лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


поинт лото играть
Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Гроші, фінансова система та економіка

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

МІНІСТЕРСТВО НАУКИ І ОСВІТИ УКРАЇНИ
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

 

ГАББАРД Р. ГЛЕН

 

ГРОШІ, ФІНАНСОВА СИСТЕМА ТА ЕКОНОМІКА

 

 

Переклад з англійської

Підручник

Наукова редакція перекладу
М. Савлук,Д. Олесневич

 

Рекомендовано
Міністерством освіти і науки України

 

 ББК 65.261
   Г 53

 

Рецензенти:
М. І. Крупна, д-р екон. наук, проф.
(Львівський національний університет ім. Івана Франка)
І. О. Лютий, д-р екон. наук, проф.
(Київський національний університет ім. Тараса Шевченка)

 

 

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України
Лист № 14/18.2-2228 від 15.10.04

 

 

Габбард, Р. Глен.
Г 53       Гроші, фінансова система та економіка: Підручник / Пер. з англ.; Наук. ред. пер. М. Савлук, Д. Олесневич. — К.: КНЕУ, 2004. — 889 с.
ISBN 966–574–692–8
Вам пропонується українською мовою фундаментальний американський підручник з теорії грошей, фінансових ринків та банківської справи. На широкому фактичному матеріалі в підручнику досліджуються теоретичні засади використання грошей, фінансового посередництва, монетарної політики. Ключове місце посідає аналіз механізмів формування процентних ставок, функціонування окремих фінансових інститутів, передусім банків, попиту та пропозиції грошей та їхнього впливу на реальні економічні процеси.
Підручник розрахований на студентів, аспірантів та викладачів вищих навчальних закладів, а також провідних фахівців банків і всіх тих, хто цікавиться питаннями економічної теорії та монетарної політики.
ББК 65.261
Видання здійснене
за сприяння акціонерних банків:
Брокбізнесбанк, Експрес-Банк
та асоціації українських банків

a Глен Р. Габбард, 2004
ІSBN 966–574–692–8                                                                                               a КНЕУ, 2004


Навчальне видання

 

ГАББАРД Р. ГЛЕН

 

ГРОШІ, ФІНАНСОВА СИСТЕМА ТА ЕКОНОМІКА

Переклад з англійської

 

Підручник

Наукова редакція перекладу
М. Савлук, Д. Олесневич

 

 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.