лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Облік у зарубіжних країнах

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

ТЕМА 9. Облік довгострокових зобов’язань

 1. Види облігацій і порядок їх випуску.
 2. Облік довгострокових облігацій, випущених (реалізованих) за номінальною вартістю.
 3. Облік довгострокових облігацій, випущених (реалізованих) зі знижкою (дисконтом).
 4. Облік довгострокових облігацій, випущених (реалізованих) з премією (надбавкою).
 5. Облік викупу облігацій і перетворення їх в акції.
 6. Облік довгострокових векселів виданих.
 7. Облік довгострокових орендних зобов’язань (зобов’язань з лізингу).

Довгострокові зобов’язання — це пасиви підприємства або кредиторська заборгованість, яка має бути сплачена впродовж терміну, що перевищує один рік. До них належать зобов’я­зання з випущених облігацій, за векселями виданими, з лізингу та ін.
Важливою особливістю довгострокових зобов’язань є те, що підприємство виплачує кредитору не тільки отриману суму боргу, а й відсотки. Зазвичай відсотки сплачують періодично впродовж усього терміну дії довгострокових зобов’язань.
Довгострокові зобов’язання є джерелом фінансування довгострокових проектів фірми.
Векселі можуть видаватися на термін до 10 років, а облігації — до 50 років.
1. Види облігацій і порядок їх випуску
Для фінансування довгострокових проектів, розширення виробничої діяльності компанії можуть випускати акції або довгострокові облігації (Bonds). При цьому перевага надається саме облігаціям.
Відомо, що акціонери є власниками компанії, а ті, хто тримають облігації, — тільки кредиторами. Вважається також, що випуск облігацій приводить до зростання прибутку акціонерів і розміру доходу на одну акцію.
Облігації можуть випускатися різних видів, залежно від наявності забезпечення (гарантії).

 1. Забезпечені та незабезпечені облігації.

Забезпечені облігації мають гарантію їх погашення. Забезпечуватися вони можуть майном підприємства, активами, тобто будівлями, устаткуванням тощо. Такі облігації називають ще заклад­ними.
Незабезпечені облігації — це звичайні кредити, що не забезпечуються активами, тобто за ними компанія не видає гарантійного доручення.

 1. Залежно від порядку погашення облігації є фіксованими та серійними.

Фіксовані — це облігації, за якими встановлюється один термін погашення. Наприклад, компанія випустила облігації на 1 млн дол. Усі вони мають бути погашенні через 10 років.
Серійні облігації погашаються серіями, частковими сумами впродовж усього терміну їх дії.
Наприклад, компанія випустила облігації на 1 000 000 дол. Погашення — 250 000 дол. через 5 п’ять років (термін дії 20
років).

 1. Залежно від порядку реєстрації облігації поділяють на реєстровані та нереєстровані (купонні).

На реєстрованих облігаціях компанія записує ім’я та адресу їхнього власника, веде їх облік, сплачує відсотки.
Купонні облігації є безадресними, їхніх власників корпорація не реєструє. Такі облігації мають відривні купони, де вказано суму відсотків до одержання та дату отримання. Купон відривають і здають у банк.
Таким чином, відсотки платять тому, хто на дату виплати володіє купоном.

 1. Конвертовані та неконвертовані облігації.

Конвертовані облігації дають право власнику на певних умовах перетворити (конвертувати) їх в акції компанії.

 1. Виокремлюють ще облігації відзивні, які передбачають умови їх довгострокового викупу, погашення компанією.

Випуск облігацій відбувається за рішенням ради директорів та за згодою всіх акціонерів. Необхідний також дозвіл влади.
Зазвичай акції друкують номінальною вартістю 1000 дол. або кратним числом до 1000 дол.
Інформацію про випуск облігацій та його умови (термін, відсотки, види тощо) подають у додатку (пояснювальній записці) до річного звіту.
Кожний власник облігацій одержує сертифікат (свідоцтво). Крім того, компанія укладає додаткову угоду (договір), де визначено права, привілеї, терміни погашення облігацій, розмір і дати виплати відсотків, можливість дострокового викупу, конвертації в прості акції тощо.
Ціна облігації може відхилятися від її номінальної вартості в той чи інший бік. Це визначається встановленою компанією квотою у відсотках до номінальної вартості облігації.

Приклад

Облігація в 1000 дол., квота 97.
Це означає, що облігація буде продаватися за ціною 970 дол. (1000 дол. ? 97 %). Якщо ж квота 108 %, то ціна облігації 1080 дол. (1000 дол. ? 108 %). Квота залежить від квотування облігацій на фінансовій біржі.
2. Облік довгострокових облігацій,
випущених (реалізованих) за номінальною вартістю


Приклад

Компанія «К» 1 січня 2004 р. випустила 1000 облігацій номінальною вартістю 1000 дол. Кожна терміном на 10 років, відсоткова ставка — 9 %. Реалізація — з 1.01.04. Квота для ціни — 100 (тобто облігації продають за номінальною вартістю).
Операція реалізації оформляється проводкою:
1.01.04. Д-т «Грошові кошти»                                      1 000 000
К-т «Облігації до сплати»                                1 000 000
У балансі облігації будуть показані серед довгострокової заборгованості.
Відсотки інвесторам компанія сплачує двічі на рік — 1 січня та 1 липня.
1 липня компанія платить відсотки:                                  45 000
(1 000 000 ? 9 % ? 6/12)
1.07.04. Д-т «Фінансові витрати (Відсотки за облігаціями)»         45 000
К-т «Грошові кошти»                                                         45 000
Таким чином, відсотки — це фінансові витрати компанії. Наступний платіж відсотка — 1.01.05. Але компанія повинна включити відсотки з 1.01.04 по 31.12.04 у витрати звітного періоду:
31.12.04. Д-т «Фінансові витрати (Відсотки за облігаціями)» 45 000
К-т «Відсотки за облігаціями до сплати»                         45 000
1.01.05. Сплата відсотків:
Д-т «Відсотки за облігаціями до сплати»                         45 000
К-т «Грошові кошти»                                                         45 000
1.01.14 (через 10 років) корпорація здійснить остаточні розрахунки з інвесторами:
Д-т «Облігації до сплати (Номінальна вартість
облігацій)»                                                                          1 000 000
Д-т «Відсотки за облігаціями до сплати»                         45 000
К-т «Грошові кошти»                                                    1 045 000
3. Облік довгострокових облігацій,
випущених (реалізованих)
зі знижкою (дисконтом)
У розглянутих вище прикладах припускалося, що вста-
новлена відсоткова ставка за облігаціями була така сама (дорів­нювала), як і ринкова, або реальна. Водночас ринкова відсоткова ставка постійно відхиляється від установленої за облігаціями (щодня змінюються попит і пропозиція на фондовій
біржі).
Якщо інвестор може знайти облігації за вищими відсотковими ставками, він може відмовитися від запропонованих облігацій. У цьому разі вихід один — продавати облігації за ціною, нижчою за номінальну. Тоді інвестор опосередковано збільшить свої доходи (менше заплатить) і навпаки.
Тобто, якщо ринкова ставка вища, ніж установлена (зафіксована) за облігаціями, вони продаються з дисконтом, тобто за ниж­чою за номінальну ціну вартістю. І, навпаки, якщо ринкова від­соткова ставка нижча встановленої за облігаціями, вони продаються з надбавкою, тобто з премією.

Облігації з дисконтом

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.