лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Гроші, фінансова система та економіка

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

 

Розділ 17
Запитання для повторення
1. Основні активи містять 1) цінні папери уряду США, які приносять прибуток, і 2) дисконтні позики банкам, часто внаслідок короткострокових банківських потреб у коштах. Основні пасиви містять
1) готівку, яка знаходиться у небанківських інституціях для здійснення трансакцій, і 2) резерви, які зберігаються у банках як готівка у сховищах чи як депозити у ФРС.
3. Готівка в обігу = Готівка, випущена в обіг, — готівка у сховищах. Готівка в обігу є частиною грошової бази.
5. Аби збільшити пропозицію грошей, ФРС може провести купівлю на відкритому ринку чи збільшити обсяг дисконтних позик. Щоб зменшити пропозицію грошей, ФРС може провести продаж на відкритому ринку чи зменшити обсяг дисконтних позик.
7. Окремий банк має брати до уваги, що кошти, які він позичає, можуть покинути банк, зменшуючи його резерви. Для системи як цілого позичені кошти лише зменшують загальні резерви у системі, якщо ці кошти переводяться у готівку.
9. (C/D) почало б невпинно зменшуватися.
11. ФРС слід збільшити грошову базу на 10 % – 2 % = 8 %.
Аналітичні завдання
1. Активи: Приріст (?) позик = +$ 100 000; Пасиви: Приріст (?) депозитів = +$ 100 000; Активи: ? Резервів = –$ 100 000; Пасиви:
? Депозитів = –$ 100 000; ? Активів = 0;
? Позик = +$ 100 000; ? Резервів = –$ 100 000;
? Пасивів = 0.
3. Резервні вимоги: (0,14 ? 300) + (0,03 ? 200) = 42 + 6 = 48; 0,16 ? 300 = 48. Надлишкові резерви в обох випадках дорів­нюють 0.
5. Якщо ліквідація страхування депозитів зробила б вкладників більш зосередженими на безпеці банківських депозитів, тоді ми могли б побачити повернення до великих коливань відношення готівка—депозити, C/D, дестабілізуючи грошовий мультиплікатор і зменшуючи контроль ФРС над пропозицією грошей.
7. а) RR = (0,03 ? 30) + (0,12 ? 150) = 18,9. ER = 0.
б) Активи: Резерви = 23,9, Цінні папери = 26,1; решта без змін. Загальні резерви тепер становлять 23,9; оскільки RR усе ще дорівнює 18,9, ER = 5.
в) Активи: Позики = 155; Пасиви: Чекові депозити = 185; решта без змін, як у б). RR = 19,5, R = 23,9, ER = 4,4.
г) Активи: Резерви = 18,9, Пасиви: Чекові депозити = 180; решта без змін, як у в). RR = 18,9 = R,тому ER = 0.
9. (1 + 100/800)/(100/800 + 0,20 + 40/800) = 3.
11. Ні, попит на долари США зростає, бо США є безпечною гаванню для багатства.
13. Грошовий мультиплікатор дорівнює 1; ФРС не може вплинути на пропозицію грошей, не змінивши грошової бази.
15. а) B = C + R = [(0,06 + 0,14) ? 2000] + (0,2 ? 2000) = 400 + 400 = 8000; M1 =
C + D
= 2400; M2 = M1 + N + MM = 2400 + (1,5 ? 2000) + (0,5 ? 2000) = 6400. Резервні вимоги банку А становлять $ 300 млн ? 0,14 = $ 42 млн; загальні резерви становлять $ 48 млн; надлишок резервів сягає $ 6 млн. Резервні вимоги економіки становлять $ 2000 млрд ? 0,14 = $ 280 млрд; сукупні резерви становлять $ 400 млрд; надлишок резервів сягає $ 120 млрд.
б) Використовуючи формулу мультиплікатора: мультиплікатор М1 = (1 + C/D)/[(C/D) + (R/D) + (ER/D)] = 1,2/(0,2 + 0,14 + 0,06) = 3; мультиплікатор М2 = [(1 + C/D) + (N/D) + (MM/D)]/[(C/D) + (R/D) +(ER/D)] = 1 + 0,2 + 1,5 + 0,5)/(0,2 + 0,14 + 0,06) = 3,2/0,4 = 8.
в) Баланс банку А є незмінним; резервні вимоги = $ 300 млн, тобто надлишок резервів = 0. Мультиплікатор М1 = (1 + C/D)/[(C/D) + (R/D) + (ER/D)] = 1,2/(0,2 + 0,16) = 3 1/3; мультиплікатор М2 = [(1 + C/D) + (N/D) + (MM/D)]/[(C/D) + (R/D) +(ER/D)] = 3,2/0,36 = 8 8/9. (Зауважте, що інші змінні можуть бути обчислені за допомогою наведених вище формул: так, В = 800, і, врахувавши мультиплікатори, ми можемо вивести М1 = $ 2666 2/3 млрд, М2 = $ 7111 1/9 млрд; N + MM = М2 – М1 = $ 4444 4/9 млрд; N/D + MM/D = 2, врахуйте, що D = $ 2222 = 2/9 млрд; C/D = 0,2, а C = $ 444 4/9 млрд; В = R + C при тому, що R = $ 355 5/9 млрд, таким чином, В є незмінним і становить $ 800 млрд).
г) Банк А втрачає $ 1,5 млн у цінних паперах та отримує $ 1,5 млн у резервах. Резервні вимоги становлять $ 42 млн, так само, як у частині а). Сукупні резерви становлять $ 49,5 млн, тобто банк А має $ 7,5 млн надлишкових резервів. Нова грошова база становить $ 888 8/9 млрд. (Додаткові наслідки: М1та М2становлять 3 і 6, як у б), а В $ 888 8/9 млрд, М1= $ 2666 2/3 млрд, М2 = $ 7111 1/9 млрд; тобто М1, М2, N, MM, D, і C є такими самими, як у в), але тепер резерви більші (888 – 8/9) – 444 4/9 = $ 444 4/9 млрд), ніж у частині в).

Розділ 18
Запитання для повторення
1. Джерела грошової бази наведені у рівнянні (18.3). Використання грошової бази наведено у рівнянні (18.1).
3. Пункти а), в), та д) є активами ФРС. Пункти б), г), е), є), і ж) є пасивами ФРС.
5. Найбільшим активом ФРС є її запаси цінних паперів; найбільшим пасивом — Фе­деральні резервні банкноти, випущені в обіг.
7. Якщо центральний банк є залежним, то існує ймовірність монетизації боргу, що спричиняє інфляцію. Якщо центральний банк є незалежним, то він не буде монетизувати борг, і рівень інфляції може бути низьким навіть за великого дефіциту.
9. Початок Корейської війни суттєво збільшив урядові видатки та запозичення. ФРС була змушена купити велику кількість цінних паперів Скарбниці для штучного підтримання процентної ставки по них. ФРС непокоїлась, що відповідний приріст грошової бази спричинить зростання рівня інфляції.
Аналітичні завдання
1. Флоут ФРС збільшується на $ 1 млрд; грошова база зростає на $ 1,75 млрд. (Просто додаємо складові бази та віднімаємо використання бази у рівнянні (18.3).
3. Вилучення депозитних вкладів не спричиняє змін грошової бази. Зростання відношення готівка—депозити, C/D, вплине на грошовий мультиплікатор і, таким чином, приведе до падіння пропозиції грошей. ФРС могла б надавати дисконтні позики, щоб допомогти банкам справитися із вилученням вкладів. Збільшення обсягів дисконт­них позик збільшить грошову базу. ФРС може не застосувати заходів для нейтралізації цього приросту бази, якщо збільшення бази перевищить зменшення грошового мультиплікатора.
5. Грошова база не обов’язково збільшиться на меншу величину, ніж за відсутності такої угоди (якщо ФРС не допускає, щоб розмір дефіциту впливав на монетарну політику).
7. Флоут ФРС становить $ 2 млрд, ФРС втрачає проценти на флоуті. Адже якщо б флоут ФРС було зменшено, то ФРС мала б більше цінних паперів, заробляючи більше процентів.
9. Це не матиме жодного впливу на грошову базу (це називається «стерильною інтервенцією») — ФРС має на $ 100 млн більше валютних резервів і на $ 100 млн менше облігацій (цінних паперів).
11. Зростання дефіциту спричиняє підвищення процентних ставок. Для стабілізації процентних ставок ФРС мусить збільшити грошову базу, монетизуючи таким чином борг.

 

Розділ 19
Запитання для повторення
1. Конгрес прийняв закон про ФРС, щоб долати поточні фінансові паніки. Паніка 1907 р. мала особливий вплив на обговорення та рішення конгресу щодо цього.
3. FOMC складається з членів Ради керуючих, президента Федерального резервного банку Нью-Йорка і президентів чотирьох інших федеральних резервних банків.
5. Незалежність ФРС підсилена тривалим одноразовим строком повноважень її керівників, що частково перекриваються і не продовжуються, та окремим фінансуванням. Конституція не захищає ФРС.
7. Комітет з операцій на відкритому ринку керує операціями ФРС на відкритому ринку.
9. Ні; акції федеральних резервних бан­ків приносять лише малі дивіденди у розмірі 6 %, тобто немає можливості отримати великі прибутки; у будь-якому разі, лише банки-учасники можуть володіти акціями.
11. Це спостереження справді стосується ФРС. Хоча певною мірою влада і пов­новаження в системі справляє враження децентралізованої, фактично вона високо централізована.
13. Це не обов’язково справджується; монетарна політика є різновидом державної політики, і тому повинна існувати відповідальність обраних народом державних службовців (представників влади). Незалежність ФРС також може утруднювати координацію монетарної та фіскальної політики.
Аналітичні завдання
1. Менш розвинені країни часто мають більше проблем з державним боргом, ніж індустріальні. Отже, у менш розвиненій країні центральному банку часто важко проводити незалежну політику. Дослідження показало: чим незалежніший центральний банк, тим нижчий рівень інфляції. З огляду на це середній рівень інфляції у менш розвинутих країнах має бути вищим, ніж в індустріальних країнах.
3. ФРС управляє політико-діловими циклами, щоб сприяти переобранню прихильних до неї кандидатів. Висновок змінився б, якщо б слабка економіка виправдовувала монетарну політику «дешевих грошей»; проте залишаються сумніви, чи ФРС дотримувалася б цієї монетарної політики, якби не вибори.
5. Може видатися, що це суперечить державним інтересам, але політики ФРС насправді підтримують ту політику, в яку вірять. На початку 1970-х років, про що йшлося у попередніх розділах, політики і штат ФРС (як і більшість економістів того часу, які займалися проблемами на макрорівні) не розуміли різниці між короткостроковим та довгостроковим співвідношенням (взаємозв’язком) між інфляцією та безробіттям. Ніколи раніше не стикаючись із такою великою кризою пропозиції, як спричинена ОПЕК у 1970-х роках, ФРС не приділила достатньо уваги зменшенню рівня інфляції. Іншими словами, ФРС намагалася проводити соціально спрямовану політику, але не завжди робила це успішно.
7. Зменшити рівень незалежності: президент США мав би мати набагато більше контролю над FOMC; він повинен бути підзвітним, тоді як усі члени FOMC повин­ні призначатися, а президенти федеральних резервних банків — ні; втрачає багато інформації про регіональні справи, окрім тих, які передаються через політичні канали (нині на кожній зустрічі FOMC проводиться «огляд округів», під час якого президент кожного федерального резервного банку обговорює становище у своєму окрузі).
9. Оскільки Європейський центральний банк створений нещодавно, він може усвідомлювати, наскільки важливо продемонструвати свою незалежність від європейських політиків. Він може прагнути демонстрації своєї незалежності особливо від політичного тиску Німеччини, найбільш економічно потужної держави Європи.
11. Це не так. ФРС може усвідомлювати, що її незалежність є необхідною для досягнення суспільних інтересів, тому вона мобілізовує групи підтримки для відстоювання гарантій її незалежності.

 

Розділ 20
Запитання для повторення
1. Коли було створено ФРС, її основне завдання полягло у використанні дисконтних позик для припинення банківських панік. Лише у 1920-х роках вона почала використовувати операції на відкритому ринку.
3. ФРС має більший контроль над операціями на відкритому ринку, розглядаючи їх як більш гнучкі та такі, які легше впроваджувати, ніж інші знаряддя монетарної політики.
5. Більша кількість банків бере позики; вони можуть отримати прибуток, беручи позики за нижчою обліковою ставкою і надаючи позики за вищою федеральною резервною ставкою. Хоча політична діяльність ФРС стримує банки від прямих дій, вони можуть робити це опосередковано, змінюючи свої трансакції у часі.
7. Неправильно. Це надто потужний інструмент, і тому не часто використовується за внесення незначних змін у політику ФРС.
9. Ні; він може спричинити дефіцит до 4 % своїх резервних вимог.
11. Інакше банки могли б отримувати прибуток, беручи позики за обліковою став­кою, яка є загалом нижчою, ніж федеральна резервна ставка; ФРС не потрібно було б так чинити, якби облікова ставка була вищою від федеральної резервної ставки.
13. Спостерігачі за діями ФРС — це люди, які пояснюють те, що робить ФРС, і в міру можливостей передбачають те, що ФРС має на меті робити в майбутньому.
15. 1) З погляду управитель-виконавець (у теорії бюрократичної поведінки), ФРС робить нерішучі заяви, щоб ухилитися від відповідальності. 2) З погляду дешевих розмов, ФРС робить нерішучі заяви тому, що коли б вони були конкретнішими і люди повірили їм, ФРС мала б стимул змінити свою діяльність. Політичний тиск міг би стати чинником впливу, особливо в плані нерішучості ФРС, інакше це викликало б гнів політиків.
17. Динамічні операції призначені для впровадження монетарної політики. Захис­ні операції здійснюються для нейтралізації незначних порушень рівноваги в економіці, не пов’язаних з діловим циклом.
Аналітичні завдання
2. Пропозиція грошей зменшиться на
8 ? $ 1 млрд, або на $ 8 млрд.
4. ФРС потрібно використати захисні операції на відкритому ринку для збільшення пропозиції грошей, нейтралізуючи сезонний попит без зміни процентних ставок.
6. Ні; необхідно утримувати облікову ставку на рівні з іншими процентними став­ками. (Утримання облікової ставки фіксованою, коли інші процентні ставки збільшуються, означало б експансійну полі­тику). Що важить, то це взаємозв’язок між процентними ставками (особливо між федеральною резервною ставкою і обліковою ставкою), а не рівні процентних ставок.
8. Крива пропозиції резервів ФРС стала б вертикальною лінією. Купівля на відкритому ринку мала б великий вплив на рівноважний валютний курс.
10. Відповідь закладена у самому запитанні. Для того, щоб виконати це завдання, побудуйте лише графіки пропозиції та попиту, аби визначити точку рівноваги.

 

Розділ 21
Запитання для повторення
1. Головними цілями монетарної політики є стабілізація рівня цін, сприяння високому рівню зайнятості та економічному зростанню, стабільність фінансових ринків та інституцій, сприяння стабільності процентних ставок та валютних ринків.
3. Якщо попит на гроші стає менш стабільним, зв’язки між змінами пропозиції грошей і змінами номінального ВВП також будуть менш стабільними. Це зменшило б бажаність вибору грошового агрегату як проміжного завдання.
5. Індикатор є фінансовою змінною, змі­ни якої розкривають інформацію про теперішні або майбутні умови на фінансових ринках чи в економіці. Завдання є змінними, на які ФРС може безпосередньо впливати, і які допомагають досягти цілей монетарної політики. Індикатор може бути використаний як завдання. Прикладом мо­же бути використання Вільямом МакЧесні Мартіном вільних резервів як завдань.
7. Досягнення нульового рівня безробіття є недосяжним, оскільки незначне фрикційне безробіття завжди присутнє у процесі пошуку роботи та узгодження її умов.
9. Використання поточних (оперативних) завдань дає змогу швидше зреагувати, якщо проміжні завдання не виконуються.
11. Коли економіка зростала, чинячи висхідний тиск на процентні ставки, ФРС змушена була збільшити пропозицію грошей, намагаючись утримати низькі процентні ставки. Такі дії з боку ФРС, у свою чергу, чинять висхідний тиск на інфляцію.
13. ФРС спрямувала зусилля не на власні резерви, дозволяючи більші зміни федеральної резервної ставки. Брак монетарного контролю став наслідком фінансового дерегулювання, яке водночас супроводжувалося рецесією, а пізніше — кредитним контролем.
15. Використання товарних цін як проміжного завдання є обмеженим, оскільки вони недостатньо пов’язані з інфляцією.
17. Вибір оперативних (поточних) завдань мусить узгоджуватися з вибором проміжних завдань для підвищення ефективності керівництва.
Аналітичні завдання
2. Знаряддя: г) і з); оперативні (поточні) завдання: б), д) та е); проміжні завдання: а) і є); цільові показники/змінні: в) та ж).
4. Економічне зростання чинить висхідний тиск на процентні ставки; для утримання процентних ставок фіксованими, ФРС використовує експансійну політику, тому економіка зростає навіть швидше. Можливою зміною могло б бути узгодження завдань з умовами середовища — якщо немає доказів про зміну економічного становища, зростання процентних ставок означає зростаючий попит на гроші, який, зрозуміло, пристосовується до збільшеної пропозиції грошей; але якщо є докази, що економіка ефективніша, то зростання процентних ставок повинно супроводжуватися зростанням запланованої про­центної ставки для уникнення проциклічної політики.
6. Просте правило діятиме, коли зв’язок М2 з цільовими змінними, такими, як зростання реального обсягу виробництва та рівень інфляції, є стабільним і передбачуваним. Проблеми виникають тоді, коли на цей зв’язок впливають інші події; тоді темп приросту (або зростання) М2 може вимагати змін з перебігом часу.
8. Неправильно. Коли попит на гроші зростає за фіксованих резервів, процентні ставки зростають, але пропозиція грошей не змінюється (за винятком зміни мультиплікатора зі змінами процентної ставки).
10. Це не має значення. Наприклад, коли бюджет федерального уряду дефіцитний, ФРС іноді потрапляє під тиск для утримання процентних ставок від зростання, здійснюючи операції на відкритому ринку.
12. Заплановані процентні ставки не підходять для цієї мети, якщо ці завдання часто не коригуються. Наприклад, якщо заплановані процентні ставки фіксовані, тоді під час рецесії попит на гроші впаде, зменшуючи процентні ставки, і ФРС прикладе всіх зусиль для зростання процентних ставок, зменшуючи надалі пропозицію грошей та погіршуючи у подальшому економічне становище.

 

Розділ 22
Запитання для повторення
1. Міжнародні резерви США та грошова база одночасно зростуть на $ 3 млрд. Це нестерильна інтервенція.
3. Японський центральний банк продає єни і купує долари; ФРС продає єни та купує долари.
5. Поціновування робить експорт дорожчим, тим часом як знецінення збільшує вартість імпорту.
7. Це бухгалтерський метод запису руху приватних і державних потоків коштів між США та іноземними країнами.
9. Якщо Японія має торговельний надлишок, то її експорт перевищує імпорт.
11. Рівень інфляції у США зростає й існує постійний дефіцит платіжного балансу. США не мали достатньо золота для покриття запасів іноземних доларових активів.
13. Девальвація чи ревальвація ставили під сумнів економічну політику країни. Експортери скаржилися на ревальвацію, а імпортери — на девальвацію. Спекулятивні атаки часто змушували змінювати валют­ний курс.
15. Неправильно. Ця ситуація залежить від зобов’язання США обмінювати долари на золото; з постійним дефіцитом платіжного балансу золотий запас США зник би, що і могло статися за Бреттон-Вудської системи.
17. МВФ позичає країнам, які мають короткострокові проблеми платіжного балансу, щоб вони не піддавалися спекулятивним атакам і могли підтримати свій валютний курс. Цей підхід подібний до функції ФРС як кредитора останньої інстанції, що дає змогу банкам долати проблеми короткострокової ліквідності для уникнення масового вилучення вкладів, яке привело б до ліквідації активів.
Аналітичні завдання
2. Торговельний баланс світу повинен дорівнювати нулю. Але фактично існує торговельний надлишок унаслідок статистичних розбіжностей.
4. Золото випливає з країни.
6. Неспроможність Бразилії збалансувати свій бюджет призвела б до тиску на центральний банк щодо монетизації частини боргу. Це ускладнило б штучну підтримку валютного курсу щодо долара. Для захисту штучно підтримуваного обмінного курсу бразильський центральний банк повинен скуповувати свою валюту за долари. Кошти МВФ збільшили б його спроможність робити це, але МВФ не хотів виділяти кошти, поки бразильський уряд не вдається до відповідних заходів.
8. Ви очікували б знецінення фунта. Для отримання вигоди від цього, ви б продали активи у фунтах і купили активи у єнах. Такі колективні спроби зумовили б спекулятивну атаку на фунт.
10. Чистий баланс становить $ 45 млрд + $ 20 млрд, чи $ 65 млрд.
12. Товарний імпорт дорівнює –$ 1 млн. Чисті односторонні трансфери дорівнюють +$ 1 млн. Немає жодних змін у балансі поточного рахунку.
Розділ 23
Запитання для повторення
1. Реальні грошові запаси дорівнюють номінальним грошовим запасам, поділеним на індекс цін.
3. Залежно від того, як визначається швидкість обороту грошей. Ця швидкість була сталою.
5. Ні; зміни швидкості залежать від доступності «майже грошей» (замінників грошей), які, у свою чергу, залежать від стану фінансової системи та регулювання у кожній країні.
7. Фішер проігнорував вплив процентної ставки на попит на гроші.
9. Процентна ставка, яка є альтернативною вартістю зберігання грошей, впливає на попит на гроші у моделі Баумоля-Тобіна.
11. Індивіди сподіваються заробити капітал на облігаціях, тому вони зменшують свій попит на гроші.
13. Поняття релевантного доходу у підході Фрідмана є постійним доходом — очікуваною поточною вартістю майбутнього доходу. Постійний дохід не можна визначити прямо, тому його вимірюють приблизно за допомогою замінників.
15. Середньозважений грошовий агрегат дорівнює сумі грошових активів, використовуючи ваги відповідно до того, наскільки ліквідними є ці активи у наближені до «грошовості» різних активів. Такі агрегати мають тісніший взаємозв’язок з іншими еконо­мічними змінними, ніж прості сумарні агрегати.
Аналітичні завдання
2. а) MV = PY, тому M = PY/V =
$ 2 трлн, P = 1, тому M/P = $ 2 трлн.
б) Припустимо, що V є сталим, і немає жодних змін у Y. Отже, P = MV/Y = $ 2,5 трлн ? 3/$ 6 трлн = 7,5/6 = 1 ?; тобто рівень цін зріс на 25 %.
4. Унаслідок зменшення довіри до банківської системи, вкладники вилучили великі суми з банків і зберігали ці кошти у готівці. Номінальні процентні ставки впали до дуже низького рівня.
6. Реальний попит на гроші зросте на 10 % (зверніть увагу, що коли Md = k(PY), Md/P = kY).
8. Інфляція була б більшою, тому що швидкість обігу грошей зменшилась у 1980-х роках унаслідок фінансових інновацій та зниження процентних ставок.
10. Аби ця справа була для вас вигідною, ви мусите ухилитися від плати за послуги щонайменше на суму $ 1000 ? (8 % – 3 %), або $ 50.
12. Відповідно до теорії переваги лік-
відності, процентна ставка зростає, зменшуючи попит на гроші та збільшуючи швидкість їхнього обігу.
14. Функції попиту на гроші цілком порушилися б. Більше немає трансакцій попиту на гроші, тому вам потрібно було б дати нове визначення грошей як сукупності активів. Водночас усі фінансові активи стали б дуже ліквідними, тобто ви могли б їх усіх називати грошима.
16. Фінансові інновації важко порахувати. Ви могли б зменшити вплив цієї проблеми на прогнози щодо попиту на гроші, намагаючись приблизно визначити певні кількісні межі для S.

 

Розділ 24
Запитання для повторення
1. Крива LM зміститься вниз і праворуч; крива IS та пряма FE залишаться на місці.
3. Крива IS зміщується під прямою
дією змін фіскальної політики у закритій економіці. Збільшення урядових видатків зміщує криву IS праворуч і вгору.
5. За загальної рівноваги, усі ринки в економіці перебувають у стані рівноваги одночасно; IS, LM та FE разом перетинаються в одній точці.
7. Двома головними визначниками інвестицій є очікувана майбутня прибутковість (віддача) капіталу та очікувана реальна процентна ставка.
9. Якщо дані свідчать, що немає жодного взаємозв’язку між країнами щодо їхніх рівнів заощаджень та інвестицій, економіка повинна бути відкритою, оскільки внутрішні заощадження не дорівнюють інвестиціям. Якщо внутрішні заощадження та інвестиції є високо корельованими, то економіка є закритою.
11. Пряма FE відображає обсяг виробництва за повної зайнятості ресурсів у економіці; вона є вертикальною, оскільки сьогоднішній обсяг виробництва залежить від наявності поточних факторів виробництва, на які не впливає поточна реальна процентна ставка.
13. Тому що вони вірять, що ціни значно гнучкіші у довгостроковому періоді, ніж у короткостроковому.
Аналітичні завдання
2. Зменшення бажаних обсягів інвестицій зміщує криву IS униз і ліворуч.
4. Пряма FE зміститься ліворуч на більшу величину, ніж очікувалося. Наслідком буде те, що фактичний рівень інфляції буде меншим, ніж очікуваний рівень інфляції.
6. Бажаний обсяг інвестицій зменшується тому, що нові податки зменшують окупність інвестицій. Реальна процентна ставка не змінюється тому, що Puny є малою відкритою економікою. Баланс поточного рахунка Puny зростає тому, що заощадження не змінилися, а інвестиції зменшуються; отже, заощадження перевищують інвестиції, і Puny надає міжнарод­ні позики.
8. У будь-якому випадку немає жодного впливу, оскільки пряма FE визначає теперішній обсяг виробництва (жодна з подій не спричинить зміщення прямої FE), і крива IS є горизонтальною для малої відкритої економіки, тому реальна процентна ставка ніколи не зміниться.
10. а) Зміщення кривої IS угору спричинить зростання рівня цін.
б) Зміщення кривої IS вниз спричинить зниження рівня цін.
в) Зміщення прямої FE праворуч спричинить зниження рівня цін.
г) Зміщення прямої FE ліворуч спричинить зростання рівня цін.
д) Зміщення кривої LM вниз спричинить зростання рівня цін.
12. Азійська фінансова криза зменшила експорт США у країни, які постраждали від неї, і збільшила імпорт США з цих країн. Наслідком було зміщення кривої IS ліворуч. ФРС намагалася нейтралізувати цей процес за допомогою експансійної монетарної політики, зміщуючи криву LM праворуч.
14. У малій відкритій економіці, якщо світова процентна ставка зменшується, крива LM повинна переміститися вниз і праворуч для відновлення рівноваги. Отже, рівень цін мусить знизитися.
16. Нове відкриття збільшує теперішню продуктивність, тому пряма FE зміщується праворуч. Рівень цін знижується для відновлення рівноваги. У новій точці рівноваги реальна процентна ставка є нижчою, а поточний обсяг виробництва — вищий.
18. а) Унаслідок зменшення урядових заощаджень крива IS зміститься вгору і праворуч, тому рівень цін зросте (для зміщення кривої вгору і ліворуч для відновлення рівноваги за вищої реальної процентної ставки).
б) Оскільки і Німеччина, і США є великими відкритими економіками, у Німеччині також існує вища реальна процентна ставка та вищий рівень цін.
в) Щоб стримати зростання рівня цін, ФРС США чи Bundesbank Німеччини могли б зменшити пропозицію грошей. Такі дії змістили б криву LM угору і ліворуч, зменшуючи висхідний тиск на рівень цін.

 

Розділ 25
Запитання для повторення
1. Уздовж кривої AD є обернений взаємозв’язок між рівнем цін та сукупним обсягом виробництва. Вищий рівень цін змен­шує реальні грошові запаси. За інших рівних умов реальна процентна ставка зростає, зменшуючи споживання та інвестиції, тому сукупний попит зменшується.
3. У новій класичній моделі підвищення рівня цін може збільшити сукупний обсяг виробництва у короткостроковому періоді. Фірми плутають часткове зростання цін із зростанням відносних цін, тому збільшують обсяг виробництва.
5. Крива LRAS є вертикальною тому, що зміни рівня цін не впливають на обсяг виробництва у довгостроковому періоді.
7. Крива LRAS є висхідною у новій кейнсіанській моделі, вказуючи на те, що зростання сукупного попиту є наслідком зростання державних замовлень, а обсяг виробництва у короткостроковому періо­ді збільшується.
Аналітичні завдання
1. Так. MV = PY ® M/P = (1/V)Y. Якщо P зростає, а V є константою, тоді Y зменшується. Це встановлює обернений взаємозв’язок між P та Y, що зумовлює низхідний нахил кривої AD.
3. У короткостроковому періоді (згідно з поглядами неокейнсіанців) зростання податків на доходи зменшує бажаний обсяг споживання, зміщуючи криву AD ліворуч та зменшуючи обсяг виробництва і знижуючи рівень цін. У довгостроковому періоді крива SRAS зміщується праворуч, знижуючи і надалі рівень цін та відновлюючи обсяг виробництва за повної зайнятості.
7. а) За несприйняття інфляції, ? = ?е, і u = 4 %.
б) Якщо ? = 4 % і ?е = 8 %,2u = 12 %, або u = 6 %.
в) Якщо ? = 8 % і ?е = 4 %,2u = 4 %, або u = 2 %.
9. Курс на економію зменшує бажаний обсяг споживання, зміщуючи криву AD ліворуч. У короткостроковому періоді рівень виробництва падає. У довгостроковому періоді рівень цін падає для відновлення рівноваги до рівня обсягу виробництва за повної зайнятості.
11. Пригадаймо, що сукупний попит дорівнює C + I + G. Збільшення державних замовлень знижує бажаний рівень заощадження, зміщуючи криву заощаджень ліворуч на графіку заощаджень-інвестицій. Якщо бажаний обсяг інвестицій дуже чутливий до змін реальної процентної ставки, приватні інвестиції можуть значно зменшитися для нейтралізації більшості фіскальних стимулів. Тобто зменшення I може нейтралізувати стимулюючий вплив на сукупний попит, спричинений зростанням G.
13. Заява прихильників зосереджена на сукупній пропозиції: «Якщо інфраструктур­на програма зробить такі фактори виробництва, як приватна праця і капітал, продуктивнішими, то крива LRAS зміститься праворуч». Заява опонентів зосереджена на сукупному попиті: «У короткостроковому періоді збільшення державних замов­лень знижує бажаний рівень заощаджень та збільшує реальну процентну ставку, витісняючи приватні інвестиції, наскільки це можливо».
15. За решти рівних умов, зростання процентної ставки, яка виплачується на бан­ківські депозити, збільшує попит на гроші та зміщує криву AD ліворуч. У довгостроковому періоді рівень цін знижується.

 

Розділ 26
Запитання для повторення
1. Діловий цикл є періодом, у якому збільшення поточного обсягу виробництва до максимального рівня супроводжується змен­шенням поточного обсягу виробництва до мінімального рівня; вони впливають на економічний добробут, і є можливість ужити заходів для зменшення їхньої жорсткості.
3. Гроші не є нейтральними внаслідок того, що витрати, пов’язані зі зміною цін фірмами, підвищують ціни порівняно з граничною вартістю, унаслідок чого вони стають негнучкими; гроші не є нейтральними, тому що рівні зарплати і цін установлюються наперед, і ціни є негнучкими.
5. Гроші є нейтральними у короткостроковому періоді в моделі реального ділового циклу, тому що ціни є гнучкими. Зміни ділового циклу відображають падіння продуктивності.
7. У новій класичній моделі гроші не є нейтральними внаслідок неправильних уявлень. У новій кейнсіанській моделі гроші не є нейтральними внаслідок негнуч­кості цін. Обидві моделі допускають раціональні очікування щодо рівня цін чи інфляції, тому неочікувані зміни пропозиції грошей впливають на обсяг виробництва. У новій кейнсіанській моделі навіть очікувані зміни у пропозиції грошей впливають на обсяг виробництва у короткостроковому періоді.
9. Економісти-неокласики вірять, що зміни у пропозиції грошей можуть мати вплив на реальний обсяг виробництва лише тоді, коли ці зміни є неочікуваними. Тому вони переконані, що спроба досягти стабілізації була б також неефективною (якщо наміри щодо політики оголосили наперед) або призвела б до протилежних наслідків (якщо її реалізували без поперед­нього оголошення).
11. а) Інформаційний лаг: дані доступні із запізненням.
б) Лаг виявлення тенденцій (розпізнання / аналізу даних): Потрібен час, аби виявити тенденції у статистичних даних.
в) Законодавчий лаг: законодавча діяльність потребує багато часу.
г) Лаг імплементації (уведення в дію): впровадження змін у політиці вимагає часу.
д) Лаг впливу: минає певний час, поки зміни у політиці вплинуть на економіку.
13. Взаємозв’язок збільшення кількості грошей та зростання обсягу виробництва у моделі реального ділового циклу є прикладом зворотної причинної зумовленості: зростання обсягу виробництва спричиняє збільшення кількості грошей.
Аналітичні завдання
2. а) Нічого не робіть, якщо зміщення кривої AD було передбачуваним.
б) Ви могли б стабілізувати обсяг виробництва, збільшуючи пропозицію грошей, зміщуючи криву AD праворуч, але швидше за все ви б цього не зробили, щоб зберегти свою довгострокову кредитоспроможність.
4. Дана політика буде неефективною у неокласичній парадигмі; криві AD та SRAS змістяться на однакову величину, отже, ви отримаєте вищий рівень цін, але жодного збільшення обсягу виробництва. У неокейнсіанській парадигмі дана політика призведе до зростання обсягу виробництва у короткостроковому періоді; крива SRAS зміститься на меншу величину, ніж крива AD, що призведе до рівноваги у короткостроковому періоді за вищого рівня обсягу виробництва.
6. Збільшення податків на бізнес зменшить бажаний обсяг інвестицій, зміщуючи криву AD ліворуч. Обсяг виробництва зменшується та рівень цін знижується у короткостроковому періоді. За неочікуваного зростання номінальної пропозиції грошей ФРС могла б змістити криву AD назад праворуч, відновлюючи початковий обсяг виробництва та рівень цін.
8. Збільшення очікуваного майбутнього обсягу виробництва зменшує бажані заощадження, зміщуючи криву AD праворуч. ФРС могла б застосувати рестрикційну монетарну політику, аби змістити криву AD назад ліворуч.
10. а) Індекс бідності за стримувальної політики — 10; експансійної — 12.
б) Якщо економіка була у хорошому стані шість місяців тому, то проведення рестрикційної політики дає індекс бідності 10, якщо поточне становище є хорошим (імовір­ність — 90 %) та індекс бідності 13, якщо поточне становище є незадовільним (імовір­ність — 10 %), отже, середній індекс бідності становить 0,90(10) + 0,10(13) = 10,3. Якщо економіка була у хорошому стані шість місяців тому, то проведення експансійної політики дає індекс бідності 14, якщо поточне становище є хорошим (імовірність — 90 %) та індекс бідності 12, якщо поточне становище незадовільне (імовірність 10 %), отже, середній індекс бідності становить 0,90(14) + 0,10(12) = 13,8. Якщо економіка була у поганому стані шість місяців тому, то проведення рестрикційної політики дає індекс бідності 10, якщо поточне становище є хорошим (імовірність — 75 %) та індекс бідності 13, якщо поточне становище є поганим (імовірність — 25 %), отже, середній індекс бідності становить 0,75(10) +
+ 0,25(13) = 10,75. Якщо економіка була у незадовільному стані шість місяців тому, то проведення експансійної політики дає індекс бідності 14, якщо поточне становище є хорошим (імовірність — 75 %) та індекс бід­ності 12, якщо поточне становище незадовільне (імовірність — 25 %), отже, середній індекс бідності становить 0,75(14) + 0,25(12) = = 13,5. Таким чином, політика має бути ре-
стрикційною (10,3 < 13,8), якщо економіка була у хорошому стані шість місяців тому; їй також слід бути рестрикційною (10,75 < 13,5), якщо економіка була у незадовільному стані шість місяців тому.
в) Ця ситуація робить переконливішим доказ на користь рестрикції в кожній державі.
г) Лаги ускладнюють впровадження активної політики; у даному випадку політика завжди має бути стримувальною.

 

Розділ 27
Запитання для повторення
1. Банки при наданні позик зменшують витрати асиметричної інформації.
3. Внутрішні кошти для багатьох фірм є дешевшим джерелом фінансування, ніж зов­нішні, унаслідок асиметричної інформації (інвесторам недоступна повна інформація про фірму, якою володіє її керівництво).
5. Період фінансової паніки характеризується різкими коливаннями на фінансових ринках, масовим вилученням вкладів з банків і банкрутством багатьох фірм. Під час фінансової паніки банківське кредитування зменшується, оскільки вкладники вилучають кошти з банківської системи, таким чином поглиблюючи падіння ділової активності.
7. Кредитне регулювання президента Картера було «надто ефективне» у зменшенні доступності кредиту, що привело до рецесії.
9. З погляду грошей, кредитний ринок сам по собі є неважливим, оскільки банки є лише пасивними посередниками. Монетарна політика діє на економіку через впливи на реальну процентну ставку, яка визначається на грошовому ринку. З точки зору кредиту банки є спеціалізованими провайдерами фінансових послуг. Банківські позики специфічні, а монетарна політика діє на економіку як через грошовий, так і кредитний ринок.
11. Що ліквідніші активи має домогосподарство чи фірма, то менш імовірно, що вони будуть змушені продавати неліквідні активи для покриття поточних зобов’язань.
13. Обидва передавальні механізми важливі. Доказом важливості ролі механізму банківського кредитування є дослідження Ґертлера і Ґілкріста, які виявили, що малі (залежні від банків) фірми чутливіше реагують на зміни монетарної політики, ніж великі фірми; і Кашьяр, Штейн та Вількокс виявили, що емісія комерційних паперів збільшується, коли зменшуються бан­ківські кредити за стримувальної моне­тарної політики.
15. За кредитної кризи федеральна резервна ставка повинна знижуватися, оскільки є менший попит на резерви. Обсяг банківського кредитування зменшується, бо банки скорочують позики для багатьох позичальників; обсяг небанківських позик зростає, тому що фірми звертаються в інші місця по кошти. Якщо обсяг небанківських позик зменшується, це означає, що існує рецесія, а не кредитна криза.
17. Це твердження є правильним настільки, наскільки банки є пасивними посередниками з т. з. грошей, а банківські позики є специфічними з кредитного погляду. Проте з кредитного погляду рішення населення враховується також.
Аналітичні завдання
2. Фінансова слабкість позичальників є більшою у період рецесії.
4. Неправильно. За механізму банківського кредитування чи балансового передавального механізму стримувальна моне-
тарна політика могла б привести до кредит-
ної кризи, що зменшує реальну процентну ставку.
6. Кредитні обмеження зміщують криву AD ліворуч, унаслідок чого отримуємо нижчий рівень обсягу виробництва та ниж­чий рівень цін, ніж у будь-якому іншому випадку.
8. Реальна процентна ставка зростатиме більше за грошового передавального механізму. Передавальний механізм банківського кредитування має компенсаційний ефект унаслідок зменшення попиту на гроші.
10. На початку 1990-х років ФРС різко зменшила процентні ставки лише після того, як економіка ввійшла у стадію спаду, тоді як наприкінці 1998 р. ФРС діяла швидко — коли з’явилися перші ознаки кредитної кризи. Однією з можливих причин різного реагування ФРС є те, що рівень інфляції зріс наприкінці 1980-х років, і відбувалося тимчасове різке зростання цін на нафту під час Війни у Затоці. Тому ФРС надто рано почала проводити експансійну політику, можливо, остерігаючись негативних наслідків інфляції. Наприкінці 1998 р. рівень інфляції був низьким та стабільним.

 

Розділ 28
Запитання для повторення
1. Втрати від очікуваної інфляції виникають тому, що вона 1) зменшує вартість грошових запасів, «розмиває» купівельну спроможність грошей та веде до «втрат зношених черевиків», 2) спотворює рішення щодо заощаджень та інвестицій унаслідок взаємодії інфляції й оподаткування і 3) веде до «витрат меню» від зміни цін. Втрати від неочікуваної інфляції виникають тому, що вона 1) веде до перерозподілу багатства і 2) спотворює цінові сигнали.
3. У довгостроковому періоді головною причиною інфляції є неперервне тривале зростання номінальної пропозиції грошей.
5. Гроші, що знаходяться на руках у людей, втрачають купівельну спроможність унаслідок інфляції так само, як оподатковувалися б їхні реальні грошові запаси.
7. Унаслідок структурного та фрикційного безробіття ми ніколи не очікуємо, що рівень безробіття дорівнюватиме нулю.
9. Унаслідок швидкого друкування грошей німецьким урядом. Унаслідок величезних втрат вартості грошових запасів, зумовлених гіперінфляцією, попит на реальні грошові залишки різко зменшився. Гіперінфляція несподівано припинилася восени 1923 р. завдяки рішучому зобов’язанню уряду зменшити темпи зростання пропозиції грошей.
11. Згідно з неокласичним поглядом, найкращою стратегією для зменшення інфляції є миттєва дезінфляція. Грошово-кредитні інституції несподівано оголошують та скорочують зростання кількості грошей.
13. Відповідно до неокейнсіанського погляду, негнучкі ціни означають, що регулювання з метою сповільнення зростання кількості грошей не відбувається швидко; тому обсяг виробництва зменшується у короткостроковому періоді, спричиняючи рецесію. Замість миттєвої дезінфляції, неокейнсіанці рекомендують поступову політику скорочення темпів зростання кількості грошей.
15. Твердження, правильні для короткострокового, але не для довгострокового періоду.
17. Якщо люди вірять заявам політиків, то вони узгоджуватимуть свою поведінку з нижчим рівнем інфляції, а втрати дезін-
фляції будуть меншими.
Аналітичні завдання
2. Від дефляції, якщо вона неочікувана, страждають дебітори. Ті економісти-історики, які переконують, що дефляція не була проблемою для фермерів США наприкінці ХІХ ст., стверджують, що оскільки вона тривала протягом десятиліть, то мусила бути очікуваною, і тому її слід було враховувати у номінальних процентних ставках, які сплачували фермери.
4. У даному випадку населення не турбувалося б, що ФРС монетизує борг для утримання процентних ставок від зростання. Цей результат збільшує довіру до ФРС, що вона спроможна буде підтримувати дезінфляцію завдяки зменшенню політичного тиску щодо знецінення боргу.
6. ФРС могла впровадити стримувальну монетарну політику для зміщення кривої AD ліворуч. Інакше крива SRAS з часом зміститься вгору, відновлюючи обсяг виробництва за повної зайнятості за вищого рівня цін.
8. Більший оптимізм змістить криву AD праворуч, збільшуючи обсяг виробництва та підвищують рівень цін у короткостроковому періоді; у довгостроковому періоді обсяг виробництва перебуває на рівні пов­ної зайнятості, а рівень цін вищий.
10. Якщо ФРС ставить собі за мету, щоб рівень річної інфляції дорівнював 4 %, то номінальну пропозицію грошей слід збільшити на 5 % річних. Якщо ФРС планує, щоб рівень річної інфляції дорівнював 1 %, то номінальну пропозицію грошей слід збільшити на 1 % річних.
12. У всіх випадках очікувана реальна віддача становить 3 %. а) Реалізована реальна віддача дорівнює 2 %, тому позичальники у виграші; б) реалізована віддача становить 8 %, тому кредитори у виграші; в) реалізована віддача становить 3 %, тому жодна із сторін не виграє.
14. У короткостроковому періоді політики можуть утримувати розумний баланс вищого рівня інфляції для більшого обсягу виробництва, але не існує прийнятного балансу у довгостроковому періоді. В обох підходах неочікуване зростання пропозиції грошей збіль­шує інфляцію та обсяг виробництва у короткостроковому періоді. У неокейнсіанській моделі у короткостроковому періоді навіть очікуване зростання пропозиції грошей підви­щує рівень інфляції та збільшує обсяг виробництва. Передбачуване зростання пропозиції грошей не впливає на обсяг виробництва у неокласичній моделі. У довгостроковому періоді економіка повертається до обсягу вироб­ництва за повної зайнятості в обох моделях.
16. Якщо ФРС не вживає жодних заходів у відповідь на несприятливе зміщення кривої сукупного попиту, то і обсяг виробництва, і рівень цін падають у короткостроковому періоді. Якщо ФРС використовує стимулюючу політику, то рівень цін вищий у довгостроковому періоді.
18. Оскільки ціни коригуються повільно у неокейнсіанській концепції, скорочення кількості грошей в обігу приведе до рецесії, із зменшенням обсягу виробництва, вищим рівнем безробіття, і лише рівень інфляції буде повільно знижуватися.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.