірма «Грант» виготовляє чотири види виробів: А, Б, В і Г. За звітний період є такі дані:


Виріб

Виготовлено, од.

Кількість виробничих циклів

Кількість
людино-годин
на одиницю

Машино-години на одиницю

Витрати
матеріалів
на одиницю, дол.

Компоненти матеріалів
на одиницю

А

25

3

2

2

30

8

Б

25

4

4

4

75

5

В

250

7

2

2

30

8

Г

250

10

4

4

75

6

Пряма зарплата — 7 дол. на годину.
Накладні витрати, дол.:

  • короткотермінові змінні витрати:                                      8250
  • довгострокові змінні витрати

а) витрати на складання виробничого графіка                     7680
б) витрати на наладку                                                           3600
в) витрати на розвантаження матеріалів                              7650
Потрібно:
1. Визначити виробничу собівартість кожного виробу:
а) використовуючи традиційну систему калькулювання з розподілом накладних витрат на основі людино-годин або машино-годин;
б) використовуючи систему калькулювання на основі виробничої діяльності з розподілом накладних витрат на основі таких чинників:

Витрати

Чинник витрат

Короткотермінові змінні накладні витрати

Машино-години

Витрати на складання виробничого графіка

Кількість виробничих циклів

Витрати на наладку

Кількість виробничих циклів

Витрати на розвантаження матеріалів

Кількість компонентів

2. Порівняти результати калькулювання, отримані під час використання різних методів.

Завдання 5

Стандартні витрати матеріалу «А» на одиницю продукції становлять: 5 кг за ціною 8 грн = 40 грн.
За місяць компанія виготовила 500 од. продукції, витративши 2600 кг матеріалу «А» за фактичною ціною 9 грн на загальну суму 23 400 грн.
Визначте відхилення за рахунок цін і за рахунок кількості (ефективності використання матеріалів). Зазначте можливі причини відхилень.

Завдання 6

Стандартні витрати основної (прямої) зарплати на одиницю продукції становлять:
5 год. по 4 грн/год = 20 грн.
За місяць компанія виготовила 500 од. продукції. Витрати праці фактично становили 2800 год за погодинною тарифною ставкою 5 грн.
Визначте відхилення за рахунок тарифних ставок і за рахунок кількості затрачених годин (продуктивності праці). Зазначте мож­ливі причини відхилень.

Завдання 7

Виробляти чи купувати? Компанія виробляє складну деталь «Х» для випуску основної продукції, її річна потреба становить 20 000 деталей «Х». Калькуляція собівартості одиниці деталі «Х» (у дол.):
прямі матеріали9; пряма зарплата — 5; змінні накладні
витрати — 1; амортизація спеціального устаткування — 3 (устаткування не має ліквідаційної вартості); зарплата контролерів — 2; постійні загальновиробничі витрати — 10 (разом
30 грн).
Постачальник пропонує деталь «Х» за ціною 25 дол.
Чи варто прийняти пропозицію? Яка буде ціна помилки в разі прийняття неправильного рішення?

Завдання 8

Обмежені ресурси. Компанія виготовляє два вироби: «А» і «В». Інформація на одиницю (у дол.):

 

«А»

«В»

Ціна реалізації за одиницю

60

50

Змінні витрати

36

35

Маржинальний дохід

24

15

Коефіцієнт маржинального доходу ( %)

40

30

Поточний тижневий попит (од.)

2000

2200

Час обробки на машині № 34 на одиницю, хв

1

0,5

Примітка. Машина № 34 є вузьким місцем компанії, оскільки використовується на повну потужність 2400 хв на тиждень.

Складіть виробничу програму, яка забезпечить максимізацію прибутку (на базі маржинального доходу).

 

  

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.