лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Облік у зарубіжних країнах

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

4. Аналіз релевантної інформації
для прийняття управлінських рішень
Вирішити, згідно зі словником С. І. Ожегова, — це обдумати, дійти певного висновку.
На підприємстві обґрунтування й прийняття рішень стосується його діяльності: минулої, теперішньої та майбутньої. Управлінський облік націлений на майбутнє, а управлінські рішення спрямовані на досягнення певних результатів у майбутній діяльності підприємства.
Головною передумовою прийняття оптимальних, зважених управлінських рішень є наявність достовірної, об’єктивної, неупередженої інформації — внутрішньої та зовнішнього середовища. Загальну процедуру прийняття управлінських рішень відображено на рис. 11.3.


Рис. 11.3. Процедура прийняття управлінських рішень
Вивчення цього питання потребує від студента знання навчаль­ного матеріалу, викладеного у попередніх темах, а саме: класифікації та поведінки витрат, засад систем калькулювання та контролю собівартості за повними, змінними та стандартними витратами, організації обліку та контролю за центрами відповідаль­ності та ін.
Розробка, обґрунтування та прийняття управлінських рішень ґрунтуються на концепції диференційного аналізу релевантної інформації, тобто інформації (витрат, доходів, результатів), що залежить від альтернативного рішення. При цьому диференційний аналіз повинен забезпечити виявлення диференційних витрат (додаткових витрат, пов’язаних з розширенням, збільшенням обсягів діяльності) та диференційних доходів (додаткових доходів, отриманих унаслідок зростання обсягів реалізації).
У процесі підготовки та прийняття оперативних управлін­ських рішень важливо послуговуватися такими двома правилами:

  • якщо вибір альтернативного варіанта впливає на розмір витрат, але доходи при цьому залишаються незмінними, то найкращим варіантом є той, що забезпечує найменший обсяг диференційних витрат;
  • якщо вибір альтернативного варіанта водночас впливає на розмір витрат і доходів, то найкращим слід вважати той варіант, який забезпечує більший диференційний прибуток.

У повсякденній діяльності менеджерам різних рівнів управління підприємством доводиться приймати різнопланові оперативні та довгострокові рішення з питань планування майбутніх дій, організації виробничого процесу, використання ресурсів, мотивації працівників (виконавців), контролю виконання, регулювання процесів тощо.
Студентам слід зосередити увагу на наведених нижче напрямах прийняття рішень щодо діяльності підприємства.
1. Рішення на зразок «виробляти або купувати?»
2. Рішення щодо використання обмежених ресурсів.
3. Рішення щодо прийняття спеціального замовлення.
4. Рішення щодо ціноутворення.
5. Рішення щодо скорочення або розширення діяльності.
Процеси аналізу інформації, обґрунтування, підготовки й прийняття управлінських рішень за вказаними вище напрямами висвітлено в рекомендованих навчальних посібниках (Див.: Голов С. Ф., Єфіменко В. І. Фінансовий та управлінський облік. — К.: Автоінтерсервіс, 1996; Голов С. Ф. Управленческий бухгалтерский учет. — К.: Скарби, 1998; Добровський В. М. та ін. Управлінський облік: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2003).
Розглянемо кілька кейсів, що передбачають вибір і прийняття оптимальних управлінських рішень із запропонованих варіантів.
Кейс 1. Компанія «Монті». Виробляти чи купувати?
Компанія «Монті», яка виробляє різні типи радіоприймачів, планує почати випуск радіо з годинником і реалізувати 50 000 таких виробів наступного року.
Калькуляцію виробництва одного годинника для такого радіо наведено нижче.


Стаття витрат

Сума, дол.

Прямі матеріали

2,50

Пряма зарплата

1,25

Змінні накладні витрати

0,50

Постійні накладні витрати

1,50

Разом:

5,75

Фірма, що виробляє годинники, пропонує поставляти годинники за ціною 5 дол. за одиницю.
Потрібно визначити:
1) що вигідніше для компанії «Монті» — виробляти або купувати годинники для радіо;
2) яка буде ціна помилки в разі прийняття неправильного рішення;
3) яке рішення слід прийняти щодо п. 1, якщо компанія має можливість здати в оренду виробничу площу, що необхідна для виготовлення годинників, іншій компанії за 2500 дол. на місяць?
Рішення. Виробляти або купувати?

 

Виробляти

Купувати

Прямі матеріали

2,50

Пряма зарплата

1,25

Змінні накладні витрати

0,50

Постійні накладні витрати

1,50

1,50

Ціна постачальника

5,00

Разом:

5,75

6,50

1) Вигідніше виробляти                    2) Ціна помилки
6,50 – 5,75 = 0,75
0,75 ? 50 000 од. = 37 500.
3) 2,500 ? 12 місяців = 30 000
Вигідніше виробляти   7500             (37 500 – 30 000)
Кейс 2. Компанія «Біг».
Компанія «Біг» є популярним продуктовим магазином. Сюзанна С., власник магазину, вирішує, яку площу відвести під холодильне устаткування для чотирьох різних напоїв:

 

Кола

Лимонад

Пунш

Апельсиновий сік

Ціна реалізації за ящик, дол.

18,00

19,20

26,40

38,40

Змінні витрати на ящик, дол.

13,50

15,20

20,10

30,20

Кількість ящиків, реалізованих на 1 кв. м за день

25

24

4

5

У розпорядженні господаря є 12 кв. м площі, що може бути відведена під чотири різних напої. Вона хоче відвести щонаймен­ше 1 кв. м і щонайбільше 6 кв. м для кожного напою.
Необхідно: дати рекомендації стосовно розподілу площі для зберігання напоїв, що забезпечить максимальну вигоду.
Рішення.
1. Маржинальний дохід на один ящик напоїв:

 

Кола

Лимонад

Пунш

Апельсиновий сік

1. Ціна реалізації за ящик, дол.

18,00

19,20

26,40

38,40

2. Змінні витрати

13,50

15,20

20,10

30,20

3. Маржинальний дохід на ящик, дол. (1–2)

4,50

4,00

6,30

8,20

2. Маржинальний дохід на 1 кв. м площі за день:

 

Кола

Лимонад

Пунш

Апельсиновий сік

1. Маржинальний дохід на один ящик, дол.

4,50

4,00

6,30

8,20

2. Кількість реалізованих ящиків на 1 кв. м на день

25

24

4

5

3. Маржинальний дохід за
1 кв. м за день (ряд 1 ? 2)

112,50

96,00

25,20

41,00

3. Розподіл, що максимізує щоденний маржинальний дохід:

 

Розподіл площі (кв. м)

Маржинальний дохід на 1 кв. м на день

Разом маржинальний дохід на день

Кола

6

112,50

675,00

Лимонад

4

96,00

384,00

Апельсиновий сік

1

41,00

41,00

Пунш

1

25,20

25,20

Разом:

?

?

1125,20

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.