лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Облік у зарубіжних країнах

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Зміст

 

 

 

Вступ............................................................................................... 3

1. Типова програма дисципліни «Облік у зарубіжних країнах»...... 4

Тематичний план дисципліни з погодинним розподілом.............. 4

Зміст дисципліни за темами......................................................... 5

2. Блок навчально-методичного забезпечення дисципліни............. 9

Тема 1. Загальноприйняті принципи й системи обліку.............. 9
Тема 2. Фінансова звітність, її зміст й інтерпретація............... 19
Тема 3. Облік грошових коштів.............................................. 37
Тема 4. Облік розрахунків з дебіторами.................................. 51
Тема 5. Облік товарно-матеріальних запасів............................ 62
Тема 6. Облік довгострокових активів..................................... 74
Тема 7. Облік фінансових інвестицій і консолідована звітність 84
Тема 8. Облік короткострокових зобов’язань......................... 109
Тема 9. Облік довгострокових зобов’язань............................ 119
Тема 10. Облік власного капіталу та розподілу прибутку в корпораціях           134
Тема 11. Основи управлінського обліку................................. 156

3. Порядок і критерії оцінювання знань студентів з дисципліни під час поточного й підсумкового контролю....................................................................................................... 194

3.1. Перелік питань, що охоплюють зміст робочої програми дисцип­ліни        194
3.2. Приклади типових завдань, що виносяться на іспит................. 198
3.3. Порядок поточного й підсумкового оцінювання знань студентів денної та вечірньої форм навчання      200
3.4. Завдання для поточного контролю знань студентів заочної фор­ми навчання        203

Література.................................................................................. 210

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.