лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Гроші, фінансова система та економіка

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

 

 

 

Передмова
Обдумуючи книгу
Коли ми у 1979 році, на молодших курсах, вивчали гроші та банківництво, нашу увагу звертали на реалії тих днів: чому рівень інфляції високий, у чому її причина, чому бум на фондовому ринку викликає захоплення ведучих теленовин, як встановлюються ціни на акції та облігації, що банки роблять з нашими грошима, як економічні події в інших країнах впливають на фінансові ринки та процентні ставки в США. Більшість студентів розпочинають вивчення фінансової системи з надією отримати прості відповіді на подібні запитання. Проте відповіді у 1979 р. не були простими, а на початку ХХІ ст. вони стали ще складнішими. Перед сучасними студентами постає ще більший виклик: їм треба зрозуміти організацію Федеральної резервної системи, фінансових інституцій та ринку на тлі внутрішніх та глобальних змін.
Викладаючи навчальні дисципліни про гроші та банківську справу на молодших та старших курсах протягом багатьох років, я переконався, що існуючі підручники просто описують сучасну будову фінансової системи і не навчають студентів аналізувати події і розумітися на нових засобах регулювання. Нові здобутки економічної науки враховуються у вигляді додаткових тем, з якими необхідно ознайомитися протягом і так завантаженого семестру. Як наслідок, студентам бракує інструментів дослідження, за допомогою яких вони могли б передбачати вплив змін на фінансову систему.
Новий підхід
Моєю метою при написанні цього підручника було донести до студентів основоположне економічне обґрунтування, чому фінансова система влаштована саме так, і виявити її взаємозв’язок з економікою. Такий спосіб викладу матеріалу навчає студентів аналізувати події, а не просто знайомить їх з набором фактів, які швидко стають неактуальними. Студентам необхідно показати, як застосовувати вивчену теорію на практиці, тому я хотів піти далі, ніж це передбачає традиційний підхід. З огляду на цю мету підручник має три переваги: цілісну систему для розуміння, оцінки та передбачення; сучасний економічний підхід; узагальнення інформації з різ­них країн.
Цілісна система підручника: зрозуміти, оцінити, передбачити. Матеріал підручника викладено на трьох рівнях. Спершу студентові пропонується навчитися розуміти економічний аналіз. «Розуміти» означає розвинути економічну інтуїцію для впорядкування концепцій та фактів. По-друге, економічний аналіз використовується для оцінювання поточних тенденцій та фінансових новин, що заохочує студентів використовувати фінансові дані та критично осмислювати події. Нарешті, студенти вчаться використовувати економічні інструменти та принципи для передбачення майбутніх подій, застосовуючи економічний аналіз для прогнозування впливу змін на економіку та фінансову систему.
Такий підхід дає студентам можливість критично осмислювати події на фінансових ринках та інституціях і заходи монетарної політики. У такому випадку студенти можуть пояснювати ці події як логічний наслідок принципів. Наприклад, у частинах 2, 3 та 4, де з’ясовується роль фінансових ринків та інституцій в економіці, часто використовуються поняття розподілу ризиків, ліквідності та фінансових послуг, що надаються фінансовою системою, для пояснення того, як за допомогою фінансових механізмів зводяться позичальники та заощадники (розділи 3, 12 та 13), як вони реагують на зміни в законодавстві (розділ 15), чому між ними існують відмінності у різних країнах (розділ 16), як їхня діяльність впливає на національну економіку (розділ 27).
Сучасний підхід. У тексті підручника широко використовуються останні здобутки економічної науки у формі, доступній для студентів. Сучасні дослідження монетарної політики, фінансових інституцій та інфляції застосовуються при виведенні загальної моделі впливу монетарної політики на економіку (розділ 26). Вивчення проблем кредитування (розділ 27) об’єднує економічну роль фінансових інституцій в єдину макромодель. Ефективні ринки розглядаються ще у розділі 10 з метою закладення основ вивчення інформаційних аспектів функціонування фінансових ринків (розділи 11, 12, 13 та 27).
Узагальнення інформації з усього світу. Сучасні студенти глибоко зацікавлені функціонуванням міжнародної фінансової системи та відмінностями її прояву у різних країнах. Тому в тексті підручника часто зустрічаються приклади з усього світу. Скажімо, порівняння фінансових систем різних країн та міжнародні обмеження на
ухвалення рішень центральних банків відбувається паралельно з вивченням ситуації у Сполучених Штатах (розділ 22). Окремі, необо­в’язкові до вивчення розділи (на вибір) — про обмінні курси (розділ 8), міжнародне банківництво (розділ 16) та міжнародну грошову та фінансову систему (розділ 22) — доповнюють логічну послідовність головних тем. Викладачі можуть їх легко оминути або розглядати наприкінці всього курсу.
Нове у четвертому виданні
Удосконалюючи текст четвертого видання, я поставив перед собою три цілі. Перша — поєднати останні зміни на фінансових ринках та в інституціях з розвитку міжнародної валютної й фінансової системи з аналітичними підвалинами підручника. Відчутні зміни в регулюванні діяльності фінансових інституцій США у світлі Закону про модернізацію фінансових послуг Ґрема-Ліча-Блайлі 1999 р. дають змогу простежити еволюцію фінансових інституцій у наданні послуг із розподілу ризиків, забезпечення ліквідності та інформаційних послуг, а також спостерігати стирання відмінностей між цими інституціями. Дискусія щодо реформування Міжнародного валютного фонду після азійської фінансової кризи наприкінці 1990-х років наголошує на ролі економічних засад регулювання банківництва та фінансів, а також висвітлює валютні кризи й ефективність економіки та монетарної політики. Приклад фінансової та банківської кризи в Японії допомагає студентам пов’язати уроки кризи ощад­них та кредитних інституцій 1990-х років у США з останніми тен-
денціями функціонування фінансової системи. Поява хеджувальних фондів та крах Long-Term Capital Management залишають нішу в економічному аналізі фінансових інституцій і щодо перспектив їхнього успіху в майбутньому. Перші роки існування євро та Європейського центрального банку служать прикладом визначення валютного курсу, організації діяльності центрального банку, інструментів монетарної політики та її ефективності. Бум ефективності економіки США наприкінці 1990-х років — це корисний практичний матеріал для дослідження чинників зростання обсягу виробництва та рівня інфляції в економіці. Також розглядаються такі питання інновації, як інтернет-банки, індексовані на темпи інфляції облігації Державної скарбниці, нові ринки ф’ючерсів, інституційна реформа в Японії, корпоративний контроль у Китаї та наслідки профіциту бюджету США за допомогою економічних інструментів, що використовуються у підручнику.
По-друге, схема управління «ризики—ліквідність—інформація», яка успішно поєднувала розрізнені теми в перших трьох виданнях, суттєво розширена у четвертому. На мою думку, цей підхід допомагає студентам краще зрозуміти, які послуги надають фінансові ринки та інституції, та чому вони з часом еволюціонують. У цьому виданні використання такого підходу пов’язує розвиток фінансових ринків та інституцій, регулювання та макроекономічного моделювання з економічними принципами.
По-третє, я хотів зберегти за допомогою прикладів та вставок відчуття динаміки фінансової системи. Для цього усі вставки «Від теорії до практики» були оновлені, вони містять інформацію про останні фінансові події та їх аналіз, що підтверджує теорію, розглянуту в розділі. Також оновлені секції «Аналізуючи новини», за допомогою яких студенти знайомляться зі схемами подання фінансових даних. У кожному розділі наводяться приклади, що описують останні події на фінансових ринках та інституціях, зміни в регулюванні та державній політиці.
Четверте видання готувалося з урахуванням та на основі економічних подій, власних вражень, побажань студентів та читачів по-
передніх видань, рецензій оглядачів.
Це видання допускає значну гнучкість у використанні його студентами бакалаврату та магістратури при вивченні таких курсів, як економіка, фінанси та державна політика. Посібник для викладача описує декілька альтернативних способів використання підручника, наприклад:

Загальний курс «Гроші та банківська справа»:
розділи 1–7, 10–15, 17, 19, 22, 27;
Загальний курс із міжнародними темами:
розділи 1–8, 10–17, 19–23, 27;
Курс «Фінансові ринки та інституції»:
розділи 1–15, 8–9 (на вибір), 16;
Курс «Монетарні інституції та політика»:
розділи 1–3, 13, 14, 17–21, 22 (на вибір);
Курс «Монетарна економіка»:
розділи 13–15, 17–21, 22 (на вибір), 23–28.
Робота з підручником:
педагогіка розділу
Специфіка підручника має на меті допомогти студентові навчитися розглядати фінансову систему та економіку з погляду економіста. Наскільки можливо, студент перебуває у ситуації, в якій він сам повинен прийняти рішення. Крім того, у тексті зустрічається багато ситуацій з економічного життя, і студент переконується у важливо-
сті економічного аналізу для інтерпретації подій.
Вступні зауваження. Епізод, який відкриває кожен розділ, наголошує на практичній цінності матеріалу. Далі перелічуються теми, про які йтиметься в тексті розділу, і робиться їх короткий огляд. Таким чином, знайомлячись із розділом, студент поступово з’ясовує суть наведеної для аналізу ситуації.
Контрольні запитання («Перевір себе»). Ці елементи перевіряють засвоєння матеріалу розділу студентом, пропонуючи йому оцінити ситуацію з життя. Вони з’ясовують такі, наприклад, аспекти: чому деякі фірми у циклічних галузях не залежать від кредитів або як можна відрізнити цілі центрального банку від його дій. Контрольні запитання готують студентів до відповідей на запитання наприкінці розділу.
«Подумайте над цим». Ці тематичні ілюстрації теоретичного матеріалу розділу висвітлюють «облігації рок-зірок» як фінансове нововведення, біхевіористські фінанси, чи консолідація банків є корисною для фірм, чи валютні ради справді успішно справляються зі своїми завданнями, та чому різна чутливість ділової активності до процентних ставок ускладнює роботу Європейського центрального банку.
Інші часи, інші місця. Ці елементи доповнюють матеріал розділів історичними чи міжнародними подіями, наприклад, з’ясуван­ням суті грошей у московських водіїв таксі, як азійська фінансова криза вплинула на європейські ринки облігацій, зв’язок між фінансовим регулюванням та фінансовою кризою в Росії та Японії, як застосування заходів монетарної політики залежить від політичного тиску.
Аналіз фінансових новин та його застосування. Ці вставки містять інформацію з таких джерел, як TheWallStreetJournal, та інших. Студенти вчаться не лише розуміти новини, а й з їхньою допомогою передбачати зміни фінансової системи та економіки.
Ситуації для аналізу. Багато розділів завершуються детальним описом нещодавніх подій, що розширює теоретичний матеріал. Ці ширші приклади взяті з останніх подій, доповнюючи аналіз грошового обігу. Серед них: з’ясування причин та наслідків кризи деривативів округу Orange, піднесення хеджувальних фондів та крах Long-Term Capital Management, чи перебуває у фазі спаду банківський сектор США, азійська фінансова криза та вплив монетарної політики на сукупний попит.
Від теорії до практики. Як я пересвідчився зі свого власного досвіду, студенти особливо зацікавлені застосуванням інструментів економічного аналізу, які вони вивчили, до останніх подій та заходів політики, про які повідомляють у новинах. Щоб допомогти студентам критично осмислювати новини про фінансову систему та економіку, наприкінці кожного розділу міститься практич­не завдання, яке складається зі статті (найчастіше взятої з TheWallStreetJournal) та оцінки її змісту із застосуванням теоретичного матеріалу розділу. У статтях ідеться про різні ситуації з внутрішнього та міжнародного життя, включно з відмінностями у ставленні чоловіків та жінок до володіння цінними паперами, наслідками значного скорочення заборгованості Держскарбниці, порівнянням звичайних та інтернет-банків, двома найскладнішими проблемами Європейського центрального банку, рецептами для Банку Японії та дискусією 2000 р. щодо того, чи нова економіка повинна змінити перспективи ФРС на зростання економічного потенціалу.
Підсумкові таблиці. Ці допоміжні елементи дають зрозумілі пояснення причин та наслідків змін у фінансовій системі та економіці. Вони часто супроводжуються невеликими аналітичними діаграмами для підсилення візуального сприйняття.
Діаграми економічних процесів. Оскільки багато студентів добре засвоює ілюстрований матеріал, у тексті підручника зустрічається чимало діаграм, що показують, як економічні процеси впливають на події, ринки та інституції. Наприклад, у 3 розділі наведено просту діаграму, з якої видно, що для заощадників та позичальників важливими є інформаційні послуги та послуги з розподілу ризиків і забезпечення ліквідності. Ця діаграма далі повторю­ється та доповнюється так, що студенти можуть її використовувати для прогнозування подій.
Аналітичні графіки. Щоб допомогти студентам побачити принципи і чинники, що лежать в основі подій у фінансовій системі та економіці, текст доповнюється кольоровими аналітичними графіками. Наприклад, початкові умови завжди позначаються кривими синього кольору, а кінцеві — червоного. Червоно-синя стрілка показує переміщення кривих, а бежеві затушовані квадрати пронумеровані, що дає змогу студентам легко стежити за розвитком подій, звертаючись до пояснень із відповідними номерами, які супроводжують графік.
Підсумки. Кожний розділ наприкінці містить перелік визначальних понять і підсумки головних положень розділу, які можна використати при підготовці до іспиту.
Вправи. Кожен розділ завершується трьома типами вправ. Запитання для повторення мають на меті перевірити, як студенти запам’ятали поняття та події. Аналітичні завдання дають можливість застосувати інструменти економічного аналізу до певних ситуацій та подій. Робота зі статистичними даними передбачає збирання даних із певних джерел у бібліотеці, опрацювання цих статистичних даних та оцінку певних тверджень. Велика кількість запитань дає можливість викладачеві виявити максимум гнучкості, даючи студен­там завдання. Крім цього, запитання для повторення та аналітичні завдання висвітлюють застосування економічного підходу розділу до поточних подій.
Зміст і організація підручника
Послідовний виклад теоретичного матеріалу й наскрізне висвітлення сучасних подій та інституцій, а також використання останніх статистичних даних змальовують студентові картину добре збалансованої системи взаємодії грошей, фінансової системи та економіки в цілому. В кожній частині наводяться економічні моделі, приклади їх застосування та аналіз, що допомагає студентам розуміти, оцінювати та прогнозувати фінансові події. Наведені моделі логічно пов’язані між собою, проте викладач може легко використовувати окремі частини та розділи книги. Необов’язково вивчати розділи по порядку.

Частина 1: Вступ (розділи 1—3). Вступна частина підручника містить обґрунтування причин застосування економічного аналізу до вивчення грошей, фінансових ринків і інституцій та економіки (розділ 1); ролі грошей у фінансовій системі (розділ 2); огляд функцій різних елементів фінансової системи при зведенні заощадників та позичальників і наданні послуг із розподілу ризиків, забезпечення ліквідності та інформаційних послуг (розділ 3).
Частина 2: Процентні ставки (розділи 4—7). У частині 2 головна увага відводиться встановленню процентних ставок. Студент має змогу простежити, як рішення тисяч заощадників та позичальників у США та в усьому світі впливають на встановлення ринкових процентних ставок, про які ми дізнаємося з газет. (Пізніше у частині 5 розглядається, як дії Федеральної резервної системи (ФРС) впливають на процентні ставки). У розділі 4 пояснюється, що таке процентні ставки та як їх вимірюють, звідки взяти інформацію про процентні ставки при прийнятті фінансових рішень. У розділі 5 з’ясовується, як заощадники порівнюють процентні ставки та віддачу активів, щоб сформувати власний фінансовий портфель або набір активів. Розділи 6 та 7 є головними аналітичними розділами підручника. У розділі 6 досліджується, як рішення щодо кредитування та позичання визначають курси облігацій та процент­ні ставки на ринку США та міжнародних ринках капіталу. Розділ 7 розширює аналіз до сотень процентних ставок, про які повідомляється кожного ділового дня. Тут з’ясовується, як відмінності в ризику, ліквідності, оподаткуванні, строках платежу та інформаційних витратах впливають на процентні ставки.

Частина 3: Фінансові ринки (розділи 8—11). Тоді як частина 2 зосереджується на процентних ставках та ринку облігацій, частина 3 охоплює аналіз фінансових ринків у ширшому розумінні. У розділі 8 досліджується ринок іноземної валюти і з’ясовується, як установлюється валютний курс та як його зміни пов’язані зі змінами процентних ставок. У розділі 9 вивчається функціонування ринку похідних цінних паперів (деривативів), пов’язаних з ними послуг та з’ясо­вуються причини коливання ринкових цін. У розділах 10 та 11 звертається увага на те, як фінансові ринки оцінюють та передають інформацію. У розділі 10 теоретично обґрунтовується, чому курси
акцій, облігацій, валют та деривативів містять інформацію про фундаментальну вартість активів для заощадників та позичальників. Тут також теоретичні висновки перевіряються на прикладах з практичної діяльності фінансових ринків. У розділі 11 розглядаються витрати від асиметричності інформації та реагування фінансових ринків на недостовірну інформацію.

Частина 4: Фінансові інституції (розділи 12—16). Частина 4 продовжує використовувати поняття розподілу ризиків, ліквідності та інформації для пояснення, чому і як виникають фінансові інституції та інструменти. У розділі 12 пояснюється, як надання послуг із розподілу ризиків, забезпечення ліквідності та інформаційних послуг впливає на розвиток різних фінансових інституцій. У розділі 13 розглядається діяльність банків та аналізується, як вони використовують переваги у трансакційних та інформаційних витратах для захоплення нових ринкових сегментів. У розділі 14 аналізується розвиток та сучасна структура банківської галузі США та інших країн і підсумовуються аргументи на користь та проти її регулювання.
У розділі 15 розкривається суть фінансового регулювання за допомогою моделі криз, регулювання фінансових нововведень та реакції на регулювання. Тут також висвітлюється дискусія щодо регулювання з приводу прийняття Закону Рігля-Ніла 1994 року в частині надання банківських послуг між штатами та діяльності філій, а також упровадження Закону про модернізацію фінансових послуг Грема-Ліча-Блайлі 1999 р. 16 розділ розглядає надання банками послуг із розподілу ризиків, забезпечення ліквідності та інформаційних послуг за проведення міжнародних трансакцій, а також знайомить студента з євроринками та глобальними тенденціями.

Частина 5: Пропозиція грошей та монетарна політика (розділи 17—22). Ця частина розпочинає аналіз зв’язку між фінансовою системою та макроекономікою. Спочатку розглядається процес фор­мування пропозиції грошей та роль ФРС, банків і небанківських інститутів у визначенні грошової бази та грошового мультиплікатора (розділ 17). Далі йде розділ на вибір про зміни грошової бази (розділ 18). У розділі 19 аналізується організація діяльності Федеральної резервної системи та дається порівняння її з центральними банками інших країн. Розділ 20 знайомить студентів з інструментами монетар­ної політики та здійснює простий графічний аналіз ринку резервів, щоб студенти змогли застосувати свої знання на практиці. Проведення монетарної політики та сучасні досягнення діяльності центральних банків, як, наприклад, визначення допустимого рівня інфляції, висвітлюються у 21 розділі. Розділ 22 (на вибір) досліджує обмеження застосування заходів монетарної політики у відкритій економіці за допомогою моделі визначення валютних курсів, наведеної у 8 розділі. Тут ця модель використовується для аналізу валют­них криз, які потрясли міжнародну фінансову систему наприкінці 1990-х років.

Частина 6: Фінансова система та макроекономіка (розділи 23—28). Остання частина вивчає вплив монетарної політики на макроекономіку. У розділі 23 пояснюється попит на гроші, виходячи з чинників вибору портфеля та обговорюються засоби вимірювання грошової бази. Ті викладачі, які використовують модель IS-LM, можуть звернутися до 24 розділу, де подається її сучасна інтерпретація з використанням кривої обсягу виробництва за пов­ної зайнятості та синтезу моделей кредитування, вибору портфеля та вимірювання грошової бази, які розглядалися у попередніх час­тинах. Для тих, хто користується моделлю сукупного попиту—сукупної пропозиції, у розділі 25 наводиться крива AD, подається сучасна інтерпретація сукупного попиту та виведення кривої AS у коротко- та довгостроковому періодах. 26 розділ розглядає короткостроковий економічний вплив монетарної політики та аналізує альтернативні підходи й емпіричні дані. Розділ 27 розширює аналіз ролі фінансових інституцій у макроекономічних моделях, охоп­люючи дискусію щодо впливу кризи кредитування на рецесію 1990—1991 років у США та економічний спад у Японії кінця 1990-х та початку 2000-го. У розділі 28 схема AD-AS застосовується для аналізу чинників інфляції у коротко- та довгостроковому періодах.
Додатки
З приємністю повідомляємо, що четверте видання підручника допов­нюється Збірником практичних завдань. Написаний Майклом Брендлом (університет Техасу в Остіні), він містить 9 оригінальних завдань, виконуючи які студенти мають змогу застосувати засвоєний теоретичний матеріал підручника на практиці для прийнят­тя рішень у світі бізнесу та фінансових ринків. Студентам необхідно детально проаналізувати потенційні рішення на предмет їхньої економічної ефективності. Збірник допомагає студентам вийти за межі лекційного курсу та спілкуватися і дискутувати між собою.
Навчальний посібник (посібник для студентів) оновлений та розширений Майклом Р. Редферном (університет Північного Техасу). Детально зіставлений із текстом підручника, він містить огляди розділів, підсумки головних положень, практичні та аналітичні завдання. Тут студенти також знайдуть завдання на два проміжні та кінцевий екзамени, за допомогою яких можна перевірити засвоєння матеріалу, а також вичерпний словник термінів.
Повністю оновлений до нового видання Посібник для викладачів, укладений Ентоні О’Брайєном (університет Лехай) та Майклом Брендлом (університет Техасу в Остіні), складається із трьох частин. Перша, методичний посібник для викладачів, написана професором О’Брайєном, містить огляд розділів, відповіді на запитання до кожного розділу головного підручника, завдання для обговорення в групі, перелік додаткової літератури та слайди для електронних презентацій. Друга частина, Методичні рекомендації до практичних завдань, містить поради для викладачів щодо використання Збірника практичних завдань. Зокрема, ці рекомендації, написані Майклом Брендлом, дають підказки і поради викладачеві, як краще спрямувати обговорення завдань у групі у потрібному руслі. Вони можуть бути використані як початківцями, так і досвідченими викладачами. Остання частина, Збірник тестових завдань (Банк тестів), містить понад 2 300 багатоваріантних тестових запитань, понад 200 з яких є новими у цьому виданні (укладена проф. О’Брайєном).
Посібник для викладачів на CD охоплює Збірник тестових завдань для Test Generator Software (TestGen-EQ з QuizMaster-EQ), для Windows та Macintosh. Оновлений графічний інтерфейс TestGen-EQ дає змогу викладачеві легко й зручно переглядати, змінювати та доповнювати завдання, поміщати їх у тести та роздруковувати на папері. Можливості пошуку й сортування дають змогу швидко знаходити завдання та розміщувати їх у бажаному порядку. QuizMaster-EQ розроблений для університетської мережі, автома-
тично перевіряє відповіді студентів, зберігає результати та дозволяє викладачеві отримувати різного роду звіти.
Посібник для викладачів на CD також містить Презентації лекцій для PowerPoint. Створені Дейвідом Макферсоном (Флоридський державний університет), вони оновлені та містять голов­ні рисунки з тексту підручника і детальні тези лекцій. Компакт-диск можна придбати у представників видавництва Addison-Wesley у вашому місті.
Веб-сайт підручника розміщується за адресою http://www.aw.com/ hubbard. Тут можна знайти велику кількість тестових завдань та додаткових джерел до кожного розділу.
Також з приємністю пропонуємо ознайомитися з гнучкою та досконалою системою управління курсами CourseCompass, яка тепер відповідає четвертому виданню. CourseCompass™ поєднує тексти Addison-Wesley із кращими сучасними інструментами для електронного навчання. CourseCompass™ є національною динамічною інтерактивною системою, побудованою на продуктах Blackboard, лідера в галузі інтернет-орієнтованих навчальних засобів. Ця легка у використанні програма дає викладачам змогу узго­джувати зміст та функціональність окремих курсів. Кожен курс у системі CourseCompass™ містить низку стандартних матеріалів, як, наприклад, банки тестових завдань, цілі розділів, підсумки, фотографії, ілюстрації, відео- та анімаційні ролики і веб-орієнтовані завдання, які допомагають студентам досягти основних цілей курсу. Аби мати детальнішу інформацію чи демо-версію, відвідайте http://www.coursecompass. com або зв’яжіться з місцевим представництвом Addison-Wesley.
Сайт технічної підтримки видавництва Addison-Wesley за адресою http://www.aw.com/techsupport містить інформацію і технічні поради про медіапродукти та всі технічні додатки. Серед іншого, тут можна знайти контактну інформацію, опис продуктів, відповіді на поширені запитання, вимоги до програмного забезпечення та відомості про те, звідки його можна завантажити.
Подяка
Упродовж усього часу написання тексту підручника моїми незмінними помічниками були студенти Нортвестернського та Колумбійського університетів, чиї коментарі постійно враховувалися. Також я отримував змістовні та критичні поради від рецензентів та учасників цільових груп, яким я хочу висловити свою щиру подяку:


Дуглас Агбейтсафа,
Університет Індіани
у Саут-Бенді

Ейсан Ахмед,
Університет Джеймса Медісона
Крістін Амслер,
Мічіганський
державний університет

Дейвід Есхауер,
Коледж Бейтса
Джон У. Бей,
Університет Південного Мейну
Тереза Бекхем,
Коледж Роудса
Віллі Белтон,
Технологічний інститут
Джорджії

Бен Бернанке,
Принстонський університет
Роберт У. Боутлер,
Техаський Християнський
Університет

Френк Дж. Бонелло,
Університет Нотр-Даму
Майкл Брендл,
Університет Техасу в Остіні
Морін Бертон,
Каліфорнійський
політехнічний державний
університет

Чарльз Каломіріс,
Колумбійський університет
Дуґ Чо,
Університет Вічіти
Стівен Кобб,
Університет Ксавієру
Дуґ Коупленд,
громадський коледж
округу Джонсон

Г’ю Кортні,
MacKinsey and Company
Дін Крюшор,
Федеральний резервний банк Філадельфії
Стівен Канінгем,
Університет Конектікуту
Едвард Дей,
Університет
Центральної Флориди

Роберт Дефайна,
Університет Вілланова
Дон Дутковський,
Університет Сіракузи
Стефані Елліс,
Університет Мічіґану,
Дієрборн

Мері Інгліш,
Університет ДеПол
Ґеральд Епштейн,
Університет Массачусетса, Амерст
Мартін Д. Еванс,
Джорджтаунський
університет

Мерджорі Флавін,
Університет Каліфорнії,
Сан-Дієґо

Гаррі Флемінґ,
Коледж Роанока
Пітер Фреверт,
Канзаський університет
Едвард Н. Ґембер,
Коледж Лафеєтта
Ніл Ґарстон,
Каліфорнійський державний
університет, Лос-Анджелес

Марк Ґертлер,
Нью-йоркський університет
Джошуа А. Ґоткін,
Університет Арізони
Гаррі Ґрінбаум,
державний університет
Південної Дакоти

Оуен Ґрегорі,
Університет Іллінойса
в Чікаґо

Дейвід Р. Гейкс,
Університет Північної Айови
Бессам Гарік,
Університет
Західного Мічіґану

Джон Т. Гарві,
Техаський Християнський
Університет

Томас Гаврілескі,
Університет Дюка
Роберт Геррен,
державний університет
Північної Дакоти

Меліса Дж. Гіґер,
Бостонський університет
Фердс Гусейн,
державний університет Айови
Реґіна Г’юґес,
Університет Техасу, Остін
Ненсі Джіанакоплос,
державний
Колорадський університет

Карен Джонсон,
Університет Бейлора
Фред Джутс,
Університет
Джорджа Вашинґтона

Маґда Канділ,
Університет Вісконсіна
в Мілуокі

Жуль Каплан,
Університет Колорадо, Булдер
Аніл Кашьяп,
Університет Чікаґо
Томас Копп,
Коледж Сьєна
Фейк Корей,
Луїзіанський
державний університет

Віджу Кулкарні,
Університет Сан-Дієґо
Патриція Кузик,
Вашинґтонський державний університет
Джон Лепп,
державний університет
Північної Кароліни

Кріс Лорі,
баптистський коледж Вільямса
Чарльз Лізерс,
Університет Алабами
Сунґ Лі,
Університет Сент-Джона
Роберт Д. Лі,
державний університет
Беміджі

Рон Ліґґетт,
Університет Техасу, Арлінґтон
Річард МакДональд,
державний університет
Сент-Клауда

Дейвід Макферсон,
Флоридський державний
університет

Майкл Марлоу,
Каліфорнійський державний
політехнічний університет

В.Т. Метьюз,
Університет Сетон Голлу
Стівен МакКеферті,
Огайський державний
університет

Гел МакКлюре,
Університет Вілланова
В. Дуґлас МакМіллін,
державний університет
Луїзіани, Бейтон Руж

Рон МакНамара,
Коледж Бентлі
Пол А. Майєр,
Університет Меріленду
Стів Міллер,
Університет Конектікута
у Сторсі

Френк Міксон,
Університет Південної Місісіпі
Ентоні О’Брайєн,
Університет Лехай
Ровена Печеніно,
Мічіганський державний
університет

Чанг Фем,
Університет Нью-Мексико
Дін Поп,
державний університет
Сан-Дієґо

Проспер Рейнольд,
Університет Маямі
Майкл Редферн,
Університет Північного Техасу
Волтер Роджерс,
державний університет
Середнього Теннессі

Стівен Рассел,
Університет Індіани —
Університет Пурдью
в Індіанаполісі

Роберт С. Райкрофт,
Коледж Мері Вашингтон
Іра Зальтц,
Університет
Флоріда Атлантік

Юджин Сарвер,
Університет Пейс
Річард Шимінґ,
Університет Манкато
Келвін Зіберт,
Університет Айови
Френк Стейндл,
державний
університет Оклахоми

Фред Там,
Університет Техасу
в Остіні

Роберт Тоукл,
державний університет Айдаго
Стівен Томлінсон,
Університет Техасу в Остіні
Річард Дж. Торц,
Коледж Сент-Джозефа
Пол Воґтел,
Нью-йоркський університет
Джон Воссом,
Університет Західного Кентукі
Юджин Вайт,
Університет Рутґерса


Мені також пощастило співпрацювати з людьми, які підготували додатки до підручника. Це Майкл Редіферн, Дейвід Макферсон, Ентоні О’Брайєн та Майкл Брендл.
Видання цієї книги — справді заслуга цілої команди, і я був радий працювати з багатьма талановитими фахівцями видавництва Addison-Wesley. Головний редактор Деніза Клінтон та особливо виконавчий менеджер Сілвія Меллорі давали цінні поради на кожному етапі: завдяки їхнім зусиллям книга стала набагато кращою. Я б також хотів висловити подяку відповідальним за випуск Гезер Бінггем та Джульєтт Сілвері, редакторові додатків Мередіт Герц, редакторові інтернет-проекту Мелісі Гоніг, менеджеру з маркетингу Адріанні Д’Амбросіо за їхню копітку працю та ентузіазм.
Як заведено, наприкінці хотів би висловити подяку членам своєї родини: моїй дружині Констанс — за її емоційну підтримку, терпіння, ідеї та незчисленні години допомоги при підготовці рукопису. Вона часто нагадувала, що метою написання й удосконалення цієї книги було синтезувати висновки моїх наукових досліджень та педагогічної роботи, що, на мою думку, могло надалі розвивати цей курс. Наші сини, Раф та Вілл, легко перенесли процес підготовки книги, і я сподіваюся, що вони будуть нею задоволені.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.