лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Гроші, фінансова система та економіка

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Алфавітний
покажчик


A

Авансовий внесок 370
Агрегат М1 55, 56—57
Агрегат М2 55, 57
процес формування пропозиції грошей для М2 504—505
Агрегат М3 55, 57, 596—598

Адаптивні очікування 270

Азійська фінансова криза 32, 268, 618, 619, 630
також у Японії, фінансова криза, Єврооблігації та… 193
Актив (активи) 47, 66
банків 348, 350—351
ФРС 480, 506—513
ліквідність (див. також Ліквідність)
резервні, офіційні 614—615
доходи на (див. також Норма віддачі, віддача)
що слугують як гроші 47, 48, 51
Активи вищої споживчої цінності 129
Активи нижчої споживчої цінності 129

Актуарії 324

Акція 92, 71, 92
Американська фондова біржа (АМЕХ) 73, 252
Англія (див. також Банк Англії; Сполучене Королівство)
Андеррайтинг 314
Ануїтет 326
Арабо-ізраїльський конфлікт 1973 р.
Аргентина, інфляція в 49
Асиметрична інформація 69, 272, 292
несприятливий вибір та 293—296
моральний ризик та 296—301
Аукціонні ринки 73
Б
Багатство 47—48, 127—129
зміни 155
співвідношення готівка/депозити та 486
попит на облігації та 152—153, 157
попит на гроші та 648
вибір портфеля 127—128
Багатократне розширення депозитів 478—484
Багатократне скорочення депозитів 484—485
Базельський Комітет 454, 463, 465—466
Базельські стандарти щодо капіталів 1988 р. 436—437
Базова вартість 270
Базова ставка (прайм-рейт) 363
Базовий ризик 251
Баланс
банківський 348
ФРС 505—508
Баланс (сальдо) поточного рахунка 612, 667
Баланс офіційних розрахунків 614—615
Балансовий передавальний механізм 742, 754—759
Банк Америки 312, 396, 399, 462
Банк Англії 454
дисконтна політика 553—554
незалежність 537
монетарна політика 597
Банк Канади 596
Банк Китаю 452
Банк міжнародних розрахунків (BIS) 462
Банк Сполучених Штатів Америки 382, 526
Перший 382
Другий 382, 526
Банк Токіо 439
Банк Японії 538
довіра 783
дисконтна політика 556
незалежність 537—538
монетарна політика 596—597
операції на відкритому ринку 551—552
резервні вимоги 560
Банки з кредитування сільськогосподарських кооперативів 338
Банки у грошових центрах 398
Банки штатів 382
Банки, 347—375 (див. також Банківництво)
центральні (див. також Центральний банк)
Федеральна резервна система (ФРС) 
зміна діяльності 368—374
позики комерційних банків та 94
об’єднання (злиття) 412—413
страхування депозитів та (див. також Страхування депозитів)
федеральні резервні 527—528
інформаційні проблеми кредитування та 743—749
міжнародні (див. Міжнародні банки)
Інтернет-банки 374, 375
Інвестиційні 314
головний, у Японії 407
учасник Федеральної резервної системи 529
національний 382
небанківський 398
прибутки 348—355
регулювання (див. також Банківське регулювання)
взаємини з позичальниками 360—368
взаємини з заощадниками 355—360
резерви (див. також Резерви)
державний 382
Банки-учасники ФРС 529
Банківництво (див. також Банк(и)
мінливий характер 404—406
інтеграція в Європі 409—410
Міжнародне банківництво
торговельне 315
вузьке 434
у Сполучених Штатах (див. також банківська галузь поза Сполученими Штатами) 407—410
універсальне 401, 407—410
Банківська галузь США 381—413
установи, що регулюють 384—387
втручання держави в діяльність 389—405
становлення 382—383
закордонна структура банків США та 450—451
причини регулювання діяльності 317—319
Банківська паніка 387—388
Банківське виснаження 388—389
Банківське регулювання 384—406, 416—440
антиконкурентне 384—404, 421—427
що обмежує відкриття філій 384—387
об’єднання (злиття) 384—387
страхування депозитів та 389, 391—396, 427—439
ФРС як кредитор останньої інстанції та 390—391, 417—421
банків у Японії 407
уроки для інших галузей, узяті із 439—440
механізм 417
обмеження на форму діяльності і 389—390, 399—409, 401
поза межами Сполучених Штатів 406—407
«Банківські канікули» 418
Банківський страховий фонд, стабільність 393
Банківський траст 409, 460
Банківські акцепти 89, 456
Банківські обмеження 387—388

Банківські позики

від комерційних банків 94
попит на 757
пропозиція 757
Банківські резерви 472
Банківські холдингові компанії 318, 398
Банкноти ФРС 50, 51, 52, 472

Банкомати 52—53, 398

Банкрутство банків 352
комерційних банків 429—431
страхування депозитів та… 391—396
упродовж Великої депресії 418
заощаджень та позик 427—430
Бартер 45—46
Без права зворотної вимоги, визначення 371
«Безбілетники»
Безробіття
фрикційне 575, 777
інфляція і 794—799
природний рівень 575, 777—778
структурне 575, 777
Безстрокові вклади 382
Бета 137
Біржі 73, 317, 319
Біхейвіоральні теорії фінансів 276
Борг 70—71
із плаваючою процентною ставкою 366
середньостроковий 71
довгостроковий 71
перетворення на готівку
моральний ризик та 356
короткостроковий 71
Боргові інструменти
поточна вартість та 100—102
графік виплат та 97—100
дохідність на момент погашення та 102—104
Бреттон-Вудська система 618—625
відмова США від 623—625
Брокер(и) 316
Брокери зі зниженою комісією 316
Брокерські вклади
Бульбашки 280—281
Бундесбанк 632
довіра до 787
монетарна політика 596—597
Бюджетний дефіцит, Європейський центральний банк та… 522—523
В
Валюта міжнародних операцій 458
Валюта 46
поцінування та знецінення 213—214, 620
девальвація 620—623, 623
обмінні курси та (див. Валютний курс)
міжнародна резервна 618, 625—626
ревальвація 620
Валютна рада 631
Валютний контроль, резервні вимоги та 559—560
Валютний ризик 452—454
Валютні курси 212—215
сукупний попит та 726
наслідки змін 232
формування в довгостроковому періоді 217—222
формування в короткостроковому періоді 222—230
очікуваний, зміни в 234—235
фіксовані 616—625, 626—631, 632
гнучкі 625—626
коливання 229—237
інтервенції на валютний ринок та… 606—610, 611
форвардні 217
номінальні 213, 214—215
реальні 214—215
Валютні премії 235—237
Валютні ринки (див. також Валютні курси) 216
валютні премії на 235—236
рівновага на 225—228
Валютні свопи 235, 236, 237, 454—455
Вартість (витрати)
на отримання інформації (див. Інформаційні витрати)
минула 436
від неефективності фінансових ринків 284—285
від інфляції 773—776
трансакційні (див. Трансакційні витрати)
Вартість при виплаті готівкою 326—327
Вартість, гроші як засіб нагромадження 47—48
Векселі Держскарбниці (T-bills) 89
Вексель 89
Велика депресія 81, 418
дії Федеральної резервної системи у відповідь на крах, що мав місце у жовтні 1929 р. 417—418
фінансова паніка та 746—747
фінансове регулювання та 81, 417
намагання інвестувати у першокласні активи впродовж (втеча до якості) 192—193
глобальна банківська криза та 748
грошовий мультиплікатор та пропозиція грошей упродовж 494
«Велике скорочення» 720
Великі відкриті економіки
процентні ставки та 169—173
крива IS та 667—668, 692
Великі строкові вклади 350
Великобританія (див. також Банк Англії), Сполучене Королівство
Венчурний капітал 336
Венчурні фірми 303
Взаємні страхові компанії 326
Взаємні фонди відкритого типу 320
Взаємні фонди грошового ринку 320—321
Взаємні фонди закритого типу 320
Взаємні фонди 319—322, 337

Вигоди від володіння грішми 648

Вимоги до величини капіталу для банків 393—395, 436—437, 462—463
Випадкове блукання 270
Вирівнювальні кредити 553
Виробництво
Поточне 670
за повної зайнятості 670, 700
гроші та, у короткостроковому періоді 717—737
рівень безробіття та 794—797
Виробничі витрати, зміщення кривої корот­кострокової сукупної пропозиції та 704—705
Високий рівень зайнятості як ціль монетар­ної політики 574—575
Витрати меню 774
Віддача
очікувана, попит на облігації та 153—154, 158—159
номінальна, зміщення кривої LM та 677—678
норма (див. також Рівень доходів)
ризик, пов’язаний з 131—132
Віддача на активи (ROA) 356
Відділ торгівлі цінними паперами на відкритому ринку 547, 549
Відкрита монетарна політика 786, 787
Відкриті економіки
процентні ставки та 168—173
крива IS та 667—668, 692
Відплив капіталу 357, 613
Відстрочене врахування грошових документів
як пасив ФРС 508
грошова база та 512—513
Відтермінований платіж, гроші як засоби 48—49
Війна в Затоці
кредитна криза, що за нею слідувала
заощадження, інвестиції та 670
Війна, процентні ставки та 162
Вільні резерви 585
Вклади в євровалюті 459
Власний капітал 295—296
банків 348, 352
інформаційні проблеми кредитування та 743—744, 745—746
моральний ризик та 356
Урахування підвищення прожиткового мінімуму (COLAs) 694
Втеча до якості (намагання інвестувати у першокласні активи) 184—185
Вторинні резерви 351
Вторинні ринки 71—73
Вторинні учасники позик 370—371
Втрати зношеного взуття
Втрати капіталу 108—109
«Вузьке» банківництво 434—435
Г
Гарантії на позику 339
Геп дюрації 356
Гіперінфляція 48, 575, 775
Гіпотеза ефективних ринків 268, 271—277
Гіпотеза Фішера 117, 165
Гістерезис (відставання) 709
Глобалізація (див. також Міжнародні об’єд­нання)
фінансових ринків 78—79
тенденції до 37
Головне бюджетно-контрольне управління (США) 339
Головні банки, в Японії 407
Готівка 46
електронна 52—54, 60—61
у касі 350—351, 472
в обігу 472
Готівка у сховищі 351, 472
Готівкові ринки 73
Граничні обмеження 282—283, 530
Графство Орендж, банкрутство Каліфорнії 92, 256, 258
«Ґрінбеки», нерозмінні на метал паперові гроші (США), їх ринок 277
Гроші скарбниці в обігу 472
Гроші центрального банку 596
Гроші 39
активи, що служать як 49—50, 52
товарні 50—51
попит на (див. також Попит на гроші)
електронні 52—54
справжні паперові 51—52
функції 46—49
нейтральність 683—713
виробництво та, в короткостроковому періоді 717—737
пропозиція (див. також Пропозиція грошей; Процес формування пропозиції грошей)
швидкість обігу 642—647
Грошова база 471—478, 506—521
баланс ФРС та 506—509
зміни у 510—514
визначення 508—509
викривлення, захисні операції на відкритому ринку та 564—565
активи ФРС та 472—473
пасиви ФРС та 472
управління ФРС 473—477
дефіцит федерального бюджету та 515—520
операції на відкритому ринку, дисконтні позички та 477—478
Грошовий нейтралітет 710
Грошовий передавальний механізм 742, 749—750, 751—759
Грошові агрегати 55—58
цільові значення темпів приросту 644
як завдання 578, 579—581
Грошові документи в процесі інкасації 350—351
Грошові документи в процесі інкасації як активи ФРС 507
Грошові документи з відстроченим урахуванням як пасив ФРС 508
Грошові ринки 72—73
Д
Дата завершення опціону 252
Дворівнева банківська система 382
Дебетові картки 52—53
Девальвація 620—623, 623—624
Дезінфляція 779—782
Делеверидж 315
Денний контракт 319
Депозити Державної скарбниці
як пасив ФРС 508
грошова база та 513—514
Депозитний мультиплікатор (див. Простий депозитний мультиплікатор)
Депозитні інститути 333—337
вклади депозитних інституцій як пасив ФРС 508
Депозитні рахунки грошового ринку 349—350, 426
Депозитні сертифікати (CD) 90, 349
оборотні 90, 424
Державна національна асоціація іпотечного кредиту (США) 92, 94, 338
Державні закупівлі, національні заощадження та 663
Державні облігації 92
Державні позики, пропозиція облігацій та 161—162, 163
Державні цінні папери США (див. також Цінні папери Державної скарбниці США) 92
Державні цінні папери як активи ФРС 473

Дефіцит та надлишок платіжного балансу 614

Дефіцит федерального бюджету, грошова база та 515—518
Дефляція боргу 299
Дефляція 48
Дефолт (невиконання зобов’язань) 71
Дефолт Penn Central Railroad 185, 419
Диверсифікація портфеля (див. також Теорія диверсифікації фінансового портфеля)
співвідношення готівка/депозити та 486—488
гіпотеза ефективних ринків та 275—276
швидкість та 646
Диверсифікація 67—68, 134—135
Банками 360—361
на міжнародних ринках 139—140
Дивіденди 71
Дилери 316, 317
Динамічні операції 548
Дисконтна політика 552—556
переваги 554—555
недоліки 555—556
в інших країнах 556
Дисконтне вікно
політика 552—554
використання 552—553
Дисконтні облігації
графік виплат по 98
дохід на момент погашення 105
Дисконтні позики 350
як активи ФРС 473, 507
грошова база та
грошовий мультиплікатор та 491—492
операції на відкритому ринку порівняно з 477—478
резерви та 476—477
Дискреційна стратегія для монетарної політики 786—787
Дійсна вартість 252
Діловий цикл
процентні ставки та 162—165
гроші, виробництво та 717—721
політичний 536—537
теорія реального ділового циклу та 710—711, 727—728
стабілізаційна політика та 729—731
«Довга» позиція 246
Довгострокова крива Філіпса 797—798

Довгострокова рівновага 709—710

Довгостроковий борг 70
Довгострокові валютні курси 216—221
Довіра (див. Довіра до центрального банку)
Довіра до центрального банку 731, 782—788
контроль за рівнем цін та 788
відкрита та дискреційна монетарна політика 786—787
стратегія вироблення 782—786
Договірні ощадні інституції
Додаток до закону про цінні папери 1975 р. 317
Дозволи на забруднення довкілля 260—261

Долар

вартість в іноземній валюті, як завдання монетарної політики 592
як міжнародна резервна валюта 625—626
Доларизація 631
Домовленість про видачу грошової позики 370
Домогосподарства, заощадження 75
Дохід 48
очікуваний, національні заощадження та 662—663
попит на гроші та 648
національні заощадження та 662
постійний 651
Доходи на капітал 108—109
Дохідність капіталу (ROE)
Дохідність на момент погашення 104—107
Дохідність, облігацій 107—114
Дочірні банки США 451
Дочірні страхові компанії 325—326
Дюрація банківських активів та пасивів 365
Е
Економічне зростання, як ціль монетарної політики 575
Економічний аналіз 39—41
Економічні коливання (див. Діловий цикл; Велика депресія)
Економія масштабу 291
Еластичність попиту, багатство 129
Електронна готівка (Е-готівка) 53, 60—61
Електронна торгівля (Е-торгівля) 319
Електронні гроші 53, 60—61
Електронні комунікаційні мережі (ECNs) 319
Електронні чеки 53
Ефект малої фірми 278
Ефект оприлюднення 554, 555
Ефект січня 278—279
Ефективність
фактична, на фінансових ринках 278—283
втрати ефективності на фінансових рин­ках та 284—285
гіпотеза ефективних ринків та 268, 271—277
Є
Євро 50, 237—238, 626
валютний курс 240—241
підтримка ФРС 634—635
Євродолари 90, 458
Єврооблігації 80, 402, 460, 461
Європа (див. також Деякі країни)
фіксовані валютні курси в 626—632, 632
інтеграція банківської системи у 409—410
Європейська валютна система 626, 632
Європейська міжбанківська кредитна ставка (EURIBOR) 460
Європейська система центральних банків (ESCB) 556
Європейське Співтовариство (ЄС) 237
Європейський валютний інститут 630
Європейський валютний союз 626—632, 632, 725
Європейський центральний банк (ЄЦБ) 237, 610, 627, 725
бюджетні дефіцити та 522—523
довіра до 781
дисконтна політика 555—556
незалежність 539, 540—541, 542—543
монетарна політика 597—598
резервні вимоги 560—561
Європейські цінні папери 79—80
Євроринки 458—461
З
Завдання 577—584
інфляція як 594
проміжні 578—579, 582—584
грошові агрегати та процентні ставки як 579—581
упродовж 1951—1970-х років 584—586
упродовж 1970—1979-х років 586—587
упродовж 1979—1982-х років 587—588
упродовж 1982—1990-х років 588—591
поточні 578, 579, 584
Загальна норма віддачі 114—115
Загальна рівновага 661
Загальний рахунок 513—514

Загальні директиви

Зайнятість (див. також Безробіття)
високий рівень, як ціль монетарної політики 574, 575
Закон великих чисел 323
Закон Гамфрі-Гокінса 1978 р. 533, 575, 587, 776
Закон Ґарна-Сен Жермена 1982 р. 426, 431
Закон Гласа-Стігала від 1933 р. 399—400, 401, 402—403, 422, 434
Закон Еджа від 1919 р. 450
Закон економічного відродження від 1981 р.
Закон про дерегулювання депозитних інститутів та грошового контролю від 1980 р. 425, 427, 431, 529, 557, 559
Закон з удосконалення діяльності Федеральної корпорації страхування депозитів від 1991 р. 394, 435, 436, 437
Закон МакКаррана-Фергюсона 1945 р. 440
Закон МакФеддена 1927 р. 390, 396
Закон однієї ціни 220—221
Закон Оукена
Закон про банки 1933 р. 399—400, 401, 402—403, 421—422, 531
Закон про банки 1935 р. 531, 556
Закон про банківські холдингові компанії 1956 р. 398
Закон про ефективність банківської діяльності між штатами та філій Райджа-Ніла 1994 р. 398—399, 437, 451
Закон про зайнятість 1946 р. 575
Закон про інвестиційні компанії від 1940 р. 321, 336
Закон про міжнародні банківські операції від 1978 р. 452
Закон про модернізацію фінансових послуг Грема-Ліча-Блайлі 1999 р. 340—341, 403, 437
Закон про національне банківництво 1863 р. 361, 382, 390, 557
Закон про національне банківництво 1864 р. 361
Закон про пенсійне забезпечення від 1974 р. (ERISA) 331—332, 441
Закон про повну зайнятість та збалансоване зростання від 1978 р. 513—514, 575, 587, 776
Закон про податкову реформу 1986 р. 328
Закон про реформування, розвиток та
зміцнення фінансових установ від 1989 р. 430—431
Закон про громадське реінвестування 1977 р. (CRA) 362
Закон про Федеральну резервну систему від 1913 р. 456, 526, 557
Закон про цінні папери 1933 р. 81, 321
Закон про цінні папери та біржі 1933 і 1934 рр. 315
Законний засіб платежу 51
Законодавчий лаг 728

Закордонні відділення 450—451

Закрита економіка 167—168
крива IS та 690—692

Заощадження

зміни майна та 155
домогосподарств 75
міжнародна мобільність 668
національні, чинники 662—663
Заощадники 65
зведення із позичальниками 70—71, 291—293
відносини з банками 357—360
«Запобіжники» 284
Застережний мотив 650
Застережні заощадження 155
Засіб обліку, гроші як 46

Засіб обміну, гроші як 46—47

Засоби відстроченого платежу, гроші як 48—49
Застава 295—296
банківські вимоги щодо 363
Заставні 94

Заставні із змінною процентною ставкою 366, 428

Захисні операції 548
Збурення 391
Зворотна причинна обумовленість 719
Зворотні репо 548
Зловживання брокера 275—276

Зміна ціни

очікувана, хеджування та 250
гіпотеза ефективних ринків та 273—274
надлишкова, втрати від 284—285
інформаційні витрати та 301
прогнозування 276—277

Зміщення шкали оподаткування 773

Знецінення, валют 213—214
Зниження ризиків 35, 68
Золотий стандарт 616—617
Золото
як актив ФРС 508
грошова база та 513
Зростання продуктивності 686—687
І
Інвестиційний фонд, акції якого продаються з надвишком 320
Інвестиційні банки 314—315, 337—338
Інвестиційні інституції 319—322
Інвестиційні стимули
національні визначники 663
Інвестування вартості, ефективні ринки та 283—284
Індекси цін 49, 214—215
Індексний арбітраж 255

Індексовані облігації 118—119

Індексовані цінні папери Державної скарб­ниці 116
Індикатори 585
Індонезія, фінансова криза в 630
Іноземні депозити
як пасив ФРС 508
грошова маса та 514
Іноземні облігації 79—80
Інституції ринку цінних паперів 314—320
інвестиційні банки 314—316
вторинні ринки та 316—319
Інституційні бар’єри, диверсифікація на міжнародних ринках та 139—140
Інструменти грошового ринку 89—91
Інструменти кредитного ринку (див. Купонні облігації; Боргові інструменти; Дисконтні облігації; Позики з фіксованими виплатами; Прості позики)
Інструменти ринку капіталу 91—94
Інструменти уникнення ризиків невиконання зобов’язань 179
Інтервенції на валютному ринку 604—610
валютний курс та 606—610, 611
пропозиція грошей та 604—606
Інтереси суспільні, мотивація ФРС 535
Інтернет-банки 374—375
Інфляційне таргетування 594

Інфляція (див. також Гіперінфляція) 48—49, 776—788
довіра до центрального банку та 782—788
витрат 776—777
втрати від 773—775
попиту 776, 777—779
очікувана (див. також Очікувана інфляція)
зусилля ФРС уникнути 790—791
довгострокові ціни на облігації та 116
монетарна політика та 776—779
зміна рівня цін та 766—772
зниження, втрати від 779—782
невизначеність щодо 775
безробіття і 794—799
неочікувана, втрати від 774
Інфляція витрат 776—777
Інфляція попиту 777—779
Інформаційний лаг 577
Інформаційні витрати 132, 132—134
зміни в 187—188
співвідношення валюта/депозити та… 486, 487
попит на облігації та 156, 157
депозитні установи та 333—338
диверсифікація на міжнародних ринках та 140
падаючі ціни та 301
фінансові посередники та 301—305
неефективність та 284—285
процентні ставки та 185—188
оцінка 187
зниження 294—296
Інформаційні проблеми 742—749
кредитне регулювання, кредитна криза та 747—749
фінансові посередники та 743
фінансові паніки та 746—747
власний капітал підприємства та 743—744, 745—746
Інформація для службового використання 80—81, 274—276, 316
Інформація 69—70
анонімна торгівля та 228—229
асиметрична 69—70, 292
державне регулювання доступу до 80—81
попит на гроші та 648
надання інформації міжнародними бан­ками 455—457, 458
симетрична 292
Іспанія, спекулятивні атаки та 628
Італія, спекулятивна атака та 628
К
Канада, монетарна політика у 596
Капітал
очікувана прибутковість від, пропозиція облігацій та 158—159, 163
міжнародна мобільність 225—228
Капіталовкладення 331
Картки з накопиченою вартістю 257
Квоти на імпорт 220
Китай
центральний банк 452
приватизація у 306—307
Кількісна теорія попиту на гроші 643
Комерційні банки 333—334, 337 (див. також Банки, Банківництво)
банкрутство 1980-х років 432—433
регулювання діяльності 385
Комісійні надходження банків 368—373
Комісія банків штатів 83
Комісія цінних паперів та бірж (SEC) 81, 83, 315
встановлені нею принципи фінансової звітності 297
відкритість, що нею вимагається 294
регулювання брокерської та дилерської діяльності 317
правило 316
Комп’ютерна торгівля 283
Компанії з цінних паперів 339
бар’єри між банками та 402
Компанії зі страхування життя 323, 326—327
Компанії зі страхування майна та від нещасних випадків 323, 325, 328
Компенсаційні залишки 363
Конвертовані облігації 92
Конкурентна фірма 698
Конкуренція, у банківській галузі 407
обмеження 396—404, 421—427
Консольні облігації 106
Контрактні ощадні інститути 323—329
Кореспондентське банківництво 351
Коротка позиція 246
Короткострокова крива Філіпса
Короткострокова рівновага 708
Короткостроковий борг 70
Короткостроковий валютний курс 222—228
Корпоративні облігації 92—94
Корпорації закону Еджа 450
Котирування опціонів 253
Крах Continental Illinois Bank 393, 420, 421, 555
Крах фондового ринку у жовтні 1929 р. 418—419
Крах фондового ринку у жовтні 1987 р. 391, 420—421, 557
індексний арбітраж та 225
ефективність ринку та 280—281
спеціалісти та 317
Кредитний передавальний механізм 742, 750—753, 756—759
Кредитний ризик 360—364, 412—413
Кредитні деривативи 267
Кредитні менеджери 361
Кредитні кризи 589, 741, 747—749, 759, 760, 762—763
1966 р. 423—424
Кредитні спілки 336, 337
Регулювання 385—386
Кредитор останньої інстанції 390—391, 417—421, 553—554
Кредитування, інформаційні проблеми 741—748
Крива IS 661
побудова 664—665, 665
виведення 690—692
для відкритої економіки 667—668
зміщення 669, 680, 682
Крива LM 672—679
рівновага на ринку активів та 672—673
побудова 673—676
зміщення 677—679, 681—683
Крива довгострокової сукупної пропозиції (LRAS) 704, 705—706, 707
Крива дохідності 192, 193
як завдання монетарної політики 592
Крива короткострокової сукупної пропозиції (SRAS) 698—705
Крива попиту
Сукупного 693—698
процентні ставки на ринку облігацій та 147—148, 152—157, 158
Крива пропозиції, процентні ставки на рин­ку облігацій та 149, 158, 159—163
Крива сукупного попиту (AD) 662—698
побудова 694—698
зміщення 695—698
Крива сукупної пропозиції (AS) 698—706
довгострокова 704, 705—707, 709—710
зміщення 705—707, 709
короткострокова 698—705

Крива Філіпса з урахуванням сподівань 794, 797

Крива Філіпса 794—799
з урахуванням сподівань 797
довгострокова 797—798
зміни обсягу виробництва і рівня безробіття та 794—798
короткострокова 797—798
проста 795
Криза Національного банку Франкліна 419, 555
Критерій життєвого циклу, заощадження та
Купівельна спроможність (сила) 48—49
Купівля акцій Держскарбницею з метою отримати дивіденди 99—100
Купівля на відкритому ринку 473—475
Купонні облігації
графік виплат по 98
дохід на момент погашення 105—106
Л
Лаг аналізу даних 728
Лаг впливу 577, 728
Лаг дюрації
Лаг імплементації 728
Ліквідність 35, 68—69, 132
співвідношення валюта/депозити та 487
попит на облігації та 156, 157
процентні ставки та 185—186
попит на гроші та 648
резервні вимоги та 558—559
на вторинних ринках 316—319
стандартизація та 258
Лінія повної зайнятості (FE) 670—672
Ломбардна ставка 596
Лондонська міжбанківська кредитна ставка (LIBOR) 366, 460
Лондонська фондова біржа 74, 319
Луврська угода 590, 610
М
Майнова еластичність попиту 127
Малайзія, фінансова криза у 630
Мала відкрита економіка
процентні ставки та 168—169
крива IS та 669,692

Малі строкові депозити 350

Мандрівники
Мексиканська фінансова криза 618, 629
Метод виплат, для подолання банківських криз 427
Механізм валютних курсів (ERM) 626—627, 632
Механізми торгівлі, гіпотеза ефективних ринків та 281, 283
Миттєва дезінфляція 779—780
Міжнародна координація банківської діяльності 464
Міжнародна мобільність капіталу 225—228
Міжнародна організація комісій з цінних паперів (IOSCO) 462—463
Міжнародне банківництво
дисконтна політика та 555—556
лідери у 452
позабалансова діяльність та 372—373
операції на відкритому ринку та 551—552
резервні вимоги та 563—564
Міжнародне порівняння монетарної політики 595—598
Міжнародний банк кредитів та комерції (ВССІ) 452, 454, 466
Міжнародний банк реконструкції та розвитку (МБРР) 618, 619
Міжнародний валютний фонд (МВФ) 618, 619, 630
Міжнародні банки 448—466
євроринки та 458—461
ризик валютного курсу та 452—453
фінансове регулювання 461—466
організація діяльності 449—452
послуги, що надаються 453—457
Міжнародні банківські структури (IBF) 451, 459
Міжнародні резерви 604
Міжнародні резервні валюти 618, 625—626
Міжнародні ринки капіталу 36
Міжнародні ринки, диверсифікація 139—140
Місцеві урядові облігації 92
Модель IS—LM—FE 660—684
припущення 661—670
рівновага, що пояснюється моделлю 681
лінія FE та 679, 680—681, 683
лінія повної зайнятості та 670—671, 672
крива IS та (див. також Крива IS)
крива LM та 672—679
гроші, виробництво, ціни в довгостроковому періоді та 683—684
коригування рівня цін 682—683
Модель визначення вартості капітальних активів (CAPM) 138—139
Монетаристи 559
Монетарна політика 39, 546—569, 573—592, 603—633, 634—635
платіжний баланс та 610—615
балансовий передавальний механізм 742, 754—759
кредитний передавальний механізм 742, 750—753, 756—759
позичальники та 750—751
дисконтна політика та 552—556, 562, 564
режими валютного курсу та 615—632
федеральний резервний ринок та 561—562
федеральна резервна ставка та 564—566, 567—568
валютна інтервенція та 604—610
цілі 574—576
інфляція та 776—779
міжнародне порівняння 595—598
грошовий передавальний механізм 742, 749, 751—754
операції на відкритому ринку та 547—552, 562, 564
політика та 590
коливання рівня цін та 768—770
проблеми з досягнення цілей 576—584
проциклічність 585
резервні вимоги та 556—561, 563—564, 566
зрушення впродовж 1980-х років 731—733
зрушення впродовж 1990-х років 733—734
завдання та (див. також Завдання)
Монети як актив ФРС 508
Монетизація боргу 517
Моніторинг
банківський 364
Моральний ризик 296—301
відносини банку із заощадниками та 355—357
при фінансуванні боргу 297—301
при фінансуванні шляхом випуску нових акцій 297—298
фінансові посередники та 303—305
страхування та 324
Мотиви вибору портфеля 647—651
Мотив життєвого циклу, заощадження та 155
Муніципальні облігації 189, 192
Н
Надлишкові резерви 353—354, 472
грошовий мультиплікатор та 489—490
«Надмогильна плита» 315
Надрегіональні банки 395—399
Напівстійка ефективність semistrong-form efficiency
Національна асоціація страхових комісіонерів (уповноважених) 440
Національна асоціація ф’ючерсів 258
Національна асоціація фондових дилерів автоматизованої системи котирування (NASDAQ) 317

Національна комісія з грошового обігу 526

Національна ринкова система 317
Національні банки 382
Національні заощадження, чинники 662—663
Національні інвестиції, чинники 663—664

Несхильні до ризику заощадники 131—132

Небанківська філія 398
Небанківський банк 398
Негнучкі ціни 698—703
Нейтральні до ризику заощадники 131
Нейтральність грошей
Необізнані торговці 280
Неокейнсіанська теорія 699—703
дезінфляції 780—782
грошей та виробництва 723—726
політики стабілізації 728—731
Неокласична теорія 699—700
дезінфляції 779—782
грошей та виробництва 721—723
політики стабілізації 726—727
Неоподатковувані облігації 130
Неочікувана інфляція, втрати від 774
Несистематичний ризик 135

Несприятливий вибір 293—296

фінансові посередники та 302
страхування та 324
«проблеми лимонів» та 293—294
зниження інформаційних витрат та 294—296
Нестерилізована валютна інтервенція 605, 606—608
Нестійка ефективність 278
Нетрансакційний депозит 349
Німеччина
банківництво у 408—409
центральний банк 596, 628, 787
інфляція у 574, 775
післявоєнне економічне зростання у 406—407
спекулятивні атаки та 628
Номінальна вартість 98
облігації, ціна та 107—109
Номінальна віддача, зміщення кривої LM та 677—678
Номінальна процентна ставка 115—116, 117—118
Номінальний валютний курс 213, 214—215
Номінальний ВВП як завдання монетарної політики 591—592
Норма віддачі
очікувана, вибір портфеля та 129—130
реальна 117—118
сукупна 114—115
Норма обов’язкових резервів 472
Нормування кредитів 294, 363
Нью-йоркська розрахункова палата 391
Нью-йоркська фондова біржа (NYSE) 73, 252, 283, 307, 319
О
Об’єднання позик 460—461
Облігації
корпоративні 92—93
купонні 98, 105
дисконтні 98, 105
єврооблігації 460, 461
урядові 92
індексовані 118
муніципальні 188, 190
перевищення за передплатою 110
безстрокові (консоль) 106
торгівля 318—319
Облігації Державної скарбниці
купівля, грошова база та 519
перспективи 204, 205
продаж, грошова маса та 518—519
торгівля 317—318, 319
Облігації уряду штату 92
Облікова ставка 473
Обмеження лихварської процентної ставки 425
Обмеження на відкриття філій, на банки 396—400
Обмеження на рух капіталів 609
Обмін
гроші та 44—50
гроші як засіб 46—47
Обов’язкові резерви 351, 472
Оборотний депозитний сертифікат 91, 419
Обсяг виробництва за повної зайнятості 670, 701
Обчислення ринкової вартості 436
Обчислення складного процента 101—102
Овернайтові євродолари 424
Одиниця обліку (виміру), гроші як 47
Операції зі значною часткою позичених коштів (HLTs) 432—433
Операції на відкритому ринку 473—476, 547—552
порівняння з іншими знаряддями монетарної політики 550
дисконтні позички, порівняно з 476—477
спостереження за діями ФРС та 550—552, 562, 564
заяви Комітету з операцій на відкритому ринку та 551
проведення 547—549
в інших країнах 551—552
Опціон покупця, «кол-опціон» 251—252
Опціони 73, 251—255, 367
управління ризиком із використанням 254—255
визначення ціни 252, 254
Опціонні контракти 251
Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) 459
Основна сума позики 70
Основні показники
Остаточна купівля чи продаж 548

Офіційні резервні активи 614

Офшорні ринки 450

Оцінка залишкової вартості основного капіталу 436

Оцінка кредитного ризику 361—363

Очікувана віддача

співвідношення валюта/депозити та 486
попит на облігації та 154, 157
попит на гроші та 648
короткострокові валютні курси та 223—225

Очікувана дохідність, пропозиція облігацій та 158—159, 163

Очікувана інфляція
пропозиція облігацій та 160, 163
втрати від 773—774
попит на облігації та 154, 157
внутрішня, коливання валютного курсу та… 230—231
процентна ставка та 165—167
зміщення кривої LM та 678—679
Очікувана продуктивність капіталу та національні інвестиції 664
Очікувана реальна процентна ставка 115—116
національні інвестиції та 664
національні заощадження та 663
Очікувана ціна, визначення 271—272
Очікуваний валютний курс, зміни 234—235
Очікуваний рівень цін, крива короткострокової пропозиції
зміщення та 705
Ощадні та кредитні інститути
кредитна криза 1966 р. та 423
криза 1980-х років та 427—430
регулювання 385
Ощадні установи (див. також Ощадні та кредитні інституції) 334—336, 337
регулювання 385
П
Паніка 1907 р. 391
Паритет процентної ставки 228—229
Паритет 98
Пасиви банку 349—350, 358
Пасиви 66
банків 348—350, 365—366
ФРС 471—472
Пенсійне забезпечення із визначеним розміром пенсій 331
Пенсійне забезпечення із визначеними пен­сійними внесками 330
Пенсійні фонди 329—333, 337
регулювання діяльності 441
Первинні ринки 70—72
Перебільшення 280
Перевищення за передплатою 109—110
Період вільного банківництва 382, 383
Період національного банківництва 390—391
Період обслуговування
Перший мережевий ощадний банк
Перший національний банк Бостона
Перший республіканський банк Далласу
Південна Корея, фінансова криза у 630
Підхід «вартість під ризиком» 372
Плани участі працівників в акціонерному капіталі компанії (ESOPs)
Плата за невикористання 398

Платежі, їх графіки, за борговими зобов’язаннями 97—100

Платіжна система 50—54
Податки
сукупний попит та 696
звільнення від оподаткування, різниця дохідності, пов’язана з 190—191, 192
процентні ставки та 188—191
визначення різниці між 188—190
пенсійні програми та 330—331
Податки на операції 284
Податкові та кредитні рахунки Держскарб­ниці 513—514
Податок на прибуток корпорацій, пропозиція облігацій та… 159—160, 163
Подвійний договір купівлі-продажу 548
Подвійні опціони 251
Пожиттєве страхування 326
Пожиттєві облігації 105—106
Позабалансова діяльність 369—373
Позабалансові позики 370
Позабіржові ринки 73—74, 319
Позика
банківська 94, 752—753
як банківський актив 350—351
кредит, коригування 552—553
дисконтна (див. також Дисконтні по-
зики)
на євроринках 460—461
пролонгований кредит 552—553
контроль ФРС за наявністю 553
з фіксованими виплатами 99—100, 106—107
втрати 354
сезонний кредит 553
простий 97—98
списування втрат на 354
Позики
банками 350
уряду, пропозиція за облігаціями та 160—162, 163
Позики комерційних банків 94
Позики федеральних резервних банків депозитним інституціям 509, 510—513
Позичальники 65—66
відносини банку із 360—368
зведення із заощадниками 70—71, 290—292
вплив на монетарну політику 756
Позичковий капітал, процентні ставки на ринку облігацій та 148—151
Позичкові сертифікати 390
Показники
Покупці на євроринках 459

Політика поступок 784

Політика стабілізації 245
Політика «занадто великий, щоб збанкрутувати» 433—434
Політика, монетарна політика та 590
Політичний діловий цикл 536
Польща, шокова терапія

Попит

сукупний (див. Сукупний попит)
на банківські позики 756—759
на валюту, валютні курси та 217
на гроші (Див. Попит на гроші)
Попит на гроші 640—658
вимірювання 653—655
модель 652—655
мотиви вибору портфеля 647—641
кількісна теорія 643
трансакційні мотиви та 640—644
Портфель (див. також Чинники вибору портфеля)
перемішування 275
рішення про вибір та залежно від статі 142—143
Посередник у своп-операціях 265
Постійний дохід 651
Поступовість 782
Поточна вартість 100—103
Поточна дохідність 108—109
Поточний обсяг виробництвa 670
Поточний рахунок 612—613, 615
Поточні завдання 578, 579, 584
Поточні рахунки з виплатою процентів та списанням по безготівкових рахунках (НАУ-рахунки) 349, 419
Похідні інструменти 244—262
банків 367, 373
форвардні операції та 245
ф’ючерси 246—251, 301
опціони 251—255, 301
свопи 265—267, 301
Поцінування валюти 213—214
Початкові витрати; фактичні витрати в пев­ному періоді, що минув
Правило Q 422—427, 425—426, 428, 458—459
Правило Тейлора 592—593

Премії

валютні 235—236
страхові 323, 324—325
за ліквідність 185, 186
опціонні 252
за ризик 138—139, 179—185, 187—188
що ґрунтуються на ризику 324—325
строкові 199—200
Премії з урахуванням ризику 324
Премії на ризик
зміни у 187—188
моделювання 138—139
Премія за анонімність 487
Премія за ризик невиконання зобов’язань 179—185
зміни у 182—185
Премія ліквідності 185
Премія на акцію 131
Премія по опціонах
Преференції, довгострокові валютні курси та 219—220
Прибутковість очікувана, пропозиція облігацій та 158—159, 163
Приватизація в Китаї 306—307
Приватне розміщення 323—324
Приплив капіталу 613
Природний рівень безробіття 575, 777—779
Проблема «безбілетників» (зайців») 295
Проблема власника-управлінця 297—299
на прикладі ФРС 536—537
«Проблеми лимонів» 293—294
Провідні індикатори 191
Прогнозування
ризикова структура процентних ставок для 191
строкова структура процентних ставок для 200—203
Програми 331—333
Продаж на відкритому ринку 475—476
Продаж позики кредитором третім особам 370—372
Продуктивність, довгострокові валютні курси та 217—218
Пролонговані позики 553
Проміжні цілі 578, 582—583
Пропозиція
сукупна (див. також Крива сукупної пропозиції)
банківських позик 756—758
валют, валютні курси та 216—217
Пропозиція грошей 39
контроль за 81—82
очікувані зміни у 721—722
зростання, прогнозування зростання 496—498
вимірювання 55—58
прогнозування, грошовий мультиплікатор та 491—498
сповільнення зростання 499—500
неочікувані зміни у 722—723
Проста крива Філіпса 795
Простий депозитний мультиплікатор 478—485
багаторазове розширення депозитів та 484—485
багаторазове скорочення депозитів та 478—484
Прості позики
графік платежів по 97
дохід на момент погашення 104—105
Процент 70
Процентна ставка (див. також Теорія вибору портфеля)
сукупний попит та 726
діловий цикл та 164—166
облікова ставка 473, 562, 565
надмірна увага ФРС процентним ставкам після 1982 р. 588—591
федеральна резервна ставка 90, 350, 565—568
іноземні, коливання валютного курсу та 233—234
попит на гроші та 646
номінальна 115—116, 117—119
реальна (див. також Реальна процентна ставка)
ризикова структура 178—191
як завдання 579—581
строкова структура 191—203
у воєнний час 168
Процентний ризик, банківське управління 364—368
Процентний своп 265—266, 367
Процес формування пропозиції грошей 470—500
виведення 491—498
надлишкові резерви, дисконтні позики та 489—491
для М2 504—505
грошова база та 471—478
простий депозитний мультиплікатор та 478—488
Проциклічна монетарна політика 585
Пряма FE 679
зміщення 680—681, 683
Пряме фінансування 70, 75
Пут-опціони 251—252
Р
Рада керуючих ФРС 529—530, 531
Радянський Союз, колишній, розпад економічної системи у 33, 46, 290
Рахунки Автоматизованої платіжної системи (ATS) 422
Рахунки на ощадних книжках 349
Рахунки платіжного балансу 612—614
Рахунок капіталу 613, 614
грошова база та 514
Раціональні сподівання 269—270
стабілізаційна політика та 727
Реальна норма віддачі 117—118
Реальна процентна ставка 115—118
внутрішня, коливання валютного курсу та 229—230, 232
очікувана 115
світова 168
Реальний валютний курс 214—215
Реальні грошові запаси 641—642
зміщення кривої LM та 681
Ревальвація 620
Реверсія щодо середньої 279
Регулювання кредиту 747
Регулювання цін, довіра до центрального банку та 787
Регулювання 79—85
банківської діяльності (див. також Регулювання банківської діяльності)
страхових компаній 328—329, 440
міжнародної банківської діяльності 461—466
взаємних фондів 321
пенсійних програм 331—332
діяльності фінансових установ 339—341

Режими валютних

курсів 616—632
Резерв на випадок втрат позик 354
Резерви
банківські 472
як актив банків 351
реакція банківської системи на збільшення 480—485
реакція банків на збільшення 479—480
надлишкові 354—355, 472
вільні 585
міжнародні 604
як пасив ФРС 472
втрата позик 354
обов’язкові 351, 472
другорядні 351
Резервний акредитив 370
Резервний банк Нової Зеландії, довіра до 787
Резервні вимоги 556—561
зміни у 557—558
критика 558—560
оцінка та виконання 557—558
в інших країнах 560—561
Резервні рахунки 351
Рейтинг CAMELS 384
Рейтинг облігацій 80—81, 156, 180, 181, 315

Репо, угоди купівлі цінних паперів з наступним викупом за обумовленою ціною 90, 350

Рестриктивна умова 299—300, 326, 364
Рецесії (див. також Діловий цикл) 718—719
зусилля ФРС попередити 735
процентні ставки впродовж 1990—1991 років 164—166, 756, 758
Ризик ліквідності, відносини банків з заощадниками та 358—360
Ризик настання дефолту 179—185
зміни у 182—185
оцінка 179—180, 181
Ризик 35
рівень 133
пов’язаний з віддачею активів 131—132
базовий 251
кредитний 360—364, 401—403
співвідношення готівка—депозити та 486
невиконання зобов’язань 179—185
попит на облігації та 154—155, 157
валютний 452—453
ідіосинкратичний (несистематичний) 135—136
процентної ставки 364—368
управління з використанням опціонів 254
управління з використанням ф’ючерсів 248—251
ринковий (систематичний) 135—136
попит на гроші та 648
об’єднання 323
реінвестування 114
Ризикова структура процентних ставок 178—191
ризик невиконання зобов’язань та 179—185
прогнозування на основі 191
інформаційні витрати та 187—188
ліквідність та 185—186
оподаткування та 188—190
Ринки активів, зміщення кривої попиту, спричинене... 695, 696
Ринки деривативів 73, 244—245, 255—261
анонімність торгівлі та інформації на 258—259
користь для фінансової системи 255—261
стандартизація та ліквідність 258
Ринки капіталу 72
Ринки облігацій
азійська фінансова криза та 32, 193, 268
зміни в рівноважних процентних ставках на 151—167
визначення процентних ставок на 146—151
міжнародні, розвиток 80
Ринкова рівновага, на ринку облігацій 149—167
Ринковий ризик 135
Ринкові процентні ставки 147—173
рівновага, зміни у 151—167
міжнародні ринки капіталів та 167—173
пропозиція і попит на ринку облігацій та позичкового капіталу та 167—171
Ринок (ринки)
аукціонні 73
для облігацій (див. також Ринки облігацій)
капіталу 72—73
готівкові 73
деривативів 73
євроринки 458—461
валютні (див. також Валютний курс) 216—217
товарів 661
грошей 450
негрошових активів 661
офшорні 450
позабіржові 73
Ринок Ґенсакі 551—552
Ринок євродоларів 459
Ринок капіталу, міжнародний 35—36
Ринок негрошових активів 661
Ринок срібла 420
Рівні цін (див. також Інфляція)
коригування, рівновага та 682—683
зміни 766—773
довгострокові валютні курси та 217—218
Рівновага
сукупного попиту та сукупної пропозиції 707—711
на ринках цінних паперів 672—673
на валютних ринках 225—229
загальна 661
процентні ставки при 151—167
довгострокова 709—710
коригування рівня цін та 682—683
зміщення лінії FE та 680, 683
зміщення кривої IS та 680, 682—683
зміщення кривої LM та 681, 683
короткострокова 708—709

Рівновага ринку активів 672, 673

Рівняння обміну 642
Рікардівська пропозиція рівності 699—700
Робоча група з фінансових ринків 283
Розподіл ризиків
Розрахункова палата для міжбанківських платежів та розрахунків (CHIPs),
Розсудливий 323
С
Сальдо рахунка капіталів 613
Санва
Світова реальна процентна ставка 168
Світовий банк 618, 619

Своп дефолту 267, 372—373

Свопи сукупних прибутків 267
Сезонні кредити 553
Сек’юритизація 78, 404—405
Сеньйораж 631
Середня ефективність 278
Середньостроковий борг 70
Сигналізування про політику ФРС 555
Симетрична інформація 292
Синдикати 314
Система гнучких валютних курсів 625—626
Система електронних платежів 52, 53, 54
Система оцінки кредитоспроможності 361
Система фермерських кредитів 92, 338
Система фіксованих валютних курсів 623—625, 626—628, 632—633
Бреттон-Вудська система та 618—625
у Європі 626—628, 632—633
Позики з фіксованими виплатами
графік виплат за 99—100
дохідність на момент погашення 106—107
Сімек 656
Скандал «П’ятірки Кітінґа» 430
Скарбниця США, конфлікт між ФРС та 534—535
Смітсонівська конференція 624
Соціальне забезпечення 332
Спадкове заощадження 155
Спекулянти 248
Спекулятивна атака 621—623, 623—624
Спекулятивний мотив 649—650
Спеціалізація 45
Спеціалісти 317—318
Спеціальні права запозичення (СПЗ, СДР) 625
як актив ФРС 507—508
грошова база та 513
Списання втрат по позиках
Співвідношення валюта/депозити (C/D) 486
Спільне страхування 325—326

Спільний страховий фонд національних кредитних спілок (NCUSIF) 385—386

Сподіваний дохід, національні заощадження та 663

Сподівання

адаптивні 270
раціональні 269—270
Споживчі переваги, довгостроковий валют­ний курс та… 218—219
Сполучене Королівство (див. також Банк Англії)
банківська діяльність у 372
обмінний курс фунта та 234—235
гістерезис у 709
спекулятивні атаки та 621, 628
Спостереження за діями ФРС 546, 561—565
облікова ставка та 562, 563—567
федеральний резервний ринок та 561—562
операції на відкритому ринку та 551—552, 562, 564
резервні вимоги та 563—564, 565
Спот-операції 216
Спред між ціною продавця та покупця 113
Стабільність валютних ринків як ціль монетарної політики 576
Стабільність процентної ставки як ціль монетарної політики 576
Стандартизація 258
Статистичні розбіжності 615
Стерилізована валютна інтервенція 605—606, 608
Стійка ефективність 278
Стратегії інвестування, гіпотези ефективного ринку та 274—277
Страхові компанії 323—329, 337
регулювання діяльності 329, 439—441
Страхування депозитів 350, 389—390, 391—393, 433—434

Строк погашення 70

дохідність на момент 104—107
Строк 72
Строкова премія 199
Строкова структура процентних ставок 191—203
гіпотеза сподівань 195—199, 200
прогнозування з використанням 201—203
теорія домінантного середовища 199—201, 203
теорія сегментних ринків 194—195
Строкове страхування життя 326—327
Строкові депозити 350

Структурне безробіття 575, 777

Студентська позичкова асоціація (SLMA) 266, 338—339

Сукупна пропозиція 698—699

рівновага 707—711

Сукупний попит 662, 693—694

зміни, коливання рівня цін та 768—770
рівновага 707—711
виробництво в довгостроковому періоді та 709
криза впродовж 1964—1969 рр.
зниження податків та 696
Супер-НАУ рахунки 349
Схильні до ризику заощадники 131
Т
Таїланд, фінансова криза у 630
Тарифи 220
Теорія вибору портфеля 126—141
чинники вибору портфеля 127—134
диверсифікація та 134—137
Теорія грошей 39
Теорія домінантного середовища 199—201, 202
Теорія неправильних уявлень 669—670
Теорія паритету купівельної спроможності 220—221
Теорія переваги ліквідності 648—651
Теорія реального ділового циклу 707—708
стабілізаційної політики 726—727
Теорія сегментних ринків 193—195
Теорія сподівань, строкової структури процентних ставок
Теорія цінового арбітражу (APT) 138
Тіньова економіка 487—488
Товарний ринок 661
зміщення кривої попиту, причиною якого є 697—698
Товарні гроші 50
Токійська фондова біржа 74
Торговельне банківництво 315
Торговельний баланс 612—613
Торговельні бар’єри, довгострокові валютні курси та 220
Торговельні операції з використанням інформації для службового користування 80—81
Трансакційні витрати 291—292
депозитні інституції та 334
хеджування та 250—251
зменшення міжнародними банками 453—455
Трансакційні мотиви 640—647, 649—650
реальні грошові запаси та 641—642
швидкість та 642—647
Т-рахунки 353
У
Угоди викупу ФРС 548
Умова паритету номінальної процентної ставки 228—229
Умова паритету реальної процентної ставки 228, 229—230
Уникнення посередників (дезінтермедіація) 423
Універсальна банківська діяльність 401
Уповноважені (делеговані) монітори 304
Управління активами, що здійснюється банком 358—360

Управління достатністю основного капіталу 356—357

Управління контролера грошового обігу (ОСС) 83, 384, 402, 433

Управління нагляду за ощадними установами (OTS) 83, 386, 420, 437
Управління пасивами, банків 358—360
Управління фермерського житлового будів­ництва (FmHA) 319
Управитель 298
Уряд
втручання в банківську сферу 389—406
регулювання (див. Регулювання)
Урядове бюджетне обмеження 46, 515—517, 519—520
Урядовий розподіл 92
Урядові фінансові інститути 338—339
Ф
Ф’ючерси 246—251, 367—368
індексний арбітраж та 255
Ф’ючерсні контракти 246, 260—261
Ф’ючерсні ціни 246—248
Федеральна корпорація житлового іпотечного кредитування 385
Федеральна корпорація зі страхування рахунків у позичково-ощадних асоціаціях (FSLIC) 385, 390, 460
Федеральна корпорація страхування депозитів (FDIC) 82—83, 360, 389—390, 391—393, 394, 433, 434, 435—436, 437—438
Федеральна морська кредитна спілка 386
Федеральна національна іпотечна асоціація 94, 204—205, 338, 342—343
Федеральна резервна система (див. також Спостереження за діями ФРС)
активи 472—473
баланс 506—510
банки 527—528
бар’єри між банками та компаніями, що працюють з цінними паперами та 402
Рада керуючих 529—530
голова 530, 535
конфлікт зі скарбницею 534—535
створення 383, 389, 391
довіра до (див. також Довіра до центральних банків)
мотивуючі фактори 535—537
Комітет з операцій на відкритому ринку 530
діяльність під час Великої депресії 418—419
незалежність 533, 537—540
як кредитор останньої інстанції 390—391, 417—421, 554—555
пасиви 472
банки-учасники 529
грошова база (див. також Грошова
база)
пропозиція грошей та 83
влада та повноваження 531—532
досягнення за останні роки 419—421
наглядова роль 437
Федеральна резервна ставка 350, 565—567
Федеральне страхування депозитів 350, 389—390, 391—396, 433—434
криза 1980-х років та 427—439
Федеральне управління житлового будівництва 339
Федеральний банк середньострокового кредиту 338
Федеральний земельний банк 338
Федеральний комітет з операцій на відкритому ринку (FOMC) 526, 527, 528, 530—532,587
Федеральний резервний ринок 350, 561—562
Федеральні банки з кредитування житлового будівництва 385
Федеральні резервні банки 527—529
Федеральні резерви 90
Фіксування ціни на рівні ринкової 248
Філії іноземних банків 451—452
Філії, іноземні, банків США 450
Філіппіни, фінансова криза у 631
Фінансова інтеграція 78
Фінансова криза у Росії 32, 439
Фінансова паніка 746—747
Фінансова система 34, 64—84
конкуренція та зміни в 76—79
фінансові посередники у 74—76
фінансові ринки у 41—45
Японії 85—86
основні послуги, що надаються 67—70
призначення 65—68
регулювання 79—84
стабільність 52—53
Фінансове виснаження 755—756
Фінансове посередництво 74, 76
Фінансове регулювання 79—84
Фінансовий аналіз, гіпотеза ефективних ринків та 275—277
Фінансові інститути (посередники) 33, 37—38, 67
зміни в діяльності 36
депозитні інституції 333—337
функції 74, 76—77
державні 337—339
інформаційні витрати та 301—303
інформаційні проблеми кредитування та 323—329, 743—744
страхові компанії 323—328, 439—442
інвестиційні інститути 319—322
пенсійні фонди 329—333, 337, 441
подолання регулятивних перешкод, що розділяють 339—341
інституції ринку цінних паперів 314—319
Фінансові інструменти 34, 88—94
Фінансові компанії 322, 337
Фінансові нововведення 77, 78, 369
Фінансові послуги 35
Фінансові ринки 33, 35—36, 66, 70—74
глобалізація 78—79
первинні 70—71
вторинні 71—74
Фінансові ф’ючерси 73
Фінансування боргу, моральний ризик та 299—300
Фінансування пенсійного забезпечення
Фінансування шляхом випуску нових акцій, моральний ризик при 296—299
Фірми корпоративної реструктуризації 303—304
Фіскальна політика
зрушення на початку 1980-х років 731—733
зрушення на початку 1990-х років 733—734
Фонд страхування ощадних асоціацій (SAIF) 385, 431
Фондова біржа 317
Фондові ринки
несприятливий вибір та 297
китайський 306
міжнародний, зростання 80
Форвардні операції 216, 244—245
Франшизи 325
Фрикційне безробіття 575

Функція грошей як засобу обліку 47

Функція попиту на гроші 643, 653, 654
Х
Хеджувальні фонди 335—336
Хеджування 248—251
Ц
Центральний банк (банки) 237, 312, 525—532 (див. також Європейський централь­ний банк (ЄЦБ), Федеральна резервна система (ФРС))
справжні паперові гроші та 51, 52
незалежність 537—540, 542—543
інтервенції 464
Цілі монетарної політики 574—576
Ціна
облігацій 107—114, 116
виконання опціону (власником) 304—305
очікувана, визначальна 271—272
ф’ючерсів 246—248
опціонів 252, 254
цінові аномалії та 278, 279
криза сукупного попиту та 726
негнучка 697—703
купівлі чи продажу цінних паперів за опціоном 251

Ціна виконання опціону 251—252

Ціна використання опціону (STRIPS) 99
Ціна спот 245—247
Ціни на облігації
інфляція та 116
доходи на … та 107—114
Цінні папери (див. також Особливі види цінних паперів як активів) 506
грошова база та 510—511
Цінні папери Державної скарбниці 92
Цінні папери Держскарбниці, захищені від інфляції (TIPS) 118, 120—121
Цінова стабільність як ціль монетарної політики 574
Ч
Чек(и) 52
електронні 53
Чекові вклади (депозити) 349
вибір валюти по 486—488
Чинники вибору портфеля 126—134
витрати на отримання інформації 132, 134
очікувана віддача на активи 129—130
ліквідність активів 132
ризик, пов’язаний із віддачею на активи 131
багатство (майно) 127—129
Чинники платіжної системи 645—646
Ш
Швидкість обігу грошової одиниці 642—647
Шкідливий вплив 387—388
Шоки пропозиції
коливання рівня цін та 770
зміщення кривої короткострокової пропозиції та 704—705
свопи 265—267, 367
валюта 453
дефолт 372—373
Щ
Щоквартальний звіт на вимогу державних органів 384—385
Японія
банківництво у 372, 407—408, 449—450, 452, 464
центральний банк (див. також Банк Японії)
кредитна криза у 762—763
фінансова криза у 37, 268, 282, 439, 442—443, 712—713
фінансова система 84—85
післявоєнне економічне зростання 407


 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.